University of Roehampton
Ministerial Theology FdA
University of Roehampton

Belangrijke feiten over de opleiding

Cursusbeschrijving

Deze cursus is ideaal voor wie al werkzaam is in christelijke bediening en zending. Hij geeft je de gelegenheid je intellectuele en praktische deskundigheid te ontwikkelen, terwijl je in je plaatselijke kerk of gemeenschap blijft werken.

Deze basisgraad is speciaal ontworpen voor mensen die weinig of geen academische ervaring hebben, maar die graag nieuwe ideeën en vaardigheden willen leren. Er is de mogelijkheid om, na succesvolle voltooiing van de FdA, nog een jaar te studeren om een BTh honours graad in Ministeriële Theologie te behalen.

Alle studenten lopen een lange stage voor de duur van de Foundation graad. Dit zal gewoonlijk in de thuiskerk van de student zijn, waar een plaatselijke mentor zal worden aangesteld. Je plaatselijke mentor zal steun en toezicht geven en het zal iemand zijn die jou en je christelijke bediening kent. Het onderwijzend personeel van Roehampton zal je ook in je kerk bezoeken.

Je hebt ook een korte dienststage in een andere kerk of dienstkring, die zorgvuldig gekozen wordt in overleg met je plaatselijke mentor om een rijke en waardevolle ervaring te garanderen. Het werk dat je in je plaatselijke kerk of gemeenschap doet telt mee voor de studiepunten die je nodig hebt om de cursus met succes af te ronden. Er zijn ook speciaal ontworpen studiedagen voor evangelisten, aanbiddingsleiders, pastorale assistenten en predikanten.

Je wordt lid van een groot aantal studenten ministeriële theologie, van basis- tot doctoraatsniveau, en profiteert van Roehampton's historische wortels als een instelling met sterke banden met de Kerk. Tijdens de zittingen wordt regelmatig een kapel gehouden en de studenten worden aangemoedigd die bij te wonen en eraan deel te nemen. Al onze studenten ministry worden lid van ons Whitelands College en profiteren van de daar beschikbare pastorale voorzieningen.

Het onderwijs vindt plaats buiten werktijd, zodat je de ruimte hebt om je andere verplichtingen te beheren. Het personeel heeft een brede waaier van onderzoeksinteresses en deskundigheid, maar bijzondere specialismen zijn Afrikaanse Christenheid, Christelijke Opvoeding, Gemeentestudies, Ecclesiologie, Pinksterbeweging, Nieuwe Testament en Transnationale Kerken.

Beoordelingen van studenten

Hieronder vind je cursus specifieke beoordelingen van 8 afgestudeerden van Ministerial Theology FdA op University of Roehampton voor elk van de onderzoeksvragen in vergelijking met het gemiddelde voor alle UK opleidingen in Theologie.

Algemene tevredenheid studenten
100 /100
8 totaal respondenten

Voornamelijk gebaseerd op gegevens van studenten in het hoger onderwijs

De NSS wordt uitgevoerd in opdracht van het Office for Students

Salaris

Salaris van afgestudeerden van de opleiding Ministerial Theology FdA van de University of Roehampton

Belangrijk: de salarisgegevens hieronder zijn niet vakspecifiek, maar bevatten gegevens van alle studenten van de opleiding Ministerial Theology FdA aan deze universiteit. Wegens de methode van gegevensverzameling zijn de salarisgegevens hoofdzakelijk gebaseerd op gegevens van bachelorstudenten.

  15 maanden na afstuderen 3 jaar na afstuderen 5 jaar na afstuderen
Mediane salaris £19500 £19500 £23500
25-75 percentiel bereik £16000 - £26000 £15500 - £25500 £15500 - £30500


Salaris van alle Britse afgestudeerden van Theologie opleidingen (voornamelijk undergraduate studenten)

  15 maanden na afstuderen 3 jaar na afstuderen 5 jaar na afstuderen
Mediane salaris £23230 £21984 £24753
25-75 percentiel bereik £18266 - £26023 £14721 - £27536 £16715 - £32346

Wat je zult leren

Inhoud van het programma: als student van de opleiding Ministerial Theology, FdA volg je de volgende opleidingsmodules.

Jaar 1

Deze module gaat in op de vraag 'Wat is Ministry', en de studenten verkennen een scala van bedieningsmodellen. Deze module wil de student in staat stellen over zijn/haar geestelijke reis na te denken op zo'n manier dat hij/zij aantoont dat hij/zij een basis van kennis en begrip heeft verworven over de ontwikkeling van het ambt zoals die op hem/haar van toepassing is in zijn/haar werkcontext.

Deze module onderzoekt de methoden die in de christelijke theologie als academische discipline gebruikt worden in de context van bredere christelijke begrippen en culturen, en geeft de studenten greep op de geschiedenis en de beginselen van de christelijke theologie op een fundamenteel niveau.

Deze module stelt de leerlingen in staat een waardering te krijgen voor de historische context waarin hun gemeente, traditie, en de bredere christelijke kerk zich bevinden. Door een studie van brandpunt-episodes zullen de leerlingen beter door de kerkgeschiedenis kunnen navigeren, wat ook hun leerproces in een aantal andere modules zal versterken. Door zich te concentreren op bepaalde episodes in de kerkgeschiedenis, en de thema's die daarbij naar voren komen te identificeren, zullen de leerlingen in staat gesteld worden hun eigen huidige ervaringen en praktijken van het christendom in verband te brengen met de ruimere tradities.

Deze module beoogt inzicht te ontwikkelen in de aard van de oudtestamentische Schrift en vertrouwdheid met de theorie en praktijk van het relateren van de Schrift aan zowel de historische als de hedendaagse context.

Deze module beoogt inzicht te ontwikkelen in de aard van het nieuwtestamentische schrift en vertrouwdheid met de theorie en praktijk van het relateren van de Schrift aan zowel de historische als de hedendaagse context.

Deze module wil de studenten de belangrijkste intellectuele en praktische vaardigheden bijbrengen die ze nodig zullen hebben om succesvolle studenten in de ministeriële theologie te worden. Theorie en praktijk zullen zo worden geïntegreerd dat er een boeiend evenwicht blijft bestaan tussen de ontwikkeling van vaardigheden en conceptuele inhoud.

Jaar 2

Deze module stelt de studenten in staat hun betrokkenheid bij de Schrift te bevorderen door een combinatie van perspectieven uit bijbelstudies, praktische theologie en bediening. Deze module ontwikkelt de exegetische vaardigheden die de studenten in hun vorige studie leerden, en beoogt hun vermogen te verrijken om authentieke verbanden te leggen tussen de bijbelse tekst en hun ambtscontext. De studenten zullen zich met de Schrift bezighouden door zowel met de tekst te beginnen als met problemen in de bediening, waarbij ze een reeks interpretatieve benaderingen onderzoeken die ?achter ?, ?binnen ? en ?voor ? de tekst liggen.

Deze module wil patronen leggen voor levenslang leren door het gebruik van theologie in een kritische reflectie op ministeriële kwesties in de lange ambtsstage van de student. Het bouwt voort op en past kennis, ervaring en inzichten toe die op niveau 4 zijn opgedaan, in aansluiting opThe Contexts of Ministry 1.

Deze module verplicht de student een korte stage te lopen als leermogelijkheid om zijn lange ministry stage (LMP) terzijde te schuiven. De korte ministry stage (SMP) biedt een belangrijke ervaring van een andere ministry context die de ontwikkeling van overdraagbare vaardigheden bevordert en verder bijdraagt tot het proces om een reflectieve ministry practitioner te worden.

Banen & carrièreperspectieven

15 maanden na het afstuderen werd aan de afgestudeerden van deze opleiding gevraagd wat zij doen en of zij werken, over hun huidige baan en hun vooruitzichten.

Huidige banen

Baan in lijn met toekomstplannen

Gebruik maken van vaardigheden uit studies

Werk is zinvol

Vereist vaardigheidsniveau van de baan na 15 maanden

% Geschoolde banen

Banen van afgestudeerden van deze opleiding (15 maanden na afstuderen)

Voorbeeld hieronder gebaseerd op alle afgestudeerden van de opleiding Ministerial Theology FdA aan de University of Roehampton

15% Managers, directeuren en hoge ambtenaren
15% Verzorgende persoonlijke diensten
15% Professionals in welzijn
15% Beroepen in de verkoop
15% Elementaire beroepen
5% Onderwijzende beroepen
5% Onderwijzend en kinderopvang ondersteunend beroep
5% Medewerkers welzijn en huisvesting

Cijfers & studietijd

Beoordelingsmethoden

Verdeling van de studietijdToelatingsvoorwaarden

UCAS-tarief van toegelaten studenten voor deze cursus

Engelse taalvereisten

Graad Extra details
IELTS (Academic) 6 met een minimum van 5.5 in elke band
TOEFL (iBT) 80 met de volgende minimumscores: Lezen: 18 Schrijven: 17 Luisteren: 17 Spreken: 20
PTE Academic 51 met niet minder dan 51 in elke band
Cambridge English Advanced cijfer C op toetsen van vóór 2015 met niet minder dan 'zwak' in elke band
Voldoe je niet aan de minimumvereisten wat betreft UCAS-score, A-niveaus of Engelse taalvereisten?
Laat je adviseren over welke basiscursussen voor jou het beste zijn om toch te kunnen instromen op Ministerial Theology, FdA.

Kosten

Collegegeld Ministeriële Theologie FdA

Channel Islands £9250 Jaar 1
Engeland £9250 Jaar 1
Noord-Ierland (UK) £9250 Jaar 1
Schotland £9250 Jaar 1
Wales £9250 Jaar 1
Internationaal £13145 Jaar 1

Aanvullende informatie over vergoedingen

Kosten voor 2020 deelname.

Gemiddelde kosten van levensonderhoud voor studenten in UK

Huur £518
Water, gas, elektriciteit, internet (thuis) £50
Boodschappen supermarkt £81
Kleding £35
Uit eten £33
Alcohol £27
Eten afhalen/laten bezorgen £30
Uitgaan/entertainment (exclusief alcohol, eten) £24
Vakantie en weekendjes weg £78
Transport in de stad £17
Zelfzorg/sport £20
Schrijfwaren/boeken £13
Mobiele telefoon/internet £13
Kabel TV/streaming £7
Verzekering £51
Anders £1092
Gemiddelde kosten voor levensonderhoud voor een student £95

Londen kost ongeveer 34% meer dan gemiddeld, vooral omdat de huur 67% hoger is dan het gemiddelde van andere steden. Voor studenten die in een studentenhuis verblijven, zijn de kosten voor water, gas, elektriciteit en wifi meestal inbegrepen in de huurprijs. Voor studenten in kleinere steden, waar de accommodatie op loop-/fietsafstand ligt, zijn de vervoerskosten meestal aanzienlijk lager.

Hoe solliciteren?

Uiterste termijn voor het indienen van aanvragen:

1 januari 2024

Dit is de uiterste datum waarop aanmeldingen voor deze cursus moeten zijn ingevuld en verzonden. Als de universiteit of hogeschool nog plaatsen beschikbaar heeft, kun je ook na deze datum een aanvraag indienen, maar jouw aanvraag wordt dan niet gegarandeerd in behandeling genomen.

Mogelijke 'entry points':

 • Jaar 1 (Standaard toegangspunt)

Universiteitrankings

Score van University of Roehampton in top UK en wereldwijde ranglijsten.

Rangschikking van University of Roehampton in gerelateerde onderwerpspecifieke rangschikkingen.

Sociale Studies & Geesteswetenschappen

  • #15 
  • #19 
  Theologie & religiewetenschappen
  CUG The Complete University Guide - By Subject
  [Gepubliceerd 13 juni, 2022]

Alle universitaire ranglijsten van University of Roehampton

Wat studenten zeggen over hun studie Theologie in het VK?

 • What is the Theology Major?
 • A Day in the Life of a Theology Student | Regent College Canada
 • Why am I studying Theology at University? || Chatty Video (AD)
 • What is Theology?
 • Life as a Theology Student
 • Why study Theology?
 • A day in the life of a Theology student

Over University of Roehampton

De University of Roehampton is een door de overheid gefinancierde universiteit in de London Borough of Wandsworth. De universiteit begon haar bestaan als een lerarenopleiding voor vrouwen, en werd pas veel later, in 2004, een officieel erkende universiteit. Roehampton bestaat uit vier verschillende colleges: Digby Stuart College, Froebel College, Southlands College en Whitelands College.

 • Our Colleges | University of Roehampton
 • Why Roehampton?
 • I Chose Roe | University of Roehampton | Mercedes, Caroline and Kate
 • Placement Tips and Advice for Primary Ed Students | University of Roehampton
 • #AskTwice - University of Roehampton
 • I Chose Roe | University of Roehampton | Rosie, Iso, Jake and Lisa

Waar wordt dit programma onderwezen

University of Roehampton
map marker Toon op kaart
Main Site - Erasmus House
map marker Toon op kaart

Gelijksoortige opleidingen

Programma Universiteit Studenten­tevredenheid Werke­loos Drop­out Collegegeld (Inter­nationaal) UCAS tarief Stad
Liverpool Hope University 87% 10% 15% £11400 125 Liverpool On campus Voltijd
Cardiff University 100% 0% 10% £19200 133 Cardiff On campus Voltijd
University of Exeter 96% 0% 10% £20000 168 Exeter On campus Voltijd
University of Glasgow 83% 0% 0% £70480 197 Glasgow On campus Voltijd
Liverpool Hope University 87% 0% 5% £11400 115 Liverpool On campus Voltijd
University of Exeter 96% 0% 10% £20000 168 Exeter On campus Voltijd
Liverpool Hope University 87% 0% 5% £11400 114 Liverpool On campus Voltijd
Liverpool Hope University 100% 0% 10% £11400 115 Liverpool On campus Voltijd
University of Glasgow 83% 0% 5% £70480 182 Glasgow On campus Voltijd
University of Glasgow 83% 0% 8% £79290 191 Glasgow On campus Voltijd