University of Southampton
Film en Geschiedenis BA (Hons)
University of Southampton

Belangrijke feiten over de opleiding

Salaris

Salaris van afgestudeerden in Geschiedenis

Belangrijk: de salarisgegevens hieronder zijn niet vakspecifiek, maar bevatten gegevens van alle studenten van de opleiding Geschiedenis aan deze universiteit. Wegens de methode van gegevensverzameling zijn de salarisgegevens hoofdzakelijk gebaseerd op gegevens van bachelorstudenten.

  15 maanden na afstuderen 3 jaar na afstuderen 5 jaar na afstuderen
Mediane salaris £24000 £25500 £30500
25-75 percentiel bereik £20500 - £27000 £21000 - £31000 £24500 - £39000


Salaris van alle Britse afgestudeerden van Geschiedenis opleidingen (voornamelijk undergraduate studenten)

  15 maanden na afstuderen 3 jaar na afstuderen 5 jaar na afstuderen
Mediane salaris £22042 £21353 £25870
25-75 percentiel bereik £18694 - £25793 £16621 - £26791 £19678 - £33092

Cursusbeschrijving

Ontdek, ondersteund door uitgebreide bibliotheekbronnen, de lange geschiedenis van bewegende beelden, van stomme film tot hedendaagse digitale cinema en televisie, en bestudeer hun culturele, politieke en sociale context.

Onze module 'Framing the Past' verkent de relatie van de film met de geschiedenis, of die nu ver weg is, zoals in die van het oude Griekenland, Rome of Egypte, of van recenter tijden, zoals de erfgoedfilm over het Britse Rijk of de Titanic.

Banen & carrièreperspectieven

15 maanden na het afstuderen werd aan de afgestudeerden van deze opleiding gevraagd wat zij doen en of zij werken, over hun huidige baan en hun vooruitzichten.

Huidige banen

Vereist vaardigheidsniveau van de baan na 15 maanden

Banen van afgestudeerden van deze opleiding (15 maanden na afstuderen)

Voorbeeld hieronder gebaseerd op alle afgestudeerden van de opleiding Film and History BA (Hons) aan de University of Southampton

17% Geassocieerde beroepsbeoefenaren in het bedrijfsleven en de openbare dienst
14% Onderwijzende beroepen
9% Administratieve beroepen
5% Beroepen in de handel, onderzoek en administratie
4% Beroepen in de verkoop
4% Financiële beroepen
4% Artistieke, literaire en media beroepen
4% Managers, directeuren en hoge ambtenaren
4% Mediamedewerkers
3% Beschermende dienstverlenende beroepen

Cijfers & studietijd

Verdeling van de cijfers

Studenten van de cursus kregen de volgende cijfers

Toelatingsvoorwaarden

Minimaal vereist UCAS-tarief

UCAS-tarief van toegelaten studenten voor deze cursus

Kwalificatie-eisen

Typisch aanbod: ABB met inbegrip van Geschiedenis of een verwant onderwerp* Als je naast 3 A levels een EPQ volgt, krijg je naast het standaard aanbod voor A levels ook het volgende aanbod: BBB met inbegrip van geschiedenis of een verwant vak* en cijfer A voor de EPQ Wij zetten ons ervoor in dat alle studenten met potentieel om te slagen, ongeacht hun achtergrond, aangemoedigd worden om zich bij ons aan te melden voor een studie. De extra informatie die we via contextuele gegevens krijgen, stelt ons in staat het potentieel van een student om te slagen te herkennen in de context van zijn achtergrond en ervaring. Studenten die op deze manier gemarkeerd worden, krijgen een aanbod dat lager is dan het typische aanbod voor die opleiding, en wel als volgt: BBB met inbegrip van Geschiedenis of een verwante studierichting Aanbiedingen sluiten gewoonlijk Algemene Studies en Kritisch Denken uit. *Verwante vakken zijn onder andere Engels, Filosofie, Godsdienstwetenschappen of Klassieke Beschaving of andere op de geesteswetenschappen gebaseerde essayschrijfvakken. Studenten die zonder geschiedenis solliciteren zullen in hun persoonlijke verklaring een argument moeten aandragen. Onze voorkeursvakken zijn Engelse Literatuur, Engelse Taal en Literatuur, Geschiedenis, Filosofie, Filmstudies, Rechten, Politiek, Klassieke Beschaving en Godsdienstwetenschappen.

We nemen gewoonlijk kandidaten in overweging die ten minste 1 hoger middelbaar niveau hebben. Sollicitanten met alleen maar Highers worden van geval tot geval bekeken. Wanneer de Highers over twee jaar worden afgelegd, mag worden verwacht dat hogere cijfers worden gehaald, vooral voor eventuele specifieke vakken. Bijvoorbeeld, S5 - S6 (2 jaar): AABBB (A in specifieke vakken) of S6 (1 jaar): ABBBB (A in een specifiek onderwerp). Tenzij in de vermelde toelatingseisen een hoger niveau (Higher of Advanced Higher) is aangegeven, moeten alle kandidaten een voldoende hebben gehaald voor wiskunde en Engels op Standard Grade, Grade 3 of National 5, Grade C, het equivalent van GCSE Grade C/ Grade 4". Wij zetten ons ervoor in dat alle leerlingen met potentieel om te slagen, ongeacht hun achtergrond, aangemoedigd worden om zich bij ons aan te melden. De extra informatie die we via de contextuele gegevens krijgen, stelt ons in staat het potentieel van een leerling om te slagen te herkennen in de context van zijn achtergrond en ervaring. Kandidaten die op deze manier in de kijker worden gezet, krijgen een aanbod dat lager is dan het typische aanbod voor die opleiding.

60 studiepunten met een minimum van 45 studiepunten op niveau 3, waarvan 30 met Onderscheiding en 15 met Verdienste, waaronder 6 Onderscheidingen in Geschiedenis of een verwant onderwerp*. *Verwante vakken zijn onder andere Engels, Filosofie, Godsdienstwetenschappen of Klassieke Beschaving of andere op de geesteswetenschappen gebaseerde essayschrijfvakken. Studenten die zonder geschiedenis solliciteren zullen in hun persoonlijke verklaring een argument moeten aandragen. Onze voorkeursvakken zijn Engelse Literatuur, Engelse Taal en Literatuur, Geschiedenis, Filosofie, Filmstudies, Rechten, Politiek, Klassieke Beschaving en Godsdienstwetenschappen. Wij zetten ons ervoor in dat alle leerlingen met potentieel om te slagen, ongeacht hun achtergrond, aangemoedigd worden om zich bij ons aan te melden. De extra informatie die we via de contextuele gegevens krijgen, stelt ons in staat het potentieel van een leerling om te slagen te herkennen in de context van zijn achtergrond en ervaring. Kandidaten die op deze manier in de kijker worden gezet, krijgen een aanbod dat lager is dan het typische aanbod voor die opleiding.

Aanbiedingen worden gebaseerd op examens die aan het eind van S6 worden afgelegd. De in S5 gevolgde vakken en behaalde kwalificaties worden opnieuw bekeken. Er zal zorgvuldig aandacht worden besteed aan iemands academische prestaties, rekening houdend met de context en omstandigheden van zijn vooropleiding. Zie de Schotse verklaring van de Universiteit van Southampton over het Curriculum for Excellence voor meer informatie. Kandidaten wordt aangeraden contact op te nemen met Toelating voor meer informatie.

Onderscheiding, Onderscheiding in het BTEC National Diploma plus B in A niveau Geschiedenis of een verwant onderwerp* *Verwante vakken zijn onder andere Engels, Filosofie, Godsdienstwetenschappen of Klassieke Beschaving of andere op de geesteswetenschappen gebaseerde essayschrijfvakken. Studenten die zonder geschiedenis solliciteren zullen in hun persoonlijke verklaring een argument moeten aandragen. Onze voorkeursvakken zijn Engelse Literatuur, Engelse Taal en Literatuur, Geschiedenis, Filosofie, Filmstudies, Rechten, Politiek, Klassieke Beschaving en Godsdienstwetenschappen. Wij zetten ons ervoor in dat alle leerlingen met potentieel om te slagen, ongeacht hun achtergrond, aangemoedigd worden om zich bij ons aan te melden. De extra informatie die we via de contextuele gegevens krijgen, stelt ons in staat het potentieel van een leerling om te slagen te herkennen in de context van zijn achtergrond en ervaring. Kandidaten die op deze manier in de kijker worden gezet, krijgen een aanbod dat lager is dan het typische aanbod voor die opleiding.

Geslaagd, met 32 punten totaal waarvan 16 op Hoger Niveau, waarvan 5 op Hoger Niveau in Geschiedenis of een verwante studierichting* *Verwante vakken zijn onder andere Engels, Filosofie, Godsdienstwetenschappen of Klassieke Beschaving of andere op de geesteswetenschappen gebaseerde essayschrijfvakken. Studenten die zonder geschiedenis solliciteren zullen in hun persoonlijke verklaring een argument moeten aandragen. Onze voorkeursvakken zijn Engelse Literatuur, Engelse Taal en Literatuur, Geschiedenis, Filosofie, Filmstudies, Rechten, Politiek, Klassieke Beschaving en Godsdienstwetenschappen. Wij zetten ons ervoor in dat alle leerlingen met potentieel om te slagen, ongeacht hun achtergrond, aangemoedigd worden om zich bij ons aan te melden. De extra informatie die we via de contextuele gegevens krijgen, stelt ons in staat het potentieel van een leerling om te slagen te herkennen in de context van zijn achtergrond en ervaring. Kandidaten die op deze manier in de kijker worden gezet, krijgen een aanbod dat lager is dan het typische aanbod voor die opleiding. International Baccalaureate Career Programme (IBCP): Aanbiedingen worden gedaan voor de afzonderlijke Diploma Course vak(ken) en de beroepsgerichte studiekwalificatie. De CP-kern maakt geen deel uit van het aanbod. Als er sprake is van een voorvereiste(n) voor een bepaald onderwerp, wordt van de kandidaten verlangd dat ze het onderwerp op hoger niveau bestuderen in het vak van de diplomacursus en/of een gespecificeerde eenheid in de beroepsgerelateerde studiekwalificatie volgen. Van de kandidaten kan ook worden verlangd dat zij voor die onderdelen een bepaald cijfer behalen. Zie de University of Southampton International Baccalaureate Career-Related Programme (IBCP) verklaring voor meer informatie. Aanvragers wordt aangeraden contact op te nemen met het toelatingsbureau van hun faculteit voor meer informatie.

Onderscheiding, Onderscheiding in het BTEC National Extended Diploma plus B in A niveau Geschiedenis of een verwant onderwerp*. *Verwante vakken zijn onder andere Engels, Filosofie, Godsdienstwetenschappen of Klassieke Beschaving of andere op de geesteswetenschappen gebaseerde essayschrijfvakken. Studenten die zonder geschiedenis solliciteren zullen in hun persoonlijke verklaring een argument moeten aandragen. Onze voorkeursvakken zijn Engelse Literatuur, Engelse Taal en Literatuur, Geschiedenis, Filosofie, Filmstudies, Rechten, Politiek, Klassieke Beschaving en Godsdienstwetenschappen. Wij zetten ons ervoor in dat alle leerlingen met potentieel om te slagen, ongeacht hun achtergrond, aangemoedigd worden om zich bij ons aan te melden. De extra informatie die we via de contextuele gegevens krijgen, stelt ons in staat het potentieel van een leerling om te slagen te herkennen in de context van zijn achtergrond en ervaring. Kandidaten die op deze manier in de kijker worden gezet, krijgen een aanbod dat lager is dan het typische aanbod voor die opleiding.

H1 H2 H2 H3 H3 inclusief Geschiedenis of een verwante studierichting* *Verwante vakken zijn onder andere Engels, Filosofie, Godsdienstwetenschappen of Klassieke Beschaving of andere op de geesteswetenschappen gebaseerde essayschrijfvakken. Studenten die zonder geschiedenis solliciteren zullen in hun persoonlijke verklaring een argument moeten aandragen. Onze voorkeursvakken zijn Engelse Literatuur, Engelse Taal en Literatuur, Geschiedenis, Filosofie, Filmstudies, Rechten, Politiek, Klassieke Beschaving en Godsdienstwetenschappen. Wij zetten ons ervoor in dat alle leerlingen met potentieel om te slagen, ongeacht hun achtergrond, aangemoedigd worden om zich bij ons aan te melden. De extra informatie die we via de contextuele gegevens krijgen, stelt ons in staat het potentieel van een leerling om te slagen te herkennen in de context van zijn achtergrond en ervaring. Kandidaten die op deze manier in de kijker worden gezet, krijgen een aanbod dat lager is dan het typische aanbod voor dat programma.

Onderscheiding in het BTEC National Extended Certificate plus AB met inbegrip van A niveau Geschiedenis of een verwant onderwerp*. *Verwante vakken zijn onder andere Engels, Filosofie, Godsdienstwetenschappen of Klassieke Beschaving of andere op de geesteswetenschappen gebaseerde essayschrijfvakken. Studenten die zonder geschiedenis solliciteren zullen in hun persoonlijke verklaring een argument moeten aandragen. Onze voorkeursvakken zijn Engelse Literatuur, Engelse Taal en Literatuur, Geschiedenis, Filosofie, Filmstudies, Rechten, Politiek, Klassieke Beschaving en Godsdienstwetenschappen. Wij zetten ons ervoor in dat alle leerlingen met potentieel om te slagen, ongeacht hun achtergrond, aangemoedigd worden om zich bij ons aan te melden. De extra informatie die we via de contextuele gegevens krijgen, stelt ons in staat het potentieel van een leerling om te slagen te herkennen in de context van zijn achtergrond en ervaring. Kandidaten die op deze manier in de kijker worden gezet, krijgen een aanbod dat lager is dan het typische aanbod voor dat programma.

ABB van 3 A niveaus waaronder Geschiedenis of een verwante studierichting* of AB van twee A-niveaus waaronder Geschiedenis of een verwante studierichting* en B van het Advanced Welsh Baccalaureate Skills Challenge Certificate Aanbiedingen sluiten gewoonlijk Algemene Studies en Kritisch Denken uit. *Verwante vakken zijn onder andere Engels, Filosofie, Godsdienstwetenschappen of Klassieke Beschaving of andere op de geesteswetenschappen gebaseerde essayschrijfvakken. Studenten die zonder geschiedenis solliciteren zullen in hun persoonlijke verklaring een argument moeten aandragen. Onze voorkeursvakken zijn Engelse Literatuur, Engelse Taal en Literatuur, Geschiedenis, Filosofie, Filmstudies, Rechten, Politiek, Klassieke Beschaving en Godsdienstwetenschappen. Wij zetten ons ervoor in dat alle leerlingen met potentieel om te slagen, ongeacht hun achtergrond, aangemoedigd worden om zich bij ons aan te melden. De extra informatie die we via de contextuele gegevens krijgen, stelt ons in staat het potentieel van een leerling om te slagen te herkennen in de context van zijn achtergrond en ervaring. Kandidaten die op deze manier in de kijker worden gezet, krijgen een aanbod dat lager is dan het typische aanbod voor die opleiding.

D3 M2 in drie hoofdvakken, waaronder Geschiedenis of een verwante studierichting* *Verwante vakken zijn onder andere Engels, Filosofie, Godsdienstwetenschappen of Klassieke Beschaving of andere op de geesteswetenschappen gebaseerde essayschrijfvakken. Studenten die zonder geschiedenis solliciteren zullen in hun persoonlijke verklaring een argument moeten aandragen. Onze voorkeursvakken zijn Engelse Literatuur, Engelse Taal en Literatuur, Geschiedenis, Filosofie, Filmstudies, Rechten, Politiek, Klassieke Beschaving en Godsdienstwetenschappen. Wij zetten ons ervoor in dat alle leerlingen met potentieel om te slagen, ongeacht hun achtergrond, aangemoedigd worden om zich bij ons aan te melden. De extra informatie die we via de contextuele gegevens krijgen, stelt ons in staat het potentieel van een leerling om te slagen te herkennen in de context van zijn achtergrond en ervaring. Kandidaten die op deze manier in de kijker worden gezet, krijgen een aanbod dat lager is dan het typische aanbod voor die opleiding.

Engelse taalvereisten

Graad Extra details
IELTS (Academic) 6 met geen enkel onderdeel lager dan 6.0

Krijg advies over welke funderingscursussen voor jou het beste zijn om toch Film and History, BA (Hons) te kunnen studeren, als je niet voldoet aan de minimumvereisten qua UCAS-score, A-niveaus of Engelse taal.

Kosten

Collegegeld Film en Geschiedenis BA (Hons)

Ierland £9250 Jaar 1
Internationaal £19300 Jaar 1
EU £19300 Jaar 1
Engeland £9250 Jaar 1
Noord-Ierland (UK) £9250 Jaar 1
Schotland £9250 Jaar 1
Wales £9250 Jaar 1
Channel Islands £9250 Jaar 1

Aanvullende informatie over vergoedingen

Zie onze website voor verdere details en updates: www.southampton.ac.uk/uni-life/fees-funding.page

Gemiddelde kosten van levensonderhoud voor studenten in UK

Huur £518
Water, gas, elektriciteit, internet (thuis) £50
Boodschappen supermarkt £81
Kleding £35
Uit eten £33
Alcohol £27
Eten afhalen/laten bezorgen £30
Uitgaan/entertainment (exclusief alcohol, eten) £24
Vakantie en weekendjes weg £78
Transport in de stad £17
Zelfzorg/sport £20
Schrijfwaren/boeken £13
Mobiele telefoon/internet £13
Kabel TV/streaming £7
Verzekering £51
Anders £1092
Gemiddelde kosten voor levensonderhoud voor een student £95

Londen kost ongeveer 34% meer dan gemiddeld, vooral omdat de huur 67% hoger is dan het gemiddelde van andere steden. Voor studenten die in een studentenhuis verblijven, zijn de kosten voor water, gas, elektriciteit en wifi meestal inbegrepen in de huurprijs. Voor studenten in kleinere steden, waar de accommodatie op loop-/fietsafstand ligt, zijn de vervoerskosten meestal aanzienlijk lager.

Hoe solliciteren?

Uiterste termijn voor het indienen van aanvragen:

1 januari 2024

Dit is de uiterste datum waarop aanmeldingen voor deze cursus moeten zijn ingevuld en verzonden. Als de universiteit of hogeschool nog plaatsen beschikbaar heeft, kun je ook na deze datum een aanvraag indienen, maar jouw aanvraag wordt dan niet gegarandeerd in behandeling genomen.

Mogelijke 'entry points':

 • Jaar 1 (Standaard toegangspunt)

Universiteitrankings

Score van University of Southampton in top UK en wereldwijde ranglijsten.

Rangschikking van University of Southampton in gerelateerde onderwerpspecifieke rangschikkingen.

Journalistiek en mediastudies

  • #9 
  • #11 
  Communicatie- & mediawetenschap
  CUG The Complete University Guide - By Subject
  [Gepubliceerd 08 juni, 2023]

Sociale Studies & Geesteswetenschappen

  • #18 
  • #101 
  Sociale Wetenschappen
  THE World University Rankings by Subject
  [Gepubliceerd 26 oktober, 2022]

Bekijk alle 34 rankings van University of Southampton

Over University of Southampton

De Universiteit van Southampton, vaak afgekort tot Soton, is een onderzoeksuniversiteit in Southampton, Engeland. Hoewel de universiteit in 1862 werd opgericht, heeft zij pas vanaf 1952 de status van volwaardige universiteit. De universiteit heeft in totaal vijf campussen, waarvan de belangrijkste zich bevindt in de wijk Highfield in Southampton.

Lijst met 444 bachelor- en masteropleidingen van University of Southampton - cursuscatalogus

Studentensamenstelling van University of Southampton

 • My first week | University of Southampton
 • What opportunities does Southampton offer? | University of Southampton
 • Made in Southampton | University of Southampton
 • Study English | University of Southampton
 • What advice would you give your first-year self? | UoS
 • Study Business Entrepreneurship | University of Southampton

Waar wordt dit programma onderwezen

Southampton
map marker Toon op kaart
Main Site - Highfield Campus
map marker Toon op kaart

Gelijksoortige opleidingen

Programma Universiteit Studenten­tevredenheid Werke­loos Drop­out Collegegeld (Inter­nationaal) UCAS tarief Stad
Creative Writing and Film and Theatre BA (Hons) University of Reading 56% 0% 10% £19500 148 Reading On campus Voltijd
American Studies (United States) with Film (Including Year Abroad) BA (Hons) University of Essex 87% 0% 20% £14020 92 Colchester On campus Voltijd
Film and Media with Integrated Foundation Year BA (Hons) University of Sunderland 71% 10% 5% £13000 108 Sunderland On campus Voltijd
Film & Visual Culture and Geography BA (Hons) Liverpool Hope University 84% 5% 15% £11400 109 Liverpool On campus Voltijd
English and Film & Television Studies with Study Abroad BA (Hons) University of Exeter 93% 3% 5% £20000 147 Exeter On campus Voltijd
Film and Television Production BA University of East Anglia 66% 1% 7% £17100 £18000 128 Norwich On campus Voltijd
Modern Languages with International Film BA (Hons) Royal Holloway, University of London 83% 5% 5% £19300 129 Egham On campus Voltijd
Film Studies and Media & Culture BA (Hons) University of Worcester 91% 10% 0% £13100 120 Worcester On campus Voltijd
Musical Theatre & Acting for Film BA (Hons) University of Chichester 44% 0% 5% £14500 135 Chichester On campus Voltijd
Contemporary Performance and Film & Visual Culture (with Foundation Year) BA (Hons) Liverpool Hope University 84% 5% 15% £11400 131 Liverpool On campus Voltijd