University of Strathclyde
Immunologie en Microbiologie BSc (Hons)
University of Strathclyde

Belangrijke feiten over de opleiding

Beoordelingen van studenten

Hieronder vind je cursus specifieke beoordelingen van 15 afgestudeerden van Immunology and Microbiology BSc (Hons) op University of Strathclyde voor elk van de onderzoeksvragen in vergelijking met het gemiddelde voor alle UK opleidingen in .

Algemene tevredenheid studenten
100 /100
15 totaal respondenten
De NSS wordt uitgevoerd in opdracht van het Office for Students

Salaris

Salaris van afgestudeerden in microbiologie en celwetenschappen

Belangrijk: de salarisgegevens hieronder zijn niet vakspecifiek, maar bevatten gegevens van alle studenten van de opleiding aan deze universiteit. Wegens de methode van gegevensverzameling zijn de salarisgegevens hoofdzakelijk gebaseerd op gegevens van bachelorstudenten.

  15 maanden na afstuderen 3 jaar na afstuderen 5 jaar na afstuderen
Mediane salaris £23500 £24500 £26000
25-75 percentiel bereik £21000 - £27500 £18500 - £27000 £22500 - £30500


Salaris van alle Britse afgestudeerden van microbiologie en celwetenschappen opleidingen (voornamelijk undergraduate studenten)

  15 maanden na afstuderen 3 jaar na afstuderen 5 jaar na afstuderen
Mediane salaris £23000 £22479 £27706
25-75 percentiel bereik £20000 - £26500 £18401 - £28010 £22173 - £34773

Cursusbeschrijving

Een invloed hebben op de ontwikkeling van nieuwe of verbeterde geneesmiddelen en de behandeling van ziekten.

Waarom Immunologie & Microbiologie aan Strathclyde? Gerangschikt in de top 10 van het VK voor Biologische Wetenschappen (Complete University Guide 2021). Onze opleidingen worden geschraagd door onze sterke onderzoeksbasis, banden met de industrie, de NHS en internationale partners. Accreditatie door de Royal Society of Biology. Mogelijkheid om in het buitenland te studeren en deel te nemen aan laboratorium-gebaseerd onderzoek. Aan het eind van jaar 2 kun je kiezen of je doorgaat naar een single, joint Honours of een geïntegreerde Masters graad in een van de biomoleculaire wetenschappen. Onze MSci programma's zijn geschikt als je geïnteresseerd bent in een academische of onderzoeks-gerelateerde loopbaan.

Je loopbaan Afgestudeerden hebben banen gevonden in de ontwikkeling van medicijnen, de verwerking van voedsel, de bescherming van het milieu, de bestrijding van ziekten of het vertragen van het verouderingsproces. Recente afgestudeerden werken in allerlei functies, waaronder onderzoek in de academische wereld, laborant in de NHS/particuliere sector, klinisch ondersteuner, en op gebieden als medisch schrijven, klinische medicijnproeven, medische verkoop, en productiecontrole. De overdraagbare vaardigheden die je verwerft bereiden je voor op een loopbaan, niet alleen in de wetenschap, maar ook op gebieden als financiën, management, marketing, verkoop, handel en media. De IBMS accreditatie van de BSc Honours in Biomedical Science garandeert dat deze graad voldoet aan de academische eisen voor registratie als biomedisch wetenschapper bij de Health and Care Professions Council, wat essentieel is als je een loopbaan in een NHS laboratorium wilt nastreven.

Recognised by the Royal Society of Biology for the purpose of associate membership.

Wat je zult leren

Inhoud van het programma: als student van de opleiding Immunology and Microbiology, BSc (Hons) volg je de volgende opleidingsmodules.

Jaar 1

De doelen van deze les zijn om: de moleculaire structuur, stereochemie en conformatie van nucleotiden/nucleïnezuren begrijpen als de basis van de chemische en biologische mogelijkheden van nucleotiden; de moleculaire structuur, stereochemie en conformatie van aminozuren/proteïnen begrijpen als de basis van de chemische en biologische mogelijkheden van proteïnen; de moleculaire structuur, stereochemie en conformatie van monosacchariden/polysacchariden begrijpen als de basis van de chemische en biologische mogelijkheden van koolhydraten; de chemie, stereochemie en biologische functies van polyketiden/polyisopreen natuurlijke producten en hun biosynthetische oorsprong begrijpen.

Deze les beoogt de leerlingen: de basis praktische vaardigheden te geven die nodig zijn voor een biologische biochemie; de basis praktische vaardigheden rond 'gezondheid en het lichaam'; de basis presentatievaardigheden.

De doelstellingen van deze klas zijn: basiskennis verschaffen met betrekking tot de basisfuncties van cellen; beginselen van biologische werking en functie uiteenzetten die gedurende alle vier de jaren zullen worden ontmoet; de leerlingen blootstellen aan de basisreeks van onderwijs-, leer- en beoordelingsparadigma's die gedurende hun hele studie gebruikt worden, met bijzondere aandacht voor mondelinge communicatie en presentatie.

In deze klas verwerven de leerlingen: basiskennis met betrekking tot basisevolutie, soortendiversiteit, ontwikkeling, homeostase en infectieziekten; principes van biologische werking en functie die ze in alle vier de jaren zullen tegenkomen; leren over onderwijs-, leer- en beoordelingsmethoden die in de hele graad gebruikt worden, met bijzondere aandacht voor het vinden, citeren en gebruiken van informatie, en teamwork.

Jaar 2

De doelstellingen van deze klas zijn: leerlingen de fundamentele praktische vaardigheden bijbrengen die nodig zijn voor een biochemicus; leerlingen de fundamentele praktische vaardigheden bijbrengen die nodig zijn voor een immunoloog; leerlingen de fundamentele praktische vaardigheden bijbrengen die nodig zijn voor een microbioloog; leerlingen de fundamentele praktische vaardigheden bijbrengen die nodig zijn voor een farmacoloog; leerlingen fundamentele vaardigheden bijbrengen op het gebied van presentatie en teamwork.

De doelstellingen van deze klas zijn: de structuur en functie van genen en de regulering van genexpressie begrijpen; begrijpen hoe menselijke genetische variatie ontstaat en het gebruik ervan in de geneeskunde en de forensische wetenschap; de basisstructuur en functie van eiwitten, lipiden en koolhydraten begrijpen; de belangrijkste stofwisselingstrajecten in de absorptieve en post-absorptieve toestand op waarde schatten; de trajecten die betrokken zijn bij celgroei en celdood begrijpen.

Deze les beoogt: inzicht te ontwikkelen in systeembiologie en homeostase; inzicht te ontwikkelen in het somatische, autonome en centrale zenuwstelsel; inzicht te ontwikkelen in het cardiovasculaire en ademhalingsstelsel; inzicht te ontwikkelen in het lever- en nierstelsel; inzicht te ontwikkelen in het endocriene en voortplantingsstelsel.

Door het bestuderen van deze les zullen de leerlingen kunnen aantonen: te begrijpen hoe immuuncellen antigenen herkennen; een begrip te hebben van sleutelbegrippen bij de inductie van verworven immuniteit; een begrip te hebben van effectormechanismen van het immuunsysteem; een begrip te hebben van nuttige immuunreacties; een begrip te hebben van schadelijke immuunreacties.

Deze les heeft tot doel de leerlingen te helpen: de fundamentele taxonomische groepering en evolutionaire verwantschappen van microben te begrijpen; fysiologische, structurele en moleculaire verschillen tussen verschillende micro-organismen te waarderen; de rol en de controle van micro-organismen bij ziekten te begrijpen; te leren hoe organismen zich aan vijandige omgevingen aanpassen en de biotechnologische exploitatie van extremofielen te waarderen.

Jaar 3

De doelstellingen van deze les zijn: de leerlingen inzicht geven in Immunodiagnostiek: Beginselen van immunoassays: homogene en heterogene immunoassays, Voorbeelden van klinische immunoassays; de leerlingen inzicht geven in overgevoeligheid; de leerlingen inzicht geven in immunopathologie en immuniteit tegen infecties; de leerlingen inzicht geven in mucosale immunologie; de leerlingen inzicht geven in immunofarmacologie.

De doelstellingen van deze les zijn: het verschil begrijpen tussen taxonomische en fylogenetische classificatie van micro-organismen; de principes begrijpen die aan de identificatie van bacteriën, schimmels en virussen ten grondslag liggen; de structuur, functie en groeikenmerken van bacteriën, virussen, schimmels en protozoa begrijpen. Pas die kennis toe op hun rol bij het ontstaan van ziekten; beschrijf de onderscheidende kenmerken, pathogene eigenschappen, epidemiologie, behandeling en bestrijding van medisch belangrijke bacteriën, virussen, schimmels en protozoa.

De doelstellingen van deze les zijn: de studenten algemene praktische vaardigheden in de biomoleculaire wetenschap bijbrengen; de praktische vaardigheden van de studenten in specifieke discipline (A) verder ontwikkelen die aansluiten bij de leskeuzes van het studieprogramma; de praktische vaardigheden van de studenten in specifieke discipline (B) verder ontwikkelen die aansluiten bij de leskeuzes van het studieprogramma; de presentatievaardigheden van de studenten verder ontwikkelen.

Het doel van deze les is: de leerlingen inzicht te geven in de manier waarop ziekteverwekkers herkend worden; de leerlingen inzicht te geven in de manier waarop immuuncellen geactiveerd worden; de leerlingen inzicht te geven in de cytotoxische mechanismen die door immuuncellen gebruikt worden; de leerlingen inzicht te geven in de manier waarop het immuunsysteem gereguleerd wordt; de leerlingen inzicht te geven in het immunologisch geheugen.

De doelen van deze les zijn: de basis van genregulatie in micro-organismen begrijpen en hoe dit de bacteriële fysiologie beïnvloedt; de belangrijkste mechanismen beschrijven die de evolutie van micro-organismen sturen; inzicht tonen in de principes van wiskundige modellering bij het voorspellen van microbiële groei en sterfte; de basis van microbiële vorm en functie beschrijven en hoe bio-informatica fundamenteel is voor microbiologie.

Jaar 4

De doelstellingen van deze klas zijn: de leerlingen de gelegenheid geven origineel onderzoek te verrichten; de leerlingen de vaardigheden bijbrengen om gegevens kritisch te interpreteren en op basis van hun bevindingen conclusies of hypothesen te ontwikkelen; de leerlingen de vaardigheden bijbrengen om hun gegevens te analyseren en te presenteren; kennis bijbrengen op een sleutelgebied dat van belang is voor de loopbaanaspiraties van de leerling.

De doelstellingen van deze les zijn: begrijpen hoe de genomen van micro-organismen geanalyseerd en geïnterpreteerd kunnen worden; de mechanismen begrijpen die bacteriën in staat stellen om de omgeving waar te nemen en ermee in wisselwerking te treden; de mechanismen van bacteriële groei en ontwikkeling begrijpen; microbiële populaties begrijpen door middel van ?omische analyse.

De doelen van deze les zijn: de leerlingen inzicht geven in immuunreacties die optreden tegen virusinfecties; de leerlingen inzicht geven in immuunreacties die optreden tegen bacteriën; de leerlingen inzicht geven in immuunreacties die optreden tegen protozoaire parasieten; de leerlingen inzicht geven in immuunreacties die optreden tegen helminthparasieten; de leerlingen inzicht geven in immuunreacties die opgewekt worden door vaccinatie.

Banen & carrièreperspectieven

15 maanden na het afstuderen werd aan de afgestudeerden van deze opleiding gevraagd wat zij doen en of zij werken, over hun huidige baan en hun vooruitzichten.

Huidige banen

Vereist vaardigheidsniveau van de baan na 15 maanden

Banen van afgestudeerden van deze opleiding (15 maanden na afstuderen)

Voorbeeld hieronder gebaseerd op alle afgestudeerden van de opleiding Immunology and Microbiology BSc (Hons) aan de University of Strathclyde

25% Natuur- en maatschappijwetenschappers
25% Geassocieerde vakmensen in wetenschap, techniek en technologie
15% Beroepen in de verkoop
5% Administratieve beroepen
5% Ingenieurs
5% Klantenservice beroepen
5% Elementaire beroepen
5% Onderwijzende beroepen
5% Geassocieerde beroepsbeoefenaren in het bedrijfsleven en de openbare dienst

Cijfers & studietijd

Toelatingsvoorwaarden

Minimaal vereist UCAS-tarief

UCAS-tarief van geaccepteerde studenten voor microbiologie en celwetenschappen

Kwalificatie-eisen

Twee wetenschappen, - Biologie B of Scheikunde B; Scheikunde (indien niet op A niveau) GCSE B; GCSE Wiskunde 6/B, GCSE Engelse Taal 6/B of Literatuur 6/B.

Gesorteerde eenheid B.

Scheikunde, biologie/menselijke biologie. Hogere scheikunde en biologie voor gevorderden worden aanbevolen voor studie in S6 en ter compensatie van gemiste hogere cijfers.

Twee exacte vakken (Scheikunde/Biologie/Fysica) HL5; Engels SL5; Wiskunde SL5.


Krijg advies over welke funderingscursussen voor jou het beste zijn om toch Immunology and Microbiology, BSc (Hons) te kunnen studeren, als je niet voldoet aan de minimumvereisten qua UCAS-score, A-niveaus of Engelse taal.

Kosten

Collegegeld Immunologie en Microbiologie BSc (Hons)

EU £21150 Jaar 1
Engeland £9250 Jaar 1
Noord-Ierland (UK) £9250 Jaar 1
Wales £9250 Jaar 1
Channel Islands £9250 Jaar 1
Schotland £1820 Jaar 1
Internationaal £21150 Jaar 1
Ierland £21150 Jaar 1

Aanvullende informatie over vergoedingen

Undergraduate studenten die in Schotland wonen, krijgen hun collegegeld meestal betaald door het Student Awards Agency Scotland SAAS. Als je eerder aan een universiteit of hogeschool hebt gestudeerd of niet zeker weet of je in aanmerking komt, neem dan contact op met SAAS om na te gaan of je in aanmerking komt voor betaling van je collegegeld. SAAS betaalt je collegegeld rechtstreeks aan Strathclyde.

De meeste undergraduate studenten uit de rest van het VK Engeland, Wales en Noord-Ierland krijgen een gratis jaar collegegeld, omdat, bij ongewijzigd beleid ten aanzien van het collegegeld voor de rest van het VK, het totale bedrag dat undergraduate studenten moeten betalen afgetopt wordt. Voor studenten die de volgende sessie met hun studie beginnen, is dit gemaximeerd op £27.750 met uitzondering van de MPharm en de Integrated Masters opleidingen; MPharm studenten betalen £9.250 voor elk van de vier jaren. Studenten die geïntegreerde masteropleidingen volgen betalen een extra bedrag van £9.250 voor het masterjaar, met uitzondering van degenen die een industriële stage van een heel jaar volgen, waarvoor een afzonderlijke stagevergoeding geldt.

De Universiteit van Strathclyde biedt een groot aantal beurzen en studiebeurzen aan. Voor meer informatie kun je de volgende pagina raadplegen: https://www.strath.ac.uk/studywithus/scholarships/.

Meer informatie over collegegeld, bijkomende kosten en financiering voor dit programma vind je in de rubriek "Vergoedingen en financiering" op de programma-website.

Gemiddelde kosten van levensonderhoud voor studenten in UK

Huur £518
Water, gas, elektriciteit, internet (thuis) £50
Boodschappen supermarkt £81
Kleding £35
Uit eten £33
Alcohol £27
Eten afhalen/laten bezorgen £30
Uitgaan/entertainment (exclusief alcohol, eten) £24
Vakantie en weekendjes weg £78
Transport in de stad £17
Zelfzorg/sport £20
Schrijfwaren/boeken £13
Mobiele telefoon/internet £13
Kabel TV/streaming £7
Verzekering £51
Anders £1092
Gemiddelde kosten voor levensonderhoud voor een student £95

Londen kost ongeveer 34% meer dan gemiddeld, vooral omdat de huur 67% hoger is dan het gemiddelde van andere steden. Voor studenten die in een studentenhuis verblijven, zijn de kosten voor water, gas, elektriciteit en wifi meestal inbegrepen in de huurprijs. Voor studenten in kleinere steden, waar de accommodatie op loop-/fietsafstand ligt, zijn de vervoerskosten meestal aanzienlijk lager.

Hoe solliciteren?

Uiterste termijn voor het indienen van aanvragen:

1 januari 2024

Dit is de uiterste datum waarop aanmeldingen voor deze cursus moeten zijn ingevuld en verzonden. Als de universiteit of hogeschool nog plaatsen beschikbaar heeft, kun je ook na deze datum een aanvraag indienen, maar jouw aanvraag wordt dan niet gegarandeerd in behandeling genomen.

Mogelijke 'entry points':

 • Jaar 1 (Standaard toegangspunt)

Universiteitrankings

Score van University of Strathclyde in top UK en wereldwijde ranglijsten.

Rangschikking van University of Strathclyde in gerelateerde onderwerpspecifieke rangschikkingen.

Natuurwetenschappen

  • #4 
  • #13 
  Biologische wetenschappen
  CUG The Complete University Guide - By Subject
  [Gepubliceerd 08 juni, 2023]
  • #6 
  • #401 
  Biologische wetenschappen
  QS World University Rankings By Subject
  [Gepubliceerd 22 maart, 2023]

Bekijk alle 28 rankings van University of Strathclyde

Over University of Strathclyde

De Universiteit van Strathclyde is een vooraanstaande onderzoeksonderwijsinstelling in de stad Glasgow, Schotland. Onderscheidingen en lofbetuigingen zijn nooit ver van hun naam verwijderd: de universiteit is meerdere malen uitgeroepen tot universiteit van het jaar door Times Higher Education, en is de op drie na beste in het Verenigd Koninkrijk wat studenttevredenheid betreft. De stad zelf staat bekend om de vriendelijke en humoristische inwoners, maar ook om de diverse en internationale studentenpopulatie.

 • Settling into UK Life | University of Strathclyde International Study Centre
 • Shreya’s journey from India to Strathclyde
 • "Glasgow is lovely": Neha Jadhav
 • Useful tips for International Students coming to Strathclyde
 • It’s the first time outside India for me | University of Strathclyde International Study Centre
 • Hear from some of our Nigerian students.
 • Why join our Faculty of Engineering through an articulation programme?

Lijst met 565 bachelor- en masteropleidingen van University of Strathclyde - cursuscatalogus

Waar wordt dit programma onderwezen

John Anderson Campus
map marker Toon op kaart
University of Strathclyde
map marker Toon op kaart

Gelijksoortige opleidingen

Programma Universiteit Studenten­tevredenheid Werke­loos Drop­out Collegegeld (Inter­nationaal) UCAS tarief Stad
Microbiology with a Year in Industry BSc (Hons) The University of Sheffield 91% 0% 15% £25670 152 Sheffield On campus Voltijd
Microbiology and Pharmacology BSc (Hons) University of Strathclyde 90% 5% 0% £21150 213 Glasgow On campus Voltijd
Medical Microbiology BSc (Hons) The University of Sheffield 91% 0% 15% £25670 152 Sheffield On campus Voltijd
Microbiology BSc (Hons) Queen's University of Belfast 79% 0% 0% £21400 125 Belfast On campus Voltijd
Microbiology with Foundation BSc (Hons) University of Reading 73% 0% 0% £23700 108 Reading On campus Voltijd
Microbiology (with integrated year in industry) BSc (Hons) Aberystwyth University 86% 0% 5% £16300 119 Aberystwyth On campus Voltijd
Microbiology with a Placement Year BSc University of East Anglia 82% 0% 10% £21700 £22800 119 Norwich On campus Voltijd
Immunology and Microbiology BSc (Hons) University of Strathclyde 100% 0% 5% £21150 213 Glasgow On campus Voltijd
Microbiology BSc (Hons) University of Reading 73% 0% 0% £23700 108 Reading On campus Voltijd
Microbiology BSc (Hons) University of Glasgow 91% 0% 0% £84080 200 Glasgow On campus Voltijd