University of West London
Luchtvervoersmanagement met vliegbrevet voor luchtvervoer (bevroren) BSc (Hons)
University of West London

Belangrijke feiten over de opleiding

Beoordelingen van studenten

Hieronder zie je cursusspecifieke beoordelingen voor 145 afgestudeerden van Air Transport Management with Air Transport Pilot Licence (frozen) BSc (Hons) en andere cursussen in bij de University of West London voor elk van de enquêtevragen in vergelijking met het gemiddelde voor alle UK opleidingen in .

Algemene tevredenheid studenten
87 /100
145 totaal respondenten

Voornamelijk gebaseerd op gegevens van studenten in het hoger onderwijs

De NSS wordt uitgevoerd in opdracht van het Office for Students

Salaris

Salaris van afgestudeerden in toerisme, vervoer en reizen

Belangrijk: de salarisgegevens hieronder zijn niet vakspecifiek, maar bevatten gegevens van alle studenten van de opleiding aan deze universiteit. Wegens de methode van gegevensverzameling zijn de salarisgegevens hoofdzakelijk gebaseerd op gegevens van bachelorstudenten.

  15 maanden na afstuderen 3 jaar na afstuderen 5 jaar na afstuderen
Mediane salaris £23000 £22500 £25000
25-75 percentiel bereik £18500 - £25500 £15500 - £27500 £17500 - £32500


Salaris van alle Britse afgestudeerden van toerisme, vervoer en reizen opleidingen (voornamelijk undergraduate studenten)

  15 maanden na afstuderen 3 jaar na afstuderen 5 jaar na afstuderen
Mediane salaris £20998 £20830 £24369
25-75 percentiel bereik £17814 - £24178 £16042 - £26488 £18552 - £31827

Cursusbeschrijving

In nauwe samenwerking met onze partners uit de industrie is deze cursus ontwikkeld om afgestudeerden in staat te stellen inzicht te krijgen in de luchtvaartsector vanuit een management- en operationeel perspectief.

Bij je afstuderen heb je zowel een BSc (Hons) graad als een frozen Airline Transport Pilot Licence (fATPL). Dit evenwicht tussen praktische en theoretische vaardigheden is erg gewild bij werkgevers in de wereldwijde luchtvaartindustrie.

De University of West London heeft een sterke band met Heathrow Airport Limited en je wordt gestationeerd in onze vestiging in Ealing, die slechts 10 mijl van Heathrow ligt, een van 's werelds drukste internationale luchthavens. De universiteit is ook de thuisbasis van het Heathrow Archief en Tentoonstelling, die studenten en publiek kunnen bezoeken.

De cursus wordt gegeven door een gevarieerd en ervaren team van deskundigen in de luchtvaartindustrie, met gevestigde banden met talrijke luchtvaartmaatschappijen en luchtvaartbedrijven.

Deze cursus is ontwikkeld om afgestudeerden in staat te stellen inzicht te krijgen in de luchtvaartsector vanuit een management- en een operationeel perspectief.

Je combineert je modulaire opleiding met academische studies en hebt toegang tot onze Boeing 737 vluchtsimulator ter plekke, die een praktische leeromgeving biedt. Gastcolleges van luchtvaartdeskundigen en mogelijkheden voor bedrijfsbezoeken ondersteunen en versterken je leerproces. Je krijgt ook de kans om samen te werken met een aantal Approved Training Organisations (ATO's).

De luchtvaartsector biedt nieuwkomers een scala aan mogelijkheden. Na voltooiing van deze graad kun je werk krijgen als tweede of eerste officier bij een luchtvaartmaatschappij of een opleiding volgen tot vlieginstructeur om uren op te doen voordat je met vliegen begint.

Wat je zult leren

Inhoud van het programma: als student van de opleiding Air Transport Management with Air Transport Pilot Licence (frozen), BSc (Hons) volg je de volgende opleidingsmodules.

Niveau 4

In deze module ga je in op de belangrijkste gebieden die nodig zijn voor toekomstige inzetbaarheid binnen de luchtvaartindustrie. Je richt je ook op het begrijpen en toepassen van effectieve academische competenties. Wat inzetbaarheid betreft, is de module bedoeld om je uit te rusten met kennis en begrip die van belang zijn voor een baan binnen de luchtvaartsector. Met deze vaardigheden kan dit hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten.

Deze module is bedoeld om je een conceptuele onderbouwing en grondige kennis te geven van basisprincipes met betrekking tot de geschiedenis en ontwikkeling van de commerciële luchtvaart, terwijl je ook kijkt naar bredere technologische ontwikkelingen in de luchtvaart. Je krijgt inzicht in de snelle groei van de industrie, bedrijfsmodellen, luchtvaartmaatschappijen, luchthavens, vliegtuigfabrikanten en milieuproblemen.

Deze module is afgestemd op de EASA Private Pilot Licence Theoretical Knowledge Syllabus (2013), zoals beschreven in AMC1 FCL.210; FCL.215. De module voldoet aan de National Occupational Standards for Professional Pilots PPLFDC1, (Bereid je voor op je taak als beroepspiloot). De module behandelt alle aspecten van de theoretische opleiding die vereist is voor de afgifte van een EASA bewijs van bevoegdheid als privévlieger. Onderwezen onderwerpen zijn onder andere: Luchtrecht & ATC Procedures, Menselijke prestaties, Meteorologie, Communicatie, Vluchtbeginselen, Operationele Procedures, Vliegprestaties & Planning, Algemene kennis van het vliegtuig en Navigatie. Na afloop van de module hebben de leerlingen een goed begrip van de basisbediening van vliegtuigen, de atmosfeer, menselijke fysiologie/psychologie en luchtvaartwetgeving.

In deze module verwerven de studenten kennis van en inzicht in de reeks systemen, operationele concepten, planningsprocessen, infrastructuren en voorschriften die nodig zijn om mensen en goederen veilig door de lucht te verplaatsen. De module richt zich op het verkeer van passagiers/mensen en bestudeert ook het verkeer van goederen (cargo), luchthavensystemen en verleners van luchtvaartnavigatiediensten (ANSP's). Essentieel bij dit alles is inzicht in de operationele technologieën, systemen, processen en voorschriften die allemaal bijdragen tot een duurzame, economisch levensvatbare en servicegerichte ervaring voor klanten en of belanghebbenden. Deze module bouwt voort op vakken die in L4 (eerste jaar) onderwezen worden, zoals Inleiding tot het management van luchtvervoer en Luchtreizigerservaring, en is bedoeld om kennis en begrip op deze gebieden zowel te verbreden als te verdiepen.

Deze module verkent talentmanagement, dat een gebied van groot belang is geworden in de internationale HR praktijk, omdat het behouden van uitstekende medewerkers een belangrijke rol speelt in de strategische concurrentiekracht van een organisatie. De module ontwikkelt je inzicht in de eisen die gesteld worden aan ondernemend leiderschap, dat essentieel is om de dynamische capaciteiten van de organisatie mogelijk te maken. Deze module wil je inzicht ontwikkelen in de vereisten voor succesvol leiderschap en talentmanagement in een steeds veranderende wereld.

Niveau 5

Deze module is afgestemd op de EASA Pilotenopleiding Theoretische Kennis Syllabus (2012). De module voldoet aan de Nationale Beroepsnormen voor Beroepspiloten op basis van de dertien competentiegebieden die de module toetst - Algemene Kennis van het Vliegtuig; Luchtrecht; Massa en Evenwicht; Prestatie Vliegtuig; Vluchtplanning en vluchtbewaking; Algemene Kennis van het Vliegtuig -Instrumentatie; Menselijke Prestaties; Meteorologie; Algemene Navigatie; Radionavigatie; Operationele Procedures; Beginselen van het Vliegtuig; Communicatie.

Het doel van deze module is dat de leerlingen hun praktische omgang met het vliegtuig ontwikkelen. Daarnaast zullen ze hun reflectieve praktijk ontwikkelen die de kern vormt van hun operationele dag. Deze module is een voorvereiste voor de CPL module die in niveau 6 gevolgd wordt, als een verkeersvlieger die beperkt is tot vliegen in zichtbare weersomstandigheden, zoals bepaald door EASA (CAP 804 Part 1; 30 januari 2013). De module is afgestemd op CAP 804 Part 1 (30 januari 2013) en EASA Acceptable Means of Compliance and Guidance Material to Part FCL1 Annex to ED Decision 2011/016/R.

Niveau 6

De CPL praktijkopleiding duurt 6 weken. De voltooiing van de 14 ATPL theorie-examens, de extra uren die gebouwd worden om het minimum aantal uren te halen dat voor een CPL vereist is en de CPL praktijkopleiding komen echter neer op 44 weken. Deze module leidt tot een kwalificatie als Instrument Rated piloot die in staat is te vliegen in weersomstandigheden die ongeschikt zijn voor VFR operaties volgens de regels in EASA Part-FCL.605 en CAP 804 Part G Subpart 1 die het privilege geeft om onder IFR te vliegen tot een minimum dalingshoogte (MDH) van 200 voet (60 m). Tenslotte zullen de leerlingen een Upset Recovery Prevention Training volgen als laatste deel van hun praktische opleiding.

Het doel van de proefschriftmodule is de studenten de gelegenheid te bieden een onderwerp naar keuze, dat verband houdt met het vakgebied van de cursus die ze volgen, kritisch te bekijken, te analyseren en te evalueren. Dit kan het beste gebeuren door onderzoek te doen naar dat onderwerp en de resultaten in een scriptie te presenteren. De module bouwt voort op kennis en inzicht die de studenten verworven kunnen hebben in het kader van een inleidende module onderzoeksmethoden. Dit is echter een op zichzelf staande module en het is geen vereiste om eerder een inleidende onderzoeksmodule te hebben gevolgd.

Het doel van deze module is de studenten de kennis en het inzicht bij te brengen die nodig zijn voor het plannen en uitvoeren van vliegoperaties op luchtvaartroutes. De module behandelt zowel de commerciële als de operationele aspecten van routeontwikkeling en -uitvoering door kritische analyse en evaluatie van informatie en gegevens en de toepassing van managementwetenschap. Politieke, economische, regelgevende en milieu-overwegingen zijn in het hele leerproces verweven.

De CPL praktijkopleiding duurt 6 weken. De voltooiing van de 14 ATPL theorie-examens, de extra uren die gebouwd worden om het minimum aantal uren te halen dat voor een CPL vereist is en de CPL praktijkopleiding komen echter neer op 44 weken. Deze module leidt tot een kwalificatie als Instrument Rated piloot die in staat is te vliegen in weersomstandigheden die ongeschikt zijn voor VFR operaties volgens de regels in EASA Part-FCL.605 en CAP 804 Part G Subpart 1 die het privilege geeft om onder IFR te vliegen tot een minimum dalingshoogte (MDH) van 200 voet (60 m). Tenslotte volgen de leerlingen een Upset Recovery Prevention Training als laatste deel van hun praktische opleiding.

Deze module beoogt de leerlingen kennis bij te brengen over onderhoud, vlootkeuze en planning. De fabrikanten stellen eisen aan onderhoudscontroles en ad hoc eisen. Vlootplanning is de kern van elke luchtvaartmaatschappij en de keuze van vliegtuigen en configuratie zal invloed hebben op de routes die worden bediend (huidige en geplande) en op de roostering van de bemanning. De passagierservaring wordt bekeken aan de hand van de cabine-indeling en IFEC.

Banen & carrièreperspectieven

15 maanden na het afstuderen werd aan de afgestudeerden van deze opleiding gevraagd wat zij doen en of zij werken, over hun huidige baan en hun vooruitzichten.

Huidige banen

Vereist vaardigheidsniveau van de baan na 15 maanden

Banen van afgestudeerden van deze opleiding (15 maanden na afstuderen)

Voorbeeld hieronder gebaseerd op alle afgestudeerden van de opleiding Air Transport Management with Air Transport Pilot Licence (frozen) BSc (Hons) aan de University of West London

12% Managers, directeuren en hoge ambtenaren
12% Geassocieerde beroepsbeoefenaren in het bedrijfsleven en de openbare dienst
11% Elementaire beroepen
8% Beroepen in de verkoop
8% Administratieve beroepen
6% Secretariële en aanverwante beroepen
6% Geschoolde beroepen
5% Andere onderwijsberoepsbeoefenaren
5% Vrije tijd, reizen en aanverwante beroepen in persoonlijke dienstverlening
5% Klantenservice beroepen

Toelatingsvoorwaarden

Minimaal vereist UCAS-tarief

UCAS-tarief van geaccepteerde studenten voor toerisme, vervoer en reizen

Kwalificatie-eisen

Vereisten voor internationale studenten/vereisten Engels

IELTS academische testscore (vergelijkbare tests worden mogelijk ook geaccepteerd)

  • 6.5
  • Graduate Degrees
  • 5.5
  • Undergraduate Degrees

Krijg advies over welke funderingscursussen voor jou het beste zijn om toch Air Transport Management with Air Transport Pilot Licence (frozen), BSc (Hons) te kunnen studeren, als je niet voldoet aan de minimumvereisten qua UCAS-score, A-niveaus of Engelse taal.

Kosten

Collegegeld Luchtvervoersmanagement met vliegbrevet voor luchtvervoer (bevroren) BSc (Hons)

Engeland £9250 Jaar 1
Noord-Ierland (UK) £9250 Jaar 1
Schotland £9250 Jaar 1
Wales £9250 Jaar 1
Ierland £9250 Jaar 1

Aanvullende informatie over vergoedingen

Voor deze cursus gelden extra kosten. Raadpleeg www.uwl.ac.uk voor details.

Gemiddelde kosten van levensonderhoud voor studenten in UK

Huur £518
Water, gas, elektriciteit, internet (thuis) £50
Boodschappen supermarkt £81
Kleding £35
Uit eten £33
Alcohol £27
Eten afhalen/laten bezorgen £30
Uitgaan/entertainment (exclusief alcohol, eten) £24
Vakantie en weekendjes weg £78
Transport in de stad £17
Zelfzorg/sport £20
Schrijfwaren/boeken £13
Mobiele telefoon/internet £13
Kabel TV/streaming £7
Verzekering £51
Anders £1092
Gemiddelde kosten voor levensonderhoud voor een student £95

Londen kost ongeveer 34% meer dan gemiddeld, vooral omdat de huur 67% hoger is dan het gemiddelde van andere steden. Voor studenten die in een studentenhuis verblijven, zijn de kosten voor water, gas, elektriciteit en wifi meestal inbegrepen in de huurprijs. Voor studenten in kleinere steden, waar de accommodatie op loop-/fietsafstand ligt, zijn de vervoerskosten meestal aanzienlijk lager.

Hoe solliciteren?

Uiterste termijn voor het indienen van aanvragen:

1 januari 2024

Dit is de uiterste datum waarop aanmeldingen voor deze cursus moeten zijn ingevuld en verzonden. Als de universiteit of hogeschool nog plaatsen beschikbaar heeft, kun je ook na deze datum een aanvraag indienen, maar jouw aanvraag wordt dan niet gegarandeerd in behandeling genomen.

Mogelijke 'entry points':

 • Jaar 1 (Standaard toegangspunt)

Universiteitrankings

Score van University of West London in top UK en wereldwijde ranglijsten.

Rangschikking van University of West London in gerelateerde onderwerpspecifieke rangschikkingen.

Zakelijk

  • #81 
  • #101 
  Bedrijfsmanagement
  CUG The Complete University Guide - By Subject
  [Gepubliceerd 08 juni, 2023]

Bekijk alle 9 rankings van University of West London

Over University of West London

De University of West London (UWL) is een door de overheid gefinancierde universiteit in Engeland. West-Londen bestaat uit acht verschillende scholen: Claude Littner Business School, London Geller College of Hospitality and Tourism, de School of Computing and Engineering, het College of Nursing, London College of Music, de School of Law and Criminology, de School of Human and Social Sciences, en de London School of Film.

Studentensamenstelling van University of West London

Studenten naar studieniveau Academiejaar 2020/21 - Inschrijvingen van voltijds equivalente studenten gepubliceerd door Higher Education Statistics Agency (HESA) op 10 februari 2022
undergraduates:
10495
postgraduates:
1615
Totaal:
12110
 • Student life at the University of West London
 • BA (Hons) English and Creative Writing at the University of West London
 • BSc (Hons) Human Resource Management at the University of West London
 • BA (Hons) Graphic Design at the University of West London
 • BA (Hons) International Hotel Management at the University of West London

Lijst met 502 bachelor- en masteropleidingen van University of West London - cursuscatalogus

Waar wordt dit programma onderwezen

Ealing / Brentford
map marker Toon op kaart
Main site - West London
map marker Toon op kaart

Gelijksoortige opleidingen

Programma Universiteit Studenten­tevredenheid Werke­loos Drop­out Collegegeld (Inter­nationaal) UCAS tarief Stad
International Business and Management BSc (Hons) Aston University 70% 0% 8% £16300 137 Birmingham On campus Voltijd
Business Management BA (Hons) The University of Sheffield 71% 5% 4% £19050 £20000 137 Sheffield On campus Voltijd
Business Management and Finance Extended degree BSc (Hons) University of Roehampton 74% 8% 10% £13145 105 Roehampton On campus Voltijd
Accounting/Business Management (with Professional Placement) BA/BSc (Hons) Canterbury Christ Church University 64% 5% 14% £14500 88 Canterbury On campus Voltijd
International Tourism Management with Air Travel with Foundation Year BA (Hons) Buckinghamshire New University 76% 4% 15% £14250 67 High Wycombe On campus Voltijd
Business Management BSc (Hons) University of East London 71% 7% 10% £13320 102 London On campus Voltijd
Business and Management (Top-Up) BA (Hons) Oxford Brookes University 70% 1% 9% £1862 125 Oxford On campus Deeltijd
Marketing Management with placement year BSc (Hons) University of Brighton 61% 0% 9% £13842 110 Brighton On campus Voltijd
Business Management BA (Hons) University of Greenwich 76% 5% 12% £14500 119 London On campus Voltijd
International Business Management BA (Hons) Oxford Brookes University 87% 0% 10% £14900 113 Oxford On campus Voltijd