University of West London
Architectural Design Technology BSc (Hons)
University of West London

Belangrijke feiten over de opleiding

Cursusbeschrijving

Ben je geïnteresseerd in hoe gebouwen ontworpen worden? Als bouwkundig technoloog en ontwerper beschik je over de deskundigheid om planologen, projectontwikkelaars en constructeurs te adviseren over hun bouwprojecten..;

Deze bacheloropleiding richt zich op praktische, veelgevraagde vaardigheden, zodat je ervoor kunt zorgen dat gebouwen functioneren zoals ze bedoeld zijn. Je ontwikkelt de waardevolle vaardigheid om gebouwen te plannen en te ontwerpen die voldoen aan de behoeften van een klant, de omringende gemeenschap en, wat belangrijk is, het milieu.

Tijdens deze cursus onderzoek je belangrijke actuele onderwerpen, zoals milieuproblemen en de technologieën die gebruikt worden om ze aan te pakken. Door bezoeken aan materiaalfabrikanten en bouwplaatsen, en mogelijkheden om in teamverband aan projecten te werken, leer je hoe je je technische kennis kunt toepassen op reële ontwerpproblemen.

Accredited by the Chartered Institute of Architectural Technologists (CIAT), and demonstrates that the programme has been assessed in terms of content, structure and resources and has met the required educational standards. Graduates from an Accredited programme will receive full academic exemptions from the professional qualification when progressing to Chartered Architectural Technologist status.

Accredited by the Chartered Institute of Architectural Technologists (CIAT), and demonstrates that the programme has been assessed in terms of content, structure and resources and has met the required educational standards. Graduates from an Accredited programme will receive full academic exemptions from the professional qualification when progressing to Chartered Architectural Technologist status.

Beoordelingen van studenten

Hieronder vind je cursus specifieke beoordelingen van 11 afgestudeerden van Architectural Design Technology BSc (Hons) op University of West London voor elk van de onderzoeksvragen in vergelijking met het gemiddelde voor alle UK opleidingen in Architectonisch Ontwerp.

Algemene tevredenheid studenten
87 /100
11 totaal respondenten

Voornamelijk gebaseerd op gegevens van studenten in het hoger onderwijs

De NSS wordt uitgevoerd in opdracht van het <a rel="nofollow" target="_blank" href="https://www.officeforstudents.org.uk/advice-and-guidance/student-information-and-data/national-student-survey-nss">Office for Students</a>

Salaris

Salaris van alle Britse afgestudeerden van Architectonisch Ontwerp opleidingen (voornamelijk undergraduate studenten)

  15 maanden na afstuderen 3 jaar na afstuderen 5 jaar na afstuderen
Mediane salaris £22778 £24427 £28443
25-75 percentiel bereik £19686 - £25418 £19027 - £29312 £22742 - £34657

Wat je zult leren

Inhoud van het programma: als student van de opleiding Architectural Design Technology, BSc (Hons) volg je de volgende opleidingsmodules.

Niveau 4

In deze module leer je de basisbouwkundige en academische vaardigheden die je nodig zult hebben om de cursus te voltooien. Deze kunnen variëren van basisvaardigheden in rekenen, lezen en schrijven en IT tot tekenvaardigheid en de landmeetkundige technieken die in de bouw gebruikt worden.

Deze module is bedoeld om je inzicht en waardering te geven voor de bouwvoorschriften en de wetgeving op het gebied van ruimtelijke ordening die de bouwnijverheid beïnvloeden. Je zult in staat zijn de effecten van de wetgeving op bouwprojecten te onderzoeken. Je verwerft ook essentiële kennis en vaardigheden betreffende gezondheid en veiligheid.

Deze module laat je kennismaken met concepten van bouwtechniek, van bouwplaatsonderzoek tot funderingen en de structuur van laagbouw. Je bestudeert ook afwerkingen en primaire dienstverlening, waaronder gas- en elektriciteitsvoorzieningen.

In deze module krijg je een opleiding in het gebruik van computerondersteund ontwerpen (CAD). Je leert eerst de basisfuncties van AutoCAD te gebruiken om 2D bouwtekeningen te maken, waaronder plattegronden, verhogingen en doorsneden. Daarna ga je AutoCAD Revit toepassen om meer ingewikkelde en complete ontwerptekeningen te maken, waaronder 3D aanzichten en samenstellings- en onderdeeldetails.

Deze module geeft je een overzicht van het ontwerpproces, de benaderingen van aanbestedingen en de beperkingen op deze benaderingen. Je onderzoekt ook de rol van de projectleider en leert te communiceren met behulp van verschillende methoden die bij de rol passen.

Niveau 5

In deze module leer je relevante vaardigheden om ontwerpen te ontwikkelen die realistisch en bouwbaar zijn en de vereiste prestaties leveren. Zo leer je begrijpen hoe gedetailleerde en werktekeningen worden gemaakt en tekeningen te koppelen aan relevante specificaties, voorschriften en normen.

Tijdens deze module krijg je de gelegenheid je bewustzijn te ontwikkelen van hoe de wet van toepassing is op alle aspecten van de bouw.

Deze module stelt je in staat je kennis van en inzicht in bouwtechnologie te ontwikkelen, waarbij de nadruk ligt op de gevolgen van de wetenschap voor het ontwerp en de duurzaamheid van gebouwen. Je studie behandelt ook het bouwen met meerdere verdiepingen en een grotere diepgang van diensten.

Tijdens deze module krijg je inzicht in hoe je een eigendom kunt onderzoeken met het oog op verbouwing of aanpassing ervan. De module geeft je ook de kans je vaardigheden te vergroten in het ontwikkelen van plannen en bestekken voor het verbouwen of aanpassen van bestaande gebouwen.

In deze module werk je in een team, waarbij je verschillende vakgebieden analyseert, zoals het ontwikkelen van presentatie- en communicatievaardigheden.

Door middel van een reeks experimenten onderzoek en bestudeer je materialen en hun effect op de gebruikers. Het doel zal zijn de constructie en het gebruik van de gebouwde omgeving te begrijpen. Daarna schrijf je je resultaten en waarnemingen op in een aantal verslagen.

In deze module krijg je kennis van en inzicht in het ontwikkelen van ontwerpen die controleerbaar zijn en aan prestatienormen voldoen. Je leert specificaties op te stellen met betrekking tot bouwelementen en wetenschappelijke principes toe te passen om het menselijk comfort te garanderen.

Niveau 6

In deze module krijg je de relevante vaardigheden om probleemoplossing en ontwerpcommunicatie te ontwikkelen waarmee je complexe ontwerpen kunt maken die realistisch en bouwbaar zijn en de vereiste prestaties leveren. Je oefent ook met het maken van architectonische details gekoppeld aan relevante specificaties, voorschriften en normen voor openbare gebouwen met meerdere verdiepingen.

In deze module leer je de basisprincipes van de economie, de toewijzing van middelen, de prijsbepaling en de factoren die de productie beïnvloeden. Je onderzoekt kritisch de economische effecten van organisatiepraktijken en financiering op de bouwnijverheid.

In deze module bestudeer en analyseer je de contract administratieve factoren die van toepassing zijn op projectoplevering en faciliteitenbeheer. De module vertoont veel overeenkomsten met de module commercieel beheer; waar die module de problemen van bovenaf benadert, gaat de module contractbeheer gedetailleerd in op contractbepalingen in een bottom-up benadering.

Je onderzoekt de effecten van duurzame praktijken op bouwprojecten en de toepassing ervan op reële projecten. In het bijzonder zal je studie zich richten op duurzame bouwtechnieken.

In deze module moet je de algemene kennis en vaardigheden van de bouwtechniek, die je in de loop van de cursus hebt ontwikkeld, oefenen door middel van een ontwerpproject en technisch onderzoek. In het ontwerpproject geef je uitgebreide ontwerpoplossingen voor een complex gebouw met meerdere presentatiemethoden en in overeenstemming met de bouwvoorschriften, ontwerpprocedures en -principes. Het totale ontwerpproject moet de laatste versie van het RIBA Plan of Work volgen, dat begint met de haalbaarheidsstudie tot het technisch ontwerp (Fase 0 - 4). Op basis van het ontwerpproject doe je ook een technisch onderzoek naar een specifieke technologie (ontwerptechnologie/methode, speciale bouwstructuur of materiaal, enz.) die bij het ontwerp wordt toegepast. Je moet de module over twee semesters.

Door de vaardigheden en kennis die je in de loop van de cursus ontwikkeld hebt te combineren, maak je in deze module een werktekening, maquettes en perspectieven voor een ontwerpvoorstel. Het project moet voldoen aan de voorschriften voor een complex gebouw, hetzij nieuwbouw of renovatie.

Je krijgt de gelegenheid de algemene beginselen van onderzoeksmethoden door te nemen en ze vervolgens in de praktijk te brengen door onder begeleiding een geheel van onafhankelijk onderzoek te ontwikkelen. De module is ontworpen als een platform voor studenten om een synthese te laten zien van de kennis en vaardigheden die ze in de loop van het programma ontwikkeld hebben, door de toepassing van geschikte onderzoeksmethodes en -materialen op het gebied van internationaal toerisme en/of luchtvaartmanagement aan te moedigen.

Banen & carrièreperspectieven

15 maanden na het afstuderen werd aan de afgestudeerden van deze opleiding gevraagd wat zij doen en of zij werken, over hun huidige baan en hun vooruitzichten.

Toelatingsvoorwaarden

Minimaal vereist UCAS-tarief

UCAS-tarief van toegelaten studenten voor deze cursus

Kwalificatie-eisen

Access to HE Diploma (minimaal 45 studiepunten op niveau 3)

Vereisten voor internationale studenten/vereisten Engels

IELTS academische testscore (vergelijkbare tests worden mogelijk ook geaccepteerd)

  • 6.5
  • Graduate Degrees
  • 5.5
  • Undergraduate Degrees
Voldoe je niet aan de minimumvereisten wat betreft UCAS-score, A-niveaus of Engelse taalvereisten?
Laat je adviseren over welke basiscursussen voor jou het beste zijn om toch te kunnen instromen op Architectural Design Technology, BSc (Hons).

Visumvereisten voor internationale studenten

Visumvereisten

Alle internationale studenten (ook die uit EU-landen) die dit of een ander academisch programma van meer dan 6 maanden in het VK willen volgen, hebben een studentenvisum nodig.

Internationale studenten die jonger zijn dan 18 jaar hebben een speciaal studentenvisum voor kinderen nodig. Uitzonderingen op deze regel kunnen gelden voor houders van andere Britse werkvisums, British National Overseas visum, visum voor familieleden en erkende vluchtelingen of asielzoekers.

Toestemming om tijdens de studie te werken

The University of West London staat op de lijst van instellingen die van de Britse regering een vergunning hebben gekregen om migrantenstudenten te sponsoren.

Houders van een studentenvisum van een instelling met een vergunning hebben het recht om tijdens hun voltijdse bachelor-, master- of PhD-studie te werken voor
- 20 uur/week tijdens de studieperiode
- voltijds buiten de studieperiode (bv. vakanties, stages, na afloop van de studie)

Na voltooiing van een bachelor- of masteropleiding van ten minste 12 maanden kunnen houders van een studentenvisum van erkende instellingen hun visum omzetten in een ¨Graduate Visa¨, dat afgestudeerden het recht geeft om gedurende 2 jaar in het Verenigd Koninkrijk te werken.

Kosten

Gemiddelde kosten van levensonderhoud voor studenten in UK

Huur £518
Water, gas, elektriciteit, internet (thuis) £50
Boodschappen supermarkt £81
Kleding £35
Uit eten £33
Alcohol £27
Eten afhalen/laten bezorgen £30
Uitgaan/entertainment (exclusief alcohol, eten) £24
Vakantie en weekendjes weg £78
Transport in de stad £17
Zelfzorg/sport £20
Schrijfwaren/boeken £13
Mobiele telefoon/internet £13
Kabel TV/streaming £7
Verzekering £51
Anders £1092
Gemiddelde kosten voor levensonderhoud voor een student £95

Londen kost ongeveer 34% meer dan gemiddeld, vooral omdat de huur 67% hoger is dan het gemiddelde van andere steden. Voor studenten die in een studentenhuis verblijven, zijn de kosten voor water, gas, elektriciteit en wifi meestal inbegrepen in de huurprijs. Voor studenten in kleinere steden, waar de accommodatie op loop-/fietsafstand ligt, zijn de vervoerskosten meestal aanzienlijk lager.

Hoe solliciteren?

Uiterste termijn voor het indienen van aanvragen:

1 januari 2023

Dit is de uiterste datum waarop aanmeldingen voor deze cursus moeten zijn ingevuld en verzonden. Als de universiteit of hogeschool nog plaatsen beschikbaar heeft, kun je ook na deze datum een aanvraag indienen, maar jouw aanvraag wordt dan niet gegarandeerd in behandeling genomen.

Mogelijke 'entry points':

 • Jaar 1 (Standaard toegangspunt)
 • Jaar 2
 • Jaar 3

Universiteitrankings

Score van University of West London in top UK en wereldwijde ranglijsten.

Alle universitaire ranglijsten van University of West London

Wat studenten zeggen over hun studie Architectonisch Ontwerp in het VK?

 • BA (Hons) Architectural Design and Technology at the University of West London
 • How to Develop a Concept for Architectural Design and Why It’s Important (For Architecture Students)
 • Meet Courtney, an Architectural Design student at UQ
 • WHAT REALLY INFLUENCES ARCHITECTURAL DESIGN | STUDENT + PRACTISE
 • Ben Ryan, Architectural Design Class of 2021

Over University of West London

De University of West London (UWL) is een door de overheid gefinancierde universiteit in Engeland. West-Londen bestaat uit acht verschillende scholen: Claude Littner Business School, London Geller College of Hospitality and Tourism, de School of Computing and Engineering, het College of Nursing, London College of Music, de School of Law and Criminology, de School of Human and Social Sciences, en de London School of Film.

 • Student life at the University of West London
 • BA (Hons) English and Creative Writing at the University of West London
 • BSc (Hons) Human Resource Management at the University of West London
 • BA (Hons) Graphic Design at the University of West London
 • BA (Hons) International Hotel Management at the University of West London

Waar wordt dit programma onderwezen

Ealing / Brentford
map marker Toon op kaart
Main site - West London
map marker Toon op kaart

Gelijksoortige opleidingen

Programma Universiteit Studenten­tevredenheid Werke­loos Drop­out Collegegeld (Inter­nationaal) UCAS tarief Stad
The University of Nottingham 88% 1% 20% £26500 156 Nottingham On campus Voltijd
University College London 80% 0% 0% £25800 217 London On campus Voltijd
University of Huddersfield 80% 0% 0% £16000 217 Huddersfield On campus Voltijd
University of Westminster - - - - - London On campus Voltijd
Newcastle University - - - - - Newcastle On campus Voltijd
Queen's University of Belfast - - - - - Belfast On campus Voltijd
Plymouth University 80% 0% 0% - 217 Plymouth On campus Voltijd
The University of Nottingham 80% 0% 0% - 217 Nottingham On campus Voltijd
Cardiff University 80% 0% 0% - 217 Cardiff On campus Voltijd
The University of Sheffield 80% 0% 0% - 217 Sheffield On campus Voltijd
Colchester Institute - - - £8250 - Colchester On campus Voltijd
Ulster University - - - £15360 - Coleraine On campus Voltijd
University of West London 87% 20% 5% - 104 Ealing On campus Voltijd
University of East London 67% - 10% £13080 113 London On campus Voltijd
Wrexham Glyndwr University - 0% 15% - 62 Wrexham On campus Voltijd
University of the West of England 87% 1% 0% - 130 Bristol On campus Voltijd
University of Wolverhampton 75% 5% 0% - 79 Wolverhampton On campus Voltijd
University of East London 67% - 10% £13080 113 London On campus Voltijd
University of the West of England 87% 1% 0% - 130 Bristol On campus Voltijd
University of West London 87% 20% 5% - 104 Ealing On campus Voltijd