University of West London
Information Technology Management for Business (ITMB) with Foundation BSc (Hons)
University of West London

Belangrijke feiten over de opleiding

Cursusbeschrijving

Deze cursus informatietechnologiebeheer voor het bedrijfsleven combineert IT-kennis en technische bekwaamheid met het ontwikkelen van zakelijke en professionele vaardigheden. Deze combinatie komt tegemoet aan de door werkgevers gemelde vaardigheidskloof, en heeft tot doel de afgestudeerden van deze cursus zeer inzetbaar te maken.

Tijdens de hele cursus werk je aan dit evenwicht van technische en zachte vaardigheden, en bereid je je voor op een lonende loopbaan in management- of consultancyfuncties binnen de IT-industrie. Zakelijke netwerkevenementen, live projecten en door werkgevers geleide workshops dragen allemaal bij aan de carrièregerichtheid van deze cursus,

Als erkenning dat deze opleiding voldoet aan de industriële normen voor inhoud, levering en beoordeling, wordt ze door het Tech Partnership Graden geaccrediteerd als een Tech Industry Gold graad.

De propedeuse is bedoeld om je de vaardigheden en kennis bij te brengen die je nodig hebt om verder te studeren aan een Honours graad. Je bestudeert een reeks vakken die je toekomstige studie zullen onderbouwen en doet ook waardevolle ervaring op met het universiteitsleven, met volledige toegang tot de faciliteiten van de campus. Als je het jaar met succes afrondt, kun je meteen doorstromen naar niveau 4 van deze opleiding.

This course is accredited by industry as Tech Industry Gold. Managed by TechSkills, a techUK company, this accreditation recognises programmes for quality and relevance to digital and technology careers. Tech Industry Gold programmes blend the technical, business, project and professional skills most valued by employers.

Beoordelingen van studenten

Hieronder vind je cursus specifieke beoordelingen van 96 afgestudeerden van Information Technology Management for Business (ITMB) with Foundation BSc (Hons) op University of West London voor elk van de onderzoeksvragen in vergelijking met het gemiddelde voor alle UK opleidingen in Informatica en informatietechnologie.

Algemene tevredenheid studenten
78 /100
96 totaal respondenten

Voornamelijk gebaseerd op gegevens van studenten in het hoger onderwijs

De NSS wordt uitgevoerd in opdracht van het <a rel="nofollow" target="_blank" href="https://www.officeforstudents.org.uk/advice-and-guidance/student-information-and-data/national-student-survey-nss">Office for Students</a>

Salaris

Salaris van afgestudeerden van de opleiding Information Technology Management for Business (ITMB) with Foundation BSc (Hons) van de University of West London

Belangrijk: de salarisgegevens hieronder zijn niet vakspecifiek, maar bevatten gegevens van alle studenten van de opleiding Information Technology Management for Business (ITMB) with Foundation BSc (Hons) aan deze universiteit. Wegens de methode van gegevensverzameling zijn de salarisgegevens hoofdzakelijk gebaseerd op gegevens van bachelorstudenten.

  15 maanden na afstuderen 3 jaar na afstuderen 5 jaar na afstuderen
Mediane salaris £20000 £24000 £28500
25-75 percentiel bereik £17000 - £23000 £17500 - £28000 £21500 - £34000


Salaris van alle Britse afgestudeerden van Informatica en informatietechnologie opleidingen (voornamelijk undergraduate studenten)

  15 maanden na afstuderen 3 jaar na afstuderen 5 jaar na afstuderen
Mediane salaris £24000 £24107 £28018
25-75 percentiel bereik £20000 - £31000 £17964 - £30679 £18518 - £37339

Wat je zult leren

Inhoud van het programma: als student van de opleiding Information Technology Management for Business (ITMB) with Foundation, BSc (Hons) volg je de volgende opleidingsmodules.

Niveau 3

De module is zo opgezet dat je je vaardigheden verder ontwikkelt in een reeks academische, onderzoeks- en onderzoekstechnieken, waaronder het evalueren en selecteren van voor je vakgebied geschikt bewijsmateriaal uit een reeks leermiddelen. De module is ook bedoeld om je kritische denk- en schrijfstrategieën te ontwikkelen, je aan te moedigen je bewust te worden van je persoonlijke leerontwikkeling en de inleidende vaardigheden die je in je eerste semester hebt geleerd toe te passen om een academisch eindwerk te produceren dat relevant is voor je vakgebied.

In deze module krijg je wekelijks drie uur materiaal aangereikt volgens het UWL Flex pedagogisch model voor zowel online als face to face levering. Deze gespecialiseerde sessies zijn bedoeld om je individuele leerbehoeften te ondersteunen door je academische vaardigheden aan het begin van je universitaire studie te ontwikkelen.

Enkele van de technologieën die je behandelt zijn: Hardware (computersystemen), Software, Communicatietechnologieën, en Sociale en economische gevolgen.

Je leert de wiskundige kernvaardigheden en statistische begrippen en technieken om informatie effectief te kunnen analyseren en presenteren. Je ontwikkelt vaardigheden in het uitdrukken van problemen in wiskundige taal, het vinden van oplossingen voor problemen en het helder en bondig overbrengen van wiskundige ideeën. Je doet essentiële wiskundige vaardigheden op die je voorbereiden op andere modules.

Deze module laat je kennismaken met de grondbeginselen van het programmeren van software met behulp van Python. Deze module vormt de basis van andere programmeermodules die je tijdens de cursus zult volgen.

Je behandelt de grondbeginselen van webontwerp en -ontwikkeling, waarbij je leert hoe je tekst, afbeeldingen en gedrag kunt integreren om interactieve webpagina's te maken met HTML5, CSS3 en Javascript. Andere aspecten komen aan bod zoals de historische ontwikkeling van het web, architectuur en basis client-server architectuur, protocollen zoals HTTP, kwesties van toegankelijkheid en bruikbaarheid, normen en standaardisatie-organisaties (W3C, Internet Working Group) en beveiliging (HTTPS, firewalls, certificaten).

Niveau 4

Je maakt kennis met de basisbegrippen, architectuur en componenten van computersystemen, waaronder: informatierepresentatie, besturingssystemen, computernetwerken, gedistribueerde systemen, en cloud computing.

In deze inleidende module maak je een website. Onderweg leer je de basisprincipes en praktische vaardigheden van een goede vormgeving en past die toe in een passende lay-out die je eigen online identiteit visueel communiceert. Bij het bouwen van je site gebruik je populaire webontwikkelingssoftware en doe je achtergrondkennis op van onderliggende technologieën zoals HTML, CSS en JavaScript.

Je verwerft de kennis en vaardigheden om een relationele databank te ontwerpen en te implementeren. Je behandelt vraagstukken op het gebied van informatiebeveiliging en databasemanagement en je wordt je bewust van de centrale rol van relationele en andere soorten databases.

Je krijgt een breed inzicht in bedrijfsmanagement in de moderne wereld en leert over de externe en interne bedrijfsomgeving. De externe bedrijfsomgeving omvat de politieke context binnen het bedrijfsleven, de juridische structuren van bedrijven in de particuliere en de openbare sector en de verantwoordelijkheid van bedrijven. De interne bedrijfsomgeving omvat organisatiestructuur en functionele gebieden, organisatiegedrag, cultuur en waarden, individueel en persoonlijk gedrag, groeps- en teamprocessen, boekhouding en financiën.

Deze module behandelt basisbegrippen en grondbeginselen van programmeren met behulp van de programmeertaal Java. De inhoud omvat: een overzicht van programmeerparadigma's en -technieken, analyse van problemen en ontwerp met behulp van pseudocode en stroomdiagrammen, basisprogramma-elementen en -structuur, en ontwikkeling ondersteund door versiegecontroleerde code repositories.

Deze module helpt je een reeks academische en overdraagbare vaardigheden te verwerven die je studie zullen ondersteunen. Onderwerpen zijn onder meer hulpmiddelen en technieken voor het beheren van kleinschalige projecten, effectieve strategieën voor groepswerk, inzetbaarheid en POP, en vaardigheden in kwantitatieve methoden om de basis te leggen voor toekomstige modules.

Niveau 5

In deze praktische module leer je over de processen die goederen en diensten produceren of leveren. Je verkent onderwerpen als het ontwerpen van processen, het nemen van beslissingen over plaats, indeling en capaciteitsbeheer, het beheren van de toeleveringsketen, en kwaliteitsbeheer.

Deze module wil je uitrusten met kennis van en inzicht in de e-business omgeving. Je zult in staat zijn de doeltreffendheid van verschillende bedrijfsmodellen voor e-commerce te vergelijken, en factoren en technologieën te identificeren en te evalueren die bijdragen tot effectieve online inhoud. Dit zal gericht zijn op marketing, communicatie en het opbouwen van relaties met klanten en je helpen de regelgevings-, ethische en veiligheidskwesties te begrijpen die met digitale bedrijfsoplossingen gepaard gaan.

Je benadert de problemen van het ontwikkelen van softwaretoepassingen voor een business case study op een praktijkgerichte manier met behulp van Agile methoden en om de studenten de ervaring te geven van het samenwerken aan de ontwikkeling van een webgebaseerd systeem. Je verkent bedrijfsprocesanalyse en een reeks andere technieken als middel om systeemeisen vast te stellen.

In deze module identificeer je fundamentele problemen in computernetwerken en hun beveiliging, en bestudeer je benaderingen om deze problemen aan te pakken. Door deze principes te leren kennen, zul je de opkomende netwerktechnologie sneller kunnen begrijpen.

Je evalueert de vaardigheden en benaderingen die de ondernemer inbrengt in het proces van waardecreatie en de factoren die de stap naar het ondernemerschap aanmoedigen. Je begrijpt hoe je informatiebronnen met betrekking tot de ontwikkeling van een ondernemingsplan, waaruit de commerciële levensvatbaarheid van een voorgestelde start van een bedrijf blijkt, kunt lokaliseren, analyseren en evalueren.

Deze module stelt je in staat ervaring op te doen met het ontwikkelen van mobiele webapplicaties, en een inleiding te krijgen in de gereedschappen, talen en ontwerptechnieken die nodig zijn om functionele applicaties te bouwen. Tijdens de module kom je in aanraking met een programmeertaal die de ontwikkeling van native mobiele toepassingen kan ondersteunen, en maak je kennis met het Model-View-Controller (MVC) software ontwerppatroon.

Niveau 6

Doorheen deze module leer je over de manieren waarop digitale technologieën en ICT de bedrijfs- en organisatiestrategie kunnen ondersteunen door te helpen bij het beheer van gegevens, informatie en kennis. Je krijgt de gelegenheid om een scala van actuele bedrijfsinformatiesystemen/ICT technologieën te onderzoeken, in termen van het ontwikkelen van passende bedrijfs-, technologie-, informatie- en dienstenarchitecturen.

Door deze module te volgen maak je kennis met technieken voor machinaal leren en datamining die typisch in bedrijfstoepassingen gebruikt worden. Je ontwikkelt een gereedschapskist van kwantitatieve analytische technieken en vaardigheden waaruit je oplossingen kunt bouwen voor verschillende bedrijfsscenario's.

Je maakt kennis met fundamentele concepten van cyberveiligheid, waaronder Cryptografie, Authenticatie, Autorisatie en Auditing, met de nadruk op de toepassing ervan.

Je wilt de UWL verlaten met de titel University Graduate en alle studieprogramma's moeten in het laatste jaar een of andere vorm van een groot project hebben, dat met een hoge mate van zelfstandigheid wordt uitgevoerd. Je krijgt een begeleider toegewezen en daarna de vrijheid om een werkstuk te maken, waarvan je vindt dat het jou als elektronica musicus echt vertegenwoordigt. Je krijgt begeleiding en steun, maar dit is jouw visie en jouw kans om de wereld te laten zien wat je bereikt hebt terwijl je op UWL bent.

Deze module wil je inzicht geven in hoe je projecten voor de ontwikkeling van informatiesystemen (IS) beheert, zodat je op tijd en binnen budget kwaliteitsprojecten aflevert. Je studie is zowel van toepassing op het beheer van je individuele project als op teamleidersrollen bij het beheer van grootschaliger commerciële projecten.

Banen & carrièreperspectieven

15 maanden na het afstuderen werd aan de afgestudeerden van deze opleiding gevraagd wat zij doen en of zij werken, over hun huidige baan en hun vooruitzichten.

Huidige banen

Baan in lijn met toekomstplannen

Gebruik maken van vaardigheden uit studies

Werk is zinvol

Vereist vaardigheidsniveau van de baan na 15 maanden

% Geschoolde banen

Banen van afgestudeerden van deze opleiding (15 maanden na afstuderen)

Voorbeeld hieronder gebaseerd op alle afgestudeerden van de opleiding Information Technology Management for Business (ITMB) with Foundation BSc (Hons) aan de University of West London

35% Beroepen in de informatietechnologie
10% Beroepen in de verkoop
10% Klantenservice beroepen
10% Managers, directeuren en hoge ambtenaren
10% Elementaire beroepen
10% Onderzoek en ontwikkeling (RandD) en andere onderzoeksprofessi
10% Andere onderwijsberoepsbeoefenaren
5% Administratieve beroepen
5% Bedienden van processen, installaties en machines

Cijfers & studietijd

Beoordelingsmethoden

Verdeling van de studietijdVerdeling van de cijfers

Studenten van de cursus kregen de volgende cijfers

Toelatingsvoorwaarden

Minimaal vereist UCAS-tarief

UCAS-tarief van toegelaten studenten voor deze cursus

Kwalificatie-eisen

Access to HE Diploma (minimaal 45 studiepunten op niveau 3)

Vereisten voor internationale studenten/vereisten Engels

IELTS academische testscore (vergelijkbare tests worden mogelijk ook geaccepteerd)

  • 6.5
  • Graduate Degrees
  • 5.5
  • Undergraduate Degrees
Voldoe je niet aan de minimumvereisten wat betreft UCAS-score, A-niveaus of Engelse taalvereisten?
Laat je adviseren over welke basiscursussen voor jou het beste zijn om toch te kunnen instromen op Information Technology Management for Business (ITMB) with Foundation, BSc (Hons).

Visumvereisten voor internationale studenten

Visumvereisten

Alle internationale studenten (ook die uit EU-landen) die dit of een ander academisch programma van meer dan 6 maanden in het VK willen volgen, hebben een studentenvisum nodig.

Internationale studenten die jonger zijn dan 18 jaar hebben een speciaal studentenvisum voor kinderen nodig. Uitzonderingen op deze regel kunnen gelden voor houders van andere Britse werkvisums, British National Overseas visum, visum voor familieleden en erkende vluchtelingen of asielzoekers.

Toestemming om tijdens de studie te werken

The University of West London staat op de lijst van instellingen die van de Britse regering een vergunning hebben gekregen om migrantenstudenten te sponsoren.

Houders van een studentenvisum van een instelling met een vergunning hebben het recht om tijdens hun voltijdse bachelor-, master- of PhD-studie te werken voor
- 20 uur/week tijdens de studieperiode
- voltijds buiten de studieperiode (bv. vakanties, stages, na afloop van de studie)

Na voltooiing van een bachelor- of masteropleiding van ten minste 12 maanden kunnen houders van een studentenvisum van erkende instellingen hun visum omzetten in een ¨Graduate Visa¨, dat afgestudeerden het recht geeft om gedurende 2 jaar in het Verenigd Koninkrijk te werken.

Kosten

Collegegeld Informatie Technologie Management voor Bedrijven (ITMB) met Stichting BSc (Hons)

Engeland £9250 Jaar 1
Noord-Ierland (UK) £9250 Jaar 1
Schotland £9250 Jaar 1
Wales £9250 Jaar 1
Ierland £9250 Jaar 1
Internationaal £13250 Jaar 1

Gemiddelde kosten van levensonderhoud voor studenten in UK

Huur £518
Water, gas, elektriciteit, internet (thuis) £50
Boodschappen supermarkt £81
Kleding £35
Uit eten £33
Alcohol £27
Eten afhalen/laten bezorgen £30
Uitgaan/entertainment (exclusief alcohol, eten) £24
Vakantie en weekendjes weg £78
Transport in de stad £17
Zelfzorg/sport £20
Schrijfwaren/boeken £13
Mobiele telefoon/internet £13
Kabel TV/streaming £7
Verzekering £51
Anders £1092
Gemiddelde kosten voor levensonderhoud voor een student £95

Londen kost ongeveer 34% meer dan gemiddeld, vooral omdat de huur 67% hoger is dan het gemiddelde van andere steden. Voor studenten die in een studentenhuis verblijven, zijn de kosten voor water, gas, elektriciteit en wifi meestal inbegrepen in de huurprijs. Voor studenten in kleinere steden, waar de accommodatie op loop-/fietsafstand ligt, zijn de vervoerskosten meestal aanzienlijk lager.

Hoe solliciteren?

Uiterste termijn voor het indienen van aanvragen:

1 januari 2023

Dit is de uiterste datum waarop aanmeldingen voor deze cursus moeten zijn ingevuld en verzonden. Als de universiteit of hogeschool nog plaatsen beschikbaar heeft, kun je ook na deze datum een aanvraag indienen, maar jouw aanvraag wordt dan niet gegarandeerd in behandeling genomen.

Mogelijke 'entry points':

 • Foundation

Universiteitrankings

Score van University of West London in top UK en wereldwijde ranglijsten.

Alle universitaire ranglijsten van University of West London

Wat studenten zeggen over hun studie Informatica en informatietechnologie in het VK?

 • My UPenn MCIT Experience
 • Computing and information technology
 • Student Project Tradeshow - School of Computing and Information Technology
 • Why Study Information Technology?
 • Computer Information Technology at MACC

Over University of West London

De University of West London (UWL) is een door de overheid gefinancierde universiteit in Engeland. West-Londen bestaat uit acht verschillende scholen: Claude Littner Business School, London Geller College of Hospitality and Tourism, de School of Computing and Engineering, het College of Nursing, London College of Music, de School of Law and Criminology, de School of Human and Social Sciences, en de London School of Film.

 • Student life at the University of West London
 • BA (Hons) English and Creative Writing at the University of West London
 • BSc (Hons) Human Resource Management at the University of West London
 • BA (Hons) Graphic Design at the University of West London
 • BA (Hons) International Hotel Management at the University of West London

Waar wordt dit programma onderwezen

Ealing / Brentford
map marker Toon op kaart
Main site - West London
map marker Toon op kaart

Gelijksoortige opleidingen

Programma Universiteit Studenten­tevredenheid Werke­loos Drop­out Collegegeld (Inter­nationaal) UCAS tarief Stad
Cardiff Metropolitan University - - - - - Cardiff On campus Deeltijd
University of Sussex - - - - - Brighton On campus Voltijd
Teesside University - - - £13000 - Middlesbrough On campus Voltijd
University of Greenwich - - - £14500 - London On campus Voltijd
Sheffield Hallam University - - - - - Sheffield On campus Voltijd
Loughborough University of Technology - - - £26500 - Loughborough On campus Voltijd
University of Wolverhampton - - - - - Wolverhampton On campus Voltijd
Edinburgh Napier University - - - - - Edinburgh On campus Deeltijd
University of Sussex - - - - - Brighton On campus Deeltijd
University of Dundee - - - £21950 - Dundee On campus Voltijd
Cardiff Metropolitan University - - - - - Cardiff On campus Deeltijd
University of Sussex - - - - - Brighton On campus Voltijd
Teesside University - - - £13000 - Middlesbrough On campus Voltijd
University of St Andrews - - - £20980 - St Andrews On campus Voltijd
University of Greenwich - - - £14500 - London On campus Voltijd
Sheffield Hallam University - - - - - Sheffield On campus Voltijd
Loughborough University of Technology - - - £26500 - Loughborough On campus Voltijd
University of Wolverhampton - - - - - Wolverhampton On campus Voltijd
Edinburgh Napier University - - - - - Edinburgh On campus Deeltijd
University of Sussex - - - - - Brighton On campus Deeltijd
University of Reading 88% 5% 5% £19200 142 Reading On campus Voltijd
University of Reading 88% 5% 5% £9500 142 Reading On campus Deeltijd
University of Reading 88% 5% 5% £9500 142 Reading On campus Deeltijd
The University of Sheffield - - - - - Sheffield On campus Deeltijd
Manchester Metropolitan University - - - - - Manchester On campus Deeltijd
Cardiff Metropolitan University - - - - - Cardiff On campus Deeltijd
Loughborough University of Technology 88% 5% 5% - 142 Loughborough On campus Voltijd
University of Wolverhampton 88% 5% 5% - 142 Wolverhampton On campus Voltijd
University of Leeds 88% 5% 5% - 142 Leeds On campus Voltijd
University of Portsmouth 88% 5% 5% - 142 Portsmouth On campus Deeltijd