York St John University
Fysiotherapie BSc (Hons)
York St John University

Belangrijke feiten over de opleiding

Beoordelingen van studenten

Hieronder vind je cursus specifieke beoordelingen van 40 afgestudeerden van Physiotherapy BSc (Hons) op York St John University voor elk van de onderzoeksvragen in vergelijking met het gemiddelde voor alle UK opleidingen in .

Algemene tevredenheid studenten
82 /100
40 totaal respondenten
De NSS wordt uitgevoerd in opdracht van het Office for Students

Salaris

Salaris van afgestudeerden in Fysiotherapie

Belangrijk: de salarisgegevens hieronder zijn niet vakspecifiek, maar bevatten gegevens van alle studenten van de opleiding aan deze universiteit. Wegens de methode van gegevensverzameling zijn de salarisgegevens hoofdzakelijk gebaseerd op gegevens van bachelorstudenten.

  15 maanden na afstuderen 3 jaar na afstuderen 5 jaar na afstuderen
Mediane salaris £25000 £22500 £25500
25-75 percentiel bereik £25000 - £25000 £19000 - £25500 £20500 - £29500


Salaris van alle Britse afgestudeerden van Fysiotherapie opleidingen (voornamelijk undergraduate studenten)

  15 maanden na afstuderen 3 jaar na afstuderen 5 jaar na afstuderen
Mediane salaris £25000 £24708 £28144
25-75 percentiel bereik £24500 - £25030 £21984 - £27263 £23821 - £31232

Cursusbeschrijving

Fysiotherapeuten zijn vakmensen die klinische en redeneervaardigheden en kennis gebruiken om te helpen bij de diagnose en revalidatie van patiënten met acute en chronische aandoeningen op alle leeftijden. Fysiotherapie aan de York St John University biedt het voordeel van studeren in een klein cohort binnen een studentgerichte omgeving. De opleiding wil succesvolle fysiotherapeuten van hoog kaliber voortbrengen, die geschikt zijn voor het doel en de praktijk.

Je volgt een probleemgestuurde aanpak met behulp van een mix van traditionele en vernieuwende onderwijsmethoden, gegeven door onderzoeksactieve docenten met een schat aan klinische ervaring in een verscheidenheid aan settings. Afgestudeerden zullen competente, reflectieve, kritisch denkende beroepsbeoefenaars zijn, die in staat zijn verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen professionele ontwikkeling en uitvoering te geven aan het verlenen van veilige, ethische en effectieve fysiotherapeutische diensten in een grote verscheidenheid aan inter-professionele en multiculturele contexten, passend bij de veranderende behoeften van de dienstgebruiker en de opkomende beroepsrollen.

Fysiotherapeutische interventies omvatten manuele therapie, therapeutische en elektro-therapeutische modaliteiten die gebruikt worden om de functie en het potentieel van personen te maximaliseren. Je loopt minimaal 1.000 uur stage, waarbij je onder toezicht staat van ervaren fysiotherapeuten. Je loopt stage op verschillende klinische plaatsen, zodat je ruime ervaring opdoet in het hele fysiotherapievak. Tijdens jaar 2 zijn er mogelijkheden voor internationale stages.

Beoordelingsmethoden kunnen presentaties, opdrachten en case studies zijn. Praktische beoordelingen stellen je in staat de voor de beroepspraktijk vereiste vaardigheden en kennis aan te tonen. In jaar 3 wordt een onderzoeksproject uitgevoerd.

Als gediplomeerd fysiotherapeut kun je werk vinden in een groot aantal instellingen, waaronder de NHS, huisartsenpraktijken, scholen, hospices, liefdadigheidsinstellingen, sportclubs, in het bedrijfsleven en bij particuliere organisaties. Na succesvolle afronding van het programma kunnen afgestudeerden voldoen aan de eisen voor registratie bij de Health and Care Professions Council (HCPC) en lidmaatschap van de Chartered Society of Physiotherapy (CSP).

Approved by the Health and Care Professions Council (HCPC) for the purpose of providing eligibility to apply for registration with the HCPC as a physiotherapist.

Accredited by the Chartered Society of Physiotherapy (CSP).

Accredited by the Chartered Society of Physiotherapy (CSP).

Approved by the Health and Care Professions Council (HCPC) for the purpose of providing eligibility to apply for registration with the HCPC as a physiotherapist.

Wat je zult leren

Inhoud van het programma: als student van de opleiding Physiotherapy, BSc (Hons) volg je de volgende opleidingsmodules.

Niveau 1

Deze module zal de studenten inzicht geven in de menselijke anatomie en fysiologie, specifiek met betrekking tot het bewegingsapparaat, het centrale en perifere zenuwstelsel, en het cardiovasculaire en respiratoire systeem. Dit wordt geïntegreerd met grondbeginselen van fysiotherapeutische interventies die gebruikt worden bij de beoordeling en behandeling van enkele meer voorkomende aandoeningen en pathologieën.

Oefentherapie is een belangrijk onderdeel van de fysiotherapeutische praktijk met een breed scala van gebruikers van gezondheidsdiensten. De studenten ontwikkelen de vaardigheden om oefentherapie toe te passen in een individuele en groepssituatie om effectief management en inter-professioneel werken te bevorderen bij gebruikers die acute en/of langdurige aandoeningen kunnen hebben. Oefentherapie houdt ook verband met het werken met individuen en groepen patiënten bij het bespreken, plannen en beheren van boodschappen gericht op gezondheidsbevordering.

Biedt de gelegenheid om, onder supervisie, te oefenen met de beoordeling van patiënten, klinisch management en omgangsvaardigheden, besluitvorming en deelname aan algemene patiëntenzorg in een eerstelijns- en tweedelijnszorgomgeving.

Deze module zal de studenten helpen zich te ontwikkelen tot professionele beroepsbeoefenaars die zich bewust zijn van professionele kwesties binnen de fysiotherapie en in de gezondheidszorg in ruimere zin. Studenten zullen voortbouwen op hun zich ontwikkelende klinische kennis uit de modules Foundations of Physiotherapy Practice en Exercise Rehabilitation & Health Promotion op niveau 4 door kennis van professionele normen op te bouwen, passende professionele relaties te bevorderen en een aanzet te geven tot inzicht in evidence based practice.

Niveau 2

De module onderzoeksmethoden op niveau 5 zal de tegelijk lopende evidence based klinische modules ondersteunen bij het mogelijk maken van effectieve kritische beoordeling en besluitvorming van praktijkgerichte activiteit. Succes in de module onderzoeksmethoden zal de student in staat stellen een samenhangend onderzoeksvoorstel te schrijven dat ertoe zal leiden dat de student zijn proefschriftmodule op niveau 6 kan doen.

Drie opeenvolgende stages van vijf weken in semester 2 bieden de gelegenheid om, onder supervisie, te oefenen met de beoordeling van patiënten, klinische beheers- en hanteringsvaardigheden, het nemen van beslissingen en deelname aan het algemene fysiotherapeutische management. Er is voor studenten de mogelijkheid om tijdens dit semester een internationale stage te volgen.

Deze module zal de kennis en het begrip van de studenten over neuro-musculoskeletale, cardiovasculaire respiratoire en neurologische aandoeningen vanaf niveau 4 vergroten en integreren. Het doel van de module is de kennis van de studenten te ontwikkelen van de toegepaste anatomie op de 3 kerngebieden van de fysiotherapie, met pathologie en disfunctie, waarbij een verscheidenheid aan ziektebeelden over de hele levensloop in ogenschouw genomen wordt. Praktische vaardigheden worden verder ontwikkeld, waaronder manuele therapie, bewegingsanalyse en behandelinterventies, onderbouwd met klinisch redeneren en bewijsmateriaal ter ondersteuning van de fysiotherapiepraktijk.

Niveau 3

De proefschriftmodule op niveau 6 zal voortbouwen op eerder leren in verband met evidence based practice waarmee op niveau 4 begonnen is en dat ontwikkeld is tijdens de module onderzoeksmethoden op niveau 5. De studenten zullen de proefschriftmodule benaderen met een grondig inzicht in onderzoeksthema's, zodat ze een eigen onderzoeksproject kunnen opzetten en daarmee een bijdrage kunnen leveren aan het bewijsmateriaal.

Deze module bereidt de studenten voor op een baan in de hedendaagse gezondheidszorg en sociale zorg, waar klinische diensten en praktijk zich voortdurend ontwikkelen en veranderen. Beleid en organisatie in de gezondheidszorg en de maatschappelijke dienstverlening, juridische en ethische kwesties, leiderschap en dienstenontwikkeling, worden onderzocht als voorbereiding op de arbeidsmarkt. Loopbaanbegeleiding wordt geïntegreerd, waarbij gebruik wordt gemaakt van een verscheidenheid aan vaardigheden zoals reflectie, planning van professionele ontwikkeling, en de ontwikkeling van een professioneel portfolio.

De studenten krijgen de gelegenheid te werken met de nadruk op de holistische behandeling van patiënten met complexe problemen bij een groot aantal verschillende aandoeningen. Dit gebeurt in een reeks omgevingen van primaire en secundaire zorg, zodat de studenten verschillende settings van zorgverlening kunnen ervaren.

Deze module zal de studenten in staat stellen hun kennis op complexere praktijkgebieden uit te breiden door het gebruik van geselecteerde scenario's. De module zal inspelen op de veranderende aard van de gezondheids- en sociale zorg, bv. patiënten met meerdere co-morbiditeiten.

Banen & carrièreperspectieven

15 maanden na het afstuderen werd aan de afgestudeerden van deze opleiding gevraagd wat zij doen en of zij werken, over hun huidige baan en hun vooruitzichten.

Huidige banen

Vereist vaardigheidsniveau van de baan na 15 maanden

Banen van afgestudeerden van deze opleiding (15 maanden na afstuderen)

Voorbeeld hieronder gebaseerd op alle afgestudeerden van de opleiding Physiotherapy BSc (Hons) aan de York St John University

95% Therapeuten

Toelatingsvoorwaarden

UCAS-tarief van toegelaten studenten voor deze cursus

Kwalificatie-eisen

ABB van A2 vakken met inbegrip van graad B of hoger in Biologie of PE (maar met uitzondering van Algemene Studies).

Access Diploma's moeten 45 studiepunten op niveau 3 omvatten, waaronder minstens drie modules op niveau 3 in Biologie, met onderscheidingen en verdiensten die de 128 UCAS Tariff punten overschrijden.

DDM van BTEC Extended Diploma in een verwante studierichting. Het Health & Social Care Extended Diploma wordt aanvaard om de biologie-eis te dekken.

Vereisten voor internationale studenten/vereisten Engels

IELTS academische testscore (vergelijkbare tests worden mogelijk ook geaccepteerd)

  • 6.5
  • All Degrees

Krijg advies over welke funderingscursussen voor jou het beste zijn om toch Physiotherapy, BSc (Hons) te kunnen studeren, als je niet voldoet aan de minimumvereisten qua UCAS-score, A-niveaus of Engelse taal.

Kosten

Collegegeld Fysiotherapie BSc (Hons)

Engeland £9250 Jaar 1
Noord-Ierland (UK) £9250 Jaar 1
Schotland £9250 Jaar 1
Wales £9250 Jaar 1
Channel Islands £9250 Jaar 1
Ierland £9250 Jaar 1
EU £9250 Jaar 1
Internationaal £12750 Jaar 1

Aanvullende informatie over vergoedingen

De regering heeft aangekondigd dat vanaf september 2020 nieuwe en bestaande studenten die deze opleiding volgen in aanmerking komen voor een niet-terugvorderbare beurs van minstens £5.000 per jaar. Meer informatie is te vinden op de website van de regering https://www.gov.uk/government/news/nursing-students-to-receive-5-000-payment-a-year? en op de veelgestelde vragen van de Raad van Decanen https://councilofdeans.org.uk/2019/12/new-student-support-arrangements-for-healthcare-students/.

Gemiddelde kosten van levensonderhoud voor studenten in UK

Huur £518
Water, gas, elektriciteit, internet (thuis) £50
Boodschappen supermarkt £81
Kleding £35
Uit eten £33
Alcohol £27
Eten afhalen/laten bezorgen £30
Uitgaan/entertainment (exclusief alcohol, eten) £24
Vakantie en weekendjes weg £78
Transport in de stad £17
Zelfzorg/sport £20
Schrijfwaren/boeken £13
Mobiele telefoon/internet £13
Kabel TV/streaming £7
Verzekering £51
Anders £1092
Gemiddelde kosten voor levensonderhoud voor een student £95

Londen kost ongeveer 34% meer dan gemiddeld, vooral omdat de huur 67% hoger is dan het gemiddelde van andere steden. Voor studenten die in een studentenhuis verblijven, zijn de kosten voor water, gas, elektriciteit en wifi meestal inbegrepen in de huurprijs. Voor studenten in kleinere steden, waar de accommodatie op loop-/fietsafstand ligt, zijn de vervoerskosten meestal aanzienlijk lager.

Hoe solliciteren?

Uiterste termijn voor het indienen van aanvragen:

1 januari 2024

Dit is de uiterste datum waarop aanmeldingen voor deze cursus moeten zijn ingevuld en verzonden. Als de universiteit of hogeschool nog plaatsen beschikbaar heeft, kun je ook na deze datum een aanvraag indienen, maar jouw aanvraag wordt dan niet gegarandeerd in behandeling genomen.

Mogelijke 'entry points':

 • Jaar 1 (Standaard toegangspunt)

Universiteitrankings

Score van York St John University in top UK en wereldwijde ranglijsten.

Rangschikking van York St John University in gerelateerde onderwerpspecifieke rangschikkingen.

Geneeskunde & Gezondheid

  • #12 
  • #16 
  Gezondheidsberoepen
  The Guardian University League Tables by Subject
  [Gepubliceerd 24 september, 2022]
  • #20 
  • #25 
  Fysiotherapie
  CUG The Complete University Guide - By Subject
  [Gepubliceerd 08 juni, 2023]

Bekijk alle 7 rankings van York St John University

Over York St John University

York St. John University, voorheen bekend als York Diocesan College, is een door de overheid gefinancierde universiteit aan de rand van het historische stadscentrum van York, op slechts 10 minuten lopen van de York Explore bibliotheek en de beroemde York Minster. York is een kleine, charmante stad waarvan het stadscentrum wordt omringd door kilometers intacte Romeinse muren en een aantal andere historische wonderen.

Studentensamenstelling van York St John University

Studenten naar studieniveau Academiejaar 2020/21 - Inschrijvingen van voltijds equivalente studenten gepubliceerd door Higher Education Statistics Agency (HESA) op 10 februari 2022
undergraduates:
5345
postgraduates:
1270
Totaal:
6615
 • Why you should study abroad with York St John University
 • Student View: Postgraduate Support
 • Ask Our Students - Accommodation
 • York St John University - A home away from home

Lijst met 402 bachelor- en masteropleidingen van York St John University - cursuscatalogus

Waar wordt dit programma onderwezen

YSJ Main Campus
map marker Toon op kaart
York St John University
map marker Toon op kaart

Gelijksoortige opleidingen

Programma Universiteit Studenten­tevredenheid Werke­loos Drop­out Collegegeld (Inter­nationaal) UCAS tarief Stad
Physiotherapy BSc (Hons) Glasgow Caledonian University 98% 0% 0% £12250 232 Glasgow On campus Voltijd
Physiotherapy BSc (Hons) Teesside University 54% 0% 11% £13000 £14000 138 Middlesbrough On campus Voltijd
Physiotherapy BSc (Hons) University of Southampton 93% 0% 0% £23645 199 Southampton On campus Voltijd
Physiotherapy BSc (Hons) Cardiff University 76% 1% 0% £22200 160 Cardiff On campus Voltijd
Physiotherapy BSc (Hons) The University of Nottingham 70% 0% 0% £26500 165 Nottingham On campus Voltijd
Physiotherapy BSc BSc (Hons) St George's, University of London 32% 5% 0% £17250 169 London On campus Voltijd
Physiotherapy BSc (Hons) Leeds Beckett University 89% 0% 5% £10500 166 Leeds On campus Voltijd
Physiotherapy BSc (Hons) Canterbury Christ Church University 43% 2% 0% £14500 146 Canterbury On campus Voltijd
Physiotherapy BSc (Hons) Sheffield Hallam University 39% 0% 1% £15915 147 Sheffield On campus Voltijd
Physiotherapy BSc (Hons) University of Worcester 85% 0% 10% £13100 132 Worcester On campus Voltijd