Bachelors & master opleidingen Oude Geschiedenis in Londen (Ancient history)

Programma Universiteit Studenten­tevredenheid Werke­loos Drop­out Collegegeld (Inter­nationaal) UCAS tarief Stad
Birkbeck, University of London 76% 5% 16% £14560 91 London On campus Voltijd
Birkbeck, University of London 76% 5% 16% £14560 91 London On campus Voltijd
University College London 83% 1% 2% £31200 132 London On campus Voltijd
Birkbeck, University of London 83% 1% 2% £8190 132 London On campus Deeltijd
University College London 79% 1% 2% £23300 177 London On campus Voltijd
King's College London 70% 0% 5% - 149 London On campus Voltijd
Geïnteresseerd in online studies? 3 Online Oude Geschiedenis Cursussen.
Verwante onderwerpen - degree programma's in Londen:
  • CAREERS IN HISTORY – B.A,M.A,Institutions,Distance Education,Teaching Jobs,Govt Job Openings
    1/1

Banen & carrièreperspectieven

Carrièreperspectieven voor Oude Geschiedenis

15 maanden na het afstuderen werd de afgestudeerden van dit vak gevraagd naar hun huidige werkomstandigheden, wat zij doen en of hun activiteiten en vooruitzichten rechtstreeks verband houden met hun studie.

Huidige banen

Onder de afgestudeerden van Oude Geschiedenis die aangaven te werken, geeft het onderstaande percentage het aantal afgestudeerden weer dat het "eens" of "zeer eens" is met de stellingen over hun baan.

Baan in lijn met toekomstplannen

Gebruik maken van vaardigheden uit studies

Werk is zinvol

Vaardigheden die afgestudeerden nuttig achten voor hun werk in Oude Geschiedenis

  • Mondelinge en schriftelijke communicatie
  • Analytische vaardigheden
  • Gebruik van managementinformatietechnologie
  • leren leren
  • werken met anderen
  • Cijfervaardigheid/toepassing van getallen
  • Kritisch redeneren

Vereist vaardigheidsniveau van de baan na 15 maanden

Van de afgestudeerden van Oude Geschiedenis waarvan aangegeven is dat ze werken, geeft het onderstaande percentage het aantal hooggekwalificeerde vs. niet-hooggekwalificeerde banen weer (Unistats).

% Geschoolde banen

Banen van afgestudeerden van de opleiding Oude Geschiedenis (15 maanden na afstuderen)

Voorbeeld hieronder gebaseerd op alle afgestudeerden van de opleiding Oude Geschiedenis aan de Brunel University

15% Onderwijzende beroepen
15% Mediamedewerkers
15% Geassocieerde beroepsbeoefenaren in het bedrijfsleven en de openbare dienst
10% Onderwijzend en kinderopvang ondersteunend beroep
10% Administratieve beroepen
10% Beroepen in de informatietechnologie
5% Bedienden van processen, installaties en machines
5% Managers, directeuren en hoge ambtenaren
5% Beroepen in de handel, onderzoek en administratie
5% Ontwerpende beroepen

Verdeling van de cijfers

Studenten van de opleiding Oude Geschiedenis in het Verenigd Koninkrijk kregen de volgende cijfers:

Toelatingsvoorwaarden

UCAS-tarief van toegelaten studenten voor Oude Geschiedenis

Voldoe je niet aan de minimumvereisten wat betreft UCAS-score, A-niveaus of Engelse taalvereisten?
Laat je adviseren over welke basiscursussen voor jou het beste zijn om toch te kunnen instromen op Oude Geschiedenis.

FAQ

Het mediane salaris van afgestudeerden van Oude Geschiedenis was £22063 15 maanden na het afstuderen, £21803 3 jaar na het afstuderen en £26099 5 jaar na het afstuderen.

De opleiding Oude Geschiedenis en Archeologie aan de Birkbeck, University of London kreeg de hoogste waardering van alle afgestudeerden in de National Student Survey year, met een waardering van 88 op 100 onder 9 respondenten.