Bachelors & master opleidingen Engels recht in Londen (English law)

Programma Universiteit Studenten­tevredenheid Werke­loos Drop­out Collegegeld (Inter­nationaal) UCAS tarief Stad
English Law and French Law LLB (Hons) King's College London - 0% 0% - 160 London On campus Voltijd
English Law and Spanish Law LLB (Hons) King's College London - 0% 10% - 180 London On campus Voltijd
English Law and German Law LLB (Hons) King's College London - 0% 10% - 232 London On campus Voltijd
English Law and Hong Kong Law LLB (Hons) King's College London - 0% 3% - 192 London On campus Voltijd

Banen & carrièreperspectieven

Carrièreperspectieven voor Engels recht

15 maanden na het afstuderen werd de afgestudeerden van dit vak gevraagd naar hun huidige werkomstandigheden, wat zij doen en of hun activiteiten en vooruitzichten rechtstreeks verband houden met hun studie.

Huidige banen

Onder de afgestudeerden van Engels recht die aangaven te werken, geeft het onderstaande percentage het aantal afgestudeerden weer dat het "eens" of "zeer eens" is met de stellingen over hun baan.

Vaardigheden die afgestudeerden nuttig achten voor hun werk in Engels recht

  • Onderzoek
  • Evaluatie
  • Analytische vaardigheden
  • Redeneren en kritisch oordeelsvermogen
  • Lateraal denkvermogen en probleemoplossend vermogen
  • Vaardigheid in schrijven
  • Vaste en overtuigende mondelinge en schriftelijke communicatie
  • aandacht voor details

Vereist vaardigheidsniveau van de baan na 15 maanden

Van de afgestudeerden van Engels recht waarvan aangegeven is dat ze werken, geeft het onderstaande percentage het aantal hooggekwalificeerde vs. niet-hooggekwalificeerde banen weer (Unistats).

Banen van afgestudeerden van de opleiding Engels recht (15 maanden na afstuderen)

Voorbeeld hieronder gebaseerd op alle afgestudeerden van de opleiding Engels recht aan de Brunel University

38% Beroepen in de handel, onderzoek en administratie
14% Beschermende dienstverlenende beroepen
6% Administratieve beroepen
6% Kwaliteits- en regelgevingswerkers
5% Geassocieerde beroepsbeoefenaren in het bedrijfsleven en de openbare dienst
5% Juridische beroepen
3% Beroepen in de verkoop
3% Elementaire beroepen
3% Artistieke, literaire en media beroepen
3% Klantenservice beroepen

Cijfers & studietijd

Toelatingsvoorwaarden


Krijg advies over welke funderingscursussen voor jou het beste zijn om toch Engels recht te kunnen studeren, als je niet voldoet aan de minimumvereisten qua UCAS-score, A-niveaus of Engelse taal.

FAQ

De hoge huurkosten in Londen hebben de grootste invloed op de totale kosten. Je keuze waar je gaat wonen in Londen maakt een enorm verschil in je kosten van levensonderhoud. Studenten die in Londen studeren betalen gemiddeld 67% meer aan huur dan studenten in de rest van het Verenigd Koninkrijk. De totale woonlasten voor studenten in Londen zijn ongeveer 34% hoger dan in de rest van het Verenigd Koninkrijk.