Bachelors & master opleidingen Recht van de Europese Unie in Londen (European Union law)

Programma Universiteit Studenten­tevredenheid Werke­loos Drop­out Collegegeld (Inter­nationaal) UCAS tarief Stad
University of Westminster 60% 5% 0% £14400 116 London On campus Voltijd
Queen Mary University of London - - - - - London On campus Voltijd
Queen Mary University of London 92% 5% 0% - 187 London On campus Voltijd
Verwante onderwerpen - degree programma's in Londen:
 • Master | European Union Law April 2018 | University of Amsterdam
  1/2
 • Career opportunities – European Law LLM tracks
  2/2

Banen & carrièreperspectieven

Carrièreperspectieven voor Recht van de Europese Unie

15 maanden na het afstuderen werd de afgestudeerden van dit vak gevraagd naar hun huidige werkomstandigheden, wat zij doen en of hun activiteiten en vooruitzichten rechtstreeks verband houden met hun studie.

Huidige banen

Onder de afgestudeerden van Recht van de Europese Unie die aangaven te werken, geeft het onderstaande percentage het aantal afgestudeerden weer dat het "eens" of "zeer eens" is met de stellingen over hun baan.

Baan in lijn met toekomstplannen

Gebruik maken van vaardigheden uit studies

Werk is zinvol

Vaardigheden die afgestudeerden nuttig achten voor hun werk in Recht van de Europese Unie

 • Onderzoek
 • Evaluatie
 • Analytische vaardigheden
 • Redeneren en kritisch oordeelsvermogen
 • Lateraal denken en probleemoplossend vermogen
 • Vaardigheid in schrijven
 • Vaste en overtuigende mondelinge en schriftelijke communicatie
 • aandacht voor details

Vereist vaardigheidsniveau van de baan na 15 maanden

Van de afgestudeerden van Recht van de Europese Unie waarvan aangegeven is dat ze werken, geeft het onderstaande percentage het aantal hooggekwalificeerde vs. niet-hooggekwalificeerde banen weer (Unistats).

% Geschoolde banen

Banen van afgestudeerden van de opleiding Recht van de Europese Unie (15 maanden na afstuderen)

Voorbeeld hieronder gebaseerd op alle afgestudeerden van de opleiding Recht van de Europese Unie aan de Brunel University

25% Beroepen in de verkoop
20% Juridische beroepen
10% Geassocieerde beroepsbeoefenaren in het bedrijfsleven en de openbare dienst
5% Secretariële en aanverwante beroepen
5% Artistieke, literaire en media beroepen
5% Onderwijzend en kinderopvang ondersteunend beroep
5% Beschermende dienstverlenende beroepen
5% Verzorgende persoonlijke diensten
5% Managers, directeuren en hoge ambtenaren
5% Beroepen in de handel, onderzoek en administratie

Verdeling van de cijfers

Studenten van de opleiding Recht van de Europese Unie in het Verenigd Koninkrijk kregen de volgende cijfers:

Toelatingsvoorwaarden

UCAS-tarief van toegelaten studenten voor Recht van de Europese Unie

Voldoe je niet aan de minimumvereisten wat betreft UCAS-score, A-niveaus of Engelse taalvereisten?
Laat je adviseren over welke basiscursussen voor jou het beste zijn om toch te kunnen instromen op Recht van de Europese Unie.

FAQ

Het mediane salaris van afgestudeerden van Recht van de Europese Unie was £22235 15 maanden na het afstuderen, £21138 3 jaar na het afstuderen en £26234 5 jaar na het afstuderen.

De opleiding Engels en Europees recht (4 jaar) aan de Queen Mary University of London kreeg de hoogste waardering van alle afgestudeerden in de National Student Survey year, met een waardering van 92 op 100 onder 10 respondenten.