Bachelors & master opleidingen Mens-computer interactie in Londen (Human-computer interaction)

Programma Universiteit Studenten­tevredenheid Werke­loos Drop­out Collegegeld (Inter­nationaal) UCAS tarief Stad
Brunel University 60% 9% 10% £17355 139 Uxbridge On campus Voltijd
City University London 60% 9% 10% £20810 139 London On campus Voltijd
University of Greenwich 60% 7% 13% £14500 115 London On campus Voltijd
University of Greenwich 60% 7% 13% £14500 115 London On campus Deeltijd
University of the Arts London 90% 5% 15% - 80 London On campus Voltijd
Verwante onderwerpen - degree programma's in Londen:
 • HCI and AI
  1/2
 • User Experience Careers - UX Design vs Design Thinking vs HCI vs Industrial Design
  2/2

Banen & carrièreperspectieven

Carrièreperspectieven voor Mens-computer interactie

15 maanden na het afstuderen werd de afgestudeerden van dit vak gevraagd naar hun huidige werkomstandigheden, wat zij doen en of hun activiteiten en vooruitzichten rechtstreeks verband houden met hun studie.

Huidige banen

Onder de afgestudeerden van Mens-computer interactie die aangaven te werken, geeft het onderstaande percentage het aantal afgestudeerden weer dat het "eens" of "zeer eens" is met de stellingen over hun baan.

Baan in lijn met toekomstplannen

Gebruik maken van vaardigheden uit studies

Werk is zinvol

Vaardigheden die afgestudeerden nuttig achten voor hun werk in Mens-computer interactie

 • Cognitieve vaardigheden
 • Empathie
 • Communicatievaardigheden
 • Creatief denken
 • Kritisch denken
 • Onderzoek
 • Visuele communicatie
 • Analytische vaardigheden
 • IT- kennis en - vaardigheden

Vereist vaardigheidsniveau van de baan na 15 maanden

Van de afgestudeerden van Mens-computer interactie waarvan aangegeven is dat ze werken, geeft het onderstaande percentage het aantal hooggekwalificeerde vs. niet-hooggekwalificeerde banen weer (Unistats).

% Geschoolde banen

Banen van afgestudeerden van de opleiding Mens-computer interactie (15 maanden na afstuderen)

Voorbeeld hieronder gebaseerd op alle afgestudeerden van de opleiding Mens-computer interactie aan de Brunel University

63% Beroepen in de informatietechnologie
7% Geassocieerde vakmensen in wetenschap, techniek en technologie
5% Elementaire beroepen
5% Managers, directeuren en hoge ambtenaren
4% Geassocieerde beroepsbeoefenaren in het bedrijfsleven en de openbare dienst
4% Beroepen in de handel, onderzoek en administratie
2% Geschoolde beroepen
2% Beroepen in de verkoop
2% Web- en multimedia-ontwerpers
1% Artistieke, literaire en media beroepen

Verdeling van de cijfers

Studenten van de opleiding Mens-computer interactie in het Verenigd Koninkrijk kregen de volgende cijfers:

Toelatingsvoorwaarden

UCAS-tarief van toegelaten studenten voor Mens-computer interactie

Voldoe je niet aan de minimumvereisten wat betreft UCAS-score, A-niveaus of Engelse taalvereisten?
Laat je adviseren over welke basiscursussen voor jou het beste zijn om toch te kunnen instromen op Mens-computer interactie.

FAQ

Het mediane salaris van afgestudeerden van Mens-computer interactie was £26858 15 maanden na het afstuderen, £23936 3 jaar na het afstuderen en £28163 5 jaar na het afstuderen.

De opleiding Virtuele werkelijkheid aan de University of the Arts London kreeg de hoogste waardering van alle afgestudeerden in de National Student Survey year, met een waardering van 90 op 100 onder 36 respondenten.