Bachelors & master opleidingen Internationale geschiedenis in Londen (International history)

Programma Universiteit Studenten­tevredenheid Werke­loos Drop­out Collegegeld (Inter­nationaal) UCAS tarief Stad
Brunel University 80% 15% 0% £15860 102 Uxbridge On campus Voltijd
The London School of Economics and Political Science - - - £20136 - London On campus Voltijd
Regent's University London - - 15% £18500 - London On campus Voltijd
Richmond, The American International University in London - - 35% £14750 - Richmond On campus Voltijd
Regent's University London - - 15% - - London On campus Voltijd
Richmond, The American International University in London - - 35% £14750 - Richmond On campus Voltijd
Verwante onderwerpen - degree programma's in Londen:

Banen & carrièreperspectieven

Carrièreperspectieven voor Internationale geschiedenis

15 maanden na het afstuderen werd de afgestudeerden van dit vak gevraagd naar hun huidige werkomstandigheden, wat zij doen en of hun activiteiten en vooruitzichten rechtstreeks verband houden met hun studie.

Huidige banen

Onder de afgestudeerden van Internationale geschiedenis die aangaven te werken, geeft het onderstaande percentage het aantal afgestudeerden weer dat het "eens" of "zeer eens" is met de stellingen over hun baan.

Baan in lijn met toekomstplannen

Gebruik maken van vaardigheden uit studies

Werk is zinvol

Vaardigheden die afgestudeerden nuttig achten voor hun werk in Internationale geschiedenis

  • Mondelinge en schriftelijke communicatie
  • Analytische vaardigheden
  • Gebruik van managementinformatietechnologie
  • leren leren
  • werken met anderen
  • Cijfervaardigheid/toepassing van getallen
  • Kritisch redeneren

Vereist vaardigheidsniveau van de baan na 15 maanden

Van de afgestudeerden van Internationale geschiedenis waarvan aangegeven is dat ze werken, geeft het onderstaande percentage het aantal hooggekwalificeerde vs. niet-hooggekwalificeerde banen weer (Unistats).

% Geschoolde banen

Banen van afgestudeerden van de opleiding Internationale geschiedenis (15 maanden na afstuderen)

Voorbeeld hieronder gebaseerd op alle afgestudeerden van de opleiding Internationale geschiedenis aan de Brunel University

15% Onderwijzende beroepen
15% Mediamedewerkers
15% Geassocieerde beroepsbeoefenaren in het bedrijfsleven en de openbare dienst
10% Onderwijzend en kinderopvang ondersteunend beroep
10% Administratieve beroepen
10% Beroepen in de informatietechnologie
5% Bedienden van processen, installaties en machines
5% Managers, directeuren en hoge ambtenaren
5% Beroepen in de handel, onderzoek en administratie
5% Ontwerpende beroepen

Verdeling van de cijfers

Studenten van de opleiding Internationale geschiedenis in het Verenigd Koninkrijk kregen de volgende cijfers:

Toelatingsvoorwaarden

UCAS-tarief van toegelaten studenten voor Internationale geschiedenis

Voldoe je niet aan de minimumvereisten wat betreft UCAS-score, A-niveaus of Engelse taalvereisten?
Laat je adviseren over welke basiscursussen voor jou het beste zijn om toch te kunnen instromen op Internationale geschiedenis.

FAQ

Het mediane salaris van afgestudeerden van Internationale geschiedenis was £22063 15 maanden na het afstuderen, £21803 3 jaar na het afstuderen en £26099 5 jaar na het afstuderen.

De opleiding Militaire en internationale geschiedenis aan de Brunel University kreeg de hoogste waardering van alle afgestudeerden in de National Student Survey year, met een waardering van 80 op 100 onder 10 respondenten.