Bachelors & master opleidingen Islamitische Studies in Londen (Islamic studies)

Programma Universiteit Studenten­tevredenheid Werke­loos Drop­out Collegegeld (Inter­nationaal) UCAS tarief Stad
The Islamic College - - - £8900 - London On campus Voltijd
The Islamic College - - 5% - - London On campus Voltijd
The Islamic College - - 5% £8900 - London On campus Voltijd
Verwante onderwerpen - degree programma's in Londen:

Banen & carrièreperspectieven

Carrièreperspectieven voor Islamitische Studies

15 maanden na het afstuderen werd de afgestudeerden van dit vak gevraagd naar hun huidige werkomstandigheden, wat zij doen en of hun activiteiten en vooruitzichten rechtstreeks verband houden met hun studie.

Huidige banen

Onder de afgestudeerden van Islamitische Studies die aangaven te werken, geeft het onderstaande percentage het aantal afgestudeerden weer dat het "eens" of "zeer eens" is met de stellingen over hun baan.

Baan in lijn met toekomstplannen

Gebruik maken van vaardigheden uit studies

Werk is zinvol

Vaardigheden die afgestudeerden nuttig achten voor hun werk in Islamitische Studies

  • Het vermogen om de verworven kennis uit te drukken
  • Communicatievaardigheden
  • Analytische vaardigheden
  • schrijfvaardigheid
  • Taalvaardigheden
  • sociale en interculturele vaardigheden
  • Het vermogen om uitdagende onderwerpen te leren en te begrijpen
  • Kritische evaluatie van bronnen om argumenten te helpen formuleren

Vereist vaardigheidsniveau van de baan na 15 maanden

Van de afgestudeerden van Islamitische Studies waarvan aangegeven is dat ze werken, geeft het onderstaande percentage het aantal hooggekwalificeerde vs. niet-hooggekwalificeerde banen weer (Unistats).

% Geschoolde banen

Banen van afgestudeerden van de opleiding Islamitische Studies (15 maanden na afstuderen)

Voorbeeld hieronder gebaseerd op alle afgestudeerden van de opleiding Islamitische Studies aan de King's College London

35% Onderwijzende beroepen
20% Geassocieerde beroepsbeoefenaren in het bedrijfsleven en de openbare dienst
15% Beroepen in de verkoop
5% Administratieve beroepen
5% Verzorgende persoonlijke diensten
5% Managers, directeuren en hoge ambtenaren
5% Elementaire beroepen
5% Mediamedewerkers
5% Artistieke, literaire en media beroepen

Verdeling van de cijfers

Studenten van de opleiding Islamitische Studies in het Verenigd Koninkrijk kregen de volgende cijfers:

Toelatingsvoorwaarden

UCAS-tarief van toegelaten studenten voor Islamitische Studies

Voldoe je niet aan de minimumvereisten wat betreft UCAS-score, A-niveaus of Engelse taalvereisten?
Laat je adviseren over welke basiscursussen voor jou het beste zijn om toch te kunnen instromen op Islamitische Studies.

FAQ

Het mediane salaris van afgestudeerden van Islamitische Studies was £23137 15 maanden na het afstuderen, £21004 3 jaar na het afstuderen en £23741 5 jaar na het afstuderen.