Bachelors & master opleidingen Moderne Talen in Londen (Modern languages)

Banen & carrièreperspectieven

Carrièreperspectieven voor Moderne Talen

15 maanden na het afstuderen werd de afgestudeerden van dit vak gevraagd naar hun huidige werkomstandigheden, wat zij doen en of hun activiteiten en vooruitzichten rechtstreeks verband houden met hun studie.

Huidige banen

Onder de afgestudeerden van Moderne Talen die aangaven te werken, geeft het onderstaande percentage het aantal afgestudeerden weer dat het "eens" of "zeer eens" is met de stellingen over hun baan.

Specialisaties binnen Moderne Talen

 • Linguïstiek
 • Filmkunde
 • Vertaling
 • Geschiedenis
 • Mediastudies
 • Literatuur

Vaardigheden die afgestudeerden nuttig achten voor hun werk in Moderne Talen

 • Verzamelen, beoordelen en interpreteren van informatie
 • Leiden van en deelnemen aan discussies en groepen
 • Je werklast organiseren om deadlines te halen.
 • Ontwikkelen van meningen en voorstellen van ideeën
 • Bladzijden tekst lezen en de essentiële punten eruit pikken

Vereist vaardigheidsniveau van de baan na 15 maanden

Van de afgestudeerden van Moderne Talen waarvan aangegeven is dat ze werken, geeft het onderstaande percentage het aantal hooggekwalificeerde vs. niet-hooggekwalificeerde banen weer (Unistats).

Banen van afgestudeerden van de opleiding Moderne Talen (15 maanden na afstuderen)

Voorbeeld hieronder gebaseerd op alle afgestudeerden van de opleiding Moderne Talen aan de King's College London

15% Beroepen in de verkoop
15% Geschoolde beroepen
10% Onderwijzende beroepen
10% Verzorgende persoonlijke diensten
10% Vrije tijd, reizen en aanverwante beroepen in persoonlijke dienstverlening
10% Elementaire beroepen
10% Ontwerpende beroepen

Cijfers & studietijd

Toelatingsvoorwaarden

Krijg advies over welke funderingscursussen voor jou het beste zijn om toch Moderne Talen te kunnen studeren, als je niet voldoet aan de minimumvereisten qua UCAS-score, A-niveaus of Engelse taal.

FAQ

De hoge huurkosten in Londen hebben de grootste invloed op de totale kosten. Je keuze waar je gaat wonen in Londen maakt een enorm verschil in je kosten van levensonderhoud. Studenten die in Londen studeren betalen gemiddeld 67% meer aan huur dan studenten in de rest van het Verenigd Koninkrijk. De totale woonlasten voor studenten in Londen zijn ongeveer 34% hoger dan in de rest van het Verenigd Koninkrijk.