Bachelors & master opleidingen Publiek internationaal recht in Londen (Public international law)

Programma Universiteit Studenten­tevredenheid Werke­loos Drop­out Collegegeld (Inter­nationaal) UCAS tarief Stad
Brunel University 44% 5% 0% £15860 107 Uxbridge On campus Voltijd
Brunel University 44% 5% 0% £15860 130 Uxbridge On campus Voltijd
Queen Mary University of London - - - - - London On campus Voltijd
City University London - - - £18940 - London On campus Voltijd
Verwante onderwerpen - degree programma's in Londen:
 • VU1MINUTE Master European and International Law student | Vrije Universiteit Amsterdam
  1/3
 • International Lawyer: 5 strategic points how to be a successful one in 2019
  2/3
 • Careers in International Law: Stephen Mathias
  3/3

Banen & carrièreperspectieven

Carrièreperspectieven voor Publiek internationaal recht

15 maanden na het afstuderen werd de afgestudeerden van dit vak gevraagd naar hun huidige werkomstandigheden, wat zij doen en of hun activiteiten en vooruitzichten rechtstreeks verband houden met hun studie.

Huidige banen

Onder de afgestudeerden van Publiek internationaal recht die aangaven te werken, geeft het onderstaande percentage het aantal afgestudeerden weer dat het "eens" of "zeer eens" is met de stellingen over hun baan.

Baan in lijn met toekomstplannen

Gebruik maken van vaardigheden uit studies

Werk is zinvol

Specialisaties binnen Publiek internationaal recht

 • Internationaal Strafrecht of Vrede
 • Justie en Ontwikkeling

Vaardigheden die afgestudeerden nuttig achten voor hun werk in Publiek internationaal recht

 • Onderzoek
 • Evaluatie
 • Analytische vaardigheden
 • Redeneren en kritisch oordeelsvermogen
 • Lateraal denken en probleemoplossend vermogen
 • Vaardigheid in schrijven
 • Vaste en overtuigende mondelinge en schriftelijke communicatie
 • aandacht voor details

Vereist vaardigheidsniveau van de baan na 15 maanden

Van de afgestudeerden van Publiek internationaal recht waarvan aangegeven is dat ze werken, geeft het onderstaande percentage het aantal hooggekwalificeerde vs. niet-hooggekwalificeerde banen weer (Unistats).

% Geschoolde banen

Banen van afgestudeerden van de opleiding Publiek internationaal recht (15 maanden na afstuderen)

Voorbeeld hieronder gebaseerd op alle afgestudeerden van de opleiding Publiek internationaal recht aan de Brunel University

25% Beroepen in de verkoop
20% Juridische beroepen
10% Geassocieerde beroepsbeoefenaren in het bedrijfsleven en de openbare dienst
5% Secretariële en aanverwante beroepen
5% Artistieke, literaire en media beroepen
5% Onderwijzend en kinderopvang ondersteunend beroep
5% Beschermende dienstverlenende beroepen
5% Verzorgende persoonlijke diensten
5% Managers, directeuren en hoge ambtenaren
5% Beroepen in de handel, onderzoek en administratie

Verdeling van de cijfers

Studenten van de opleiding Publiek internationaal recht in het Verenigd Koninkrijk kregen de volgende cijfers:

Toelatingsvoorwaarden

UCAS-tarief van toegelaten studenten voor Publiek internationaal recht

Voldoe je niet aan de minimumvereisten wat betreft UCAS-score, A-niveaus of Engelse taalvereisten?
Laat je adviseren over welke basiscursussen voor jou het beste zijn om toch te kunnen instromen op Publiek internationaal recht.

FAQ

Het mediane salaris van afgestudeerden van Publiek internationaal recht was £22235 15 maanden na het afstuderen, £21138 3 jaar na het afstuderen en £26234 5 jaar na het afstuderen.

De opleiding Recht met Internationale Arbitrage & Handelsrecht met Plaatsing aan de Brunel University kreeg de hoogste waardering van alle afgestudeerden in de National Student Survey year, met een waardering van 44 op 100 onder 91 respondenten.