Bachelors & master opleidingen Zuivere wiskunde in Londen (Pure mathematics)

Programma Universiteit Studenten­tevredenheid Werke­loos Drop­out Collegegeld (Inter­nationaal) UCAS tarief Stad
Imperial College of Science 91% 2% 5% £34000 187 London On campus Voltijd
Queen Mary University of London 78% 5% 12% - 135 London On campus Voltijd
Queen Mary University of London 78% 5% 12% - 135 London On campus Voltijd
Verwante onderwerpen - degree programma's in Londen:
 • Pure vs Applied Math Major
  1/1

Banen & carrièreperspectieven

Carrièreperspectieven voor Zuivere wiskunde

15 maanden na het afstuderen werd de afgestudeerden van dit vak gevraagd naar hun huidige werkomstandigheden, wat zij doen en of hun activiteiten en vooruitzichten rechtstreeks verband houden met hun studie.

Huidige banen

Onder de afgestudeerden van Zuivere wiskunde die aangaven te werken, geeft het onderstaande percentage het aantal afgestudeerden weer dat het "eens" of "zeer eens" is met de stellingen over hun baan.

Baan in lijn met toekomstplannen

Gebruik maken van vaardigheden uit studies

Werk is zinvol

Specialisaties binnen Zuivere wiskunde

 • Algebra
 • Analyse
 • Geometrie
 • Logica

Vaardigheden die afgestudeerden nuttig achten voor hun werk in Zuivere wiskunde

 • Analytische technieken kennis
 • Logisch denken
 • Wiskundige vaardigheden
 • Computerwetenschappelijke kennis
 • oplossen van problemen
 • kwantitatief redeneren
 • Communicatievaardigheden
 • Tijdbeheer
 • Teamwerk

Vereist vaardigheidsniveau van de baan na 15 maanden

Van de afgestudeerden van Zuivere wiskunde waarvan aangegeven is dat ze werken, geeft het onderstaande percentage het aantal hooggekwalificeerde vs. niet-hooggekwalificeerde banen weer (Unistats).

% Geschoolde banen

Banen van afgestudeerden van de opleiding Zuivere wiskunde (15 maanden na afstuderen)

Voorbeeld hieronder gebaseerd op alle afgestudeerden van de opleiding Zuivere wiskunde aan de Brunel University

25% Beroepen in de informatietechnologie
25% Geassocieerde beroepsbeoefenaren in het bedrijfsleven en de openbare dienst
15% Administratieve beroepen
10% Beroepen in de verkoop
10% Onderwijzende beroepen
10% Financiële beroepen
5% Beroepen in de handel, onderzoek en administratie
5% Sport- en fitnessberoepen

Verdeling van de cijfers

Studenten van de opleiding Zuivere wiskunde in het Verenigd Koninkrijk kregen de volgende cijfers:

Toelatingsvoorwaarden

UCAS-tarief van toegelaten studenten voor Zuivere wiskunde

Voldoe je niet aan de minimumvereisten wat betreft UCAS-score, A-niveaus of Engelse taalvereisten?
Laat je adviseren over welke basiscursussen voor jou het beste zijn om toch te kunnen instromen op Zuivere wiskunde.

FAQ

Het mediane salaris van afgestudeerden van Zuivere wiskunde was £26516 15 maanden na het afstuderen, £27314 3 jaar na het afstuderen en £33292 5 jaar na het afstuderen.

De opleiding Wiskunde (Zuivere Wiskunde) aan de Imperial College of Science kreeg de hoogste waardering van alle afgestudeerden in de National Student Survey year, met een waardering van 91 op 100 onder 76 respondenten.