Bachelors & master opleidingen Jeugd- en gemeenschapswerk in Londen (Youth and community work)

Programma Universiteit Studenten­tevredenheid Werke­loos Drop­out Collegegeld (Inter­nationaal) UCAS tarief Stad
University of East London 75% 0% 15% £13320 128 London On campus Voltijd
London Metropolitan University - - - £1470 - London On campus Deeltijd
London Metropolitan University - - - £13750 - London On campus Voltijd
South Thames College - - - - - London On campus Voltijd
Goldsmiths, University of London - - - - - London On campus Deeltijd
Goldsmiths, University of London 70% 10% 5% - 116 London On campus Voltijd
Goldsmiths, University of London 70% 10% 5% - 116 London On campus Voltijd
Goldsmiths, University of London 81% 10% 5% - 116 London On campus Voltijd
Verwante onderwerpen - degree programma's in Londen:
 • Where could a Youth and Community Work degree at University of East London take you?
  1/2
 • How to work in Community Services - Gaynor's story
  2/2

Banen & carrièreperspectieven

Carrièreperspectieven voor Jeugd- en gemeenschapswerk

15 maanden na het afstuderen werd de afgestudeerden van dit vak gevraagd naar hun huidige werkomstandigheden, wat zij doen en of hun activiteiten en vooruitzichten rechtstreeks verband houden met hun studie.

Huidige banen

Onder de afgestudeerden van Jeugd- en gemeenschapswerk die aangaven te werken, geeft het onderstaande percentage het aantal afgestudeerden weer dat het "eens" of "zeer eens" is met de stellingen over hun baan.

Baan in lijn met toekomstplannen

Gebruik maken van vaardigheden uit studies

Werk is zinvol

Specialisaties binnen Jeugd- en gemeenschapswerk

 • Administratie en Beheer
 • Belangenbehartiging en Gemeenschapsorganisatie
 • Veroudering
 • Welzijn
 • Ontwikkelingsstoornissen
 • Gezondheidszorg
 • Internationaal maatschappelijk werk
 • Geestelijke Gezondheidszorg
 • Beleid en planning
 • Politiek

Vaardigheden die afgestudeerden nuttig achten voor hun werk in Jeugd- en gemeenschapswerk

 • Kritisch denkvermogen
 • vaardigheden in analyse en reflectie
 • Empathie
 • Oplossen van problemen
 • presentatievaardigheden
 • beheersings- , supervisie- en organisatievaardigheden
 • onafhankelijk kunnen werken
 • vaardigheden op het gebied van fondsenwerving en belangenbehartiging
 • Teamwerk

Vereist vaardigheidsniveau van de baan na 15 maanden

Van de afgestudeerden van Jeugd- en gemeenschapswerk waarvan aangegeven is dat ze werken, geeft het onderstaande percentage het aantal hooggekwalificeerde vs. niet-hooggekwalificeerde banen weer (Unistats).

% Geschoolde banen

Banen van afgestudeerden van de opleiding Jeugd- en gemeenschapswerk (15 maanden na afstuderen)

Voorbeeld hieronder gebaseerd op alle afgestudeerden van de opleiding Jeugd- en gemeenschapswerk aan de Kingston University

80% Professionals in welzijn
10% Medewerkers welzijn en huisvesting
5% Onderwijzend en kinderopvang ondersteunend beroep
5% Verzorgende persoonlijke diensten
5% Onderwijzende beroepen

Verdeling van de cijfers

Studenten van de opleiding Jeugd- en gemeenschapswerk in het Verenigd Koninkrijk kregen de volgende cijfers:

Toelatingsvoorwaarden

UCAS-tarief van toegelaten studenten voor Jeugd- en gemeenschapswerk

Voldoe je niet aan de minimumvereisten wat betreft UCAS-score, A-niveaus of Engelse taalvereisten?
Laat je adviseren over welke basiscursussen voor jou het beste zijn om toch te kunnen instromen op Jeugd- en gemeenschapswerk.

FAQ

Het mediane salaris van afgestudeerden van Jeugd- en gemeenschapswerk was £28232 15 maanden na het afstuderen, £24030 3 jaar na het afstuderen en £26245 5 jaar na het afstuderen.

De opleiding Sociaal en maatschappelijk werk aan de Goldsmiths, University of London kreeg de hoogste waardering van alle afgestudeerden in de National Student Survey year, met een waardering van 81 op 100 onder 12 respondenten.