Universiteiten in Algerije
- Ranking en recensies -

48 uit 66
 • Universiteiten in Algerije
 • Vermeld in ten minste één ranglijst
12
 • Verschillende ranglijsten
 • Universiteiten in Algerije
 • (9 instelling en 3 onderwerp ranglijst)
4
 • Wereldwijde ranglijst
 • Universiteiten in Algerije
 • In de TOP 200

Ranglijst van best scorende vakken van universiteiten in Algerije

Civiele techniek
#32 
University of Sidi-Bel-Abbès
Civiele techniek
#101 
University of Sidi-Bel-Abbès

Ranglijsten van universiteiten in Algerije 2021

#1

University of Sétif 1
جامعة فرحات عباس سطيف 1

Studententevredenheid: 4.1 / 5.0 (144 beoordelingen)
 • #1 
 • #501 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Gepubliceerd 24 augustus, 2020]
 • #17 
 • #625 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Gepubliceerd 18 maart, 2021]
 • #1 
 • #2569 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Gepubliceerd 04 mei, 2020]


#2

University of Oran 1
جامعة وهران 1

Studententevredenheid: 3.7 / 5.0 (37 beoordelingen)
 • #2 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Gepubliceerd 24 augustus, 2020]
 • #9 
 • #610 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Gepubliceerd 18 maart, 2021]
 • #2 
 • #19 
THE Arab World Ranking - Times Higher Education
[Gepubliceerd 15 december, 2020]

#3

University of Béjaïa
جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية

Studententevredenheid: 3.9 / 5.0 (164 beoordelingen)
Card image

 • #5 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Gepubliceerd 24 augustus, 2020]
 • #3 
 • #574 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Gepubliceerd 18 maart, 2021]
 • #2 
 • #2683 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Gepubliceerd 04 mei, 2020]


#4

University of Constantine 1
جامعة الإخوة منتوري قسنطينة 1

Studententevredenheid: 4.1 / 5.0 (144 beoordelingen)
 • #8 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Gepubliceerd 24 augustus, 2020]
 • #12 
 • #617 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Gepubliceerd 18 maart, 2021]
 • #5 
 • #3665 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Gepubliceerd 04 mei, 2020]


#5

University of Biskra
جامعة محمد خيضر بسكرة

Studententevredenheid: 4.2 / 5.0 (148 beoordelingen)
 • #6 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Gepubliceerd 24 augustus, 2020]
 • #19 
 • #626 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Gepubliceerd 18 maart, 2021]
 • #10 
 • #2643 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Gepubliceerd 03 december, 2020]


#6

University of Tlemcen
جامعة أبي بكر بلقايد–تلمسان

Studententevredenheid: 3.8 / 5.0 (99 beoordelingen)
 • #3 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Gepubliceerd 24 augustus, 2020]
 • #15 
 • #623 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Gepubliceerd 18 maart, 2021]
 • #3 
 • #301 
Young University Rankings
[Gepubliceerd 15 juni, 2020]


#7

University of Boumerdés
جامعة أمحمد بوقرة–بومرداس

Studententevredenheid: 3.8 / 5.0 (60 beoordelingen)
 • #4 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Gepubliceerd 24 augustus, 2020]
 • #6 
 • #600 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Gepubliceerd 18 maart, 2021]
 • #5 
 • #401 
Young University Rankings
[Gepubliceerd 15 juni, 2020]


#8

University of Blida 1
جامعة سعد دحلب البليدة

Studententevredenheid: 3.6 / 5.0 (125 beoordelingen)
 • #7 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Gepubliceerd 24 augustus, 2020]
 • #10 
 • #613 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Gepubliceerd 18 maart, 2021]
 • #4 
 • #64 
THE Arab World Ranking - Times Higher Education
[Gepubliceerd 15 december, 2020]

#9

University of Sciences and Technology Houari Boumediene
جامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين

Studententevredenheid: 4.0 / 5.0 (392 beoordelingen)
 • #9 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Gepubliceerd 24 augustus, 2020]
 • #7 
 • #606 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Gepubliceerd 18 maart, 2021]
 • #1 
 • #1749 
CWUR Center for World University Rankings
[Gepubliceerd 15 juni, 2020]


#10

University of Sidi-Bel-Abbès
جامعة جيلالي اليابس

Studententevredenheid: 4.0 / 5.0 (30 beoordelingen)
 • #1 
 • #567 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Gepubliceerd 18 maart, 2021]
 • #2 
 • #1880 
CWUR Center for World University Rankings
[Gepubliceerd 15 juni, 2020]
 • #2 
 • #1441 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Gepubliceerd 03 december, 2020]


#11

Badji Mokhtar University of Annaba
Université Badji Mokhtar - Annaba

Studententevredenheid: 3.7 / 5.0 (124 beoordelingen)
 • #8 
 • #607 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Gepubliceerd 18 maart, 2021]
 • #1 
 • #1396 
US News: Best Global Universities
[Gepubliceerd 19 oktober, 2020]
 • #4 
 • #1849 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Gepubliceerd 03 december, 2020]

#12

University of Mascara
جامعة معسكر

Studententevredenheid: 3.7 / 5.0 (65 beoordelingen)
 • #14 
 • #621 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Gepubliceerd 18 maart, 2021]
 • #4 
 • #3349 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Gepubliceerd 04 mei, 2020]
 • #16 
 • #3927 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Gepubliceerd 01 januari, 2020]

#13

University of Science and Technology of Oran
جامعة العلوم والتكنولوجيا محمد بوضياف

Studententevredenheid: 4.1 / 5.0 (220 beoordelingen)
 • #13 
 • #617 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Gepubliceerd 18 maart, 2021]
 • #6 
 • #2462 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Gepubliceerd 03 december, 2020]
 • #5 
 • #131 
QS Arab Region University Rankings 2021
[Gepubliceerd 28 oktober, 2020]


#14

Univerisity of Tizi-Ouzou
جامعة مولود معمري تيزي وزو

Studententevredenheid: 3.9 / 5.0 (130 beoordelingen)
 • #27 
 • #639 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Gepubliceerd 18 maart, 2021]
 • #7 
 • #2577 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Gepubliceerd 03 december, 2020]
 • #7 
 • #57 
UniRank 4icu - Top Arabic-Speaking Universities
[Gepubliceerd 30 januari, 2021]

#15

University of M'sila
جامعة المسيلة

Studententevredenheid: 3.8 / 5.0 (134 beoordelingen)
 • #16 
 • #623 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Gepubliceerd 18 maart, 2021]
 • #8 
 • #2638 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Gepubliceerd 03 december, 2020]
 • #1 
 • #24 
UniRank 4icu - Top Arabic-Speaking Universities
[Gepubliceerd 30 januari, 2021]

#16

8 May 1945 University of Guelma
جامعة 8 ماي 45

Studententevredenheid: 3.4 / 5.0 (60 beoordelingen)
 • #29 
 • #644 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Gepubliceerd 18 maart, 2021]
 • #9 
 • #2640 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Gepubliceerd 03 december, 2020]
 • #14 
 • #83 
UniRank 4icu - Top Arabic-Speaking Universities
[Gepubliceerd 30 januari, 2021]

#17

University of Tiaret
جامعة اٍبن خلدون–تيارت

Studententevredenheid: 3.7 / 5.0 (31 beoordelingen)
Card image

 • #24 
 • #635 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Gepubliceerd 18 maart, 2021]
 • #11 
 • #2748 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Gepubliceerd 03 december, 2020]
 • #28 
 • #172 
UniRank 4icu - Top Arabic-Speaking Universities
[Gepubliceerd 30 januari, 2021]

#18

University of Jijel
جامعة جيجل

Studententevredenheid: 3.5 / 5.0 (18 beoordelingen)
 • #2 
 • #573 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Gepubliceerd 18 maart, 2021]
 • #18 
 • #120 
UniRank 4icu - Top Arabic-Speaking Universities
[Gepubliceerd 30 januari, 2021]
 • #10 
 • #3621 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Gepubliceerd 01 januari, 2020]

#19

El-Oued University
جامعة حمه لخضر - الوادي

Studententevredenheid: 3.9 / 5.0 (311 beoordelingen)
 • #4 
 • #589 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Gepubliceerd 18 maart, 2021]
 • #25 
 • #147 
UniRank 4icu - Top Arabic-Speaking Universities
[Gepubliceerd 30 januari, 2021]
 • #27 
 • #5666 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Gepubliceerd 01 januari, 2020]

#20

University of Mostaganem
جامعة عبد الحميد بن باديس–مستغانم

Studententevredenheid: 4.4 / 5.0 (55 beoordelingen)
 • #11 
 • #616 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Gepubliceerd 18 maart, 2021]
 • #13 
 • #2963 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Gepubliceerd 03 december, 2020]
 • #8 
 • #58 
UniRank 4icu - Top Arabic-Speaking Universities
[Gepubliceerd 30 januari, 2021]

#21

University of Souk Ahras
جــــامـعــة محــمــد الشــريف مسـاعــــدية - ســـوق أهــراس

Studententevredenheid: 3.7 / 5.0 (107 beoordelingen)
 • #5 
 • #597 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Gepubliceerd 18 maart, 2021]
 • #33 
 • #197 
UniRank 4icu - Top Arabic-Speaking Universities
[Gepubliceerd 30 januari, 2021]

#22

University of Laghouat
جامعة عمار ثليجي

Studententevredenheid: 4.0 / 5.0 (106 beoordelingen)
 • #21 
 • #627 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Gepubliceerd 18 maart, 2021]
 • #14 
 • #2964 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Gepubliceerd 03 december, 2020]
 • #13 
 • #3653 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Gepubliceerd 01 januari, 2020]

#23

20 August 1955 University of Skikda
جامعة 20 أوت 1955-سكيكدة

Studententevredenheid: 3.6 / 5.0 (80 beoordelingen)
Card image

 • #18 
 • #626 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Gepubliceerd 18 maart, 2021]
 • #20 
 • #133 
UniRank 4icu - Top Arabic-Speaking Universities
[Gepubliceerd 30 januari, 2021]

#24

National Polytechnic School
المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات

Studententevredenheid: 4.5 / 5.0 (79 beoordelingen)
 • #20 
 • #627 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Gepubliceerd 18 maart, 2021]
 • #12 
 • #3648 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Gepubliceerd 01 januari, 2020]

#25

Bechar University
جامعة طاهري محمد بشــار

Studententevredenheid: 3.6 / 5.0 (27 beoordelingen)
 • #22 
 • #630 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Gepubliceerd 18 maart, 2021]
 • #22 
 • #4865 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Gepubliceerd 01 januari, 2020]

#26

University of Oum El Bouaghi
جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي

Studententevredenheid: 4.0 / 5.0 (43 beoordelingen)
 • #23 
 • #635 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Gepubliceerd 18 maart, 2021]
 • #21 
 • #137 
UniRank 4icu - Top Arabic-Speaking Universities
[Gepubliceerd 30 januari, 2021]
 • #17 
 • #4300 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Gepubliceerd 01 januari, 2020]

#27

University of Batna 1
جامعة باتنة

Studententevredenheid: 4.0 / 5.0 (103 beoordelingen)
 • #25 
 • #635 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Gepubliceerd 18 maart, 2021]
 • #15 
 • #88 
UniRank 4icu - Top Arabic-Speaking Universities
[Gepubliceerd 30 januari, 2021]

#28

University of Ouargla
جامعة قاصدي مرباح - ورقلة

Studententevredenheid: 4.0 / 5.0 (110 beoordelingen)
Card image

 • #28 
 • #639 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Gepubliceerd 18 maart, 2021]
 • #11 
 • #72 
UniRank 4icu - Top Arabic-Speaking Universities
[Gepubliceerd 30 januari, 2021]
 • #7 
 • #3167 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Gepubliceerd 01 januari, 2020]

#29

University of Bordj Bou Arréridj
جامعة البشير الابراهيمي برج بوعريريج

 • #26 
 • #638 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Gepubliceerd 18 maart, 2021]
 • #21 
 • #4619 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Gepubliceerd 01 januari, 2020]

#30

University of Medea
جامعة الدكتور يحيا فارس المدية

Studententevredenheid: 4.0 / 5.0 (71 beoordelingen)
Card image

 • #30 
 • #648 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Gepubliceerd 18 maart, 2021]
 • #31 
 • #180 
UniRank 4icu - Top Arabic-Speaking Universities
[Gepubliceerd 30 januari, 2021]
 • #25 
 • #5393 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Gepubliceerd 01 januari, 2020]

#31

University of Saida
جامعة الدكتور مولاي الطاهر سعيدة

 • #31 
 • #655 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Gepubliceerd 18 maart, 2021]
 • #17 
 • #107 
UniRank 4icu - Top Arabic-Speaking Universities
[Gepubliceerd 30 januari, 2021]
 • #20 
 • #4519 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Gepubliceerd 01 januari, 2020]

#32

University of Djelfa
جامعة زيان عاشور- الجلفة

Studententevredenheid: 4.0 / 5.0 (94 beoordelingen)
 • #32 
 • #659 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Gepubliceerd 18 maart, 2021]
 • #26 
 • #151 
UniRank 4icu - Top Arabic-Speaking Universities
[Gepubliceerd 30 januari, 2021]
 • #28 
 • #5743 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Gepubliceerd 01 januari, 2020]

#33

University of Oran
Université d'Oran

Studententevredenheid: 3.9 / 5.0 (78 beoordelingen)
 • #3 
 • #2974 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Gepubliceerd 04 mei, 2020]

#34

University of Chlef
جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف

Studententevredenheid: 3.3 / 5.0 (9 beoordelingen)
 • #12 
 • #2808 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Gepubliceerd 03 december, 2020]
 • #12 
 • #80 
UniRank 4icu - Top Arabic-Speaking Universities
[Gepubliceerd 30 januari, 2021]

#35

University of Annaba
جامعة عنابة

Studententevredenheid: 3.7 / 5.0 (124 beoordelingen)
 • #3 
 • #131 
QS Arab Region University Rankings 2021
[Gepubliceerd 28 oktober, 2020]
 • #13 
 • #82 
UniRank 4icu - Top Arabic-Speaking Universities
[Gepubliceerd 30 januari, 2021]
 • #6 
 • #2928 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Gepubliceerd 01 januari, 2020]

#36

University of Constantine 2
جامعة قسنطينة 2 عبد الحميد مهري

Studententevredenheid: 4.0 / 5.0 (90 beoordelingen)
 • #29 
 • #173 
UniRank 4icu - Top Arabic-Speaking Universities
[Gepubliceerd 30 januari, 2021]
 • #26 
 • #5598 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Gepubliceerd 01 januari, 2020]

#37

University of Tébessa
جامعة العربي التبسي تبسة

Studententevredenheid: 3.9 / 5.0 (9 beoordelingen)
 • #34 
 • #199 
UniRank 4icu - Top Arabic-Speaking Universities
[Gepubliceerd 30 januari, 2021]
 • #9 
 • #3571 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Gepubliceerd 01 januari, 2020]

#38

University of Khenchela
جامعة عباس لغرور خنشلة

Studententevredenheid: 3.8 / 5.0 (34 beoordelingen)
Card image

 • #24 
 • #5250 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Gepubliceerd 01 januari, 2020]

#39

University of Batna 2
جامعة باتنة 2

Studententevredenheid: 3.4 / 5.0 (78 beoordelingen)
 • #24 
 • #145 
UniRank 4icu - Top Arabic-Speaking Universities
[Gepubliceerd 30 januari, 2021]
 • #34 
 • #11091 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Gepubliceerd 01 januari, 2020]

#40

National Veterinary School of Algiers
المدرسة الوطنية العليا للبيطرة

Card image

 • #29 
 • #6040 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Gepubliceerd 01 januari, 2020]

#41

University of Sétif 2
جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2

Studententevredenheid: 4.0 / 5.0 (82 beoordelingen)
 • #23 
 • #141 
UniRank 4icu - Top Arabic-Speaking Universities
[Gepubliceerd 30 januari, 2021]

#42

University of Algiers 1
جامعة الجزائر 1

Studententevredenheid: 3.9 / 5.0 (207 beoordelingen)
 • #30 
 • #6441 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Gepubliceerd 01 januari, 2020]

#43

University of El-Tarf
جامعة الشاذلي بن جديد الطارف

Studententevredenheid: 3.4 / 5.0 (9 beoordelingen)
 • #31 
 • #6877 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Gepubliceerd 01 januari, 2020]

#44

University of Khemis Miliana
جامـعة جيلالي بونعامة– خميس مليانة

Studententevredenheid: 3.7 / 5.0 (67 beoordelingen)
 • #32 
 • #7121 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Gepubliceerd 01 januari, 2020]

#45

University of Adrar
Université d'Adrar

Studententevredenheid: 3.9 / 5.0 (80 beoordelingen)
 • #30 
 • #174 
UniRank 4icu - Top Arabic-Speaking Universities
[Gepubliceerd 30 januari, 2021]

#46

Architecture and Urban Design Polytechnic National School
المدرسة المتعددة العلوم للهندسة المعمارية والعمران

Studententevredenheid: 4.5 / 5.0 (79 beoordelingen)
Card image

 • #33 
 • #9648 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Gepubliceerd 01 januari, 2020]

#47

University of Bouira
جامعة البويرة

Studententevredenheid: 3.7 / 5.0 (67 beoordelingen)
 • #32 
 • #191 
UniRank 4icu - Top Arabic-Speaking Universities
[Gepubliceerd 30 januari, 2021]

#48

National School of Hydraulic Engineering, Blida
المدرسة الوطنية العليا للري

 • #35 
 • #11571 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Gepubliceerd 01 januari, 2020]

#49

Higher National Agronomic School
الوطنية مدرسة الزراعية العليا

Studententevredenheid: 4.5 / 5.0 (79 beoordelingen)

#50

National School in Computer Science
المدرسة الوطنية العليا للإعلام الآلي

Studententevredenheid: 4.5 / 5.0 (147 beoordelingen)

#51

Emir Abdelkader University of Islamic Sciences
جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية

Studententevredenheid: 4.4 / 5.0 (294 beoordelingen)

#52

National School of Management
المدرسة الوطنية العليا للمناجمنت

Studententevredenheid: 4.2 / 5.0 (31 beoordelingen)

#53

Algiers School of Business Studies
مدرسة الدراسات العليا التجارية

Studententevredenheid: 4.1 / 5.0 (42 beoordelingen)
Card image


#54

University of Oran 2
جامعة وهران 2 محمد بن أحمد المدعو الرائد سي

Studententevredenheid: 4.0 / 5.0 (93 beoordelingen)

#55

National School of Journalism and Information Sciences
المدرسة الوطنية العليا للصحافة وعلوم الإعلام

Studententevredenheid: 4.0 / 5.0 (54 beoordelingen)

#56

National School of Political Sciences
المدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية

Studententevredenheid: 4.0 / 5.0 (54 beoordelingen)
Card image


#57

University of Constantine 3
جامعة قسنطينة 3

Studententevredenheid: 3.8 / 5.0 (199 beoordelingen)

#58

National School of Public Works
المدرسة الوطنية العليا للأشغال العمومية

Studententevredenheid: 3.8 / 5.0 (51 beoordelingen)
Card image


#59

University of Algiers 2
جامعة الجزائر 2

Studententevredenheid: 3.5 / 5.0 (178 beoordelingen)

#60

National School of Marine Science and Coastal Planning
المدرسة الوطنية العليا لعلوم البحر و تهيئة الساحل

Studententevredenheid: 3.4 / 5.0 (7 beoordelingen)

#61

Blida 2 University
جامعة البليدة 2 لونيسي علي

Studententevredenheid: 3.2 / 5.0 (94 beoordelingen)

#62

National School of Public Administration
المدرسة الوطنية للادارة

Card image


#63

National School of Technology
المدرسة الوطنية العليا للتكنولوجيا

Card image


#64

National School of Statistics and Applied Economics
المدرسة الوطنية العليا للإحصاء والاقتصاد التطبيقي


#65

Graduate School of Business
المدرسة العليا للتجارة–الجزائر

Card image


#66

School of Magistracy
المدرسة العليا للقضاء–الجزائر


Algerije belangrijkste feiten voor internationale studenten

Kaart met bestemming van universiteiten in Algerije

google static map google map control google map control

FAQ

University of Sétif 1 staat op nummer 1 in Algerije in onze meta-ranglijst samengesteld uit 96 universitaire ranglijsten.

University of Sidi-Bel-Abbès staat als beste gerangschikt in Algerije voor Natuurwetenschappen (Civiele techniek) . Bekijk alle ranglijsten waarin University of Sidi-Bel-Abbès staat weergegeven.

University of Sidi-Bel-Abbès staat als beste gerangschikt in Algerije voor Bouwkunde (Civiele techniek) . Bekijk alle ranglijsten waarin University of Sidi-Bel-Abbès staat weergegeven.

Uitgeversclassificatie

4icu

bekijk methodologie

British Quacquarelli Symonds, UK

Criteria gebruikt bij het rangschikken -QS Arab Region University Rankings 2021:
Academische reputatie 30% Werkgeversreputatie 20% Faculteit / student-ratio 15% Internationaal onderzoeksnetwerk 10%

bekijk methodologie

CWUR Center for World University Rankings

Criteria gebruikt bij het rangschikken -CWUR Center for World University Rankings:
Onderzoeksprestaties 40% Onderwijskwaliteit 25% Alumni Werkgelegenheid 25% Kwaliteit van faculteit 10%

bekijk methodologie

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

Criteria gebruikt bij het rangschikken -CWTS Leiden Ranking:
wetenschappelijke onderzoekspublicatie

bekijk methodologie

Nature Index

Criteria gebruikt bij het rangschikken -Nature Index - Top Academic Institutions:
Article count (AC) Fractional count (FC) Gewogen fractionele telling (WFC)

Scimago Institutions

Criteria gebruikt bij het rangschikken -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Onderzoek 50% Innovatie 30% Maatschappelijk 20%

bekijk methodologie

THE Times Higher Education, UK

Criteria gebruikt bij het rangschikken -THE World University Rankings - Times Higher Education:
Onderwijs 30% Onderzoek (volume, inkomen en reputatie) 30% Citaten 30% Internationale vooruitzichten (personeel, studenten, onderzoek) 7,5% Industrie-inkomen (kennisoverdracht) 2,5%

bekijk methodologie

bekijk methodologie

Criteria gebruikt bij het rangschikken -Young University Rankings:
Onderwijs 30% Onderzoek (volume, inkomen en reputatie) 30% Citaten 30% Internationale vooruitzichten (personeel, studenten, onderzoek) 7,5% Industrie-inkomen (kennisoverdracht) 2,5%

bekijk methodologie

Urap

bekijk methodologie

Us News

bekijk methodologie

Webometrics

Criteria gebruikt bij het rangschikken -Webometrics Ranking Web of Universities:
Zichtbaarheid 50% Uitmuntendheid 35% Transparantie 10% Aanwezigheid 5%

bekijk methodologie