โรงเรียนธุรกิจในประเทศสิงคโปร์ การจัดอันดับปริญญาตรีและปริญญาโทสาขาการจัดการ: BBA, MSc, MiM, MBA, EMBA Business Programs

จำนวน 4 จาก 6
 • โรงเรียนธุรกิจในประเทศสิงคโปร์
 • ได้รับการจัดอันดับอย่างน้อยหนึ่งอันดับ
11
 • รายการอันดับที่แตกต่างกัน
 • โรงเรียนธุรกิจในประเทศสิงคโปร์
 • (จำนวน 3 สถาบันและจำนวน 8 การจัดอันดับวิชา)
11
 • อันดับ Global Rankings
 • โรงเรียนธุรกิจในประเทศสิงคโปร์
 • ในบรรดาอันดับสูง 200 อันดับ

สำหรับสาขาวิชาอื่นที่ไม่ใช่ธุรกิจโปรดดูอันดับมหาวิทยาลัยของเราในการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยใน ประเทศสิงคโปร์

อันดับวิชาสูงสุดของคณะวิชาธุรกิจใน ประเทศสิงคโปร์

การจัดการ/การผลิต ARWU by subject - Academic Ranking of World Universities - ShanghaiRanking
#1 
NUS Business School, National University of Singapore
การจัดการ/การผลิต ARWU by subject - Academic Ranking of World Universities - ShanghaiRanking
#1 
Risk Management Institute, National University of Singapore
เศรษฐศาสตร์และธุรกิจ NTU by Subject
#10 
NUS Business School, National University of Singapore
เศรษฐศาสตร์และธุรกิจ NTU by Subject
#10 
Risk Management Institute, National University of Singapore
การจัดการข้อมูล QS Top MBA Ranking by Specialization
#11 
NUS Business School, National University of Singapore
ธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ THE World University Rankings by Subject
#11 
Risk Management Institute, National University of Singapore
การจัดการข้อมูล QS Top MBA Ranking by Specialization
#11 
Risk Management Institute, National University of Singapore
ธุรกิจ URAP University Ranking by Academic Performance - By Subject
#11 
NUS Business School, National University of Singapore
ธุรกิจ URAP University Ranking by Academic Performance - By Subject
#11 
Risk Management Institute, National University of Singapore
ธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ THE World University Rankings by Subject
#11 
NUS Business School, National University of Singapore

อันดับโรงเรียนธุรกิจใน ประเทศสิงคโปร์ ปี 2022

#1

NUS Business School
National University of Singapore

ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.3 / 5.0 (211 ความคิดเห็น)
 • #1 
 • #28 
QS Global MBA Ranking
[เผยแพร่เมื่อ 09 กันยายน, 2021]
 • #1 
 • #3 
QS Global MBA Ranking - Asia
[เผยแพร่เมื่อ 09 กันยายน, 2021]
 • #2 
 • #43 
The Economist: Full time MBA ranking
[เผยแพร่เมื่อ 21 มกราคม, 2021]

#2

Nanyang Business School
Nanyang Technological University

ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.3 / 5.0 (211 ความคิดเห็น)
 • #2 
 • #29 
QS Global MBA Ranking
[เผยแพร่เมื่อ 09 กันยายน, 2021]
 • #2 
 • #4 
QS Global MBA Ranking - Asia
[เผยแพร่เมื่อ 09 กันยายน, 2021]
 • #1 
 • #38 
The Economist: Full time MBA ranking
[เผยแพร่เมื่อ 21 มกราคม, 2021]

#3

Risk Management Institute
National University of Singapore

ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.5 / 5.0 (1272 ความคิดเห็น)
 • #1 
 • #28 
QS Global MBA Ranking
[เผยแพร่เมื่อ 09 กันยายน, 2021]
 • #1 
 • #3 
QS Global MBA Ranking - Asia
[เผยแพร่เมื่อ 09 กันยายน, 2021]
 • #1 
 • #3 
Bloomberg Businessweek Best Business Schools Asia-Pacific
[เผยแพร่เมื่อ 15 กันยายน, 2021]

#4

Lee Kong Chian School of Business
Singapore Management University

ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.5 / 5.0 (1272 ความคิดเห็น)
 • #1 
 • #69 
Financial Times: Masters in Management Rankings
[เผยแพร่เมื่อ 12 กันยายน, 2022]
 • #3 
 • #10 
QS EMBA Rankings by Region: Asia-Pacific
[เผยแพร่เมื่อ 23 มิถุนายน, 2022]
 • #2 
 • #28 
Financial Times - Executive MBA
[เผยแพร่เมื่อ 17 ตุลาคม, 2021]

#5

School of Business
Singapore University of Social Sciences (SUSS) School of Business

ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.5 / 5.0 (1272 ความคิดเห็น)

#6

Wealth Management Institute
Nanyang Technological University

ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.3 / 5.0 (211 ความคิดเห็น)

ผู้จัดอันดับ

Bloomberg Businessweek

ดูวิธีการ

British Quacquarelli Symonds, UK

ดูวิธีการ

ดูวิธีการ

เกณฑ์การจัดอันดับ -QS EMBA Rankings by Region: Asia-Pacific:
ดัชนีนายจ้าง 30%
ความเป็นผู้นำที่รอบคอบ 25%
ผลทางอาชีพ 20%
ประวัติผู้บริหาร 15%
ความหลากหลาย 10%

ดูวิธีการ

ดูวิธีการ

The Economist Newspaper Limited

เกณฑ์การจัดอันดับ -The Economist: Full time MBA ranking:
เปิดโอกาสในการทำงานใหม่ 35%
การพัฒนาตนเอง / ประสบการณ์การศึกษาเพิ่มขึ้น 35%
เงินเดือนเพิ่มขึ้น 20%
ศักยภาพในการสร้างเครือข่าย 10%

ดูวิธีการ

ดูวิธีการ

The Financial Times Limited, UK

เกณฑ์การจัดอันดับ -Financial Times: Masters in Management Rankings:
เทียบเงินเดือน US $ 20%
เงินเดือนเพิ่มขึ้น 10%
การเคลื่อนย้ายระหว่างประเทศ 8%
ประสบการณ์การเรียนหลักสูตรนานาชาติ 8%
คณะกับปริญญาเอก 6%

ดูวิธีการ

เกณฑ์การจัดอันดับ -Financial Times - Executive MBA:
เงินเดือนในวันนี้ 20%
เงินเดือนเพิ่มขึ้น 20%
อันดับการวิจัย FT 10%

ดูวิธีการ

เกณฑ์การจัดอันดับ -Financial Times: Executive Education Open Rankings:
คณะ 8.7%
ทักษะใหม่และการเรียนรู้ 8.7%
การเป้าหมายบรรลุ 8.5%
วิธีการสอนและสื่อการสอน 8.3%
คุณภาพของผู้เข้าร่วม 8%
การเตรียมการ 7.7%

ดูวิธีการ

Tillburg University

เกณฑ์การจัดอันดับ -Tilburg University Economics Ranking:
การจัดอันดับอยู่บนพื้นฐานของวารสาร 35 ฉบับ
วารสาร (แหล่งที่มา) https://econtop.uvt.nl/journals.php

ดูวิธีการ