มหาวิทยาลัยใน ประเทศแอลจีเรีย
- อันดับและรีวิว -

จำนวน48จาก66
 • มหาวิทยาลัยใน ประเทศแอลจีเรีย
 • ได้รับการจัดอันดับอย่างน้อยหนึ่งอันดับ
12
 • รายการอันดับที่แตกต่างกัน
 • มหาวิทยาลัยใน ประเทศแอลจีเรีย
 • (จำนวน9สถาบันและจำนวน3การจัดอันดับวิชา)
4
 • อันดับ Global Rankings
 • มหาวิทยาลัยใน ประเทศแอลจีเรีย
 • ในบรรดาอันดับสูง200อันดับ

อันดับสูงสุดวิชาของมหาวิทยาลัยใน ประเทศแอลจีเรีย

วิศวกรรมโยธา
#32 
University of Sidi-Bel-Abbès
วิศวกรรมโยธา
#101 
University of Sidi-Bel-Abbès

อันดับมหาวิทยาลัยในประเทศแอลจีเรียปี2021

#1

University of Sétif 1
جامعة فرحات عباس سطيف 1

ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.1 / 5.0 (144 ความคิดเห็น)
 • #1 
 • #501 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[เผยแพร่เมื่อ 24 สิงหาคม, 2020]
 • #17 
 • #625 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[เผยแพร่เมื่อ 18 มีนาคม, 2021]
 • #1 
 • #2569 
Nature Index - Top Academic Institutions
[เผยแพร่เมื่อ 04 พฤษภาคม, 2020]


#2

University of Oran 1
جامعة وهران 1

ความพึงพอใจของนักเรียน: 3.7 / 5.0 (37 ความคิดเห็น)
 • #2 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[เผยแพร่เมื่อ 24 สิงหาคม, 2020]
 • #9 
 • #610 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[เผยแพร่เมื่อ 18 มีนาคม, 2021]
 • #2 
 • #19 
THE Arab World Ranking - Times Higher Education
[เผยแพร่เมื่อ 15 ธันวาคม, 2020]

#3

University of Béjaïa
جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية

ความพึงพอใจของนักเรียน: 3.9 / 5.0 (164 ความคิดเห็น)
Card image

 • #5 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[เผยแพร่เมื่อ 24 สิงหาคม, 2020]
 • #3 
 • #574 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[เผยแพร่เมื่อ 18 มีนาคม, 2021]
 • #2 
 • #2683 
Nature Index - Top Academic Institutions
[เผยแพร่เมื่อ 04 พฤษภาคม, 2020]


#4

University of Constantine 1
جامعة الإخوة منتوري قسنطينة 1

ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.1 / 5.0 (144 ความคิดเห็น)
 • #8 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[เผยแพร่เมื่อ 24 สิงหาคม, 2020]
 • #12 
 • #617 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[เผยแพร่เมื่อ 18 มีนาคม, 2021]
 • #5 
 • #3665 
Nature Index - Top Academic Institutions
[เผยแพร่เมื่อ 04 พฤษภาคม, 2020]


#5

University of Biskra
جامعة محمد خيضر بسكرة

ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.2 / 5.0 (148 ความคิดเห็น)
 • #6 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[เผยแพร่เมื่อ 24 สิงหาคม, 2020]
 • #19 
 • #626 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[เผยแพร่เมื่อ 18 มีนาคม, 2021]
 • #10 
 • #2643 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[เผยแพร่เมื่อ 03 ธันวาคม, 2020]


#6

University of Tlemcen
جامعة أبي بكر بلقايد–تلمسان

ความพึงพอใจของนักเรียน: 3.8 / 5.0 (99 ความคิดเห็น)
 • #3 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[เผยแพร่เมื่อ 24 สิงหาคม, 2020]
 • #15 
 • #623 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[เผยแพร่เมื่อ 18 มีนาคม, 2021]
 • #3 
 • #301 
Young University Rankings
[เผยแพร่เมื่อ 15 มิถุนายน, 2020]


#7

University of Boumerdés
جامعة أمحمد بوقرة–بومرداس

ความพึงพอใจของนักเรียน: 3.8 / 5.0 (60 ความคิดเห็น)
 • #4 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[เผยแพร่เมื่อ 24 สิงหาคม, 2020]
 • #6 
 • #600 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[เผยแพร่เมื่อ 18 มีนาคม, 2021]
 • #5 
 • #401 
Young University Rankings
[เผยแพร่เมื่อ 15 มิถุนายน, 2020]


#8

University of Blida 1
جامعة سعد دحلب البليدة

ความพึงพอใจของนักเรียน: 3.6 / 5.0 (125 ความคิดเห็น)
 • #7 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[เผยแพร่เมื่อ 24 สิงหาคม, 2020]
 • #10 
 • #613 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[เผยแพร่เมื่อ 18 มีนาคม, 2021]
 • #4 
 • #64 
THE Arab World Ranking - Times Higher Education
[เผยแพร่เมื่อ 15 ธันวาคม, 2020]

#9

University of Sciences and Technology Houari Boumediene
جامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين

ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.0 / 5.0 (392 ความคิดเห็น)
 • #9 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[เผยแพร่เมื่อ 24 สิงหาคม, 2020]
 • #7 
 • #606 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[เผยแพร่เมื่อ 18 มีนาคม, 2021]
 • #1 
 • #1749 
CWUR Center for World University Rankings
[เผยแพร่เมื่อ 15 มิถุนายน, 2020]


#10

University of Sidi-Bel-Abbès
جامعة جيلالي اليابس

ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.0 / 5.0 (30 ความคิดเห็น)
 • #1 
 • #567 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[เผยแพร่เมื่อ 18 มีนาคม, 2021]
 • #2 
 • #1880 
CWUR Center for World University Rankings
[เผยแพร่เมื่อ 15 มิถุนายน, 2020]
 • #2 
 • #1441 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[เผยแพร่เมื่อ 03 ธันวาคม, 2020]


#11

Badji Mokhtar University of Annaba
Université Badji Mokhtar - Annaba

ความพึงพอใจของนักเรียน: 3.7 / 5.0 (124 ความคิดเห็น)
 • #8 
 • #607 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[เผยแพร่เมื่อ 18 มีนาคม, 2021]
 • #1 
 • #1396 
US News: Best Global Universities
[เผยแพร่เมื่อ 19 ตุลาคม, 2020]
 • #4 
 • #1849 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[เผยแพร่เมื่อ 03 ธันวาคม, 2020]

#12

University of Mascara
جامعة معسكر

ความพึงพอใจของนักเรียน: 3.7 / 5.0 (65 ความคิดเห็น)
 • #14 
 • #621 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[เผยแพร่เมื่อ 18 มีนาคม, 2021]
 • #4 
 • #3349 
Nature Index - Top Academic Institutions
[เผยแพร่เมื่อ 04 พฤษภาคม, 2020]
 • #16 
 • #3927 
Webometrics Ranking Web of Universities
[เผยแพร่เมื่อ 01 มกราคม, 2021]

#13

University of Science and Technology of Oran
جامعة العلوم والتكنولوجيا محمد بوضياف

ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.1 / 5.0 (220 ความคิดเห็น)
 • #13 
 • #617 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[เผยแพร่เมื่อ 18 มีนาคม, 2021]
 • #6 
 • #2462 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[เผยแพร่เมื่อ 03 ธันวาคม, 2020]
 • #5 
 • #131 
QS Arab Region University Rankings 2021
[เผยแพร่เมื่อ 28 ตุลาคม, 2020]


#14

Univerisity of Tizi-Ouzou
جامعة مولود معمري تيزي وزو

ความพึงพอใจของนักเรียน: 3.9 / 5.0 (130 ความคิดเห็น)
 • #27 
 • #639 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[เผยแพร่เมื่อ 18 มีนาคม, 2021]
 • #7 
 • #2577 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[เผยแพร่เมื่อ 03 ธันวาคม, 2020]
 • #7 
 • #57 
UniRank 4icu - Top Arabic-Speaking Universities
[เผยแพร่เมื่อ 30 มกราคม, 2021]

#15

University of M'sila
جامعة المسيلة

ความพึงพอใจของนักเรียน: 3.8 / 5.0 (134 ความคิดเห็น)
 • #16 
 • #623 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[เผยแพร่เมื่อ 18 มีนาคม, 2021]
 • #8 
 • #2638 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[เผยแพร่เมื่อ 03 ธันวาคม, 2020]
 • #1 
 • #24 
UniRank 4icu - Top Arabic-Speaking Universities
[เผยแพร่เมื่อ 30 มกราคม, 2021]

#16

8 May 1945 University of Guelma
جامعة 8 ماي 45

ความพึงพอใจของนักเรียน: 3.4 / 5.0 (60 ความคิดเห็น)
 • #29 
 • #644 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[เผยแพร่เมื่อ 18 มีนาคม, 2021]
 • #9 
 • #2640 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[เผยแพร่เมื่อ 03 ธันวาคม, 2020]
 • #14 
 • #83 
UniRank 4icu - Top Arabic-Speaking Universities
[เผยแพร่เมื่อ 30 มกราคม, 2021]

#17

University of Tiaret
جامعة اٍبن خلدون–تيارت

ความพึงพอใจของนักเรียน: 3.7 / 5.0 (31 ความคิดเห็น)
Card image

 • #24 
 • #635 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[เผยแพร่เมื่อ 18 มีนาคม, 2021]
 • #11 
 • #2748 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[เผยแพร่เมื่อ 03 ธันวาคม, 2020]
 • #28 
 • #172 
UniRank 4icu - Top Arabic-Speaking Universities
[เผยแพร่เมื่อ 30 มกราคม, 2021]

#18

University of Jijel
جامعة جيجل

ความพึงพอใจของนักเรียน: 3.5 / 5.0 (18 ความคิดเห็น)
 • #2 
 • #573 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[เผยแพร่เมื่อ 18 มีนาคม, 2021]
 • #18 
 • #120 
UniRank 4icu - Top Arabic-Speaking Universities
[เผยแพร่เมื่อ 30 มกราคม, 2021]
 • #10 
 • #3621 
Webometrics Ranking Web of Universities
[เผยแพร่เมื่อ 01 มกราคม, 2021]

#19

El-Oued University
جامعة حمه لخضر - الوادي

ความพึงพอใจของนักเรียน: 3.9 / 5.0 (311 ความคิดเห็น)
 • #4 
 • #589 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[เผยแพร่เมื่อ 18 มีนาคม, 2021]
 • #25 
 • #147 
UniRank 4icu - Top Arabic-Speaking Universities
[เผยแพร่เมื่อ 30 มกราคม, 2021]
 • #27 
 • #5666 
Webometrics Ranking Web of Universities
[เผยแพร่เมื่อ 01 มกราคม, 2021]

#20

University of Mostaganem
جامعة عبد الحميد بن باديس–مستغانم

ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.4 / 5.0 (55 ความคิดเห็น)
 • #11 
 • #616 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[เผยแพร่เมื่อ 18 มีนาคม, 2021]
 • #13 
 • #2963 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[เผยแพร่เมื่อ 03 ธันวาคม, 2020]
 • #8 
 • #58 
UniRank 4icu - Top Arabic-Speaking Universities
[เผยแพร่เมื่อ 30 มกราคม, 2021]

#21

University of Souk Ahras
جــــامـعــة محــمــد الشــريف مسـاعــــدية - ســـوق أهــراس

ความพึงพอใจของนักเรียน: 3.7 / 5.0 (107 ความคิดเห็น)
 • #5 
 • #597 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[เผยแพร่เมื่อ 18 มีนาคม, 2021]
 • #33 
 • #197 
UniRank 4icu - Top Arabic-Speaking Universities
[เผยแพร่เมื่อ 30 มกราคม, 2021]

#22

University of Laghouat
جامعة عمار ثليجي

ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.0 / 5.0 (106 ความคิดเห็น)
 • #21 
 • #627 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[เผยแพร่เมื่อ 18 มีนาคม, 2021]
 • #14 
 • #2964 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[เผยแพร่เมื่อ 03 ธันวาคม, 2020]
 • #13 
 • #3653 
Webometrics Ranking Web of Universities
[เผยแพร่เมื่อ 01 มกราคม, 2021]

#23

20 August 1955 University of Skikda
جامعة 20 أوت 1955-سكيكدة

ความพึงพอใจของนักเรียน: 3.6 / 5.0 (80 ความคิดเห็น)
Card image

 • #18 
 • #626 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[เผยแพร่เมื่อ 18 มีนาคม, 2021]
 • #20 
 • #133 
UniRank 4icu - Top Arabic-Speaking Universities
[เผยแพร่เมื่อ 30 มกราคม, 2021]

#24

National Polytechnic School
المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات

ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.5 / 5.0 (79 ความคิดเห็น)
 • #20 
 • #627 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[เผยแพร่เมื่อ 18 มีนาคม, 2021]
 • #12 
 • #3648 
Webometrics Ranking Web of Universities
[เผยแพร่เมื่อ 01 มกราคม, 2021]

#25

Bechar University
جامعة طاهري محمد بشــار

ความพึงพอใจของนักเรียน: 3.6 / 5.0 (27 ความคิดเห็น)
 • #22 
 • #630 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[เผยแพร่เมื่อ 18 มีนาคม, 2021]
 • #22 
 • #4865 
Webometrics Ranking Web of Universities
[เผยแพร่เมื่อ 01 มกราคม, 2021]

#26

University of Oum El Bouaghi
جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي

ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.0 / 5.0 (43 ความคิดเห็น)
 • #23 
 • #635 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[เผยแพร่เมื่อ 18 มีนาคม, 2021]
 • #21 
 • #137 
UniRank 4icu - Top Arabic-Speaking Universities
[เผยแพร่เมื่อ 30 มกราคม, 2021]
 • #17 
 • #4300 
Webometrics Ranking Web of Universities
[เผยแพร่เมื่อ 01 มกราคม, 2021]

#27

University of Batna 1
جامعة باتنة

ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.0 / 5.0 (103 ความคิดเห็น)
 • #25 
 • #635 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[เผยแพร่เมื่อ 18 มีนาคม, 2021]
 • #15 
 • #88 
UniRank 4icu - Top Arabic-Speaking Universities
[เผยแพร่เมื่อ 30 มกราคม, 2021]

#28

University of Ouargla
جامعة قاصدي مرباح - ورقلة

ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.0 / 5.0 (110 ความคิดเห็น)
Card image

 • #28 
 • #639 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[เผยแพร่เมื่อ 18 มีนาคม, 2021]
 • #11 
 • #72 
UniRank 4icu - Top Arabic-Speaking Universities
[เผยแพร่เมื่อ 30 มกราคม, 2021]
 • #7 
 • #3167 
Webometrics Ranking Web of Universities
[เผยแพร่เมื่อ 01 มกราคม, 2021]

#29

University of Bordj Bou Arréridj
جامعة البشير الابراهيمي برج بوعريريج

 • #26 
 • #638 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[เผยแพร่เมื่อ 18 มีนาคม, 2021]
 • #21 
 • #4619 
Webometrics Ranking Web of Universities
[เผยแพร่เมื่อ 01 มกราคม, 2021]

#30

University of Medea
جامعة الدكتور يحيا فارس المدية

ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.0 / 5.0 (71 ความคิดเห็น)
Card image

 • #30 
 • #648 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[เผยแพร่เมื่อ 18 มีนาคม, 2021]
 • #31 
 • #180 
UniRank 4icu - Top Arabic-Speaking Universities
[เผยแพร่เมื่อ 30 มกราคม, 2021]
 • #25 
 • #5393 
Webometrics Ranking Web of Universities
[เผยแพร่เมื่อ 01 มกราคม, 2021]

#31

University of Saida
جامعة الدكتور مولاي الطاهر سعيدة

 • #31 
 • #655 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[เผยแพร่เมื่อ 18 มีนาคม, 2021]
 • #17 
 • #107 
UniRank 4icu - Top Arabic-Speaking Universities
[เผยแพร่เมื่อ 30 มกราคม, 2021]
 • #20 
 • #4519 
Webometrics Ranking Web of Universities
[เผยแพร่เมื่อ 01 มกราคม, 2021]

#32

University of Djelfa
جامعة زيان عاشور- الجلفة

ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.0 / 5.0 (94 ความคิดเห็น)
 • #32 
 • #659 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[เผยแพร่เมื่อ 18 มีนาคม, 2021]
 • #26 
 • #151 
UniRank 4icu - Top Arabic-Speaking Universities
[เผยแพร่เมื่อ 30 มกราคม, 2021]
 • #28 
 • #5743 
Webometrics Ranking Web of Universities
[เผยแพร่เมื่อ 01 มกราคม, 2021]

#33

University of Oran
Université d'Oran

ความพึงพอใจของนักเรียน: 3.9 / 5.0 (78 ความคิดเห็น)
 • #3 
 • #2974 
Nature Index - Top Academic Institutions
[เผยแพร่เมื่อ 04 พฤษภาคม, 2020]

#34

University of Chlef
جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف

ความพึงพอใจของนักเรียน: 3.3 / 5.0 (9 ความคิดเห็น)
 • #12 
 • #2808 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[เผยแพร่เมื่อ 03 ธันวาคม, 2020]
 • #12 
 • #80 
UniRank 4icu - Top Arabic-Speaking Universities
[เผยแพร่เมื่อ 30 มกราคม, 2021]

#35

University of Annaba
جامعة عنابة

ความพึงพอใจของนักเรียน: 3.7 / 5.0 (124 ความคิดเห็น)
 • #3 
 • #131 
QS Arab Region University Rankings 2021
[เผยแพร่เมื่อ 28 ตุลาคม, 2020]
 • #13 
 • #82 
UniRank 4icu - Top Arabic-Speaking Universities
[เผยแพร่เมื่อ 30 มกราคม, 2021]
 • #6 
 • #2928 
Webometrics Ranking Web of Universities
[เผยแพร่เมื่อ 01 มกราคม, 2021]

#36

University of Constantine 2
جامعة قسنطينة 2 عبد الحميد مهري

ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.0 / 5.0 (90 ความคิดเห็น)
 • #29 
 • #173 
UniRank 4icu - Top Arabic-Speaking Universities
[เผยแพร่เมื่อ 30 มกราคม, 2021]
 • #26 
 • #5598 
Webometrics Ranking Web of Universities
[เผยแพร่เมื่อ 01 มกราคม, 2021]

#37

University of Tébessa
جامعة العربي التبسي تبسة

ความพึงพอใจของนักเรียน: 3.9 / 5.0 (9 ความคิดเห็น)
 • #34 
 • #199 
UniRank 4icu - Top Arabic-Speaking Universities
[เผยแพร่เมื่อ 30 มกราคม, 2021]
 • #9 
 • #3571 
Webometrics Ranking Web of Universities
[เผยแพร่เมื่อ 01 มกราคม, 2021]

#38

University of Khenchela
جامعة عباس لغرور خنشلة

ความพึงพอใจของนักเรียน: 3.8 / 5.0 (34 ความคิดเห็น)
Card image

 • #24 
 • #5250 
Webometrics Ranking Web of Universities
[เผยแพร่เมื่อ 01 มกราคม, 2021]

#39

University of Batna 2
جامعة باتنة 2

ความพึงพอใจของนักเรียน: 3.4 / 5.0 (78 ความคิดเห็น)
 • #24 
 • #145 
UniRank 4icu - Top Arabic-Speaking Universities
[เผยแพร่เมื่อ 30 มกราคม, 2021]
 • #34 
 • #11091 
Webometrics Ranking Web of Universities
[เผยแพร่เมื่อ 01 มกราคม, 2021]

#40

National Veterinary School of Algiers
المدرسة الوطنية العليا للبيطرة

Card image

 • #29 
 • #6040 
Webometrics Ranking Web of Universities
[เผยแพร่เมื่อ 01 มกราคม, 2021]

#41

University of Sétif 2
جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2

ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.0 / 5.0 (82 ความคิดเห็น)
 • #23 
 • #141 
UniRank 4icu - Top Arabic-Speaking Universities
[เผยแพร่เมื่อ 30 มกราคม, 2021]

#42

University of Algiers 1
جامعة الجزائر 1

ความพึงพอใจของนักเรียน: 3.9 / 5.0 (207 ความคิดเห็น)
 • #30 
 • #6441 
Webometrics Ranking Web of Universities
[เผยแพร่เมื่อ 01 มกราคม, 2021]

#43

University of El-Tarf
جامعة الشاذلي بن جديد الطارف

ความพึงพอใจของนักเรียน: 3.4 / 5.0 (9 ความคิดเห็น)
 • #31 
 • #6877 
Webometrics Ranking Web of Universities
[เผยแพร่เมื่อ 01 มกราคม, 2021]

#44

University of Khemis Miliana
جامـعة جيلالي بونعامة– خميس مليانة

ความพึงพอใจของนักเรียน: 3.7 / 5.0 (67 ความคิดเห็น)
 • #32 
 • #7121 
Webometrics Ranking Web of Universities
[เผยแพร่เมื่อ 01 มกราคม, 2021]

#45

University of Adrar
Université d'Adrar

ความพึงพอใจของนักเรียน: 3.9 / 5.0 (80 ความคิดเห็น)
 • #30 
 • #174 
UniRank 4icu - Top Arabic-Speaking Universities
[เผยแพร่เมื่อ 30 มกราคม, 2021]

#46

Architecture and Urban Design Polytechnic National School
المدرسة المتعددة العلوم للهندسة المعمارية والعمران

ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.5 / 5.0 (79 ความคิดเห็น)
Card image

 • #33 
 • #9648 
Webometrics Ranking Web of Universities
[เผยแพร่เมื่อ 01 มกราคม, 2021]

#47

University of Bouira
جامعة البويرة

ความพึงพอใจของนักเรียน: 3.7 / 5.0 (67 ความคิดเห็น)
 • #32 
 • #191 
UniRank 4icu - Top Arabic-Speaking Universities
[เผยแพร่เมื่อ 30 มกราคม, 2021]

#48

National School of Hydraulic Engineering, Blida
المدرسة الوطنية العليا للري

 • #35 
 • #11571 
Webometrics Ranking Web of Universities
[เผยแพร่เมื่อ 01 มกราคม, 2021]

#49

Higher National Agronomic School
الوطنية مدرسة الزراعية العليا

ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.5 / 5.0 (79 ความคิดเห็น)

#50

National School in Computer Science
المدرسة الوطنية العليا للإعلام الآلي

ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.5 / 5.0 (147 ความคิดเห็น)

#51

Emir Abdelkader University of Islamic Sciences
جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية

ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.4 / 5.0 (294 ความคิดเห็น)

#52

National School of Management
المدرسة الوطنية العليا للمناجمنت

ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.2 / 5.0 (31 ความคิดเห็น)

#53

Algiers School of Business Studies
مدرسة الدراسات العليا التجارية

ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.1 / 5.0 (42 ความคิดเห็น)
Card image


#54

University of Oran 2
جامعة وهران 2 محمد بن أحمد المدعو الرائد سي

ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.0 / 5.0 (93 ความคิดเห็น)

#55

National School of Journalism and Information Sciences
المدرسة الوطنية العليا للصحافة وعلوم الإعلام

ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.0 / 5.0 (54 ความคิดเห็น)

#56

National School of Political Sciences
المدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية

ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.0 / 5.0 (54 ความคิดเห็น)
Card image


#57

University of Constantine 3
جامعة قسنطينة 3

ความพึงพอใจของนักเรียน: 3.8 / 5.0 (199 ความคิดเห็น)

#58

National School of Public Works
المدرسة الوطنية العليا للأشغال العمومية

ความพึงพอใจของนักเรียน: 3.8 / 5.0 (51 ความคิดเห็น)
Card image


#59

University of Algiers 2
جامعة الجزائر 2

ความพึงพอใจของนักเรียน: 3.5 / 5.0 (178 ความคิดเห็น)

#60

National School of Marine Science and Coastal Planning
المدرسة الوطنية العليا لعلوم البحر و تهيئة الساحل

ความพึงพอใจของนักเรียน: 3.4 / 5.0 (7 ความคิดเห็น)

#61

Blida 2 University
جامعة البليدة 2 لونيسي علي

ความพึงพอใจของนักเรียน: 3.2 / 5.0 (94 ความคิดเห็น)

#62

National School of Public Administration
المدرسة الوطنية للادارة

Card image


#63

National School of Technology
المدرسة الوطنية العليا للتكنولوجيا

Card image


#64

National School of Statistics and Applied Economics
المدرسة الوطنية العليا للإحصاء والاقتصاد التطبيقي


#65

Graduate School of Business
المدرسة العليا للتجارة–الجزائر

Card image


#66

School of Magistracy
المدرسة العليا للقضاء–الجزائر


ประเทศแอลจีเรียข้อมูลสำคัญสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

แผนที่มหาวิทยาลัยใน ประเทศแอลจีเรีย

google static map google map control google map control

คำถามที่พบบ่อย

University of Sétif 1 อันดับที่ 1 ใน ประเทศแอลจีเรีย ในการจัดอันดับเมตาของเราประกอบด้วย 96 การจัดอันดับมหาวิทยาลัย

ในบรรดามหาวิทยาลัยทุกแห่งใน ประเทศแอลจีเรียUniversity of Sciences and Technology Houari Boumediene มีการระบุไว้ในการจัดอันดับจำนวนมากที่สุด ดูทั้งหมด 12 อันดับที่ University of Sciences and Technology Houari Boumediene อยู่ในรายการ

University of Sidi-Bel-Abbès อยู่ในอันดับที่ดีที่สุดใน ประเทศแอลจีเรีย สำหรับ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (วิศวกรรมโยธา) . ดูการจัดอันดับทั้งหมดที่ University of Sidi-Bel-Abbès ได้รับการจัดอันดับ

University of Sidi-Bel-Abbès อยู่ในอันดับที่ดีที่สุดใน ประเทศแอลจีเรีย สำหรับ วิศวกรรม (วิศวกรรมโยธา) . ดูการจัดอันดับทั้งหมดที่ University of Sidi-Bel-Abbès ได้รับการจัดอันดับ

ผู้จัดอันดับ

4icu

ดูวิธีการ

British Quacquarelli Symonds, UK

เกณฑ์การจัดอันดับ -QS Arab Region University Rankings 2021:
ชื่อเสียงด้านวิชาการ 30%

ชื่อเสียงของนายจ้าง 20%

อัตราส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา 15%

เครือข่ายการวิจัยระหว่างประเทศ 10%

ดูวิธีการ

CWUR Center for World University Rankings

เกณฑ์การจัดอันดับ -CWUR Center for World University Rankings:
ประสิทธิผลการวิจัย 40%
คุณภาพการศึกษา 25%
การจ้างงานศิษย์เก่า 25%
คุณภาพของคณะภาควิชา 10%

ดูวิธีการ

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

เกณฑ์การจัดอันดับ -CWTS Leiden Ranking:
เผยแพร่งานวิจัยทางวิชาการ

ดูวิธีการ

Nature Index

เกณฑ์การจัดอันดับ -Nature Index - Top Academic Institutions:
จำนวนบทความ (AC)
จำนวนเศษส่วน (FC)
จำนวนเศษส่วนถ่วงน้ำหนัก (WFC)

Scimago Institutions

เกณฑ์การจัดอันดับ -Scimago Institutions Rankings - Universities:
วิจัย 50%
นวัตกรรม 30%
สังคม 20%

ดูวิธีการ

THE Times Higher Education, UK

เกณฑ์การจัดอันดับ -THE World University Rankings - Times Higher Education:
การสอน 30%
การวิจัย (ปริมาณรายได้และชื่อเสียง) 30%
การอ้างอิง 30%
มุมมอง
ระหว่างประเทศ (พนักงานนักเรียนการวิจัย) 7.5% รายได้จากอุตสาหกรรม (การถ่ายโอนความรู้) 2.5%

ดูวิธีการ

ดูวิธีการ

เกณฑ์การจัดอันดับ -Young University Rankings:
การสอน 30%

การวิจัย (ปริมาณ รายได้และชื่อเสียง) 30%

การอ้างอิง 30%

มุมมองระหว่างประเทศ (พนักงาน นักเรียน การวิจัย) 7.5%

รายได้จากอุตสาหกรรม (การถ่ายโอนความรู้) 2.5%

ดูวิธีการ

Urap

ดูวิธีการ

Us News

ดูวิธีการ

Webometrics

เกณฑ์การจัดอันดับ -Webometrics Ranking Web of Universities:
ทัศนวิสัย 50%
ความเป็นเลิศ 35%
ความโปร่งใส 10%
การแสดงออก 5%

ดูวิธีการ