มหาวิทยาลัยใน ประเทศออสเตรเลีย
- อันดับและรีวิว -

ประเทศออสเตรเลีย
จำนวน 40 จาก 42
 • มหาวิทยาลัยใน ประเทศออสเตรเลีย
 • ได้รับการจัดอันดับอย่างน้อยหนึ่งอันดับ
49
 • รายการอันดับที่แตกต่างกัน
 • มหาวิทยาลัยใน ประเทศออสเตรเลีย
 • (จำนวน 41 สถาบันและจำนวน 8 การจัดอันดับวิชา)
49
 • อันดับ Global Rankings
 • มหาวิทยาลัยใน ประเทศออสเตรเลีย
 • ในบรรดาอันดับสูง 200 อันดับ

สำหรับการศึกษาทางธุรกิจโปรดดูการจัดอันดับแยกต่างหากของเรา โรงเรียนธุรกิจในประเทศออสเตรเลีย

อันดับสูงสุดวิชาของมหาวิทยาลัยใน ประเทศออสเตรเลีย

เภสัชศาสตร์และเภสัชวิทยา
#1 
Monash University
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
#2 
The University of Queensland
วิศวกรรม - แร่และการขุด
#2 
Curtin University
วิชาที่เกี่ยวข้องกับกีฬา
#2 
The University of Queensland
ปรัชญา
#3 
Australian National University
กฎหมาย
#5 
The University of Melbourne
วิทยาศาสตร์การเกษตร
#9 
The University of Queensland
ศิลปกรรมและการออกแบบ
#15 
RMIT University, Royal Melbourne Institute of Technology
การสื่อสารและการศึกษาสื่อ
#15 
Queensland University of Technology
การศึกษา
#16 
Monash University

อันดับมหาวิทยาลัยใน ประเทศออสเตรเลีย ปี 2022

ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.3 / 5.0 (1202 ความคิดเห็น)
Card image

 • #5 
 • #58 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[เผยแพร่เมื่อ 02 กันยายน, 2021]
 • #3 
 • #41 
QS World University Rankings
[เผยแพร่เมื่อ 08 มิถุนายน, 2022]
 • #2 
 • #33 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[เผยแพร่เมื่อ 04 เมษายน, 2022]


ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.5 / 5.0 (1008 ความคิดเห็น)
Card image

 • #1 
 • #33 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[เผยแพร่เมื่อ 02 กันยายน, 2021]
 • #2 
 • #33 
QS World University Rankings
[เผยแพร่เมื่อ 08 มิถุนายน, 2022]
 • #1 
 • #31 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[เผยแพร่เมื่อ 04 เมษายน, 2022]


ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.4 / 5.0 (418 ความคิดเห็น)
Card image

 • #2 
 • #54 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[เผยแพร่เมื่อ 02 กันยายน, 2021]
 • #1 
 • #30 
QS World University Rankings
[เผยแพร่เมื่อ 08 มิถุนายน, 2022]
 • #7 
 • #164 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[เผยแพร่เมื่อ 04 เมษายน, 2022]


ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.5 / 5.0 (2918 ความคิดเห็น)
Card image

 • #3 
 • #54 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[เผยแพร่เมื่อ 02 กันยายน, 2021]
 • #5 
 • #50 
QS World University Rankings
[เผยแพร่เมื่อ 08 มิถุนายน, 2022]
 • #3 
 • #50 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[เผยแพร่เมื่อ 04 เมษายน, 2022]


 • #4 
 • #57 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[เผยแพร่เมื่อ 02 กันยายน, 2021]
 • #6 
 • #57 
QS World University Rankings
[เผยแพร่เมื่อ 08 มิถุนายน, 2022]
 • #4 
 • #52 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[เผยแพร่เมื่อ 04 เมษายน, 2022]


ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.3 / 5.0 (1158 ความคิดเห็น)
 • #6 
 • #70 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[เผยแพร่เมื่อ 02 กันยายน, 2021]
 • #4 
 • #45 
QS World University Rankings
[เผยแพร่เมื่อ 08 มิถุนายน, 2022]
 • #5 
 • #56 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[เผยแพร่เมื่อ 04 เมษายน, 2022]


ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.4 / 5.0 (542 ความคิดเห็น)
Card image

 • #8 
 • #132 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[เผยแพร่เมื่อ 02 กันยายน, 2021]
 • #7 
 • #90 
QS World University Rankings
[เผยแพร่เมื่อ 08 มิถุนายน, 2022]
 • #8 
 • #168 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[เผยแพร่เมื่อ 04 เมษายน, 2022]


ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.5 / 5.0 (488 ความคิดเห็น)
Card image

 • #7 
 • #111 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[เผยแพร่เมื่อ 02 กันยายน, 2021]
 • #8 
 • #109 
QS World University Rankings
[เผยแพร่เมื่อ 08 มิถุนายน, 2022]
 • #6 
 • #156 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[เผยแพร่เมื่อ 04 เมษายน, 2022]


ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.2 / 5.0 (779 ความคิดเห็น)
Card image

 • #9 
 • #143 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[เผยแพร่เมื่อ 02 กันยายน, 2021]
 • #9 
 • #137 
QS World University Rankings
[เผยแพร่เมื่อ 08 มิถุนายน, 2022]
 • #9 
 • #207 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[เผยแพร่เมื่อ 04 เมษายน, 2022]


 • #12 
 • #193 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[เผยแพร่เมื่อ 02 กันยายน, 2021]
 • #15 
 • #222 
QS World University Rankings
[เผยแพร่เมื่อ 08 มิถุนายน, 2022]
 • #10 
 • #219 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[เผยแพร่เมื่อ 04 เมษายน, 2022]


ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.4 / 5.0 (986 ความคิดเห็น)
Card image

 • #11 
 • #192 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[เผยแพร่เมื่อ 02 กันยายน, 2021]
 • #14 
 • #195 
QS World University Rankings
[เผยแพร่เมื่อ 08 มิถุนายน, 2022]
 • #15 
 • #267 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[เผยแพร่เมื่อ 04 เมษายน, 2022]


 • #16 
 • #201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[เผยแพร่เมื่อ 02 กันยายน, 2021]
 • #10 
 • #185 
QS World University Rankings
[เผยแพร่เมื่อ 08 มิถุนายน, 2022]
 • #14 
 • #257 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[เผยแพร่เมื่อ 04 เมษายน, 2022]


ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.1 / 5.0 (4087 ความคิดเห็น)
Card image

 • #18 
 • #251 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[เผยแพร่เมื่อ 02 กันยายน, 2021]
 • #13 
 • #193 
QS World University Rankings
[เผยแพร่เมื่อ 08 มิถุนายน, 2022]
 • #12 
 • #245 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[เผยแพร่เมื่อ 04 เมษายน, 2022]


ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.3 / 5.0 (569 ความคิดเห็น)
 • #23 
 • #301 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[เผยแพร่เมื่อ 02 กันยายน, 2021]
 • #11 
 • #190 
QS World University Rankings
[เผยแพร่เมื่อ 08 มิถุนายน, 2022]
 • #16 
 • #285 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[เผยแพร่เมื่อ 04 เมษายน, 2022]


ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.1 / 5.0 (305 ความคิดเห็น)
Card image

 • #13 
 • #201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[เผยแพร่เมื่อ 02 กันยายน, 2021]
 • #19 
 • #300 
QS World University Rankings
[เผยแพร่เมื่อ 08 มิถุนายน, 2022]
 • #13 
 • #253 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[เผยแพร่เมื่อ 04 เมษายน, 2022]


ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.3 / 5.0 (496 ความคิดเห็น)
 • #14 
 • #201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[เผยแพร่เมื่อ 02 กันยายน, 2021]
 • #20 
 • #316 
QS World University Rankings
[เผยแพร่เมื่อ 08 มิถุนายน, 2022]
 • #18 
 • #316 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[เผยแพร่เมื่อ 04 เมษายน, 2022]


ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.2 / 5.0 (96 ความคิดเห็น)
 • #19 
 • #251 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[เผยแพร่เมื่อ 02 กันยายน, 2021]
 • #16 
 • #266 
QS World University Rankings
[เผยแพร่เมื่อ 08 มิถุนายน, 2022]
 • #11 
 • #243 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[เผยแพร่เมื่อ 04 เมษายน, 2022]


ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.3 / 5.0 (291 ความคิดเห็น)
 • #22 
 • #251 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[เผยแพร่เมื่อ 02 กันยายน, 2021]
 • #12 
 • #192 
QS World University Rankings
[เผยแพร่เมื่อ 08 มิถุนายน, 2022]
 • #17 
 • #290 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[เผยแพร่เมื่อ 04 เมษายน, 2022]


ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.3 / 5.0 (970 ความคิดเห็น)
 • #24 
 • #301 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[เผยแพร่เมื่อ 02 กันยายน, 2021]
 • #21 
 • #363 
QS World University Rankings
[เผยแพร่เมื่อ 08 มิถุนายน, 2022]
 • #19 
 • #324 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[เผยแพร่เมื่อ 04 เมษายน, 2022]


ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.1 / 5.0 (452 ความคิดเห็น)
Card image

 • #25 
 • #301 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[เผยแพร่เมื่อ 02 กันยายน, 2021]
 • #18 
 • #296 
QS World University Rankings
[เผยแพร่เมื่อ 08 มิถุนายน, 2022]
 • #23 
 • #372 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[เผยแพร่เมื่อ 04 เมษายน, 2022]


ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.6 / 5.0 (5 ความคิดเห็น)
Card image

 • #26 
 • #301 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[เผยแพร่เมื่อ 02 กันยายน, 2021]
 • #17 
 • #293 
QS World University Rankings
[เผยแพร่เมื่อ 08 มิถุนายน, 2022]
 • #20 
 • #355 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[เผยแพร่เมื่อ 04 เมษายน, 2022]


ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.8 / 5.0 (6 ความคิดเห็น)
 • #15 
 • #201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[เผยแพร่เมื่อ 02 กันยายน, 2021]
 • #25 
 • #501 
QS World University Rankings
[เผยแพร่เมื่อ 08 มิถุนายน, 2022]
 • #27 
 • #474 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[เผยแพร่เมื่อ 04 เมษายน, 2022]


ความพึงพอใจของนักเรียน: 3.8 / 5.0 (150 ความคิดเห็น)
Card image

 • #21 
 • #251 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[เผยแพร่เมื่อ 02 กันยายน, 2021]
 • #23 
 • #461 
QS World University Rankings
[เผยแพร่เมื่อ 08 มิถุนายน, 2022]
 • #22 
 • #366 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[เผยแพร่เมื่อ 04 เมษายน, 2022]


ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.3 / 5.0 (405 ความคิดเห็น)
Card image

 • #20 
 • #251 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[เผยแพร่เมื่อ 02 กันยายน, 2021]
 • #22 
 • #425 
QS World University Rankings
[เผยแพร่เมื่อ 08 มิถุนายน, 2022]
 • #21 
 • #362 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[เผยแพร่เมื่อ 04 เมษายน, 2022]


ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.0 / 5.0 (267 ความคิดเห็น)
Card image

 • #10 
 • #170 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[เผยแพร่เมื่อ 02 กันยายน, 2021]
 • #26 
 • #511 
QS World University Rankings
[เผยแพร่เมื่อ 08 มิถุนายน, 2022]
 • #33 
 • #497 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[เผยแพร่เมื่อ 04 เมษายน, 2022]


 • #17 
 • #251 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[เผยแพร่เมื่อ 02 กันยายน, 2021]
 • #35 
 • #801 
QS World University Rankings
[เผยแพร่เมื่อ 08 มิถุนายน, 2022]
 • #26 
 • #460 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[เผยแพร่เมื่อ 04 เมษายน, 2022]


ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.4 / 5.0 (352 ความคิดเห็น)
Card image

 • #27 
 • #401 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[เผยแพร่เมื่อ 02 กันยายน, 2021]
 • #28 
 • #601 
QS World University Rankings
[เผยแพร่เมื่อ 08 มิถุนายน, 2022]
 • #25 
 • #446 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[เผยแพร่เมื่อ 04 เมษายน, 2022]


 • #32 
 • #501 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[เผยแพร่เมื่อ 02 กันยายน, 2021]
 • #27 
 • #561 
QS World University Rankings
[เผยแพร่เมื่อ 08 มิถุนายน, 2022]
 • #24 
 • #427 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[เผยแพร่เมื่อ 04 เมษายน, 2022]


ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.4 / 5.0 (176 ความคิดเห็น)
Card image

 • #28 
 • #401 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[เผยแพร่เมื่อ 02 กันยายน, 2021]
 • #29 
 • #651 
QS World University Rankings
[เผยแพร่เมื่อ 08 มิถุนายน, 2022]
 • #30 
 • #487 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[เผยแพร่เมื่อ 04 เมษายน, 2022]


ความพึงพอใจของนักเรียน: 3.5 / 5.0 (202 ความคิดเห็น)
Card image

 • #29 
 • #401 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[เผยแพร่เมื่อ 02 กันยายน, 2021]
 • #33 
 • #701 
QS World University Rankings
[เผยแพร่เมื่อ 08 มิถุนายน, 2022]
 • #28 
 • #474 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[เผยแพร่เมื่อ 04 เมษายน, 2022]


ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.5 / 5.0 (626 ความคิดเห็น)
Card image

 • #30 
 • #501 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[เผยแพร่เมื่อ 02 กันยายน, 2021]
 • #24 
 • #481 
QS World University Rankings
[เผยแพร่เมื่อ 08 มิถุนายน, 2022]
 • #34 
 • #500 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[เผยแพร่เมื่อ 04 เมษายน, 2022]


ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.0 / 5.0 (274 ความคิดเห็น)
 • #31 
 • #501 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[เผยแพร่เมื่อ 02 กันยายน, 2021]
 • #31 
 • #701 
QS World University Rankings
[เผยแพร่เมื่อ 08 มิถุนายน, 2022]
 • #36 
 • #506 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[เผยแพร่เมื่อ 04 เมษายน, 2022]


ความพึงพอใจของนักเรียน: 3.9 / 5.0 (87 ความคิดเห็น)
Card image

 • #35 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[เผยแพร่เมื่อ 02 กันยายน, 2021]
 • #32 
 • #701 
QS World University Rankings
[เผยแพร่เมื่อ 08 มิถุนายน, 2022]
 • #37 
 • #511 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[เผยแพร่เมื่อ 04 เมษายน, 2022]


ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.0 / 5.0 (122 ความคิดเห็น)
Card image

 • #36 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[เผยแพร่เมื่อ 02 กันยายน, 2021]
 • #30 
 • #651 
QS World University Rankings
[เผยแพร่เมื่อ 08 มิถุนายน, 2022]
 • #35 
 • #505 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[เผยแพร่เมื่อ 04 เมษายน, 2022]


ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.2 / 5.0 (495 ความคิดเห็น)
 • #33 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[เผยแพร่เมื่อ 02 กันยายน, 2021]
 • #37 
 • #1001 
QS World University Rankings
[เผยแพร่เมื่อ 08 มิถุนายน, 2022]
 • #31 
 • #493 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[เผยแพร่เมื่อ 04 เมษายน, 2022]


ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.1 / 5.0 (27 ความคิดเห็น)
 • #37 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[เผยแพร่เมื่อ 02 กันยายน, 2021]
 • #36 
 • #801 
QS World University Rankings
[เผยแพร่เมื่อ 08 มิถุนายน, 2022]
 • #32 
 • #494 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[เผยแพร่เมื่อ 04 เมษายน, 2022]


ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.3 / 5.0 (205 ความคิดเห็น)
Card image

 • #34 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[เผยแพร่เมื่อ 02 กันยายน, 2021]
 • #38 
 • #533 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[เผยแพร่เมื่อ 04 เมษายน, 2022]
 • #36 
 • #1265 
US News: Best Global Universities
[เผยแพร่เมื่อ 25 ตุลาคม, 2021]


ความพึงพอใจของนักเรียน: 3.6 / 5.0 (144 ความคิดเห็น)
Card image

 • #34 
 • #801 
QS World University Rankings
[เผยแพร่เมื่อ 08 มิถุนายน, 2022]
 • #29 
 • #483 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[เผยแพร่เมื่อ 04 เมษายน, 2022]
 • #29 
 • #1032 
CWUR Center for World University Rankings
[เผยแพร่เมื่อ 25 เมษายน, 2022]


ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.0 / 5.0 (71 ความคิดเห็น)
 • #38 
 • #1201 
QS World University Rankings
[เผยแพร่เมื่อ 08 มิถุนายน, 2022]
 • #39 
 • #534 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[เผยแพร่เมื่อ 04 เมษายน, 2022]
 • #38 
 • #1434 
US News: Best Global Universities
[เผยแพร่เมื่อ 25 ตุลาคม, 2021]


 • #40 
 • #583 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[เผยแพร่เมื่อ 04 เมษายน, 2022]
 • #42 
 • #9815 
Webometrics Ranking Web of Universities
[เผยแพร่เมื่อ 01 มกราคม, 2022]

#41

Macquarie Bank, LTD

ความพึงพอใจของนักเรียน: 3.9 / 5.0 (87 ความคิดเห็น)


ประเทศออสเตรเลีย ข้อมูลสำคัญสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

เวลา: GMT +8 — GTM +10

รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ: +61

 • ศาสนา:
 • นิกายโรมันคาทอลิก  23%
 • นิกายแองกลิคัน  13%
 • โบสถ์ยูไนติงในออสเตรเลีย  4%
 • ศาสนาอิสลาม  3%
 • นิกายออร์โธด็อกซ์  2%
 • คริสตจักรเพรสไบทีเรียน  2%
 • ศาสนาพุทธ ศาสนาชินโต  2%
 • ศาสนาฮินดู  2%
 • ผู้ไม่เชื่อเรื่องพระเจ้า คิดว่าเรื่องพระเจ้าพิสูจน์ไม่ได้ และไม่ระบุ  40%
 • ศาสนาอื่น: พิธีรับเข้าเป็นคริสต์ศาสนิกชน, คริสตจักรเพนเทคอสต์ , ศาสนาอิสลาม  9%
 • เมืองใหญ่ที่สุดใน ประเทศออสเตรเลีย:
 • 1. ซิดนีย์: 4,600,000
 • 2. เมลเบิร์น: 4,300,000
 • 3. บริสเบน: 2,189,878
 • 4. เพิร์ท: 1,900,000
 • 5. แอดิเลด: 1,200,000

สนามบินนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดใน ประเทศออสเตรเลีย:

Sydney International Airport (SYD): 40.796.000 จำนวนผู้โดยสาร/ปี; 3 อาคารผู้โดยสาร; 9กม. จากใจกลางเมืองซิดนีย์

แผนที่มหาวิทยาลัยใน ประเทศออสเตรเลีย

google static map google map control google map control

The University of Sydney อันดับที่ 1 ใน ประเทศออสเตรเลีย ในการจัดอันดับเมตาของเราประกอบด้วย 130 การจัดอันดับมหาวิทยาลัย

ในบรรดามหาวิทยาลัยทุกแห่งใน ประเทศออสเตรเลียThe University of New South Wales มีการระบุไว้ในการจัดอันดับจำนวนมากที่สุด ดูทั้งหมด 52 อันดับที่ The University of New South Wales อยู่ในรายการ

Monash University อยู่ในอันดับที่ดีที่สุดใน ประเทศออสเตรเลีย สำหรับ ยาและสุขภาพ (เภสัชศาสตร์และเภสัชวิทยา) . ดูการจัดอันดับทั้งหมดที่ Monash University ได้รับการจัดอันดับ

The University of Queensland อยู่ในอันดับที่ดีที่สุดใน ประเทศออสเตรเลีย สำหรับ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) . ดูการจัดอันดับทั้งหมดที่ The University of Queensland ได้รับการจัดอันดับ

Curtin University อยู่ในอันดับที่ดีที่สุดใน ประเทศออสเตรเลีย สำหรับ วิศวกรรม (วิศวกรรม - แร่และการขุด) . ดูการจัดอันดับทั้งหมดที่ Curtin University ได้รับการจัดอันดับ

The University of Queensland อยู่ในอันดับที่ดีที่สุดใน ประเทศออสเตรเลีย สำหรับ วิทยาศาสตร์การกีฬา (วิชาที่เกี่ยวข้องกับกีฬา) . ดูการจัดอันดับทั้งหมดที่ The University of Queensland ได้รับการจัดอันดับ

Australian National University อยู่ในอันดับที่ดีที่สุดใน ประเทศออสเตรเลีย สำหรับ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ (ปรัชญา) . ดูการจัดอันดับทั้งหมดที่ Australian National University ได้รับการจัดอันดับ

The University of Melbourne อยู่ในอันดับที่ดีที่สุดใน ประเทศออสเตรเลีย สำหรับ กฎหมาย (กฎหมาย) . ดูการจัดอันดับทั้งหมดที่ The University of Melbourne ได้รับการจัดอันดับ

The University of Queensland อยู่ในอันดับที่ดีที่สุดใน ประเทศออสเตรเลีย สำหรับ เกษตรศาสตร์ (วิทยาศาสตร์การเกษตร) . ดูการจัดอันดับทั้งหมดที่ The University of Queensland ได้รับการจัดอันดับ

RMIT University, Royal Melbourne Institute of Technology อยู่ในอันดับที่ดีที่สุดใน ประเทศออสเตรเลีย สำหรับ ทัศนศิลป์และการแสดง (ศิลปกรรมและการออกแบบ) . ดูการจัดอันดับทั้งหมดที่ RMIT University, Royal Melbourne Institute of Technology ได้รับการจัดอันดับ

Queensland University of Technology อยู่ในอันดับที่ดีที่สุดใน ประเทศออสเตรเลีย สำหรับ วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน (การสื่อสารและการศึกษาสื่อ) . ดูการจัดอันดับทั้งหมดที่ Queensland University of Technology ได้รับการจัดอันดับ

Monash University อยู่ในอันดับที่ดีที่สุดใน ประเทศออสเตรเลีย สำหรับ การศึกษา (การศึกษา) . ดูการจัดอันดับทั้งหมดที่ Monash University ได้รับการจัดอันดับ

The University of New South Wales อยู่ในอันดับที่ดีที่สุดใน ประเทศออสเตรเลีย สำหรับ สถาปัตยกรรม อาคาร และการวางแผน (---) . ดูการจัดอันดับทั้งหมดที่ The University of New South Wales ได้รับการจัดอันดับ

The University of Sydney อยู่ในอันดับที่ดีที่สุดใน ประเทศออสเตรเลีย สำหรับ ภาษาและวรรณคดี (ภาษาอังกฤษและวรรณคดี) . ดูการจัดอันดับทั้งหมดที่ The University of Sydney ได้รับการจัดอันดับ

Sydney, University of Technology อยู่ในอันดับที่ดีที่สุดใน ประเทศออสเตรเลีย สำหรับ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ (วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์) . ดูการจัดอันดับทั้งหมดที่ Sydney, University of Technology ได้รับการจัดอันดับ

The University of Melbourne อยู่ในอันดับที่ดีที่สุดใน ประเทศออสเตรเลีย สำหรับ คณิตศาสตร์ (---) . ดูการจัดอันดับทั้งหมดที่ The University of Melbourne ได้รับการจัดอันดับ

ผู้จัดอันดับ

4icu

ดูวิธีการ

ดูวิธีการ

British Quacquarelli Symonds, UK

เกณฑ์การจัดอันดับ -QS World University Rankings:
ชื่อเสียงทางการศึกษา 40%
ชื่อเสียงผู้ประกอบการ 10%
อัตราส่วนคณะ / นักศึกษา 20%
การอ้างอิงต่อคณะ 20%
อัตราส่วนคณะต่างประเทศ 5%
อัตราส่วนนักศึกษาต่างชาติ 5%

ดูวิธีการ

เกณฑ์การจัดอันดับ -QS Employability Rankings:
ชื่อเสียงของนายจ้าง 30%
ผลลัพธ์ศิษย์เก่า 25%
ความร่วมมือกับนายจ้างต่อคณะภาควิชา 25%
ความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและนักศึกษา 10%
อัตราการจ้างงานบัณฑิต 10%

ดูวิธีการ

เกณฑ์การจัดอันดับ -QS 50 under 50:
ขึ้นอยู่กับวิธีการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก QS มหาวิทยาลัยชั้นนำ 50 แห่งที่มีอายุต่ำกว่า 50 ปี

ชื่อเสียงทางการศึกษา 40%

ชื่อเสียงผู้ประกอบการ 10%

อัตราส่วนคณะ / นักศึกษา 20%

การอ้างอิงต่อคณะ 20%

อัตราส่วนคณะต่างประเทศ 5%

อัตราส่วนนักศึกษาต่างชาติ 5%

ดูวิธีการ

CWUR Center for World University Rankings

เกณฑ์การจัดอันดับ -CWUR Center for World University Rankings:
ประสิทธิผลการวิจัย 40%
คุณภาพการศึกษา 25%
การจ้างงานศิษย์เก่า 25%
คุณภาพของคณะภาควิชา 10%

ดูวิธีการ

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

เกณฑ์การจัดอันดับ -CWTS Leiden Ranking:
เผยแพร่งานวิจัยทางวิชาการ

ดูวิธีการ

NTU ranking

เกณฑ์การจัดอันดับ -NTU Performance Ranking of Scientific Papers:
ความเป็นเลิศด้านการวิจัย 40%
ผลกระทบจากงานวิจัย 35%
ผลิตภาพผลงานวิจัย 25%

ดูวิธีการ

เกณฑ์การจัดอันดับ -NTU Oceania:
ผลผลิตงานวิจัย 25%
ผลกระทบจากงานวิจัย 35%
ผลงานวิจัยยอดเยี่ยม 40%

ดูวิธีการ

Nature Index

ดูวิธีการ

เกณฑ์การจัดอันดับ -Nature Index - Top Academic Institutions:
จำนวนบทความ (AC)
จำนวนเศษส่วน (FC)
จำนวนเศษส่วนถ่วงน้ำหนัก (WFC)

ดูวิธีการ

ดูวิธีการ

RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

เกณฑ์การจัดอันดับ -RUR Research Performance Ranking:
ผลกระทบการอ้างอิงตามปกติ (การอ้างอิงสิ่งพิมพ์วิจัยจากนักเขียนของมหาวิทยาลัยทุกคนเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยทั่วโลก) 20%
การอ้างอิงต่อสิ่งตีพิมพ์ 20%
สิ่งตีพิมพ์ต่อนักวิชาการและนักวิจัย 20%
ชื่อเสียงการวิจัยระหว่างประเทศ 20%
ส่วนแบ่งการตีพิมพ์งานวิจัยซึ่งเขียนร่วมกันกับนักเขียนระหว่างประเทศ 20%

ดูวิธีการ

เกณฑ์การจัดอันดับ -RUR Reputation Ranking:
ชื่อเสียงด้านการสอน 50%
ชื่อเสียงด้านการวิจัย 50%

ดูวิธีการ

เกณฑ์การจัดอันดับ -RUR World University Rankings:
การสอน 40%
การวิจัย 40%
ความหลากหลายระหว่างประเทศ 10%
ความยั่งยืนทางการเงิน 10%

ดูวิธีการ

Scimago Institutions

เกณฑ์การจัดอันดับ -Scimago Institutions Rankings - Universities:
วิจัย 50%
นวัตกรรม 30%
สังคม 20%

ดูวิธีการ

ShanghaiRanking Consultancy

ดูวิธีการ

StuDocu

ดูวิธีการ

THE Times Higher Education, UK

เกณฑ์การจัดอันดับ -THE World University Rankings - Times Higher Education:
การสอน 30%
การวิจัย (ปริมาณรายได้และชื่อเสียง) 30%
การอ้างอิง 30%
มุมมอง
ระหว่างประเทศ (พนักงานนักเรียนการวิจัย) 7.5% รายได้จากอุตสาหกรรม (การถ่ายโอนความรู้) 2.5%

ดูวิธีการ

เกณฑ์การจัดอันดับ -THE Global University Employability Ranking - Times Higher Education:
ความสามารถในการจ้างงาน (แบบสำรวจ) 100%

ดูวิธีการ

เกณฑ์การจัดอันดับ -THE World Reputation Rankings - Times Higher Education:
ชื่อเสียงการวิจัย 66,6%
ชื่อเสียงการสอน 33,3%

ดูวิธีการ

เกณฑ์การจัดอันดับ -Best universities in the Asia-Pacific region:
การสอน 30%
การวิจัย (ปริมาณ รายได้และชื่อเสียง) 30%
การอ้างอิง 30%
มุมมองระหว่างประเทศ (พนักงาน นักเรียน การวิจัย) 7.5%
รายได้จากอุตสาหกรรม (การถ่ายโอนความรู้) 2.5%

ดูวิธีการ

เกณฑ์การจัดอันดับ -THE World’s Most International Universities - Times Higher Education:
สัดส่วนของนักศึกษาต่างชาติ 25%

สัดส่วนของพนักงานต่างชาติ 25%

สัดส่วนของวารสารสิ่งพิมพ์ที่มีผู้เขียนร่วมระหว่างประเทศหนึ่งคนหรือมากกว่า 25%

ชื่อเสียงระดับนานาชาติของมหาวิทยาลัย 25%

ดูวิธีการ

เกณฑ์การจัดอันดับ -THE Young University Rankings - Times Higher Education:
การสอน 30%

การวิจัย (ปริมาณ รายได้และชื่อเสียง) 30%

การอ้างอิง 30%

มุมมองระหว่างประเทศ (พนักงาน นักเรียน การวิจัย) 7.5%

รายได้จากอุตสาหกรรม (การถ่ายโอนความรู้) 2.5%

ดูวิธีการ

ดูวิธีการ

ดูวิธีการ

ดูวิธีการ

ดูวิธีการ

ดูวิธีการ

ดูวิธีการ

ดูวิธีการ

ดูวิธีการ

ดูวิธีการ

ดูวิธีการ

ดูวิธีการ

ดูวิธีการ

ดูวิธีการ

ดูวิธีการ

ดูวิธีการ

ดูวิธีการ

ดูวิธีการ

ดูวิธีการ

ดูวิธีการ

ดูวิธีการ

Thomson Reuters

เกณฑ์การจัดอันดับ -Most Innovative Universities Asia Pacific:
ปริมาณสิทธิบัตร 11.11%
ความสำเร็จของสิทธิบัตร 11.11%
สิทธิบัตรระดับโลก 11.11%
การอ้างอิงสิทธิบัตร 11.11%
เปอร์เซ็นต์ของสิทธิบัตรที่อ้างถึง / ผลกระทบการอ้างอิงสิทธิบัตร 11.11%
ผลกระทบของสิทธิบัตรต่อการอ้างอิงบทความ 11.11%
ผลกระทบของการอ้างอิงบทความเกี่ยวกับอุตสาหกรรม 11.11%
การวบรวมสิ่งพิมพ์สำคัญทั้งหมดจาก Web of Science 11.11%

ดูวิธีการ

Urap

ดูวิธีการ

Us News

ดูวิธีการ

Webometrics

เกณฑ์การจัดอันดับ -Webometrics Ranking Web of Universities:
ทัศนวิสัย 50%
ความเป็นเลิศ 35%
ความโปร่งใส 10%
การแสดงออก 5%

ดูวิธีการ