มหาวิทยาลัยใน ประเทศมาเลเซีย
- อันดับและรีวิว -

จำนวน 53 จาก 70
 • มหาวิทยาลัยใน ประเทศมาเลเซีย
 • ได้รับการจัดอันดับอย่างน้อยหนึ่งอันดับ
42
 • รายการอันดับที่แตกต่างกัน
 • มหาวิทยาลัยใน ประเทศมาเลเซีย
 • (จำนวน 37 สถาบันและจำนวน 5 การจัดอันดับวิชา)
31
 • อันดับ Global Rankings
 • มหาวิทยาลัยใน ประเทศมาเลเซีย
 • ในบรรดาอันดับสูง 200 อันดับ

สำหรับการศึกษาทางธุรกิจโปรดดูการจัดอันดับแยกต่างหากของเรา โรงเรียนธุรกิจในประเทศมาเลเซีย

อันดับสูงสุดวิชาของมหาวิทยาลัยใน ประเทศมาเลเซีย

เทคโนโลยี
#19 
University of Malaya
เทววิทยาพระเจ้าและการศึกษาทางศาสนา
#28 
International Islamic University Malaysia
---
#31 
University of Malaya
วิศวกรรมเคมี
#33 
University of Malaya
วิทยาศาสตร์การเกษตร
#33 
Putra Malaysia University
สัตวแพทยศาสตร์
#51 
Putra Malaysia University
ภาษาอังกฤษและวรรณคดี
#60 
University of Malaya
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
#86 
University of Malaya
การศึกษา
#94 
University of Malaya
การสื่อสารและการศึกษาสื่อ
#101 
University of Malaya

อันดับมหาวิทยาลัยใน ประเทศมาเลเซีย ปี 2022

#1

University of Malaya

ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.4 / 5.0 (607 ความคิดเห็น)
Card image

 • #1 
 • #301 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[เผยแพร่เมื่อ 02 กันยายน, 2021]
 • #1 
 • #70 
QS World University Rankings
[เผยแพร่เมื่อ 08 มิถุนายน, 2022]
 • #1 
 • #233 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[เผยแพร่เมื่อ 04 เมษายน, 2022]


#2

Putra Malaysia University

ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.5 / 5.0 (920 ความคิดเห็น)
 • #6 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[เผยแพร่เมื่อ 02 กันยายน, 2021]
 • #2 
 • #123 
QS World University Rankings
[เผยแพร่เมื่อ 08 มิถุนายน, 2022]
 • #2 
 • #264 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[เผยแพร่เมื่อ 04 เมษายน, 2022]


#3

The National University of Malaysia

ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.5 / 5.0 (57 ความคิดเห็น)
 • #5 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[เผยแพร่เมื่อ 02 กันยายน, 2021]
 • #3 
 • #129 
QS World University Rankings
[เผยแพร่เมื่อ 08 มิถุนายน, 2022]
 • #4 
 • #325 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[เผยแพร่เมื่อ 04 เมษายน, 2022]


#4

University of Technology Malaysia
Universiti Teknologi Malaysia

ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.5 / 5.0 (3834 ความคิดเห็น)
Card image

 • #3 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[เผยแพร่เมื่อ 02 กันยายน, 2021]
 • #5 
 • #203 
QS World University Rankings
[เผยแพร่เมื่อ 08 มิถุนายน, 2022]
 • #5 
 • #354 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[เผยแพร่เมื่อ 04 เมษายน, 2022]


#5

University of Science, Malaysia
Universiti Sains Malaysia

ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.2 / 5.0 (13 ความคิดเห็น)
Card image

 • #7 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[เผยแพร่เมื่อ 02 กันยายน, 2021]
 • #4 
 • #143 
QS World University Rankings
[เผยแพร่เมื่อ 08 มิถุนายน, 2022]
 • #3 
 • #278 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[เผยแพร่เมื่อ 04 เมษายน, 2022]


#6

Petronas Technology University
Universiti Teknologi PETRONAS

ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.5 / 5.0 (388 ความคิดเห็น)
 • #2 
 • #501 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[เผยแพร่เมื่อ 02 กันยายน, 2021]
 • #8 
 • #361 
QS World University Rankings
[เผยแพร่เมื่อ 08 มิถุนายน, 2022]
 • #9 
 • #462 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[เผยแพร่เมื่อ 04 เมษายน, 2022]


#7

Northern University of Malaysia

ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.5 / 5.0 (625 ความคิดเห็น)
Card image

 • #4 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[เผยแพร่เมื่อ 02 กันยายน, 2021]
 • #9 
 • #481 
QS World University Rankings
[เผยแพร่เมื่อ 08 มิถุนายน, 2022]
 • #27 
 • #544 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[เผยแพร่เมื่อ 04 เมษายน, 2022]


#8

Tenaga National University

ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.3 / 5.0 (388 ความคิดเห็น)
Card image

 • #9 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[เผยแพร่เมื่อ 02 กันยายน, 2021]
 • #14 
 • #701 
QS World University Rankings
[เผยแพร่เมื่อ 08 มิถุนายน, 2022]
 • #18 
 • #524 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[เผยแพร่เมื่อ 04 เมษายน, 2022]


#9

MARA University of Technology

ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.4 / 5.0 (829 ความคิดเห็น)
Card image

 • #13 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[เผยแพร่เมื่อ 02 กันยายน, 2021]
 • #12 
 • #651 
QS World University Rankings
[เผยแพร่เมื่อ 08 มิถุนายน, 2022]
 • #6 
 • #453 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[เผยแพร่เมื่อ 04 เมษายน, 2022]


#10

Tunku Abdul Rahman University

ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.1 / 5.0 (163 ความคิดเห็น)
 • #11 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[เผยแพร่เมื่อ 02 กันยายน, 2021]
 • #18 
 • #801 
QS World University Rankings
[เผยแพร่เมื่อ 08 มิถุนายน, 2022]
 • #34 
 • #587 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[เผยแพร่เมื่อ 04 เมษายน, 2022]


#11

Sultan Idris University of Education
Universiti Pendidikan Sultan Idris

ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.4 / 5.0 (89 ความคิดเห็น)
Card image

 • #8 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[เผยแพร่เมื่อ 02 กันยายน, 2021]
 • #17 
 • #801 
QS World University Rankings
[เผยแพร่เมื่อ 08 มิถุนายน, 2022]
 • #25 
 • #543 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[เผยแพร่เมื่อ 04 เมษายน, 2022]


#12

University of Malaysia, Perlis

ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.8 / 5.0 (109 ความคิดเห็น)
Card image

 • #10 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[เผยแพร่เมื่อ 02 กันยายน, 2021]
 • #16 
 • #801 
QS World University Rankings
[เผยแพร่เมื่อ 08 มิถุนายน, 2022]
 • #16 
 • #506 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[เผยแพร่เมื่อ 04 เมษายน, 2022]


#13

UCSI University

ความพึงพอใจของนักเรียน: 3.2 / 5.0 (425 ความคิดเห็น)
Card image

 • #7 
 • #284 
QS World University Rankings
[เผยแพร่เมื่อ 08 มิถุนายน, 2022]
 • #23 
 • #542 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[เผยแพร่เมื่อ 04 เมษายน, 2022]
 • #3 
 • #201 
QS Employability Rankings
[เผยแพร่เมื่อ 23 กันยายน, 2021]


#14

Management and Science University

ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.3 / 5.0 (527 ความคิดเห็น)
Card image

 • #10 
 • #601 
QS World University Rankings
[เผยแพร่เมื่อ 08 มิถุนายน, 2022]
 • #36 
 • #606 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[เผยแพร่เมื่อ 04 เมษายน, 2022]
 • #5 
 • #301 
QS Employability Rankings
[เผยแพร่เมื่อ 23 กันยายน, 2021]


#15

Taylor's University

ความพึงพอใจของนักเรียน: 3.9 / 5.0 (403 ความคิดเห็น)
 • #6 
 • #284 
QS World University Rankings
[เผยแพร่เมื่อ 08 มิถุนายน, 2022]
 • #2 
 • #191 
QS Employability Rankings
[เผยแพร่เมื่อ 23 กันยายน, 2021]
 • #6 
 • #53 
QS University Rankings: Asia
[เผยแพร่เมื่อ 02 พฤศจิกายน, 2021]


#16

Tun Hussein Onn University of Malaysia

ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.5 / 5.0 (611 ความคิดเห็น)
Card image

 • #15 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[เผยแพร่เมื่อ 02 กันยายน, 2021]
 • #24 
 • #1001 
QS World University Rankings
[เผยแพร่เมื่อ 08 มิถุนายน, 2022]
 • #11 
 • #476 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[เผยแพร่เมื่อ 04 เมษายน, 2022]


#17

University of Malaysia, Terengganu

ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.7 / 5.0 (29 ความคิดเห็น)
 • #14 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[เผยแพร่เมื่อ 02 กันยายน, 2021]
 • #23 
 • #1001 
QS World University Rankings
[เผยแพร่เมื่อ 08 มิถุนายน, 2022]
 • #20 
 • #531 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[เผยแพร่เมื่อ 04 เมษายน, 2022]


#18

University of Malaysia, Pahang

ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.5 / 5.0 (259 ความคิดเห็น)
Card image

 • #15 
 • #801 
QS World University Rankings
[เผยแพร่เมื่อ 08 มิถุนายน, 2022]
 • #10 
 • #472 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[เผยแพร่เมื่อ 04 เมษายน, 2022]
 • #9 
 • #1058 
US News: Best Global Universities
[เผยแพร่เมื่อ 25 ตุลาคม, 2021]


#19

University of Malaysia, Sarawak

ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.5 / 5.0 (971 ความคิดเห็น)
Card image

 • #17 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[เผยแพร่เมื่อ 02 กันยายน, 2021]
 • #22 
 • #1001 
QS World University Rankings
[เผยแพร่เมื่อ 08 มิถุนายน, 2022]
 • #19 
 • #527 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[เผยแพร่เมื่อ 04 เมษายน, 2022]


 • #18 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[เผยแพร่เมื่อ 02 กันยายน, 2021]
 • #19 
 • #1001 
QS World University Rankings
[เผยแพร่เมื่อ 08 มิถุนายน, 2022]
 • #29 
 • #549 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[เผยแพร่เมื่อ 04 เมษายน, 2022]


#21

University of Kuala Lumpur
Universiti Kuala Lumpur

ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.4 / 5.0 (195 ความคิดเห็น)
 • #16 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[เผยแพร่เมื่อ 02 กันยายน, 2021]
 • #20 
 • #1001 
QS World University Rankings
[เผยแพร่เมื่อ 08 มิถุนายน, 2022]
 • #24 
 • #542 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[เผยแพร่เมื่อ 04 เมษายน, 2022]


#22

Sunway University

ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.4 / 5.0 (401 ความคิดเห็น)
 • #11 
 • #601 
QS World University Rankings
[เผยแพร่เมื่อ 08 มิถุนายน, 2022]
 • #22 
 • #533 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[เผยแพร่เมื่อ 04 เมษายน, 2022]
 • #11 
 • #121 
QS University Rankings: Asia
[เผยแพร่เมื่อ 02 พฤศจิกายน, 2021]

#23

Technical University of Malaysia, Melaka

ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.6 / 5.0 (323 ความคิดเห็น)
Card image

 • #12 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[เผยแพร่เมื่อ 02 กันยายน, 2021]
 • #17 
 • #519 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[เผยแพร่เมื่อ 04 เมษายน, 2022]
 • #15 
 • #501 
THE Emerging Economies University Ranking - Times Higher Education
[เผยแพร่เมื่อ 19 ตุลาคม, 2021]


#24

International Islamic University Malaysia

ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.5 / 5.0 (1038 ความคิดเห็น)
 • #13 
 • #651 
QS World University Rankings
[เผยแพร่เมื่อ 08 มิถุนายน, 2022]
 • #12 
 • #123 
QS University Rankings: Asia
[เผยแพร่เมื่อ 02 พฤศจิกายน, 2021]
 • #7 
 • #91 
QS 50 under 50
[เผยแพร่เมื่อ 24 มิถุนายน, 2020]


#25

University of Malaysia Sabah

ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.4 / 5.0 (552 ความคิดเห็น)
Card image

 • #21 
 • #1001 
QS World University Rankings
[เผยแพร่เมื่อ 08 มิถุนายน, 2022]
 • #14 
 • #503 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[เผยแพร่เมื่อ 04 เมษายน, 2022]
 • #20 
 • #227 
QS University Rankings: Asia
[เผยแพร่เมื่อ 02 พฤศจิกายน, 2021]


#26

International Islamic University Malaysia

ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.5 / 5.0 (1092 ความคิดเห็น)
Card image

 • #7 
 • #457 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[เผยแพร่เมื่อ 04 เมษายน, 2022]
 • #7 
 • #970 
US News: Best Global Universities
[เผยแพร่เมื่อ 25 ตุลาคม, 2021]
 • #6 
 • #1539 
CWUR Center for World University Rankings
[เผยแพร่เมื่อ 25 เมษายน, 2022]


#27

Asia Pacific University of Technology and Innovation

ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.1 / 5.0 (512 ความคิดเห็น)
Card image

 • #35 
 • #604 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[เผยแพร่เมื่อ 04 เมษายน, 2022]
 • #24 
 • #271 
QS University Rankings: Asia
[เผยแพร่เมื่อ 02 พฤศจิกายน, 2021]
 • #36 
 • #3973 
Webometrics Ranking Web of Universities
[เผยแพร่เมื่อ 01 มกราคม, 2022]

#28

AIMST University

ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.2 / 5.0 (167 ความคิดเห็น)
Card image

 • #15 
 • #505 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[เผยแพร่เมื่อ 04 เมษายน, 2022]
 • #27 
 • #351 
QS University Rankings: Asia
[เผยแพร่เมื่อ 02 พฤศจิกายน, 2021]
 • #39 
 • #4383 
Webometrics Ranking Web of Universities
[เผยแพร่เมื่อ 01 มกราคม, 2022]

#29

Islamic Science University of Malaysia

ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.7 / 5.0 (483 ความคิดเห็น)
 • #32 
 • #559 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[เผยแพร่เมื่อ 04 เมษายน, 2022]
 • #32 
 • #501 
QS University Rankings: Asia
[เผยแพร่เมื่อ 02 พฤศจิกายน, 2021]
 • #22 
 • #2039 
Webometrics Ranking Web of Universities
[เผยแพร่เมื่อ 01 มกราคม, 2022]

#30

Monash University Malaysia
Universiti Monash Malaysia

 • #8 
 • #461 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[เผยแพร่เมื่อ 04 เมษายน, 2022]
 • #25 
 • #2337 
Webometrics Ranking Web of Universities
[เผยแพร่เมื่อ 01 มกราคม, 2022]

#31

University Tunku Abdul Rahman

ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.3 / 5.0 (142 ความคิดเห็น)
Card image

 • #21 
 • #532 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[เผยแพร่เมื่อ 04 เมษายน, 2022]

#32

Sultan Zainal Abidin University

ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.5 / 5.0 (398 ความคิดเห็น)
Card image

 • #28 
 • #548 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[เผยแพร่เมื่อ 04 เมษายน, 2022]

#33

National Defence University of Malaysia

ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.3 / 5.0 (179 ความคิดเห็น)
 • #30 
 • #553 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[เผยแพร่เมื่อ 04 เมษายน, 2022]
 • #29 
 • #2992 
Webometrics Ranking Web of Universities
[เผยแพร่เมื่อ 01 มกราคม, 2022]

#34

Heriot-Watt University Malaysia

ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.5 / 5.0 (573 ความคิดเห็น)
Card image

 • #33 
 • #564 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[เผยแพร่เมื่อ 04 เมษายน, 2022]

#35

International Medical University
Universiti Perubatan Antarabangsa

ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.0 / 5.0 (392 ความคิดเห็น)
Card image

 • #12 
 • #486 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[เผยแพร่เมื่อ 04 เมษายน, 2022]
 • #9 
 • #1341 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[เผยแพร่เมื่อ 15 ธันวาคม, 2021]
 • #23 
 • #2096 
Webometrics Ranking Web of Universities
[เผยแพร่เมื่อ 01 มกราคม, 2022]


#36

University of Nottingham Malaysia Campus

ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.3 / 5.0 (335 ความคิดเห็น)
Card image

 • #13 
 • #490 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[เผยแพร่เมื่อ 04 เมษายน, 2022]
 • #10 
 • #1487 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[เผยแพร่เมื่อ 15 ธันวาคม, 2021]
 • #12 
 • #1512 
Webometrics Ranking Web of Universities
[เผยแพร่เมื่อ 01 มกราคม, 2022]


#37

University of Malaysia, Kelantan
Universiti Malaysia Kelantan

ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.3 / 5.0 (136 ความคิดเห็น)
Card image

 • #26 
 • #543 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[เผยแพร่เมื่อ 04 เมษายน, 2022]
 • #34 
 • #551 
QS University Rankings: Asia
[เผยแพร่เมื่อ 02 พฤศจิกายน, 2021]
 • #28 
 • #2926 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[เผยแพร่เมื่อ 15 ธันวาคม, 2021]

#38

Swinburne University of Technology

ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.4 / 5.0 (257 ความคิดเห็น)
Card image

 • #31 
 • #553 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[เผยแพร่เมื่อ 04 เมษายน, 2022]
 • #25 
 • #2768 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[เผยแพร่เมื่อ 15 ธันวาคม, 2021]
 • #32 
 • #3165 
Webometrics Ranking Web of Universities
[เผยแพร่เมื่อ 01 มกราคม, 2022]

#39

SEGi University

ความพึงพอใจของนักเรียน: 3.8 / 5.0 (251 ความคิดเห็น)
Card image

 • #25 
 • #291 
QS University Rankings: Asia
[เผยแพร่เมื่อ 02 พฤศจิกายน, 2021]
 • #35 
 • #3813 
Webometrics Ranking Web of Universities
[เผยแพร่เมื่อ 01 มกราคม, 2022]

#40

INTI International University

ความพึงพอใจของนักเรียน: 3.7 / 5.0 (157 ความคิดเห็น)
Card image

 • #29 
 • #351 
QS University Rankings: Asia
[เผยแพร่เมื่อ 02 พฤศจิกายน, 2021]
 • #37 
 • #4018 
Webometrics Ranking Web of Universities
[เผยแพร่เมื่อ 01 มกราคม, 2022]

#41

HELP University

ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.0 / 5.0 (216 ความคิดเห็น)
 • #28 
 • #351 
QS University Rankings: Asia
[เผยแพร่เมื่อ 02 พฤศจิกายน, 2021]
 • #42 
 • #5252 
Webometrics Ranking Web of Universities
[เผยแพร่เมื่อ 01 มกราคม, 2022]

#42

Malaysia University of Science and Technology

ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.4 / 5.0 (52 ความคิดเห็น)
 • #31 
 • #501 
QS University Rankings: Asia
[เผยแพร่เมื่อ 02 พฤศจิกายน, 2021]

#43

Perdana University

ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.1 / 5.0 (23 ความคิดเห็น)
Card image

 • #40 
 • #4703 
Webometrics Ranking Web of Universities
[เผยแพร่เมื่อ 01 มกราคม, 2022]

#44

Open University Malaysia

ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.2 / 5.0 (468 ความคิดเห็น)
Card image

 • #41 
 • #5166 
Webometrics Ranking Web of Universities
[เผยแพร่เมื่อ 01 มกราคม, 2022]

#45

Al-Madinah International University

ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.4 / 5.0 (90 ความคิดเห็น)
 • #43 
 • #5381 
Webometrics Ranking Web of Universities
[เผยแพร่เมื่อ 01 มกราคม, 2022]

#46

University of Selangor

ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.3 / 5.0 (372 ความคิดเห็น)
Card image

 • #44 
 • #6114 
Webometrics Ranking Web of Universities
[เผยแพร่เมื่อ 01 มกราคม, 2022]

#47

Xiamen University Malaysia Campus

ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.4 / 5.0 (225 ความคิดเห็น)
Card image

 • #45 
 • #8212 
Webometrics Ranking Web of Universities
[เผยแพร่เมื่อ 01 มกราคม, 2022]

#48

Infrastructure University Kuala Lumpur

ความพึงพอใจของนักเรียน: 3.9 / 5.0 (348 ความคิดเห็น)
Card image

 • #46 
 • #8533 
Webometrics Ranking Web of Universities
[เผยแพร่เมื่อ 01 มกราคม, 2022]

#49

Wawasan Open University

ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.0 / 5.0 (69 ความคิดเห็น)
Card image

 • #47 
 • #9635 
Webometrics Ranking Web of Universities
[เผยแพร่เมื่อ 01 มกราคม, 2022]

#50

Manipal International University

ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.3 / 5.0 (23 ความคิดเห็น)
Card image

 • #48 
 • #11191 
Webometrics Ranking Web of Universities
[เผยแพร่เมื่อ 01 มกราคม, 2022]

#51

Quest International University Perak

ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.1 / 5.0 (129 ความคิดเห็น)
Card image

 • #49 
 • #11765 
Webometrics Ranking Web of Universities
[เผยแพร่เมื่อ 01 มกราคม, 2022]
 • #18 
 • #601 
THE World University Impact Rankings - Times Higher Education
[เผยแพร่เมื่อ 27 เมษายน, 2022]
 • #9 
 • #601 
THE University Impact Rankings - Good Health and Well-Being (SDG3)
[เผยแพร่เมื่อ 27 เมษายน, 2022]

#52

Universiti Sultan Zainal Abidin

ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.5 / 5.0 (398 ความคิดเห็น)
Card image

 • #33 
 • #501 
QS University Rankings: Asia
[เผยแพร่เมื่อ 02 พฤศจิกายน, 2021]
 • #29 
 • #2949 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[เผยแพร่เมื่อ 15 ธันวาคม, 2021]
 • #28 
 • #2700 
Webometrics Ranking Web of Universities
[เผยแพร่เมื่อ 01 มกราคม, 2022]

#53

Curtin University Sarawak

ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.1 / 5.0 (87 ความคิดเห็น)
Card image

 • #26 
 • #2822 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[เผยแพร่เมื่อ 15 ธันวาคม, 2021]
 • #27 
 • #2662 
Webometrics Ranking Web of Universities
[เผยแพร่เมื่อ 01 มกราคม, 2022]

#54

Gugusan University Malaysia

ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.7 / 5.0 (36 ความคิดเห็น)

#55

Raffles University Iskandar, Malaysia

ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.7 / 5.0 (36 ความคิดเห็น)
Card image


#56

University College Shah Putra

ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.5 / 5.0 (869 ความคิดเห็น)

#57

Mersing Malay University College

ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.4 / 5.0 (607 ความคิดเห็น)

#58

University of Selangor

ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.4 / 5.0 (393 ความคิดเห็น)
Card image


#59

Tun Abdul Razak University

ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.3 / 5.0 (81 ความคิดเห็น)

#60

Newcastle University Medicine Malaysia

ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.3 / 5.0 (279 ความคิดเห็น)
Card image


#61

Southern University College

ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.2 / 5.0 (113 ความคิดเห็น)

#62

Asia e University

ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.1 / 5.0 (84 ความคิดเห็น)
Card image


#63

UNITAR International University

ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.1 / 5.0 (218 ความคิดเห็น)
Card image


#64

Limkokwing University of Creative Technology

ความพึงพอใจของนักเรียน: 3.9 / 5.0 (1347 ความคิดเห็น)

#65

Malaysia Institute for Supply Chain Innovation (MISI)

ความพึงพอใจของนักเรียน: 3.9 / 5.0 (97 ความคิดเห็น)

#66

Binary University of Management and Entrepreneurship

ความพึงพอใจของนักเรียน: 3.8 / 5.0 (45 ความคิดเห็น)
Card image


#67

Linton University College

ความพึงพอใจของนักเรียน: 3.8 / 5.0 (171 ความคิดเห็น)
Card image


#68

Nilai University

ความพึงพอใจของนักเรียน: 3.7 / 5.0 (58 ความคิดเห็น)

#69

Asean Metropolitan University

ความพึงพอใจของนักเรียน: 3.2 / 5.0 (34 ความคิดเห็น)
Card imageประเทศมาเลเซีย ข้อมูลสำคัญสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

แผนที่มหาวิทยาลัยใน ประเทศมาเลเซีย

google static map google map control google map control

University of Malaya อันดับที่ 1 ใน ประเทศมาเลเซีย ในการจัดอันดับเมตาของเราประกอบด้วย 130 การจัดอันดับมหาวิทยาลัย

ในบรรดามหาวิทยาลัยทุกแห่งใน ประเทศมาเลเซียUniversity of Malaya มีการระบุไว้ในการจัดอันดับจำนวนมากที่สุด ดูทั้งหมด 44 อันดับที่ University of Malaya อยู่ในรายการ

University of Malaya อยู่ในอันดับที่ดีที่สุดใน ประเทศมาเลเซีย สำหรับ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ (เทคโนโลยี) . ดูการจัดอันดับทั้งหมดที่ University of Malaya ได้รับการจัดอันดับ

International Islamic University Malaysia อยู่ในอันดับที่ดีที่สุดใน ประเทศมาเลเซีย สำหรับ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ (เทววิทยาพระเจ้าและการศึกษาทางศาสนา) . ดูการจัดอันดับทั้งหมดที่ International Islamic University Malaysia ได้รับการจัดอันดับ

University of Malaya อยู่ในอันดับที่ดีที่สุดใน ประเทศมาเลเซีย สำหรับ สถาปัตยกรรม อาคาร และการวางแผน (---) . ดูการจัดอันดับทั้งหมดที่ University of Malaya ได้รับการจัดอันดับ

University of Malaya อยู่ในอันดับที่ดีที่สุดใน ประเทศมาเลเซีย สำหรับ วิศวกรรม (วิศวกรรมเคมี) . ดูการจัดอันดับทั้งหมดที่ University of Malaya ได้รับการจัดอันดับ

Putra Malaysia University อยู่ในอันดับที่ดีที่สุดใน ประเทศมาเลเซีย สำหรับ เกษตรศาสตร์ (วิทยาศาสตร์การเกษตร) . ดูการจัดอันดับทั้งหมดที่ Putra Malaysia University ได้รับการจัดอันดับ

Putra Malaysia University อยู่ในอันดับที่ดีที่สุดใน ประเทศมาเลเซีย สำหรับ ยาและสุขภาพ (สัตวแพทยศาสตร์) . ดูการจัดอันดับทั้งหมดที่ Putra Malaysia University ได้รับการจัดอันดับ

University of Malaya อยู่ในอันดับที่ดีที่สุดใน ประเทศมาเลเซีย สำหรับ ภาษาและวรรณคดี (ภาษาอังกฤษและวรรณคดี) . ดูการจัดอันดับทั้งหมดที่ University of Malaya ได้รับการจัดอันดับ

University of Malaya อยู่ในอันดับที่ดีที่สุดใน ประเทศมาเลเซีย สำหรับ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) . ดูการจัดอันดับทั้งหมดที่ University of Malaya ได้รับการจัดอันดับ

University of Malaya อยู่ในอันดับที่ดีที่สุดใน ประเทศมาเลเซีย สำหรับ การศึกษา (การศึกษา) . ดูการจัดอันดับทั้งหมดที่ University of Malaya ได้รับการจัดอันดับ

University of Malaya อยู่ในอันดับที่ดีที่สุดใน ประเทศมาเลเซีย สำหรับ วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน (การสื่อสารและการศึกษาสื่อ) . ดูการจัดอันดับทั้งหมดที่ University of Malaya ได้รับการจัดอันดับ

University of Malaya อยู่ในอันดับที่ดีที่สุดใน ประเทศมาเลเซีย สำหรับ วิทยาศาสตร์การกีฬา (วิชาที่เกี่ยวข้องกับกีฬา) . ดูการจัดอันดับทั้งหมดที่ University of Malaya ได้รับการจัดอันดับ

University of Malaya อยู่ในอันดับที่ดีที่สุดใน ประเทศมาเลเซีย สำหรับ คณิตศาสตร์ (---) . ดูการจัดอันดับทั้งหมดที่ University of Malaya ได้รับการจัดอันดับ

University of Malaya อยู่ในอันดับที่ดีที่สุดใน ประเทศมาเลเซีย สำหรับ ทัศนศิลป์และการแสดง (ศิลปกรรมและการออกแบบ) . ดูการจัดอันดับทั้งหมดที่ University of Malaya ได้รับการจัดอันดับ

ผู้จัดอันดับ

British Quacquarelli Symonds, UK

เกณฑ์การจัดอันดับ -QS World University Rankings:
ชื่อเสียงทางการศึกษา 40%
ชื่อเสียงผู้ประกอบการ 10%
อัตราส่วนคณะ / นักศึกษา 20%
การอ้างอิงต่อคณะ 20%
อัตราส่วนคณะต่างประเทศ 5%
อัตราส่วนนักศึกษาต่างชาติ 5%

ดูวิธีการ

เกณฑ์การจัดอันดับ -QS Employability Rankings:
ชื่อเสียงของนายจ้าง 30%
ผลลัพธ์ศิษย์เก่า 25%
ความร่วมมือกับนายจ้างต่อคณะภาควิชา 25%
ความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและนักศึกษา 10%
อัตราการจ้างงานบัณฑิต 10%

ดูวิธีการ

เกณฑ์การจัดอันดับ -QS 50 under 50:
ขึ้นอยู่กับวิธีการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก QS มหาวิทยาลัยชั้นนำ 50 แห่งที่มีอายุต่ำกว่า 50 ปี

ชื่อเสียงทางการศึกษา 40%

ชื่อเสียงผู้ประกอบการ 10%

อัตราส่วนคณะ / นักศึกษา 20%

การอ้างอิงต่อคณะ 20%

อัตราส่วนคณะต่างประเทศ 5%

อัตราส่วนนักศึกษาต่างชาติ 5%

ดูวิธีการ

เกณฑ์การจัดอันดับ -QS University Rankings: Asia:
ชื่อเสียงด้านวิชาการ 30%

ชื่อเสียงของนายจ้าง 20%

อัตราส่วนอาจารย์ / นักศึกษา 10%

เครือข่ายการวิจัยระหว่างประเทศ 10%

การอ้างอิงต่อสิ่งตีพิมพ์ 10%

ดูวิธีการ

CWUR Center for World University Rankings

เกณฑ์การจัดอันดับ -CWUR Center for World University Rankings:
ประสิทธิผลการวิจัย 40%
คุณภาพการศึกษา 25%
การจ้างงานศิษย์เก่า 25%
คุณภาพของคณะภาควิชา 10%

ดูวิธีการ

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

เกณฑ์การจัดอันดับ -CWTS Leiden Ranking:
เผยแพร่งานวิจัยทางวิชาการ

ดูวิธีการ

NTU ranking

เกณฑ์การจัดอันดับ -NTU Performance Ranking of Scientific Papers:
ความเป็นเลิศด้านการวิจัย 40%
ผลกระทบจากงานวิจัย 35%
ผลิตภาพผลงานวิจัย 25%

ดูวิธีการ

เกณฑ์การจัดอันดับ -NTU Asia:
ผลผลิตทางงานวิจัย 25%
ผลกระทบจากงานวิจัย 35%
ผลงานวิจัยยอดเยี่ยม 40%

ดูวิธีการ

RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

เกณฑ์การจัดอันดับ -RUR Research Performance Ranking:
ผลกระทบการอ้างอิงตามปกติ (การอ้างอิงสิ่งพิมพ์วิจัยจากนักเขียนของมหาวิทยาลัยทุกคนเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยทั่วโลก) 20%
การอ้างอิงต่อสิ่งตีพิมพ์ 20%
สิ่งตีพิมพ์ต่อนักวิชาการและนักวิจัย 20%
ชื่อเสียงการวิจัยระหว่างประเทศ 20%
ส่วนแบ่งการตีพิมพ์งานวิจัยซึ่งเขียนร่วมกันกับนักเขียนระหว่างประเทศ 20%

ดูวิธีการ

เกณฑ์การจัดอันดับ -RUR Reputation Ranking:
ชื่อเสียงด้านการสอน 50%
ชื่อเสียงด้านการวิจัย 50%

ดูวิธีการ

เกณฑ์การจัดอันดับ -RUR World University Rankings:
การสอน 40%
การวิจัย 40%
ความหลากหลายระหว่างประเทศ 10%
ความยั่งยืนทางการเงิน 10%

ดูวิธีการ

Scimago Institutions

เกณฑ์การจัดอันดับ -Scimago Institutions Rankings - Universities:
วิจัย 50%
นวัตกรรม 30%
สังคม 20%

ดูวิธีการ

ShanghaiRanking Consultancy

ดูวิธีการ

THE Times Higher Education, UK

เกณฑ์การจัดอันดับ -THE World University Rankings - Times Higher Education:
การสอน 30%
การวิจัย (ปริมาณรายได้และชื่อเสียง) 30%
การอ้างอิง 30%
มุมมอง
ระหว่างประเทศ (พนักงานนักเรียนการวิจัย) 7.5% รายได้จากอุตสาหกรรม (การถ่ายโอนความรู้) 2.5%

ดูวิธีการ

เกณฑ์การจัดอันดับ -THE Global University Employability Ranking - Times Higher Education:
ความสามารถในการจ้างงาน (แบบสำรวจ) 100%

ดูวิธีการ

เกณฑ์การจัดอันดับ -Best universities in the Asia-Pacific region:
การสอน 30%
การวิจัย (ปริมาณ รายได้และชื่อเสียง) 30%
การอ้างอิง 30%
มุมมองระหว่างประเทศ (พนักงาน นักเรียน การวิจัย) 7.5%
รายได้จากอุตสาหกรรม (การถ่ายโอนความรู้) 2.5%

ดูวิธีการ

เกณฑ์การจัดอันดับ -THE Emerging Economies University Ranking - Times Higher Education:
การสอน30%

การวิจัย (ปริมาณรายได้และชื่อเสียง) 30%

การอ้างอิง 20%

มุมมองระหว่างประเทศ (พนักงาน นักเรียน การวิจัย) 10% ร

ายได้จากอุตสาหกรรม (การถ่ายโอนความรู้) 10%

ดูวิธีการ

เกณฑ์การจัดอันดับ -THE World’s Most International Universities - Times Higher Education:
สัดส่วนของนักศึกษาต่างชาติ 25%

สัดส่วนของพนักงานต่างชาติ 25%

สัดส่วนของวารสารสิ่งพิมพ์ที่มีผู้เขียนร่วมระหว่างประเทศหนึ่งคนหรือมากกว่า 25%

ชื่อเสียงระดับนานาชาติของมหาวิทยาลัย 25%

ดูวิธีการ

เกณฑ์การจัดอันดับ -THE Asia University Ranking:
การวิจัย (ปริมาณ รายได้ และชื่อเสียง) 30%

การอ้างอิง 30%

การสอน 25%

มุมมองระหว่างประเทศ (พนักงานนักเรียนการวิจัย) 7.5%

รายได้จากอุตสาหกรรม (การถ่ายโอนความรู้) 7.5%

ดูวิธีการ

เกณฑ์การจัดอันดับ -THE Young University Rankings - Times Higher Education:
การสอน 30%

การวิจัย (ปริมาณ รายได้และชื่อเสียง) 30%

การอ้างอิง 30%

มุมมองระหว่างประเทศ (พนักงาน นักเรียน การวิจัย) 7.5%

รายได้จากอุตสาหกรรม (การถ่ายโอนความรู้) 2.5%

ดูวิธีการ

ดูวิธีการ

ดูวิธีการ

ดูวิธีการ

ดูวิธีการ

ดูวิธีการ

ดูวิธีการ

ดูวิธีการ

ดูวิธีการ

ดูวิธีการ

ดูวิธีการ

ดูวิธีการ

ดูวิธีการ

ดูวิธีการ

ดูวิธีการ

ดูวิธีการ

ดูวิธีการ

ดูวิธีการ

ดูวิธีการ

ดูวิธีการ

Urap

ดูวิธีการ

Us News

ดูวิธีการ

Webometrics

เกณฑ์การจัดอันดับ -Webometrics Ranking Web of Universities:
ทัศนวิสัย 50%
ความเป็นเลิศ 35%
ความโปร่งใส 10%
การแสดงออก 5%

ดูวิธีการ