มหาวิทยาลัยใน ประเทศนอร์เวย์
- อันดับและรีวิว -

ประเทศนอร์เวย์
จำนวน 26 จาก 29
 • มหาวิทยาลัยใน ประเทศนอร์เวย์
 • ได้รับการจัดอันดับอย่างน้อยหนึ่งอันดับ
24
 • รายการอันดับที่แตกต่างกัน
 • มหาวิทยาลัยใน ประเทศนอร์เวย์
 • (จำนวน 18 สถาบันและจำนวน 6 การจัดอันดับวิชา)
24
 • อันดับ Global Rankings
 • มหาวิทยาลัยใน ประเทศนอร์เวย์
 • ในบรรดาอันดับสูง 200 อันดับ

สำหรับการศึกษาทางธุรกิจโปรดดูการจัดอันดับแยกต่างหากของเรา โรงเรียนธุรกิจในประเทศนอร์เวย์

อันดับสูงสุดวิชาของมหาวิทยาลัยใน ประเทศนอร์เวย์

ปรัชญา
#6 
University of Oslo
การเกษตรและการทำป่าไม้
#19 
Norwegian University of Life Sciences
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
#22 
Norwegian University of Science and Technology
---
#23 
Norwegian University of Science and Technology
---
#32 
University of Oslo
วิศวกรรมโยธา
#32 
Norwegian University of Science and Technology
วารสารศาสตร์
#43 
University of Oslo
การศึกษา
#47 
University of Oslo
วิชาที่เกี่ยวข้องกับกีฬา
#51 
University of Oslo
ศิลปกรรมและการออกแบบ
#51 
Oslo National Academy of the Arts

อันดับมหาวิทยาลัยใน ประเทศนอร์เวย์ ปี 2022

#1

University of Oslo
Universitetet i Oslo

ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.4 / 5.0 (423 ความคิดเห็น)
Card image

 • #1 
 • #119 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[เผยแพร่เมื่อ 02 กันยายน, 2021]
 • #1 
 • #102 
QS World University Rankings
[เผยแพร่เมื่อ 08 มิถุนายน, 2021]
 • #1 
 • #139 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[เผยแพร่เมื่อ 18 มีนาคม, 2021]


#2

University of Bergen
Universitetet i Bergen

ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.7 / 5.0 (148 ความคิดเห็น)
Card image

 • #2 
 • #201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[เผยแพร่เมื่อ 02 กันยายน, 2021]
 • #2 
 • #199 
QS World University Rankings
[เผยแพร่เมื่อ 08 มิถุนายน, 2021]
 • #3 
 • #261 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[เผยแพร่เมื่อ 18 มีนาคม, 2021]


#3

Norwegian University of Science and Technology
Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet

ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.4 / 5.0 (191 ความคิดเห็น)
Card image

 • #4 
 • #401 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[เผยแพร่เมื่อ 02 กันยายน, 2021]
 • #3 
 • #369 
QS World University Rankings
[เผยแพร่เมื่อ 08 มิถุนายน, 2021]
 • #2 
 • #198 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[เผยแพร่เมื่อ 18 มีนาคม, 2021]


#4

UiT The Arctic University of Norway
UiT Norges arktiske universitet

ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.5 / 5.0 (21 ความคิดเห็น)
Card image

 • #3 
 • #351 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[เผยแพร่เมื่อ 02 กันยายน, 2021]
 • #4 
 • #440 
QS World University Rankings
[เผยแพร่เมื่อ 08 มิถุนายน, 2021]
 • #4 
 • #382 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[เผยแพร่เมื่อ 18 มีนาคม, 2021]


#5

Norwegian University of Life Sciences
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Card image

 • #6 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[เผยแพร่เมื่อ 02 กันยายน, 2021]
 • #5 
 • #409 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[เผยแพร่เมื่อ 18 มีนาคม, 2021]
 • #5 
 • #675 
US News: Best Global Universities
[เผยแพร่เมื่อ 25 ตุลาคม, 2021]


#6

University of Stavanger
Universitetet i Stavanger

ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.3 / 5.0 (206 ความคิดเห็น)
Card image

 • #5 
 • #401 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[เผยแพร่เมื่อ 02 กันยายน, 2021]
 • #8 
 • #510 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[เผยแพร่เมื่อ 18 มีนาคม, 2021]
 • #6 
 • #1181 
Nature Index - Top Academic Institutions
[เผยแพร่เมื่อ 10 มิถุนายน, 2021]


#7

Western Norway University of Applied Sciences
Høgskulen på Vestlandet

ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.2 / 5.0 (69 ความคิดเห็น)
Card image

 • #13 
 • #567 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[เผยแพร่เมื่อ 18 มีนาคม, 2021]
 • #8 
 • #2020 
Nature Index - Top Academic Institutions
[เผยแพร่เมื่อ 10 มิถุนายน, 2021]
 • #8 
 • #1501 
CWUR Center for World University Rankings
[เผยแพร่เมื่อ 26 เมษายน, 2021]


#8

The University Centre in Svalbard
Universitetssenteret på Svalbard

ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.8 / 5.0 (79 ความคิดเห็น)
 • #11 
 • #537 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[เผยแพร่เมื่อ 18 มีนาคม, 2021]
 • #7 
 • #1570 
Nature Index - Top Academic Institutions
[เผยแพร่เมื่อ 10 มิถุนายน, 2021]
 • #16 
 • #2714 
Webometrics Ranking Web of Universities
[เผยแพร่เมื่อ 01 มกราคม, 2021]

#9

University of Agder
Universitetet i Agder

ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.3 / 5.0 (88 ความคิดเห็น)
Card image

 • #14 
 • #574 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[เผยแพร่เมื่อ 18 มีนาคม, 2021]
 • #9 
 • #2081 
Nature Index - Top Academic Institutions
[เผยแพร่เมื่อ 10 มิถุนายน, 2021]
 • #10 
 • #1594 
CWUR Center for World University Rankings
[เผยแพร่เมื่อ 26 เมษายน, 2021]


#10

University College of Southeast Norway
Universitetet i Sørøst-Norge

ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.1 / 5.0 (125 ความคิดเห็น)
 • #9 
 • #514 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[เผยแพร่เมื่อ 18 มีนาคม, 2021]
 • #11 
 • #2469 
Nature Index - Top Academic Institutions
[เผยแพร่เมื่อ 10 มิถุนายน, 2021]
 • #13 
 • #1731 
CWUR Center for World University Rankings
[เผยแพร่เมื่อ 26 เมษายน, 2021]


#11

Norwegian School of Economics
Norges Handelshøyskole

ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.5 / 5.0 (68 ความคิดเห็น)
Card image

 • #15 
 • #577 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[เผยแพร่เมื่อ 18 มีนาคม, 2021]
 • #13 
 • #3755 
Nature Index - Top Academic Institutions
[เผยแพร่เมื่อ 10 มิถุนายน, 2021]
 • #6 
 • #885 
CWUR Center for World University Rankings
[เผยแพร่เมื่อ 26 เมษายน, 2021]


#12

Oslo Metropolitain University
OsloMet Storbyuniversitetet

ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.3 / 5.0 (207 ความคิดเห็น)
Card image

 • #7 
 • #500 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[เผยแพร่เมื่อ 18 มีนาคม, 2021]
 • #12 
 • #2883 
Nature Index - Top Academic Institutions
[เผยแพร่เมื่อ 10 มิถุนายน, 2021]
 • #11 
 • #1695 
CWUR Center for World University Rankings
[เผยแพร่เมื่อ 26 เมษายน, 2021]


#13

Norwegian School of Sport Sciences
Norges idrettshøgskole

Card image

 • #6 
 • #486 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[เผยแพร่เมื่อ 18 มีนาคม, 2021]
 • #15 
 • #3829 
Nature Index - Top Academic Institutions
[เผยแพร่เมื่อ 10 มิถุนายน, 2021]
 • #9 
 • #1544 
CWUR Center for World University Rankings
[เผยแพร่เมื่อ 26 เมษายน, 2021]


#14

Kristiania University College
Høyskolen Kristiania

ความพึงพอใจของนักเรียน: 3.8 / 5.0 (299 ความคิดเห็น)
 • #12 
 • #552 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[เผยแพร่เมื่อ 18 มีนาคม, 2021]
 • #14 
 • #3770 
Nature Index - Top Academic Institutions
[เผยแพร่เมื่อ 10 มิถุนายน, 2021]
 • #9 
 • #390 
StuDocu World University Ranking - EMEA - Europe, the Middle East and Africa
[เผยแพร่เมื่อ 06 กันยายน, 2021]

#15

Ostfold University College
Høgskolen i Østfold

ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.6 / 5.0 (11 ความคิดเห็น)
Card image

 • #10 
 • #524 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[เผยแพร่เมื่อ 18 มีนาคม, 2021]
 • #15 
 • #617 
StuDocu World University Ranking - EMEA - Europe, the Middle East and Africa
[เผยแพร่เมื่อ 06 กันยายน, 2021]
 • #13 
 • #1989 
Webometrics Ranking Web of Universities
[เผยแพร่เมื่อ 01 มกราคม, 2021]

#16

VID Specialized University
VID vitenskapelige høgskole

Card image

 • #17 
 • #612 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[เผยแพร่เมื่อ 18 มีนาคม, 2021]
 • #19 
 • #4162 
Webometrics Ranking Web of Universities
[เผยแพร่เมื่อ 01 มกราคม, 2021]


#17

Nord University
Universitetet i Nordland

ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.1 / 5.0 (150 ความคิดเห็น)
Card image

 • #10 
 • #2360 
Nature Index - Top Academic Institutions
[เผยแพร่เมื่อ 10 มิถุนายน, 2021]
 • #8 
 • #365 
StuDocu World University Ranking - EMEA - Europe, the Middle East and Africa
[เผยแพร่เมื่อ 06 กันยายน, 2021]

#18

Bjørknes University College
Bjørknes Høyskole

 • #16 
 • #4145 
Nature Index - Top Academic Institutions
[เผยแพร่เมื่อ 10 มิถุนายน, 2021]

#19

Hedmark University College
Høgskolen i Innlandet

 • #10 
 • #428 
StuDocu World University Ranking - EMEA - Europe, the Middle East and Africa
[เผยแพร่เมื่อ 06 กันยายน, 2021]

#20

Inland Norway University of Applied Sciences
Høgskolen i Innlandet

ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.6 / 5.0 (67 ความคิดเห็น)
Card image

 • #15 
 • #2233 
Webometrics Ranking Web of Universities
[เผยแพร่เมื่อ 01 มกราคม, 2021]

#21

Molde University College
Høgskolen i Molde

ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.4 / 5.0 (84 ความคิดเห็น)
Card image

 • #17 
 • #3265 
Webometrics Ranking Web of Universities
[เผยแพร่เมื่อ 01 มกราคม, 2021]

#22

Volda University College
Høgskolen i Volda

 • #20 
 • #4679 
Webometrics Ranking Web of Universities
[เผยแพร่เมื่อ 01 มกราคม, 2021]

#23

Oslo School of Architecture and Design
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.4 / 5.0 (19 ความคิดเห็น)
Card image

 • #21 
 • #5425 
Webometrics Ranking Web of Universities
[เผยแพร่เมื่อ 01 มกราคม, 2021]


#24

Oslo National Academy of the Arts
Kunsthøgskolen i Oslo

ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.6 / 5.0 (40 ความคิดเห็น)
Card image

 • #22 
 • #7076 
Webometrics Ranking Web of Universities
[เผยแพร่เมื่อ 01 มกราคม, 2021]


#25

MF Norwegian School of Theology
Det Teologiske Menighetsfakultet

ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.5 / 5.0 (49 ความคิดเห็น)
 • #23 
 • #9785 
Webometrics Ranking Web of Universities
[เผยแพร่เมื่อ 01 มกราคม, 2021]

#26

Norwegian Academy of Music
Norges musikkhøgskole

ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.7 / 5.0 (49 ความคิดเห็น)
Card image

 • #24 
 • #9796 
Webometrics Ranking Web of Universities
[เผยแพร่เมื่อ 01 มกราคม, 2021]

#27

Gjovik University College

ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.6 / 5.0 (70 ความคิดเห็น)
Card image


#28

Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology

ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.2 / 5.0 (201 ความคิดเห็น)

#29

NLA - School of Religion, Education and Intercultural Studies
NLA Høgskolen

ความพึงพอใจของนักเรียน: 3.6 / 5.0 (43 ความคิดเห็น)
Card image


ประเทศนอร์เวย์ ข้อมูลสำคัญสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

เวลา: GMT +2

รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ: +47

 • เมืองใหญ่ที่สุดใน ประเทศนอร์เวย์:
 • 1. ออสโล: 580,000
 • 2. แบร์เกน: 215,000
 • 3. ทรอนด์เฮม: 145,000
 • 4. สตาเวนเจอ: 120,000
 • 5. ดรัมเมน: 91,000

แผนที่มหาวิทยาลัยใน ประเทศนอร์เวย์

google static map google map control google map control

University of Oslo อันดับที่ 1 ใน ประเทศนอร์เวย์ ในการจัดอันดับเมตาของเราประกอบด้วย 102 การจัดอันดับมหาวิทยาลัย

ในบรรดามหาวิทยาลัยทุกแห่งใน ประเทศนอร์เวย์University of Oslo มีการระบุไว้ในการจัดอันดับจำนวนมากที่สุด ดูทั้งหมด 25 อันดับที่ University of Oslo อยู่ในรายการ

University of Oslo อยู่ในอันดับที่ดีที่สุดใน ประเทศนอร์เวย์ สำหรับ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ (ปรัชญา) . ดูการจัดอันดับทั้งหมดที่ University of Oslo ได้รับการจัดอันดับ

Norwegian University of Life Sciences อยู่ในอันดับที่ดีที่สุดใน ประเทศนอร์เวย์ สำหรับ เกษตรศาสตร์ (การเกษตรและการทำป่าไม้) . ดูการจัดอันดับทั้งหมดที่ Norwegian University of Life Sciences ได้รับการจัดอันดับ

Norwegian University of Science and Technology อยู่ในอันดับที่ดีที่สุดใน ประเทศนอร์เวย์ สำหรับ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) . ดูการจัดอันดับทั้งหมดที่ Norwegian University of Science and Technology ได้รับการจัดอันดับ

Norwegian University of Science and Technology อยู่ในอันดับที่ดีที่สุดใน ประเทศนอร์เวย์ สำหรับ สถาปัตยกรรม อาคาร และการวางแผน (---) . ดูการจัดอันดับทั้งหมดที่ Norwegian University of Science and Technology ได้รับการจัดอันดับ

University of Oslo อยู่ในอันดับที่ดีที่สุดใน ประเทศนอร์เวย์ สำหรับ ยาและสุขภาพ (---) . ดูการจัดอันดับทั้งหมดที่ University of Oslo ได้รับการจัดอันดับ

Norwegian University of Science and Technology อยู่ในอันดับที่ดีที่สุดใน ประเทศนอร์เวย์ สำหรับ วิศวกรรม (วิศวกรรมโยธา) . ดูการจัดอันดับทั้งหมดที่ Norwegian University of Science and Technology ได้รับการจัดอันดับ

University of Oslo อยู่ในอันดับที่ดีที่สุดใน ประเทศนอร์เวย์ สำหรับ วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน (วารสารศาสตร์) . ดูการจัดอันดับทั้งหมดที่ University of Oslo ได้รับการจัดอันดับ

University of Oslo อยู่ในอันดับที่ดีที่สุดใน ประเทศนอร์เวย์ สำหรับ การศึกษา (การศึกษา) . ดูการจัดอันดับทั้งหมดที่ University of Oslo ได้รับการจัดอันดับ

University of Oslo อยู่ในอันดับที่ดีที่สุดใน ประเทศนอร์เวย์ สำหรับ วิทยาศาสตร์การกีฬา (วิชาที่เกี่ยวข้องกับกีฬา) . ดูการจัดอันดับทั้งหมดที่ University of Oslo ได้รับการจัดอันดับ

Oslo National Academy of the Arts อยู่ในอันดับที่ดีที่สุดใน ประเทศนอร์เวย์ สำหรับ ทัศนศิลป์และการแสดง (ศิลปกรรมและการออกแบบ) . ดูการจัดอันดับทั้งหมดที่ Oslo National Academy of the Arts ได้รับการจัดอันดับ

Norwegian University of Science and Technology อยู่ในอันดับที่ดีที่สุดใน ประเทศนอร์เวย์ สำหรับ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ (ปัญญาประดิษฐ์) . ดูการจัดอันดับทั้งหมดที่ Norwegian University of Science and Technology ได้รับการจัดอันดับ

University of Oslo อยู่ในอันดับที่ดีที่สุดใน ประเทศนอร์เวย์ สำหรับ กฎหมาย (กฎหมาย) . ดูการจัดอันดับทั้งหมดที่ University of Oslo ได้รับการจัดอันดับ

UiT The Arctic University of Norway อยู่ในอันดับที่ดีที่สุดใน ประเทศนอร์เวย์ สำหรับ ภาษาและวรรณคดี (ภาษาศาสตร์) . ดูการจัดอันดับทั้งหมดที่ UiT The Arctic University of Norway ได้รับการจัดอันดับ

Norwegian University of Science and Technology อยู่ในอันดับที่ดีที่สุดใน ประเทศนอร์เวย์ สำหรับ คณิตศาสตร์ (---) . ดูการจัดอันดับทั้งหมดที่ Norwegian University of Science and Technology ได้รับการจัดอันดับ

ผู้จัดอันดับ

4icu

ดูวิธีการ

British Quacquarelli Symonds, UK

เกณฑ์การจัดอันดับ -QS World University Rankings:
ชื่อเสียงทางการศึกษา 40%
ชื่อเสียงผู้ประกอบการ 10%
อัตราส่วนคณะ / นักศึกษา 20%
การอ้างอิงต่อคณะ 20%
อัตราส่วนคณะต่างประเทศ 5%
อัตราส่วนนักศึกษาต่างชาติ 5%

ดูวิธีการ

เกณฑ์การจัดอันดับ -QS Employability Rankings:
ชื่อเสียงของนายจ้าง 30%
ผลลัพธ์ศิษย์เก่า 25%
ความร่วมมือกับนายจ้างต่อคณะภาควิชา 25%
ความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและนักศึกษา 10%
อัตราการจ้างงานบัณฑิต 10%

ดูวิธีการ

CWUR Center for World University Rankings

เกณฑ์การจัดอันดับ -CWUR Center for World University Rankings:
ประสิทธิผลการวิจัย 40%
คุณภาพการศึกษา 25%
การจ้างงานศิษย์เก่า 25%
คุณภาพของคณะภาควิชา 10%

ดูวิธีการ

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

เกณฑ์การจัดอันดับ -CWTS Leiden Ranking:
เผยแพร่งานวิจัยทางวิชาการ

ดูวิธีการ

NTU ranking

เกณฑ์การจัดอันดับ -NTU Performance Ranking of Scientific Papers:
ความเป็นเลิศด้านการวิจัย 40%
ผลกระทบจากงานวิจัย 35%
ผลิตภาพผลงานวิจัย 25%

ดูวิธีการ

เกณฑ์การจัดอันดับ -NTU Europe:
ประสิทธิภาพเชิงวิทยาศาสตร์ 23%
ศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ 15%
ผู้สำเร็จการศึกษาในตลาดแรงงาน 15%
ความเป็นสากล 15%
ความเหนือชั้น 14%
เงื่อนไขการเรียนรู้ 10%

ดูวิธีการ

Nature Index

เกณฑ์การจัดอันดับ -Nature Index - Top Academic Institutions:
จำนวนบทความ (AC)
จำนวนเศษส่วน (FC)
จำนวนเศษส่วนถ่วงน้ำหนัก (WFC)

RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

เกณฑ์การจัดอันดับ -RUR Reputation Ranking:
ชื่อเสียงด้านการสอน 50%
ชื่อเสียงด้านการวิจัย 50%

ดูวิธีการ

เกณฑ์การจัดอันดับ -RUR World University Rankings:
การสอน 40%
การวิจัย 40%
ความหลากหลายระหว่างประเทศ 10%
ความยั่งยืนทางการเงิน 10%

ดูวิธีการ

เกณฑ์การจัดอันดับ -RUR Research Performance Ranking:
ผลกระทบการอ้างอิงตามปกติ (การอ้างอิงสิ่งพิมพ์วิจัยจากนักเขียนของมหาวิทยาลัยทุกคนเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยทั่วโลก) 20%
การอ้างอิงต่อสิ่งตีพิมพ์ 20%
สิ่งตีพิมพ์ต่อนักวิชาการและนักวิจัย 20%
ชื่อเสียงการวิจัยระหว่างประเทศ 20%
ส่วนแบ่งการตีพิมพ์งานวิจัยซึ่งเขียนร่วมกันกับนักเขียนระหว่างประเทศ 20%

ดูวิธีการ

Scimago Institutions

เกณฑ์การจัดอันดับ -Scimago Institutions Rankings - Universities:
วิจัย 50%
นวัตกรรม 30%
สังคม 20%

ดูวิธีการ

ShanghaiRanking Consultancy

ดูวิธีการ

StuDocu

ดูวิธีการ

THE Times Higher Education, UK

เกณฑ์การจัดอันดับ -THE World University Rankings - Times Higher Education:
การสอน 30%
การวิจัย (ปริมาณรายได้และชื่อเสียง) 30%
การอ้างอิง 30%
มุมมอง
ระหว่างประเทศ (พนักงานนักเรียนการวิจัย) 7.5% รายได้จากอุตสาหกรรม (การถ่ายโอนความรู้) 2.5%

ดูวิธีการ

เกณฑ์การจัดอันดับ -THE Global University Employability Ranking - Times Higher Education:
ความสามารถในการจ้างงาน (แบบสำรวจ) 100%

ดูวิธีการ

เกณฑ์การจัดอันดับ -THE World Reputation Rankings - Times Higher Education:
ชื่อเสียงการวิจัย 66,6%
ชื่อเสียงการสอน 33,3%

ดูวิธีการ

เกณฑ์การจัดอันดับ -THE World’s Most International Universities - Times Higher Education:
สัดส่วนของนักศึกษาต่างชาติ 25%

สัดส่วนของพนักงานต่างชาติ 25%

สัดส่วนของวารสารสิ่งพิมพ์ที่มีผู้เขียนร่วมระหว่างประเทศหนึ่งคนหรือมากกว่า 25%

ชื่อเสียงระดับนานาชาติของมหาวิทยาลัย 25%

ดูวิธีการ

ดูวิธีการ

Thomson Reuters

เกณฑ์การจัดอันดับ -Reuters Most Innovative Universities Europe:
ปริมาณสิทธิบัตร 11.11%
ความสำเร็จของสิทธิบัตร 11.11%
สิทธิบัตรระดับโลก 11.11%
การอ้างอิงสิทธิบัตร 11.11%
เปอร์เซ็นต์ของสิทธิบัตรที่อ้างถึง / ผลกระทบการอ้างอิงสิทธิบัตร 11.11%
ผลกระทบต่อการอ้างอิงบทความสิทธิบัตร 11.11%
เปอร์เซ็นต์ของบทความเกี่ยวกับการประสานงานด้านอุตสาหกรรม 11.11%
สิ่งตีพิมพ์ที่สำคัญทั้งหมดจาก Web of Science 11.11%

ดูวิธีการ

Tillburg University

เกณฑ์การจัดอันดับ -Tilburg University Economics Ranking:
การจัดอันดับอยู่บนพื้นฐานของวารสาร 35 ฉบับ
วารสาร (แหล่งที่มา) https://econtop.uvt.nl/journals.php

ดูวิธีการ

Urap

ดูวิธีการ

Us News

ดูวิธีการ

Webometrics

เกณฑ์การจัดอันดับ -Webometrics Ranking Web of Universities:
ทัศนวิสัย 50%
ความเป็นเลิศ 35%
ความโปร่งใส 10%
การแสดงออก 5%

ดูวิธีการ