มหาวิทยาลัยใน เชียงใหม่, ประเทศไทย
- อันดับและรีวิว -

เชียงใหม่
จำนวน 4 จาก 6
 • มหาวิทยาลัยใน เชียงใหม่
 • ได้รับการจัดอันดับอย่างน้อยหนึ่งอันดับ
27
 • รายการอันดับที่แตกต่างกัน
 • มหาวิทยาลัยใน เชียงใหม่
 • (จำนวน 22 สถาบันและจำนวน 5 การจัดอันดับวิชา)
12
 • อันดับ Global Rankings
 • มหาวิทยาลัยใน เชียงใหม่
 • ในบรรดาอันดับสูง 200 อันดับ

อันดับสูงสุดวิชาของมหาวิทยาลัยใน เชียงใหม่

การเกษตรและการทำป่าไม้
#151 
Chiang Mai University
การพยาบาล
#151 
Chiang Mai University
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
#401 
Chiang Mai University
การศึกษา
#401 
Chiang Mai University
---
#501 
Chiang Mai University
วิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ
#601 
Chiang Mai University
วิศวกรรม
#801 
Chiang Mai University

อันดับมหาวิทยาลัยใน เชียงใหม่, ประเทศไทย ปี 2022

#1

Chiang Mai University
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.4 / 5.0 (102 ความคิดเห็น)
Card image

 • #5 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[เผยแพร่เมื่อ 02 กันยายน, 2021]
 • #3 
 • #601 
QS World University Rankings
[เผยแพร่เมื่อ 08 มิถุนายน, 2021]
 • #3 
 • #445 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[เผยแพร่เมื่อ 04 เมษายน, 2022]


#2

Maejo University

ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.5 / 5.0 (317 ความคิดเห็น)
Card image

 • #22 
 • #565 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[เผยแพร่เมื่อ 04 เมษายน, 2022]
 • #23 
 • #3859 
Nature Index - Top Academic Institutions
[เผยแพร่เมื่อ 10 มิถุนายน, 2021]
 • #22 
 • #601 
QS University Rankings: Asia
[เผยแพร่เมื่อ 02 พฤศจิกายน, 2021]

#3

Rajamangala University of Technology Lanna

Card image

 • #46 
 • #6200 
Webometrics Ranking Web of Universities
[เผยแพร่เมื่อ 01 มกราคม, 2022]

#4

Payap University

ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.8 / 5.0 (47 ความคิดเห็น)
Card image

 • #48 
 • #6597 
Webometrics Ranking Web of Universities
[เผยแพร่เมื่อ 01 มกราคม, 2022]

#5

North Chiang Mai University

ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.4 / 5.0 (44 ความคิดเห็น)
Card image


#6

The Far Eastern University

ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.2 / 5.0 (38 ความคิดเห็น)
Card image


เชียงใหม่ ข้อมูลสำคัญสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

ประชากร: 201000

เวลา: GMT +7

เขต/จังหวัด: Chiang Mai,

ค่าครองชีพสำหรับนักเรียนใน เชียงใหม่:

* 100 = ราคาใน ลอนดอน

 • ค่าครองชีพโดยไม่รวมค่าที่พัก 53* (47 % ถูกกว่า ลอนดอน)
 • ค่าใช้จ่ายทั้งหมดรวมค่าที่พัก 37* (63 % ถูกกว่า ลอนดอน)
 • อาหาร (ร้านขายของชำ & ร้านอาหารราคาถูก) 60* (40 % ถูกกว่า ลอนดอน)
 • ราคา Big Mac โดยเฉลี่ย 137.26 THB
 • ประเภทปลั๊ก A
  • แรงดันไฟฟ้าในที่อยู่อาศัย: 220 V
  • ความถี่: 50 Hz
 • ประเภทปลั๊ก B
  • แรงดันไฟฟ้าในที่อยู่อาศัย: 220 V
  • ความถี่: 50 Hz
 • ประเภทปลั๊ก C
  • แรงดันไฟฟ้าในที่อยู่อาศัย: 220 V
  • ความถี่: 50 Hz
 • ประเภทปลั๊ก F
  • แรงดันไฟฟ้าในที่อยู่อาศัย: 220 V
  • ความถี่: 50 Hz

แผนที่มหาวิทยาลัยใน เชียงใหม่

google static map google map control google map control

Chiang Mai University อันดับที่ 1 ใน เชียงใหม่ ในการจัดอันดับเมตาของเราประกอบด้วย 117 การจัดอันดับมหาวิทยาลัย

ในบรรดามหาวิทยาลัยทุกแห่งใน เชียงใหม่Chiang Mai University มีการระบุไว้ในการจัดอันดับจำนวนมากที่สุด ดูทั้งหมด 35 อันดับที่ Chiang Mai University อยู่ในรายการ

Chiang Mai University อยู่ในอันดับที่ดีที่สุดใน เชียงใหม่ สำหรับ เกษตรศาสตร์ (การเกษตรและการทำป่าไม้) . ดูการจัดอันดับทั้งหมดที่ Chiang Mai University ได้รับการจัดอันดับ

Chiang Mai University อยู่ในอันดับที่ดีที่สุดใน เชียงใหม่ สำหรับ ยาและสุขภาพ (การพยาบาล) . ดูการจัดอันดับทั้งหมดที่ Chiang Mai University ได้รับการจัดอันดับ

Chiang Mai University อยู่ในอันดับที่ดีที่สุดใน เชียงใหม่ สำหรับ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) . ดูการจัดอันดับทั้งหมดที่ Chiang Mai University ได้รับการจัดอันดับ

Chiang Mai University อยู่ในอันดับที่ดีที่สุดใน เชียงใหม่ สำหรับ การศึกษา (การศึกษา) . ดูการจัดอันดับทั้งหมดที่ Chiang Mai University ได้รับการจัดอันดับ

Chiang Mai University อยู่ในอันดับที่ดีที่สุดใน เชียงใหม่ สำหรับ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ (---) . ดูการจัดอันดับทั้งหมดที่ Chiang Mai University ได้รับการจัดอันดับ

Chiang Mai University อยู่ในอันดับที่ดีที่สุดใน เชียงใหม่ สำหรับ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ (วิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ) . ดูการจัดอันดับทั้งหมดที่ Chiang Mai University ได้รับการจัดอันดับ

Chiang Mai University อยู่ในอันดับที่ดีที่สุดใน เชียงใหม่ สำหรับ วิศวกรรม (วิศวกรรม) . ดูการจัดอันดับทั้งหมดที่ Chiang Mai University ได้รับการจัดอันดับ

ผู้จัดอันดับ

British Quacquarelli Symonds, UK

เกณฑ์การจัดอันดับ -QS World University Rankings:
ชื่อเสียงทางการศึกษา 40%
ชื่อเสียงผู้ประกอบการ 10%
อัตราส่วนคณะ / นักศึกษา 20%
การอ้างอิงต่อคณะ 20%
อัตราส่วนคณะต่างประเทศ 5%
อัตราส่วนนักศึกษาต่างชาติ 5%

ดูวิธีการ

เกณฑ์การจัดอันดับ -QS Employability Rankings:
ชื่อเสียงของนายจ้าง 30%
ผลลัพธ์ศิษย์เก่า 25%
ความร่วมมือกับนายจ้างต่อคณะภาควิชา 25%
ความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและนักศึกษา 10%
อัตราการจ้างงานบัณฑิต 10%

ดูวิธีการ

เกณฑ์การจัดอันดับ -QS University Rankings: Asia:
ชื่อเสียงด้านวิชาการ 30%

ชื่อเสียงของนายจ้าง 20%

อัตราส่วนอาจารย์ / นักศึกษา 10%

เครือข่ายการวิจัยระหว่างประเทศ 10%

การอ้างอิงต่อสิ่งตีพิมพ์ 10%

ดูวิธีการ

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

เกณฑ์การจัดอันดับ -CWTS Leiden Ranking:
เผยแพร่งานวิจัยทางวิชาการ

ดูวิธีการ

Nature Index

เกณฑ์การจัดอันดับ -Nature Index - Top Academic Institutions:
จำนวนบทความ (AC)
จำนวนเศษส่วน (FC)
จำนวนเศษส่วนถ่วงน้ำหนัก (WFC)

RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

เกณฑ์การจัดอันดับ -RUR Reputation Ranking:
ชื่อเสียงด้านการสอน 50%
ชื่อเสียงด้านการวิจัย 50%

ดูวิธีการ

เกณฑ์การจัดอันดับ -RUR World University Rankings:
การสอน 40%
การวิจัย 40%
ความหลากหลายระหว่างประเทศ 10%
ความยั่งยืนทางการเงิน 10%

ดูวิธีการ

เกณฑ์การจัดอันดับ -RUR Research Performance Ranking:
ผลกระทบการอ้างอิงตามปกติ (การอ้างอิงสิ่งพิมพ์วิจัยจากนักเขียนของมหาวิทยาลัยทุกคนเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยทั่วโลก) 20%
การอ้างอิงต่อสิ่งตีพิมพ์ 20%
สิ่งตีพิมพ์ต่อนักวิชาการและนักวิจัย 20%
ชื่อเสียงการวิจัยระหว่างประเทศ 20%
ส่วนแบ่งการตีพิมพ์งานวิจัยซึ่งเขียนร่วมกันกับนักเขียนระหว่างประเทศ 20%

ดูวิธีการ

Scimago Institutions

เกณฑ์การจัดอันดับ -Scimago Institutions Rankings - Universities:
วิจัย 50%
นวัตกรรม 30%
สังคม 20%

ดูวิธีการ

ShanghaiRanking Consultancy

ดูวิธีการ

THE Times Higher Education, UK

เกณฑ์การจัดอันดับ -THE World University Rankings - Times Higher Education:
การสอน 30%
การวิจัย (ปริมาณรายได้และชื่อเสียง) 30%
การอ้างอิง 30%
มุมมอง
ระหว่างประเทศ (พนักงานนักเรียนการวิจัย) 7.5% รายได้จากอุตสาหกรรม (การถ่ายโอนความรู้) 2.5%

ดูวิธีการ

เกณฑ์การจัดอันดับ -THE Emerging Economies University Ranking - Times Higher Education:
การสอน30%

การวิจัย (ปริมาณรายได้และชื่อเสียง) 30%

การอ้างอิง 20%

มุมมองระหว่างประเทศ (พนักงาน นักเรียน การวิจัย) 10% ร

ายได้จากอุตสาหกรรม (การถ่ายโอนความรู้) 10%

ดูวิธีการ

เกณฑ์การจัดอันดับ -Best universities in the Asia-Pacific region:
การสอน 30%
การวิจัย (ปริมาณ รายได้และชื่อเสียง) 30%
การอ้างอิง 30%
มุมมองระหว่างประเทศ (พนักงาน นักเรียน การวิจัย) 7.5%
รายได้จากอุตสาหกรรม (การถ่ายโอนความรู้) 2.5%

ดูวิธีการ

ดูวิธีการ

ดูวิธีการ

ดูวิธีการ

ดูวิธีการ

ดูวิธีการ

ดูวิธีการ

ดูวิธีการ

ดูวิธีการ

ดูวิธีการ

ดูวิธีการ

ดูวิธีการ

Urap

ดูวิธีการ

Us News

ดูวิธีการ

Webometrics

เกณฑ์การจัดอันดับ -Webometrics Ranking Web of Universities:
ทัศนวิสัย 50%
ความเป็นเลิศ 35%
ความโปร่งใส 10%
การแสดงออก 5%

ดูวิธีการ