มหาวิทยาลัยใน ลอนดอน, อังกฤษ
- อันดับและรีวิว -

ลอนดอน
จำนวน 38 จาก 90
 • มหาวิทยาลัยใน ลอนดอน
 • ได้รับการจัดอันดับอย่างน้อยหนึ่งอันดับ
49
 • รายการอันดับที่แตกต่างกัน
 • มหาวิทยาลัยใน ลอนดอน
 • (จำนวน 39 สถาบันและจำนวน 10 การจัดอันดับวิชา)
49
 • อันดับ Global Rankings
 • มหาวิทยาลัยใน ลอนดอน
 • ในบรรดาอันดับสูง 200 อันดับ

สำหรับการศึกษาทางธุรกิจโปรดดูการจัดอันดับแยกต่างหากของเรา โรงเรียนธุรกิจในลอนดอน, อังกฤษ

อันดับสูงสุดวิชาของมหาวิทยาลัยใน ลอนดอน

วิศวกรรมเคมี
#1 
Imperial College of Science
เศรษฐศาสตร์
#1 
The London School of Economics and Political Science
สัตวแพทยศาสตร์
#1 
Royal Veterinary College University of London
ระบบข้อมูล
#1 
University College London
การศึกษา
#1 
University College London
ภาษาศาสตร์
#1 
University College London
การสื่อสารและการศึกษาสื่อ
#1 
City University London
ศิลปกรรมและการออกแบบ
#1 
Royal College of Art
การก่อสร้าง
#1 
University College London
กฎหมาย
#2 
The London School of Economics and Political Science

อันดับมหาวิทยาลัยใน ลอนดอน, อังกฤษ ปี 2022

ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.5 / 5.0 (796 ความคิดเห็น)
Card image

 • #3 
 • #4 
The Good University Guide - The Times
[เผยแพร่เมื่อ 17 กันยายน, 2021]
 • #3 
 • #12 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[เผยแพร่เมื่อ 02 กันยายน, 2021]
 • #6 
 • #7 
The Guardian The Best UK Universities - League Table
[เผยแพร่เมื่อ 11 กันยายน, 2021]


ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.2 / 5.0 (2203 ความคิดเห็น)
 • #6 
 • #7 
The Good University Guide - The Times
[เผยแพร่เมื่อ 17 กันยายน, 2021]
 • #4 
 • #18 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[เผยแพร่เมื่อ 02 กันยายน, 2021]
 • #8 
 • #9 
The Guardian The Best UK Universities - League Table
[เผยแพร่เมื่อ 11 กันยายน, 2021]


ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.5 / 5.0 (601 ความคิดเห็น)
Card image

 • #4 
 • #5 
The Good University Guide - The Times
[เผยแพร่เมื่อ 17 กันยายน, 2021]
 • #5 
 • #27 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[เผยแพร่เมื่อ 02 กันยายน, 2021]
 • #3 
 • #4 
The Guardian The Best UK Universities - League Table
[เผยแพร่เมื่อ 11 กันยายน, 2021]


ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.4 / 5.0 (2904 ความคิดเห็น)
Card image

 • #14 
 • #18 
The Good University Guide - The Times
[เผยแพร่เมื่อ 17 กันยายน, 2021]
 • #6 
 • #35 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[เผยแพร่เมื่อ 02 กันยายน, 2021]
 • #18 
 • #23 
The Guardian The Best UK Universities - League Table
[เผยแพร่เมื่อ 11 กันยายน, 2021]


ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.4 / 5.0 (2573 ความคิดเห็น)
Card image

 • #29 
 • #40 
The Good University Guide - The Times
[เผยแพร่เมื่อ 17 กันยายน, 2021]
 • #12 
 • #117 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[เผยแพร่เมื่อ 02 กันยายน, 2021]
 • #40 
 • #51 
The Guardian The Best UK Universities - League Table
[เผยแพร่เมื่อ 11 กันยายน, 2021]


ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.3 / 5.0 (912 ความคิดเห็น)
Card image

 • #42 
 • #55 
The Good University Guide - The Times
[เผยแพร่เมื่อ 17 กันยายน, 2021]
 • #35 
 • #351 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[เผยแพร่เมื่อ 02 กันยายน, 2021]
 • #81 
 • #104 
The Guardian The Best UK Universities - League Table
[เผยแพร่เมื่อ 11 กันยายน, 2021]


ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.3 / 5.0 (358 ความคิดเห็น)
Card image

 • #26 
 • #33 
The Good University Guide - The Times
[เผยแพร่เมื่อ 17 กันยายน, 2021]
 • #46 
 • #401 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[เผยแพร่เมื่อ 02 กันยายน, 2021]
 • #59 
 • #77 
The Guardian The Best UK Universities - League Table
[เผยแพร่เมื่อ 11 กันยายน, 2021]


ความพึงพอใจของนักเรียน: 3.9 / 5.0 (240 ความคิดเห็น)
 • #46 
 • #61 
The Good University Guide - The Times
[เผยแพร่เมื่อ 17 กันยายน, 2021]
 • #40 
 • #401 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[เผยแพร่เมื่อ 02 กันยายน, 2021]
 • #85 
 • #107 
The Guardian The Best UK Universities - League Table
[เผยแพร่เมื่อ 11 กันยายน, 2021]


ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.4 / 5.0 (138 ความคิดเห็น)
 • #60 
 • #78 
The Good University Guide - The Times
[เผยแพร่เมื่อ 17 กันยายน, 2021]
 • #28 
 • #201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[เผยแพร่เมื่อ 02 กันยายน, 2021]
 • #42 
 • #55 
CUG The Complete University Guide - UK
[เผยแพร่เมื่อ 13 มิถุนายน, 2022]


ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.4 / 5.0 (177 ความคิดเห็น)
 • #72 
 • #89 
The Good University Guide - The Times
[เผยแพร่เมื่อ 17 กันยายน, 2021]
 • #58 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[เผยแพร่เมื่อ 02 กันยายน, 2021]
 • #71 
 • #94 
The Guardian The Best UK Universities - League Table
[เผยแพร่เมื่อ 11 กันยายน, 2021]


ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.5 / 5.0 (333 ความคิดเห็น)
Card image

 • #39 
 • #52 
The Good University Guide - The Times
[เผยแพร่เมื่อ 17 กันยายน, 2021]
 • #20 
 • #26 
The Guardian The Best UK Universities - League Table
[เผยแพร่เมื่อ 11 กันยายน, 2021]
 • #30 
 • #38 
CUG The Complete University Guide - UK
[เผยแพร่เมื่อ 13 มิถุนายน, 2022]


ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.1 / 5.0 (903 ความคิดเห็น)
Card image

 • #99 
 • #123 
The Good University Guide - The Times
[เผยแพร่เมื่อ 17 กันยายน, 2021]
 • #42 
 • #401 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[เผยแพร่เมื่อ 02 กันยายน, 2021]
 • #89 
 • #112 
The Guardian The Best UK Universities - League Table
[เผยแพร่เมื่อ 11 กันยายน, 2021]


ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.1 / 5.0 (640 ความคิดเห็น)
 • #105 
 • #129 
The Good University Guide - The Times
[เผยแพร่เมื่อ 17 กันยายน, 2021]
 • #75 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[เผยแพร่เมื่อ 02 กันยายน, 2021]
 • #88 
 • #110 
The Guardian The Best UK Universities - League Table
[เผยแพร่เมื่อ 11 กันยายน, 2021]


ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.0 / 5.0 (859 ความคิดเห็น)
Card image

 • #103 
 • #127 
The Good University Guide - The Times
[เผยแพร่เมื่อ 17 กันยายน, 2021]
 • #71 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[เผยแพร่เมื่อ 02 กันยายน, 2021]
 • #90 
 • #113 
The Guardian The Best UK Universities - League Table
[เผยแพร่เมื่อ 11 กันยายน, 2021]


ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.1 / 5.0 (587 ความคิดเห็น)
Card image

 • #106 
 • #130 
The Good University Guide - The Times
[เผยแพร่เมื่อ 17 กันยายน, 2021]
 • #67 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[เผยแพร่เมื่อ 02 กันยายน, 2021]
 • #92 
 • #114 
The Guardian The Best UK Universities - League Table
[เผยแพร่เมื่อ 11 กันยายน, 2021]


ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.6 / 5.0 (597 ความคิดเห็น)
Card image

 • #45 
 • #401 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[เผยแพร่เมื่อ 02 กันยายน, 2021]
 • #40 
 • #389 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[เผยแพร่เมื่อ 04 เมษายน, 2022]
 • #52 
 • #925 
US News: Best Global Universities
[เผยแพร่เมื่อ 25 ตุลาคม, 2021]


ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.0 / 5.0 (95 ความคิดเห็น)
 • #78 
 • #100 
The Good University Guide - The Times
[เผยแพร่เมื่อ 17 กันยายน, 2021]
 • #65 
 • #87 
The Guardian The Best UK Universities - League Table
[เผยแพร่เมื่อ 11 กันยายน, 2021]
 • #61 
 • #801 
QS World University Rankings
[เผยแพร่เมื่อ 08 มิถุนายน, 2022]


 • #18 
 • #238 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[เผยแพร่เมื่อ 04 เมษายน, 2022]
 • #11 
 • #130 
US News: Best Global Universities
[เผยแพร่เมื่อ 25 ตุลาคม, 2021]
 • #18 
 • #201 
ARWU Academic Ranking of World Universities - ShanghaiRanking
[เผยแพร่เมื่อ 15 สิงหาคม, 2021]


ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.5 / 5.0 (97 ความคิดเห็น)
 • #36 
 • #731 
CWUR Center for World University Rankings
[เผยแพร่เมื่อ 25 เมษายน, 2022]
 • #110 
 • #4854 
Webometrics Ranking Web of Universities
[เผยแพร่เมื่อ 01 มกราคม, 2022]


ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.2 / 5.0 (173 ความคิดเห็น)
 • #107 
 • #131 
The Good University Guide - The Times
[เผยแพร่เมื่อ 17 กันยายน, 2021]
 • #414 
 • #130 
CUG The Complete University Guide - UK
[เผยแพร่เมื่อ 13 มิถุนายน, 2022]
 • #130 
 • #8212 
Webometrics Ranking Web of Universities
[เผยแพร่เมื่อ 01 มกราคม, 2022]


ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.4 / 5.0 (586 ความคิดเห็น)
 • #31 
 • #162 
StuDocu World University Ranking - EMEA - Europe, the Middle East and Africa
[เผยแพร่เมื่อ 06 กันยายน, 2021]

#22

School of Advanced Study, University of London

ความพึงพอใจของนักเรียน: 5.0 / 5.0 (21 ความคิดเห็น)
 • #91 
 • #2266 
Webometrics Ranking Web of Universities
[เผยแพร่เมื่อ 01 มกราคม, 2022]

ความพึงพอใจของนักเรียน: 5.0 / 5.0 (84 ความคิดเห็น)
Card image

 • #98 
 • #2863 
Webometrics Ranking Web of Universities
[เผยแพร่เมื่อ 01 มกราคม, 2022]


ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.0 / 5.0 (8 ความคิดเห็น)
 • #109 
 • #4773 
Webometrics Ranking Web of Universities
[เผยแพร่เมื่อ 01 มกราคม, 2022]

 • #118 
 • #6132 
Webometrics Ranking Web of Universities
[เผยแพร่เมื่อ 01 มกราคม, 2022]

ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.7 / 5.0 (1135 ความคิดเห็น)
Card image

 • #120 
 • #7023 
Webometrics Ranking Web of Universities
[เผยแพร่เมื่อ 01 มกราคม, 2022]


 • #121 
 • #7044 
Webometrics Ranking Web of Universities
[เผยแพร่เมื่อ 01 มกราคม, 2022]


ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.8 / 5.0 (272 ความคิดเห็น)
 • #122 
 • #7425 
Webometrics Ranking Web of Universities
[เผยแพร่เมื่อ 01 มกราคม, 2022]


ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.4 / 5.0 (263 ความคิดเห็น)
 • #126 
 • #7848 
Webometrics Ranking Web of Universities
[เผยแพร่เมื่อ 01 มกราคม, 2022]


ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.4 / 5.0 (263 ความคิดเห็น)
 • #128 
 • #8091 
Webometrics Ranking Web of Universities
[เผยแพร่เมื่อ 01 มกราคม, 2022]


 • #132 
 • #8386 
Webometrics Ranking Web of Universities
[เผยแพร่เมื่อ 01 มกราคม, 2022]

 • #133 
 • #8603 
Webometrics Ranking Web of Universities
[เผยแพร่เมื่อ 01 มกราคม, 2022]

 • #137 
 • #9208 
Webometrics Ranking Web of Universities
[เผยแพร่เมื่อ 01 มกราคม, 2022]


 • #139 
 • #9264 
Webometrics Ranking Web of Universities
[เผยแพร่เมื่อ 01 มกราคม, 2022]

 • #152 
 • #10369 
Webometrics Ranking Web of Universities
[เผยแพร่เมื่อ 01 มกราคม, 2022]

 • #155 
 • #10742 
Webometrics Ranking Web of Universities
[เผยแพร่เมื่อ 01 มกราคม, 2022]

 • #166 
 • #11986 
Webometrics Ranking Web of Universities
[เผยแพร่เมื่อ 01 มกราคม, 2022]

#38

The School of Pharmacy, University of London

ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.7 / 5.0 (104 ความคิดเห็น)
Card image

 • #79 
 • #2358 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[เผยแพร่เมื่อ 15 ธันวาคม, 2021]

#39

British College of Osteopathic Medicine

ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.8 / 5.0 (272 ความคิดเห็น)

ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.8 / 5.0 (20 ความคิดเห็น)

ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.5 / 5.0 (117 ความคิดเห็น)
Card image


#42

Condé Nast College of Fashion & Design

ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.4 / 5.0 (263 ความคิดเห็น)

#43

Fashion Retail Academy

ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.4 / 5.0 (263 ความคิดเห็น)

ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.3 / 5.0 (432 ความคิดเห็น)

ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.3 / 5.0 (457 ความคิดเห็น)

#46

School Centred Initial Teacher Training in East London Schools

ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.3 / 5.0 (19 ความคิดเห็น)

ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.3 / 5.0 (19 ความคิดเห็น)
Card image


#48

London, Webster University
Webster University

ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.1 / 5.0 (593 ความคิดเห็น)

#49

KLC School of Design

ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.0 / 5.0 (71 ความคิดเห็น)

#50

London College of Creative Media

ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.0 / 5.0 (71 ความคิดเห็น)

ลอนดอน ข้อมูลสำคัญสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

ประชากร: 7557000

เวลา: GMT +0

เขต/จังหวัด: England, Greater London

ค่าครองชีพสำหรับนักเรียนใน ลอนดอน:

* 100 = ราคาใน นิวยอร์ก

 • ค่าครองชีพโดยไม่รวมค่าที่พัก 85* (15 % ถูกกว่า นิวยอร์ก)
 • ค่าใช้จ่ายทั้งหมดรวมค่าที่พัก 80* (21 % ถูกกว่า นิวยอร์ก)
 • อาหาร (ร้านขายของชำ & ร้านอาหารราคาถูก) 90* (10 % ถูกกว่า นิวยอร์ก)
 • ราคา Big Mac โดยเฉลี่ย 3.78 £
 • ประเภทปลั๊ก G
  • แรงดันไฟฟ้าในที่อยู่อาศัย: 230 V
  • ความถี่: 50 Hz

แผนที่มหาวิทยาลัยใน ลอนดอน

google static map google map control google map control

Imperial College of Science อันดับที่ 1 ใน ลอนดอน ในการจัดอันดับเมตาของเราประกอบด้วย 123 การจัดอันดับมหาวิทยาลัย

ในบรรดามหาวิทยาลัยทุกแห่งใน ลอนดอนUniversity College London มีการระบุไว้ในการจัดอันดับจำนวนมากที่สุด ดูทั้งหมด 57 อันดับที่ University College London อยู่ในรายการ

Imperial College of Science อยู่ในอันดับที่ดีที่สุดใน ลอนดอน สำหรับ วิศวกรรม (วิศวกรรมเคมี) . ดูการจัดอันดับทั้งหมดที่ Imperial College of Science ได้รับการจัดอันดับ

The London School of Economics and Political Science อยู่ในอันดับที่ดีที่สุดใน ลอนดอน สำหรับ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์) . ดูการจัดอันดับทั้งหมดที่ The London School of Economics and Political Science ได้รับการจัดอันดับ

Royal Veterinary College University of London อยู่ในอันดับที่ดีที่สุดใน ลอนดอน สำหรับ ยาและสุขภาพ (สัตวแพทยศาสตร์) . ดูการจัดอันดับทั้งหมดที่ Royal Veterinary College University of London ได้รับการจัดอันดับ

University College London อยู่ในอันดับที่ดีที่สุดใน ลอนดอน สำหรับ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ (ระบบข้อมูล) . ดูการจัดอันดับทั้งหมดที่ University College London ได้รับการจัดอันดับ

University College London อยู่ในอันดับที่ดีที่สุดใน ลอนดอน สำหรับ การศึกษา (การศึกษา) . ดูการจัดอันดับทั้งหมดที่ University College London ได้รับการจัดอันดับ

University College London อยู่ในอันดับที่ดีที่สุดใน ลอนดอน สำหรับ ภาษาและวรรณคดี (ภาษาศาสตร์) . ดูการจัดอันดับทั้งหมดที่ University College London ได้รับการจัดอันดับ

City University London อยู่ในอันดับที่ดีที่สุดใน ลอนดอน สำหรับ วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน (การสื่อสารและการศึกษาสื่อ) . ดูการจัดอันดับทั้งหมดที่ City University London ได้รับการจัดอันดับ

Royal College of Art อยู่ในอันดับที่ดีที่สุดใน ลอนดอน สำหรับ ทัศนศิลป์และการแสดง (ศิลปกรรมและการออกแบบ) . ดูการจัดอันดับทั้งหมดที่ Royal College of Art ได้รับการจัดอันดับ

University College London อยู่ในอันดับที่ดีที่สุดใน ลอนดอน สำหรับ สถาปัตยกรรม อาคาร และการวางแผน (การก่อสร้าง) . ดูการจัดอันดับทั้งหมดที่ University College London ได้รับการจัดอันดับ

The London School of Economics and Political Science อยู่ในอันดับที่ดีที่สุดใน ลอนดอน สำหรับ กฎหมาย (กฎหมาย) . ดูการจัดอันดับทั้งหมดที่ The London School of Economics and Political Science ได้รับการจัดอันดับ

Imperial College of Science อยู่ในอันดับที่ดีที่สุดใน ลอนดอน สำหรับ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (ธรณีวิทยา) . ดูการจัดอันดับทั้งหมดที่ Imperial College of Science ได้รับการจัดอันดับ

Royal Veterinary College University of London อยู่ในอันดับที่ดีที่สุดใน ลอนดอน สำหรับ เกษตรศาสตร์ (การเกษตรและการทำป่าไม้) . ดูการจัดอันดับทั้งหมดที่ Royal Veterinary College University of London ได้รับการจัดอันดับ

Imperial College of Science อยู่ในอันดับที่ดีที่สุดใน ลอนดอน สำหรับ คณิตศาสตร์ (---) . ดูการจัดอันดับทั้งหมดที่ Imperial College of Science ได้รับการจัดอันดับ

Goldsmiths, University of London อยู่ในอันดับที่ดีที่สุดใน ลอนดอน สำหรับ การออกแบบ (การออกแบบและงานฝีมือ) . ดูการจัดอันดับทั้งหมดที่ Goldsmiths, University of London ได้รับการจัดอันดับ

King's College London อยู่ในอันดับที่ดีที่สุดใน ลอนดอน สำหรับ วิทยาศาสตร์การกีฬา (วิทยาศาสตร์การกีฬา) . ดูการจัดอันดับทั้งหมดที่ King's College London ได้รับการจัดอันดับ

ผู้จัดอันดับ

4icu

ดูวิธีการ

ดูวิธีการ

British Quacquarelli Symonds, UK

เกณฑ์การจัดอันดับ -QS World University Rankings:
ชื่อเสียงทางการศึกษา 40%
ชื่อเสียงผู้ประกอบการ 10%
อัตราส่วนคณะ / นักศึกษา 20%
การอ้างอิงต่อคณะ 20%
อัตราส่วนคณะต่างประเทศ 5%
อัตราส่วนนักศึกษาต่างชาติ 5%

ดูวิธีการ

เกณฑ์การจัดอันดับ -QS Employability Rankings:
ชื่อเสียงของนายจ้าง 30%
ผลลัพธ์ศิษย์เก่า 25%
ความร่วมมือกับนายจ้างต่อคณะภาควิชา 25%
ความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและนักศึกษา 10%
อัตราการจ้างงานบัณฑิต 10%

ดูวิธีการ

เกณฑ์การจัดอันดับ -QS 50 under 50:
ขึ้นอยู่กับวิธีการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก QS มหาวิทยาลัยชั้นนำ 50 แห่งที่มีอายุต่ำกว่า 50 ปี

ชื่อเสียงทางการศึกษา 40%

ชื่อเสียงผู้ประกอบการ 10%

อัตราส่วนคณะ / นักศึกษา 20%

การอ้างอิงต่อคณะ 20%

อัตราส่วนคณะต่างประเทศ 5%

อัตราส่วนนักศึกษาต่างชาติ 5%

ดูวิธีการ

CWUR Center for World University Rankings

เกณฑ์การจัดอันดับ -CWUR Center for World University Rankings:
ประสิทธิผลการวิจัย 40%
คุณภาพการศึกษา 25%
การจ้างงานศิษย์เก่า 25%
คุณภาพของคณะภาควิชา 10%

ดูวิธีการ

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

เกณฑ์การจัดอันดับ -CWTS Leiden Ranking:
เผยแพร่งานวิจัยทางวิชาการ

ดูวิธีการ

NTU ranking

เกณฑ์การจัดอันดับ -NTU Performance Ranking of Scientific Papers:
ความเป็นเลิศด้านการวิจัย 40%
ผลกระทบจากงานวิจัย 35%
ผลิตภาพผลงานวิจัย 25%

ดูวิธีการ

เกณฑ์การจัดอันดับ -NTU Europe:
ประสิทธิภาพเชิงวิทยาศาสตร์ 23%
ศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ 15%
ผู้สำเร็จการศึกษาในตลาดแรงงาน 15%
ความเป็นสากล 15%
ความเหนือชั้น 14%
เงื่อนไขการเรียนรู้ 10%

ดูวิธีการ

Nature Index

เกณฑ์การจัดอันดับ -Nature Index - Top Academic Institutions:
จำนวนบทความ (AC)
จำนวนเศษส่วน (FC)
จำนวนเศษส่วนถ่วงน้ำหนัก (WFC)

RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

เกณฑ์การจัดอันดับ -RUR Reputation Ranking:
ชื่อเสียงด้านการสอน 50%
ชื่อเสียงด้านการวิจัย 50%

ดูวิธีการ

เกณฑ์การจัดอันดับ -RUR World University Rankings:
การสอน 40%
การวิจัย 40%
ความหลากหลายระหว่างประเทศ 10%
ความยั่งยืนทางการเงิน 10%

ดูวิธีการ

เกณฑ์การจัดอันดับ -RUR Research Performance Ranking:
ผลกระทบการอ้างอิงตามปกติ (การอ้างอิงสิ่งพิมพ์วิจัยจากนักเขียนของมหาวิทยาลัยทุกคนเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยทั่วโลก) 20%
การอ้างอิงต่อสิ่งตีพิมพ์ 20%
สิ่งตีพิมพ์ต่อนักวิชาการและนักวิจัย 20%
ชื่อเสียงการวิจัยระหว่างประเทศ 20%
ส่วนแบ่งการตีพิมพ์งานวิจัยซึ่งเขียนร่วมกันกับนักเขียนระหว่างประเทศ 20%

ดูวิธีการ

Scimago Institutions

เกณฑ์การจัดอันดับ -Scimago Institutions Rankings - Universities:
วิจัย 50%
นวัตกรรม 30%
สังคม 20%

ดูวิธีการ

ShanghaiRanking Consultancy

ดูวิธีการ

StuDocu

ดูวิธีการ

THE Times Higher Education, UK

เกณฑ์การจัดอันดับ -THE World University Rankings - Times Higher Education:
การสอน 30%
การวิจัย (ปริมาณรายได้และชื่อเสียง) 30%
การอ้างอิง 30%
มุมมอง
ระหว่างประเทศ (พนักงานนักเรียนการวิจัย) 7.5% รายได้จากอุตสาหกรรม (การถ่ายโอนความรู้) 2.5%

ดูวิธีการ

เกณฑ์การจัดอันดับ -THE Global University Employability Ranking - Times Higher Education:
ความสามารถในการจ้างงาน (แบบสำรวจ) 100%

ดูวิธีการ

เกณฑ์การจัดอันดับ -THE World Reputation Rankings - Times Higher Education:
ชื่อเสียงการวิจัย 66,6%
ชื่อเสียงการสอน 33,3%

ดูวิธีการ

เกณฑ์การจัดอันดับ -THE World’s Most International Universities - Times Higher Education:
สัดส่วนของนักศึกษาต่างชาติ 25%

สัดส่วนของพนักงานต่างชาติ 25%

สัดส่วนของวารสารสิ่งพิมพ์ที่มีผู้เขียนร่วมระหว่างประเทศหนึ่งคนหรือมากกว่า 25%

ชื่อเสียงระดับนานาชาติของมหาวิทยาลัย 25%

ดูวิธีการ

เกณฑ์การจัดอันดับ -THE Young University Rankings - Times Higher Education:
การสอน 30%

การวิจัย (ปริมาณ รายได้และชื่อเสียง) 30%

การอ้างอิง 30%

มุมมองระหว่างประเทศ (พนักงาน นักเรียน การวิจัย) 7.5%

รายได้จากอุตสาหกรรม (การถ่ายโอนความรู้) 2.5%

ดูวิธีการ

ดูวิธีการ

ดูวิธีการ

ดูวิธีการ

ดูวิธีการ

ดูวิธีการ

ดูวิธีการ

ดูวิธีการ

ดูวิธีการ

ดูวิธีการ

ดูวิธีการ

ดูวิธีการ

ดูวิธีการ

ดูวิธีการ

ดูวิธีการ

ดูวิธีการ

ดูวิธีการ

ดูวิธีการ

ดูวิธีการ

ดูวิธีการ

ดูวิธีการ

The Guardian News and Media Limited

เกณฑ์การจัดอันดับ -The Guardian The Best UK Universities - League Table:
อัตราส่วนนักศึกษาต่อเจ้าหน้าที่เพิ่มมูลค่า 15%
คุณค่าที่เพิ่ม 15%
คะแนนการเข้า 15%
โอกาสในการทำงาน 15%
NSS - การสอน 10%
NSS - การประเมินและข้อเสนอแนะ 10%

ดูวิธีการ

The Times and The Sunday Times

ดูวิธีการ

The University League Tables

เกณฑ์การจัดอันดับ -CUG The Complete University Guide - UK:
มาตรฐานการเข้า
ความพึงพอใจของนักเรียน
คุณภาพของการวิจัย
ความเข้มข้นของการวิจัย
โอกาสในการสำเร็จการศึกษา
อัตราส่วนนักศึกษาต่อเจ้าหน้าที่
ค่าใช้จ่ายการบริการด้านวิชาการ
ค่าใช้จ่ายสิ่งอำนวยความสะดวก
เกียรตินิยมดี
การสำเร็จระดับการศึกษา

ดูวิธีการ

Thomson Reuters

เกณฑ์การจัดอันดับ -Reuters Most Innovative Universities:
ปริมาณสิทธิบัตร 33%
การอ้างอิงสิทธิบัตร 34%
ผลกระทบของการอ้างอิงบทความอุตสาหกรรม 11%
เปอร์เซ็นต์ของบทความที่ทำงานร่วมกันในอุตสาหกรรม 11%
สิ่งตีพิมพ์ที่สำคัญทั้งหมดจาก Web of Science 11%

ดูวิธีการ

เกณฑ์การจัดอันดับ -Reuters Most Innovative Universities Europe:
ปริมาณสิทธิบัตร 11.11%
ความสำเร็จของสิทธิบัตร 11.11%
สิทธิบัตรระดับโลก 11.11%
การอ้างอิงสิทธิบัตร 11.11%
เปอร์เซ็นต์ของสิทธิบัตรที่อ้างถึง / ผลกระทบการอ้างอิงสิทธิบัตร 11.11%
ผลกระทบต่อการอ้างอิงบทความสิทธิบัตร 11.11%
เปอร์เซ็นต์ของบทความเกี่ยวกับการประสานงานด้านอุตสาหกรรม 11.11%
สิ่งตีพิมพ์ที่สำคัญทั้งหมดจาก Web of Science 11.11%

ดูวิธีการ

Urap

ดูวิธีการ

Us News

ดูวิธีการ

Webometrics

เกณฑ์การจัดอันดับ -Webometrics Ranking Web of Universities:
ทัศนวิสัย 50%
ความเป็นเลิศ 35%
ความโปร่งใส 10%
การแสดงออก 5%

ดูวิธีการ