มหาวิทยาลัยใน มอสโก, ประเทศรัสเซีย
- อันดับและรีวิว -

มอสโก
จำนวน 52 จาก 69
 • มหาวิทยาลัยใน มอสโก
 • ได้รับการจัดอันดับอย่างน้อยหนึ่งอันดับ
43
 • รายการอันดับที่แตกต่างกัน
 • มหาวิทยาลัยใน มอสโก
 • (จำนวน 38 สถาบันและจำนวน 5 การจัดอันดับวิชา)
27
 • อันดับ Global Rankings
 • มหาวิทยาลัยใน มอสโก
 • ในบรรดาอันดับสูง 200 อันดับ

สำหรับการศึกษาทางธุรกิจโปรดดูการจัดอันดับแยกต่างหากของเรา โรงเรียนธุรกิจในมอสโก, ประเทศรัสเซีย

อันดับสูงสุดวิชาของมหาวิทยาลัยใน มอสโก

ภาษาศาสตร์
#19 
Moscow State University M. V. Lomonosov
ฟิสิกส์
#26 
Moscow State University M. V. Lomonosov
วิศวกรรม - แร่และการขุด
#28 
National University of Science and Technology "MISIS"
การเมือง
#37 
MGIMO University
---
#40 
Moscow State University M. V. Lomonosov
ศิลปะและมนุษยศาสตร์
#44 
Moscow State University M. V. Lomonosov
วิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ
#62 
Moscow State University M. V. Lomonosov
กฎหมาย
#85 
National Research University Higher School of Economics
เภสัชศาสตร์และเภสัชวิทยา
#94 
Moscow State University M. V. Lomonosov
การศึกษา
#126 
National Research University Higher School of Economics

อันดับมหาวิทยาลัยใน มอสโก, ประเทศรัสเซีย ปี 2022

#1

Moscow Institute of Physics and Technology
Московский физико-технический институт

ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.9 / 5.0 (38 ความคิดเห็น)
Card image

 • #2 
 • #201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[เผยแพร่เมื่อ 02 กันยายน, 2021]
 • #5 
 • #267 
QS World University Rankings
[เผยแพร่เมื่อ 08 มิถุนายน, 2022]
 • #10 
 • #449 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[เผยแพร่เมื่อ 04 เมษายน, 2022]


#2

Moscow State University M. V. Lomonosov
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Card image

 • #1 
 • #158 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[เผยแพร่เมื่อ 02 กันยายน, 2021]
 • #1 
 • #75 
QS World University Rankings
[เผยแพร่เมื่อ 08 มิถุนายน, 2022]
 • #1 
 • #121 
QS Employability Rankings
[เผยแพร่เมื่อ 23 กันยายน, 2021]


#3

National Research University Higher School of Economics
Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики"

ความพึงพอใจของนักเรียน: 5.0 / 5.0 (14 ความคิดเห็น)
Card image

 • #3 
 • #301 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[เผยแพร่เมื่อ 02 กันยายน, 2021]
 • #8 
 • #308 
QS World University Rankings
[เผยแพร่เมื่อ 08 มิถุนายน, 2022]
 • #3 
 • #390 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[เผยแพร่เมื่อ 04 เมษายน, 2022]


#4

National Research Nuclear University MEPI
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

 • #5 
 • #401 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[เผยแพร่เมื่อ 02 กันยายน, 2021]
 • #9 
 • #308 
QS World University Rankings
[เผยแพร่เมื่อ 08 มิถุนายน, 2022]
 • #6 
 • #418 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[เผยแพร่เมื่อ 04 เมษายน, 2022]


#5

Peoples' Friendship University of Russia
Российский университет дружбы народов

Card image

 • #13 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[เผยแพร่เมื่อ 02 กันยายน, 2021]
 • #7 
 • #295 
QS World University Rankings
[เผยแพร่เมื่อ 08 มิถุนายน, 2022]
 • #15 
 • #482 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[เผยแพร่เมื่อ 04 เมษายน, 2022]


#6

National University of Science and Technology "MISIS"
Национальный исследовательский технологический университет

ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.9 / 5.0 (65 ความคิดเห็น)
Card image

 • #12 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[เผยแพร่เมื่อ 02 กันยายน, 2021]
 • #17 
 • #467 
QS World University Rankings
[เผยแพร่เมื่อ 08 มิถุนายน, 2022]
 • #25 
 • #517 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[เผยแพร่เมื่อ 04 เมษายน, 2022]


#7

Bauman Moscow State Technical University
Московский государственный технический университет

ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.3 / 5.0 (615 ความคิดเห็น)
 • #15 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[เผยแพร่เมื่อ 02 กันยายน, 2021]
 • #2 
 • #230 
QS World University Rankings
[เผยแพร่เมื่อ 08 มิถุนายน, 2022]
 • #29 
 • #534 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[เผยแพร่เมื่อ 04 เมษายน, 2022]


#8

Plekhanov Russian University of Economics
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова

ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.8 / 5.0 (36 ความคิดเห็น)
Card image

 • #8 
 • #501 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[เผยแพร่เมื่อ 02 กันยายน, 2021]
 • #23 
 • #651 
QS World University Rankings
[เผยแพร่เมื่อ 08 มิถุนายน, 2022]
 • #34 
 • #542 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[เผยแพร่เมื่อ 04 เมษายน, 2022]


#9

Sechenov First Moscow State Medical University

Card image

 • #19 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[เผยแพร่เมื่อ 02 กันยายน, 2021]
 • #24 
 • #651 
QS World University Rankings
[เผยแพร่เมื่อ 08 มิถุนายน, 2022]
 • #17 
 • #487 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[เผยแพร่เมื่อ 04 เมษายน, 2022]


#10

MGIMO University
Московский государственный институт международных отношений

ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.5 / 5.0 (347 ความคิดเห็น)
 • #12 
 • #345 
QS World University Rankings
[เผยแพร่เมื่อ 08 มิถุนายน, 2022]
 • #70 
 • #569 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[เผยแพร่เมื่อ 04 เมษายน, 2022]
 • #5 
 • #201 
QS Employability Rankings
[เผยแพร่เมื่อ 23 กันยายน, 2021]


#11

Moscow State University of Civil Engineering
Московский государственный строительный университет

 • #11 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[เผยแพร่เมื่อ 02 กันยายน, 2021]
 • #16 
 • #484 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[เผยแพร่เมื่อ 04 เมษายน, 2022]
 • #18 
 • #201 
THE Emerging Economies University Ranking - Times Higher Education
[เผยแพร่เมื่อ 19 ตุลาคม, 2021]


#12

Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, РАНХиГС

 • #57 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[เผยแพร่เมื่อ 02 กันยายน, 2021]
 • #30 
 • #801 
QS World University Rankings
[เผยแพร่เมื่อ 08 มิถุนายน, 2022]
 • #48 
 • #501 
THE Emerging Economies University Ranking - Times Higher Education
[เผยแพร่เมื่อ 19 ตุลาคม, 2021]


#13

National Research University Moscow Power Engineering Institute
Московский энергетический институт

 • #42 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[เผยแพร่เมื่อ 02 กันยายน, 2021]
 • #45 
 • #1201 
QS World University Rankings
[เผยแพร่เมื่อ 08 มิถุนายน, 2022]
 • #74 
 • #571 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[เผยแพร่เมื่อ 04 เมษายน, 2022]


#14

Moscow Aviation Institute (National Research University)

ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.5 / 5.0 (68 ความคิดเห็น)
Card image

 • #40 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[เผยแพร่เมื่อ 02 กันยายน, 2021]
 • #54 
 • #558 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[เผยแพร่เมื่อ 04 เมษายน, 2022]
 • #31 
 • #401 
THE Emerging Economies University Ranking - Times Higher Education
[เผยแพร่เมื่อ 19 ตุลาคม, 2021]


#15

Finance Academy under the Government of the Russian Federation
Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации

ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.6 / 5.0 (116 ความคิดเห็น)
 • #34 
 • #1001 
QS World University Rankings
[เผยแพร่เมื่อ 08 มิถุนายน, 2022]
 • #21 
 • #500 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[เผยแพร่เมื่อ 04 เมษายน, 2022]
 • #29 
 • #140 
QS University Rankings: EECA Emerging Europe & Central Asia
[เผยแพร่เมื่อ 15 ธันวาคม, 2021]


#16

Moscow Polytech
Московский Политех

 • #41 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[เผยแพร่เมื่อ 02 กันยายน, 2021]
 • #106 
 • #591 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[เผยแพร่เมื่อ 04 เมษายน, 2022]
 • #37 
 • #501 
THE Emerging Economies University Ranking - Times Higher Education
[เผยแพร่เมื่อ 19 ตุลาคม, 2021]


#17

Russian National Research Medical University
Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова

ความพึงพอใจของนักเรียน: 5.0 / 5.0 (4 ความคิดเห็น)
Card image

 • #55 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[เผยแพร่เมื่อ 02 กันยายน, 2021]
 • #27 
 • #531 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[เผยแพร่เมื่อ 04 เมษายน, 2022]
 • #22 
 • #1582 
US News: Best Global Universities
[เผยแพร่เมื่อ 25 ตุลาคม, 2021]


#18

Mendeleev University of Chemical Technology of Russia
Российский химико-технологический университет

ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.5 / 5.0 (60 ความคิดเห็น)
 • #36 
 • #1001 
QS World University Rankings
[เผยแพร่เมื่อ 08 มิถุนายน, 2022]
 • #112 
 • #593 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[เผยแพร่เมื่อ 04 เมษายน, 2022]
 • #25 
 • #2238 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[เผยแพร่เมื่อ 15 ธันวาคม, 2021]


#19

Moscow School of Economics, Lomonosov Moscow State University

 • #1 
 • #203 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[เผยแพร่เมื่อ 04 เมษายน, 2022]
 • #1 
 • #324 
US News: Best Global Universities
[เผยแพร่เมื่อ 25 ตุลาคม, 2021]

#20

Russian Technological University MIREA
Московский технологический университет

Card image

 • #39 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[เผยแพร่เมื่อ 02 กันยายน, 2021]
 • #42 
 • #1201 
QS World University Rankings
[เผยแพร่เมื่อ 08 มิถุนายน, 2022]
 • #36 
 • #501 
THE Emerging Economies University Ranking - Times Higher Education
[เผยแพร่เมื่อ 19 ตุลาคม, 2021]


#21

Skolkovo Institute of Science & Technology

Card image

 • #7 
 • #426 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[เผยแพร่เมื่อ 04 เมษายน, 2022]
 • #10 
 • #753 
US News: Best Global Universities
[เผยแพร่เมื่อ 25 ตุลาคม, 2021]
 • #7 
 • #701 
ARWU Academic Ranking of World Universities - ShanghaiRanking
[เผยแพร่เมื่อ 15 สิงหาคม, 2022]


#22

Moscow State Pedagogical University
Московский педагогический государственный университет

 • #44 
 • #1201 
QS World University Rankings
[เผยแพร่เมื่อ 08 มิถุนายน, 2022]
 • #61 
 • #565 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[เผยแพร่เมื่อ 04 เมษายน, 2022]
 • #59 
 • #251 
QS University Rankings: EECA Emerging Europe & Central Asia
[เผยแพร่เมื่อ 15 ธันวาคม, 2021]

#23

Russian State University for the Humanities
Российский государственный гуманитарный университет

Card image

 • #47 
 • #1201 
QS World University Rankings
[เผยแพร่เมื่อ 08 มิถุนายน, 2022]
 • #127 
 • #600 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[เผยแพร่เมื่อ 04 เมษายน, 2022]
 • #53 
 • #231 
QS University Rankings: EECA Emerging Europe & Central Asia
[เผยแพร่เมื่อ 15 ธันวาคม, 2021]


#24

Russian State Agricultural University
Российский государственный аграрный университет

Card image

 • #46 
 • #1201 
QS World University Rankings
[เผยแพร่เมื่อ 08 มิถุนายน, 2022]
 • #38 
 • #545 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[เผยแพร่เมื่อ 04 เมษายน, 2022]
 • #67 
 • #251 
QS University Rankings: EECA Emerging Europe & Central Asia
[เผยแพร่เมื่อ 15 ธันวาคม, 2021]


#25

Moscow Institute of Electronic Technology
Московский государственный институт электронной техники

ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.8 / 5.0 (30 ความคิดเห็น)
 • #44 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[เผยแพร่เมื่อ 02 กันยายน, 2021]
 • #21 
 • #251 
THE Emerging Economies University Ranking - Times Higher Education
[เผยแพร่เมื่อ 19 ตุลาคม, 2021]
 • #48 
 • #221 
QS University Rankings: EECA Emerging Europe & Central Asia
[เผยแพร่เมื่อ 15 ธันวาคม, 2021]


#26

Russian State University of Oil and Gas
Российский государственный университет нефти и газа имени И. М. Губкина

ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.9 / 5.0 (123 ความคิดเห็น)
 • #28 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[เผยแพร่เมื่อ 02 กันยายน, 2021]
 • #57 
 • #501 
THE Emerging Economies University Ranking - Times Higher Education
[เผยแพร่เมื่อ 19 ตุลาคม, 2021]
 • #38 
 • #2837 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[เผยแพร่เมื่อ 15 ธันวาคม, 2021]


#27

Moscow Technical University of Communications and Informatics
Московский технический университет связи и информатики

ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.4 / 5.0 (77 ความคิดเห็น)
Card image

 • #104 
 • #590 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[เผยแพร่เมื่อ 04 เมษายน, 2022]
 • #61 
 • #251 
QS University Rankings: EECA Emerging Europe & Central Asia
[เผยแพร่เมื่อ 15 ธันวาคม, 2021]
 • #39 
 • #165 
QS University Rankings BRICS
[เผยแพร่เมื่อ 06 พฤษภาคม, 2019]

#28

Moscow State Technological University "Stankin"
Московский государственный технологический университет

ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.9 / 5.0 (50 ความคิดเห็น)
 • #59 
 • #564 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[เผยแพร่เมื่อ 04 เมษายน, 2022]
 • #60 
 • #251 
QS University Rankings: EECA Emerging Europe & Central Asia
[เผยแพร่เมื่อ 15 ธันวาคม, 2021]
 • #62 
 • #291 
QS University Rankings BRICS
[เผยแพร่เมื่อ 06 พฤษภาคม, 2019]

#29

Moscow State University of Food Production
Московский государственный университет пищевых производств

 • #98 
 • #587 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[เผยแพร่เมื่อ 04 เมษายน, 2022]
 • #43 
 • #200 
QS University Rankings: EECA Emerging Europe & Central Asia
[เผยแพร่เมื่อ 15 ธันวาคม, 2021]
 • #68 
 • #853 
RUR World University Rankings
[เผยแพร่เมื่อ 04 มีนาคม, 2022]

#30

Russian State Social University
Российский государственный социальный университет

ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.9 / 5.0 (10 ความคิดเห็น)
 • #53 
 • #557 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[เผยแพร่เมื่อ 04 เมษายน, 2022]
 • #97 
 • #351 
QS University Rankings: EECA Emerging Europe & Central Asia
[เผยแพร่เมื่อ 15 ธันวาคม, 2021]
 • #67 
 • #301 
QS University Rankings BRICS
[เผยแพร่เมื่อ 06 พฤษภาคม, 2019]

#31

Moscow State Regional University
Московский государственный областной университет

Card image

 • #47 
 • #552 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[เผยแพร่เมื่อ 04 เมษายน, 2022]
 • #70 
 • #3459 
Webometrics Ranking Web of Universities
[เผยแพร่เมื่อ 01 มกราคม, 2022]

#32

Moscow State University of Psychology and Education
Московский городской психолого-педагогический университет

 • #55 
 • #558 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[เผยแพร่เมื่อ 04 เมษายน, 2022]
 • #93 
 • #4194 
Webometrics Ranking Web of Universities
[เผยแพร่เมื่อ 01 มกราคม, 2022]

#33

Moscow City Teachers' Training University
Московский городской педагогический университет

ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.5 / 5.0 (203 ความคิดเห็น)
Card image

 • #43 
 • #1201 
QS World University Rankings
[เผยแพร่เมื่อ 08 มิถุนายน, 2022]
 • #78 
 • #301 
QS University Rankings: EECA Emerging Europe & Central Asia
[เผยแพร่เมื่อ 15 ธันวาคม, 2021]
 • #137 
 • #5364 
Webometrics Ranking Web of Universities
[เผยแพร่เมื่อ 01 มกราคม, 2022]

#34

Moscow State Linguistic University
Московский государственный лингвистический университет

 • #79 
 • #301 
QS University Rankings: EECA Emerging Europe & Central Asia
[เผยแพร่เมื่อ 15 ธันวาคม, 2021]
 • #34 
 • #150 
QS University Rankings BRICS
[เผยแพร่เมื่อ 06 พฤษภาคม, 2019]
 • #196 
 • #7632 
Webometrics Ranking Web of Universities
[เผยแพร่เมื่อ 01 มกราคม, 2022]


#35

New Economic School
Российская экономическая школа

Card image

 • #22 
 • #93 
QS University Rankings BRICS
[เผยแพร่เมื่อ 06 พฤษภาคม, 2019]
 • #51 
 • #784 
RUR World University Rankings
[เผยแพร่เมื่อ 04 มีนาคม, 2022]
 • #52 
 • #692 
RUR Reputation Ranking
[เผยแพร่เมื่อ 16 กันยายน, 2021]


#36

Russian State Geological Prospecting University
Российский Государственный Геологоразведочный Университет

 • #68 
 • #251 
QS University Rankings: EECA Emerging Europe & Central Asia
[เผยแพร่เมื่อ 15 ธันวาคม, 2021]
 • #79 
 • #878 
RUR World University Rankings
[เผยแพร่เมื่อ 04 มีนาคม, 2022]
 • #53 
 • #1001 
THE University Impact Rankings - Good Health and Well-Being (SDG3)
[เผยแพร่เมื่อ 27 เมษายน, 2022]

#37

Russian New University

ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.5 / 5.0 (121 ความคิดเห็น)
 • #111 
 • #401 
QS University Rankings: EECA Emerging Europe & Central Asia
[เผยแพร่เมื่อ 15 ธันวาคม, 2021]
 • #81 
 • #351 
QS University Rankings BRICS
[เผยแพร่เมื่อ 06 พฤษภาคม, 2019]
 • #77 
 • #873 
RUR World University Rankings
[เผยแพร่เมื่อ 04 มีนาคม, 2022]

#38

Moscow State University of Technology and Management
Московский государственный университет технологий и управления

Card image

 • #92 
 • #351 
QS University Rankings: EECA Emerging Europe & Central Asia
[เผยแพร่เมื่อ 15 ธันวาคม, 2021]
 • #170 
 • #6214 
Webometrics Ranking Web of Universities
[เผยแพร่เมื่อ 01 มกราคม, 2022]

#39

Moscow State University of Railway Engineering
Московский государственный университет путей сообщения

 • #65 
 • #301 
QS University Rankings BRICS
[เผยแพร่เมื่อ 06 พฤษภาคม, 2019]

#40

Moscow State Technical University of Civil Aviation
Московский государственный технический университет гражданской авиации

 • #152 
 • #5751 
Webometrics Ranking Web of Universities
[เผยแพร่เมื่อ 01 มกราคม, 2022]

#41

Pushkin State Russian Language Institute
Государственный институт русского языка имени А. С. Пушкина

ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.8 / 5.0 (121 ความคิดเห็น)
 • #154 
 • #5812 
Webometrics Ranking Web of Universities
[เผยแพร่เมื่อ 01 มกราคม, 2022]

#42

Moscow State University of Geodesy and Cartography
Московский государственный университет геодезии и картографии

 • #162 
 • #6068 
Webometrics Ranking Web of Universities
[เผยแพร่เมื่อ 01 มกราคม, 2022]

#43

Moscow University for the Humanities
Московский гуманитарный университет

ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.7 / 5.0 (72 ความคิดเห็น)
 • #188 
 • #7094 
Webometrics Ranking Web of Universities
[เผยแพร่เมื่อ 01 มกราคม, 2022]

#44

Moscow Tchaikovsky Conservatory
Московская государственная консерватория

 • #192 
 • #7463 
Webometrics Ranking Web of Universities
[เผยแพร่เมื่อ 01 มกราคม, 2022]

#45

Saint Tikhon's Orthodox University
Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет

 • #207 
 • #8603 
Webometrics Ranking Web of Universities
[เผยแพร่เมื่อ 01 มกราคม, 2022]

#46

State University of Land Management
Государственный университет по землеустройству

ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.2 / 5.0 (45 ความคิดเห็น)
 • #210 
 • #8876 
Webometrics Ranking Web of Universities
[เผยแพร่เมื่อ 01 มกราคม, 2022]
 • #39 
 • #401 
THE University Impact Rankings - Decent Work and Economic Growth (SDG8)
[เผยแพร่เมื่อ 27 เมษายน, 2022]
 • #45 
 • #601 
THE University Impact Rankings - Sustainable Cities and Communities (SDG11)
[เผยแพร่เมื่อ 27 เมษายน, 2022]

#47

Modern University for the Humanities
Современная гуманитарная академия

 • #218 
 • #9635 
Webometrics Ranking Web of Universities
[เผยแพร่เมื่อ 01 มกราคม, 2022]

#48

Gaidar Institute for Economic Policy
Институт экономической политики имени Е.Т. Гайдара

 • #219 
 • #9650 
Webometrics Ranking Web of Universities
[เผยแพร่เมื่อ 01 มกราคม, 2022]

#49

Moscow International Higher Business School
Московская международная высшая школа бизнеса

ความพึงพอใจของนักเรียน: 5.0 / 5.0 (19 ความคิดเห็น)
 • #231 
 • #10905 
Webometrics Ranking Web of Universities
[เผยแพร่เมื่อ 01 มกราคม, 2022]

#50

Moscow Metropolitan Governance University
Московский городской университет управления Правительства Москвы

ความพึงพอใจของนักเรียน: 5.0 / 5.0 (49 ความคิดเห็น)
 • #240 
 • #11755 
Webometrics Ranking Web of Universities
[เผยแพร่เมื่อ 01 มกราคม, 2022]

#51

Sergei Witte University of Moscow
Московский Университет имени С.Ю.Витте

 • #244 
 • #11851 
Webometrics Ranking Web of Universities
[เผยแพร่เมื่อ 01 มกราคม, 2022]

#52

Moscow State University of Design and Technology
Московский государственный университет дизайна и технологии

 • #87 
 • #1001 
THE World University Impact Rankings - Times Higher Education
[เผยแพร่เมื่อ 27 เมษายน, 2022]
 • #63 
 • #1001 
THE University Impact Rankings - Quality Education (SDG4)
[เผยแพร่เมื่อ 27 เมษายน, 2022]
 • #29 
 • #401 
THE University Impact Rankings - Decent Work and Economic Growth (SDG8)
[เผยแพร่เมื่อ 27 เมษายน, 2022]

#53

Moscow State University of Education

ความพึงพอใจของนักเรียน: 5.0 / 5.0 (5 ความคิดเห็น)

#54

International Independent Ecological-Political University
Международный Независимый Эколого-Политологический Университет

ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.8 / 5.0 (28 ความคิดเห็น)

#55

Moscow State University of Printing Arts
Московский государственный университет печати

ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.8 / 5.0 (36 ความคิดเห็น)
Card image


#56

Moscow Medical Academy
Московская медицинская академия

ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.7 / 5.0 (44 ความคิดเห็น)

#57

Russian State University of Physical Culture, Sport and Tourism
Российский государственный университет физической культуры, спорта и туризма

ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.6 / 5.0 (117 ความคิดเห็น)

#58

Liberal Arts School, New Saint Andrews College

ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.5 / 5.0 (434 ความคิดเห็น)

#59

Institute of International Business Education
Институт международного бизнес образования

ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.5 / 5.0 (374 ความคิดเห็น)

#60

The State University of Management
Государственный университет управления

ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.3 / 5.0 (383 ความคิดเห็น)

#61

International University in Moscow
Международного университета в Москве

ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.3 / 5.0 (151 ความคิดเห็น)

#62

Moscow Automobile and Road Institute
Московский автомобильно-дорожный институт

Card image


#63

Moscow Institute of Public Administration and Law
Московский институт государственного управления


#64

Moscow State Humanitarian University
Московский государственный гуманитарный университет


#65

Moscow State Industrial Art University
Московский государственный художественно-промышленный университет


#66

Moscow State Mining University
Московский государственный горный университет


#67

Moscow State University of Environmental Engineering
Московский государственный университет природообустройства


#68

Russian State University of Tourism and Services
Российский государственный университет туризма и сервиса

Card image


#69

Moscow University Touro
Московский Институт ТУРО

Card image


มอสโก ข้อมูลสำคัญสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

ประชากร: 10382000

เวลา: GMT +3

เขต/จังหวัด: Moscow, Tsentral’nyy Administrativnyy Okrug

ค่าครองชีพสำหรับนักเรียนใน มอสโก:

* 100 = ราคาใน ลอนดอน

 • ค่าครองชีพโดยไม่รวมค่าที่พัก 61* (39 % ถูกกว่า ลอนดอน)
 • ค่าใช้จ่ายทั้งหมดรวมค่าที่พัก 57* (43 % ถูกกว่า ลอนดอน)
 • อาหาร (ร้านขายของชำ & ร้านอาหารราคาถูก) 59* (41 % ถูกกว่า ลอนดอน)
 • ราคา Big Mac โดยเฉลี่ย 123.48 RUB
 • ประเภทปลั๊ก C
  • แรงดันไฟฟ้าในที่อยู่อาศัย: 230 V
  • ความถี่: 50 Hz
 • ประเภทปลั๊ก F
  • แรงดันไฟฟ้าในที่อยู่อาศัย: 230 V
  • ความถี่: 50 Hz

แผนที่มหาวิทยาลัยใน มอสโก

google static map google map control google map control

Moscow Institute of Physics and Technology อันดับที่ 1 ใน มอสโก ในการจัดอันดับเมตาของเราประกอบด้วย 130 การจัดอันดับมหาวิทยาลัย

ในบรรดามหาวิทยาลัยทุกแห่งใน มอสโกNational Research Nuclear University MEPI มีการระบุไว้ในการจัดอันดับจำนวนมากที่สุด ดูทั้งหมด 40 อันดับที่ National Research Nuclear University MEPI อยู่ในรายการ

Moscow State University M. V. Lomonosov อยู่ในอันดับที่ดีที่สุดใน มอสโก สำหรับ ภาษาและวรรณคดี (ภาษาศาสตร์) . ดูการจัดอันดับทั้งหมดที่ Moscow State University M. V. Lomonosov ได้รับการจัดอันดับ

Moscow State University M. V. Lomonosov อยู่ในอันดับที่ดีที่สุดใน มอสโก สำหรับ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (ฟิสิกส์) . ดูการจัดอันดับทั้งหมดที่ Moscow State University M. V. Lomonosov ได้รับการจัดอันดับ

National University of Science and Technology "MISIS" อยู่ในอันดับที่ดีที่สุดใน มอสโก สำหรับ วิศวกรรม (วิศวกรรม - แร่และการขุด) . ดูการจัดอันดับทั้งหมดที่ National University of Science and Technology "MISIS" ได้รับการจัดอันดับ

MGIMO University อยู่ในอันดับที่ดีที่สุดใน มอสโก สำหรับ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ (การเมือง) . ดูการจัดอันดับทั้งหมดที่ MGIMO University ได้รับการจัดอันดับ

Moscow State University M. V. Lomonosov อยู่ในอันดับที่ดีที่สุดใน มอสโก สำหรับ คณิตศาสตร์ (---) . ดูการจัดอันดับทั้งหมดที่ Moscow State University M. V. Lomonosov ได้รับการจัดอันดับ

Moscow State University M. V. Lomonosov อยู่ในอันดับที่ดีที่สุดใน มอสโก สำหรับ ทัศนศิลป์และการแสดง (ศิลปะและมนุษยศาสตร์) . ดูการจัดอันดับทั้งหมดที่ Moscow State University M. V. Lomonosov ได้รับการจัดอันดับ

Moscow State University M. V. Lomonosov อยู่ในอันดับที่ดีที่สุดใน มอสโก สำหรับ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ (วิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ) . ดูการจัดอันดับทั้งหมดที่ Moscow State University M. V. Lomonosov ได้รับการจัดอันดับ

National Research University Higher School of Economics อยู่ในอันดับที่ดีที่สุดใน มอสโก สำหรับ กฎหมาย (กฎหมาย) . ดูการจัดอันดับทั้งหมดที่ National Research University Higher School of Economics ได้รับการจัดอันดับ

Moscow State University M. V. Lomonosov อยู่ในอันดับที่ดีที่สุดใน มอสโก สำหรับ ยาและสุขภาพ (เภสัชศาสตร์และเภสัชวิทยา) . ดูการจัดอันดับทั้งหมดที่ Moscow State University M. V. Lomonosov ได้รับการจัดอันดับ

National Research University Higher School of Economics อยู่ในอันดับที่ดีที่สุดใน มอสโก สำหรับ การศึกษา (การศึกษา) . ดูการจัดอันดับทั้งหมดที่ National Research University Higher School of Economics ได้รับการจัดอันดับ

Moscow State University M. V. Lomonosov อยู่ในอันดับที่ดีที่สุดใน มอสโก สำหรับ วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน (การสื่อสารและการศึกษาสื่อ) . ดูการจัดอันดับทั้งหมดที่ Moscow State University M. V. Lomonosov ได้รับการจัดอันดับ

Peoples' Friendship University of Russia อยู่ในอันดับที่ดีที่สุดใน มอสโก สำหรับ เกษตรศาสตร์ (การเกษตรและการทำป่าไม้) . ดูการจัดอันดับทั้งหมดที่ Peoples' Friendship University of Russia ได้รับการจัดอันดับ

ผู้จัดอันดับ

British Quacquarelli Symonds, UK

เกณฑ์การจัดอันดับ -QS World University Rankings:
ชื่อเสียงทางการศึกษา 40%
ชื่อเสียงผู้ประกอบการ 10%
อัตราส่วนคณะ / นักศึกษา 20%
การอ้างอิงต่อคณะ 20%
อัตราส่วนคณะต่างประเทศ 5%
อัตราส่วนนักศึกษาต่างชาติ 5%

ดูวิธีการ

เกณฑ์การจัดอันดับ -QS Employability Rankings:
ชื่อเสียงของนายจ้าง 30%
ผลลัพธ์ศิษย์เก่า 25%
ความร่วมมือกับนายจ้างต่อคณะภาควิชา 25%
ความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและนักศึกษา 10%
อัตราการจ้างงานบัณฑิต 10%

ดูวิธีการ

เกณฑ์การจัดอันดับ -QS University Rankings BRICS:
ชื่อเสียงด้านวิชาการ 30%

ชื่อเสียงของนายจ้าง 20%

อัตราส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา 20%

พนักงานที่มีปริญญาเอก 10%

สิ่งตีพิมพ์ต่อคณะ 10%

ดูวิธีการ

เกณฑ์การจัดอันดับ -QS 50 under 50:
ขึ้นอยู่กับวิธีการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก QS มหาวิทยาลัยชั้นนำ 50 แห่งที่มีอายุต่ำกว่า 50 ปี

ชื่อเสียงทางการศึกษา 40%

ชื่อเสียงผู้ประกอบการ 10%

อัตราส่วนคณะ / นักศึกษา 20%

การอ้างอิงต่อคณะ 20%

อัตราส่วนคณะต่างประเทศ 5%

อัตราส่วนนักศึกษาต่างชาติ 5%

ดูวิธีการ

เกณฑ์การจัดอันดับ -QS University Rankings: EECA Emerging Europe & Central Asia:
ชื่อเสียงด้านวิชาการ 30%

ชื่อเสียงของนายจ้าง 20%

อัตราส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา 10%

สิ่งตีพิมพ์ต่อคณะ 10%

เครือข่ายการวิจัยระหว่างประเทศ 10%

ดูวิธีการ

CWUR Center for World University Rankings

เกณฑ์การจัดอันดับ -CWUR Center for World University Rankings:
ประสิทธิผลการวิจัย 40%
คุณภาพการศึกษา 25%
การจ้างงานศิษย์เก่า 25%
คุณภาพของคณะภาควิชา 10%

ดูวิธีการ

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

เกณฑ์การจัดอันดับ -CWTS Leiden Ranking:
เผยแพร่งานวิจัยทางวิชาการ

ดูวิธีการ

NTU ranking

เกณฑ์การจัดอันดับ -NTU Performance Ranking of Scientific Papers:
ความเป็นเลิศด้านการวิจัย 40%
ผลกระทบจากงานวิจัย 35%
ผลิตภาพผลงานวิจัย 25%

ดูวิธีการ

เกณฑ์การจัดอันดับ -NTU Europe:
ประสิทธิภาพเชิงวิทยาศาสตร์ 23%
ศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ 15%
ผู้สำเร็จการศึกษาในตลาดแรงงาน 15%
ความเป็นสากล 15%
ความเหนือชั้น 14%
เงื่อนไขการเรียนรู้ 10%

ดูวิธีการ

Nature Index

เกณฑ์การจัดอันดับ -Nature Index - Top Academic Institutions:
จำนวนบทความ (AC)
จำนวนเศษส่วน (FC)
จำนวนเศษส่วนถ่วงน้ำหนัก (WFC)

ดูวิธีการ

RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

เกณฑ์การจัดอันดับ -RUR Research Performance Ranking:
ผลกระทบการอ้างอิงตามปกติ (การอ้างอิงสิ่งพิมพ์วิจัยจากนักเขียนของมหาวิทยาลัยทุกคนเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยทั่วโลก) 20%
การอ้างอิงต่อสิ่งตีพิมพ์ 20%
สิ่งตีพิมพ์ต่อนักวิชาการและนักวิจัย 20%
ชื่อเสียงการวิจัยระหว่างประเทศ 20%
ส่วนแบ่งการตีพิมพ์งานวิจัยซึ่งเขียนร่วมกันกับนักเขียนระหว่างประเทศ 20%

ดูวิธีการ

เกณฑ์การจัดอันดับ -RUR Reputation Ranking:
ชื่อเสียงด้านการสอน 50%
ชื่อเสียงด้านการวิจัย 50%

ดูวิธีการ

เกณฑ์การจัดอันดับ -RUR World University Rankings:
การสอน 40%
การวิจัย 40%
ความหลากหลายระหว่างประเทศ 10%
ความยั่งยืนทางการเงิน 10%

ดูวิธีการ

Scimago Institutions

เกณฑ์การจัดอันดับ -Scimago Institutions Rankings - Universities:
วิจัย 50%
นวัตกรรม 30%
สังคม 20%

ดูวิธีการ

ShanghaiRanking Consultancy

ดูวิธีการ

THE Times Higher Education, UK

เกณฑ์การจัดอันดับ -THE World University Rankings - Times Higher Education:
การสอน 30%
การวิจัย (ปริมาณรายได้และชื่อเสียง) 30%
การอ้างอิง 30%
มุมมอง
ระหว่างประเทศ (พนักงานนักเรียนการวิจัย) 7.5% รายได้จากอุตสาหกรรม (การถ่ายโอนความรู้) 2.5%

ดูวิธีการ

เกณฑ์การจัดอันดับ -THE Global University Employability Ranking - Times Higher Education:
ความสามารถในการจ้างงาน (แบบสำรวจ) 100%

ดูวิธีการ

เกณฑ์การจัดอันดับ -THE World Reputation Rankings - Times Higher Education:
ชื่อเสียงการวิจัย 66,6%
ชื่อเสียงการสอน 33,3%

ดูวิธีการ

เกณฑ์การจัดอันดับ -THE Emerging Economies University Ranking - Times Higher Education:
การสอน30%

การวิจัย (ปริมาณรายได้และชื่อเสียง) 30%

การอ้างอิง 20%

มุมมองระหว่างประเทศ (พนักงาน นักเรียน การวิจัย) 10% ร

ายได้จากอุตสาหกรรม (การถ่ายโอนความรู้) 10%

ดูวิธีการ

เกณฑ์การจัดอันดับ -THE World’s Most International Universities - Times Higher Education:
สัดส่วนของนักศึกษาต่างชาติ 25%

สัดส่วนของพนักงานต่างชาติ 25%

สัดส่วนของวารสารสิ่งพิมพ์ที่มีผู้เขียนร่วมระหว่างประเทศหนึ่งคนหรือมากกว่า 25%

ชื่อเสียงระดับนานาชาติของมหาวิทยาลัย 25%

ดูวิธีการ

เกณฑ์การจัดอันดับ -THE Young University Rankings - Times Higher Education:
การสอน 30%

การวิจัย (ปริมาณ รายได้และชื่อเสียง) 30%

การอ้างอิง 30%

มุมมองระหว่างประเทศ (พนักงาน นักเรียน การวิจัย) 7.5%

รายได้จากอุตสาหกรรม (การถ่ายโอนความรู้) 2.5%

ดูวิธีการ

ดูวิธีการ

ดูวิธีการ

ดูวิธีการ

ดูวิธีการ

ดูวิธีการ

ดูวิธีการ

ดูวิธีการ

ดูวิธีการ

ดูวิธีการ

ดูวิธีการ

ดูวิธีการ

ดูวิธีการ

ดูวิธีการ

ดูวิธีการ

ดูวิธีการ

ดูวิธีการ

ดูวิธีการ

ดูวิธีการ

Urap

ดูวิธีการ

Us News

ดูวิธีการ

Webometrics

เกณฑ์การจัดอันดับ -Webometrics Ranking Web of Universities:
ทัศนวิสัย 50%
ความเป็นเลิศ 35%
ความโปร่งใส 10%
การแสดงออก 5%

ดูวิธีการ