มหาวิทยาลัยใน วอร์ซอ, ประเทศโปแลนด์
- อันดับและรีวิว -

วอร์ซอ
จำนวน17จาก20
 • มหาวิทยาลัยใน วอร์ซอ
 • ได้รับการจัดอันดับอย่างน้อยหนึ่งอันดับ
19
 • รายการอันดับที่แตกต่างกัน
 • มหาวิทยาลัยใน วอร์ซอ
 • (จำนวน13สถาบันและจำนวน6การจัดอันดับวิชา)
7
 • อันดับ Global Rankings
 • มหาวิทยาลัยใน วอร์ซอ
 • ในบรรดาอันดับสูง200อันดับ

อันดับสูงสุดวิชาของมหาวิทยาลัยใน วอร์ซอ

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
#47 
University of Warsaw
การเกษตรและการทำป่าไม้
#70 
Warsaw University of Life Sciences
ปรัชญา
#101 
University of Warsaw
ศิลปกรรมและการออกแบบ
#101 
Academy of Fine Arts of Warsaw
วิศวกรรม - โยธาและโครงสร้าง
#151 
Warsaw University of Technology
สัตวแพทยศาสตร์
#201 
Warsaw University of Life Sciences

อันดับมหาวิทยาลัยในวอร์ซอ, ประเทศโปแลนด์ปี2021

#1

University of Warsaw
Uniwersytet Warszawski

ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.5 / 5.0 (252 ความคิดเห็น)
Card image

 • #3 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[เผยแพร่เมื่อ 24 สิงหาคม, 2020]
 • #1 
 • #321 
QS World University Rankings
[เผยแพร่เมื่อ 10 มิถุนายน, 2020]
 • #2 
 • #343 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[เผยแพร่เมื่อ 18 มีนาคม, 2021]


#2

Warsaw University of Technology
Politechnika Warszawska

ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.3 / 5.0 (923 ความคิดเห็น)
Card image

 • #9 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[เผยแพร่เมื่อ 24 สิงหาคม, 2020]
 • #3 
 • #511 
QS World University Rankings
[เผยแพร่เมื่อ 10 มิถุนายน, 2020]
 • #5 
 • #418 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[เผยแพร่เมื่อ 18 มีนาคม, 2021]


#3

Medical University of Warsaw
Warszawski Uniwersytet Medyczny

ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.2 / 5.0 (43 ความคิดเห็น)
 • #2 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[เผยแพร่เมื่อ 24 สิงหาคม, 2020]
 • #7 
 • #423 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[เผยแพร่เมื่อ 18 มีนาคม, 2021]
 • #11 
 • #1113 
US News: Best Global Universities
[เผยแพร่เมื่อ 19 ตุลาคม, 2020]


#4

Warsaw University of Life Sciences
Szkola Glówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.3 / 5.0 (351 ความคิดเห็น)
Card image

 • #8 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[เผยแพร่เมื่อ 24 สิงหาคม, 2020]
 • #16 
 • #1001 
QS World University Rankings
[เผยแพร่เมื่อ 10 มิถุนายน, 2020]
 • #16 
 • #485 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[เผยแพร่เมื่อ 18 มีนาคม, 2021]


#5

University of Social Sciences and Humanities
Uniwersytet SWPS

ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.5 / 5.0 (83 ความคิดเห็น)
Card image

 • #5 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[เผยแพร่เมื่อ 24 สิงหาคม, 2020]
 • #53 
 • #583 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[เผยแพร่เมื่อ 18 มีนาคม, 2021]
 • #35 
 • #2825 
Nature Index - Top Academic Institutions
[เผยแพร่เมื่อ 04 พฤษภาคม, 2020]


#6

Military University of Technology
Wojskowa Akademia Techniczna

ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.2 / 5.0 (129 ความคิดเห็น)
 • #42 
 • #555 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[เผยแพร่เมื่อ 18 มีนาคม, 2021]
 • #15 
 • #1801 
Nature Index - Top Academic Institutions
[เผยแพร่เมื่อ 04 พฤษภาคม, 2020]
 • #41 
 • #42 
Perspektywy
[เผยแพร่เมื่อ 17 สิงหาคม, 2020]

#7

Cardinal Stefan Wyszynski University of Warsaw
Uniwersytet Kardynala Stefana Wyszynskiego w Warszawie

ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.0 / 5.0 (52 ความคิดเห็น)
 • #55 
 • #594 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[เผยแพร่เมื่อ 18 มีนาคม, 2021]
 • #18 
 • #1914 
Nature Index - Top Academic Institutions
[เผยแพร่เมื่อ 04 พฤษภาคม, 2020]
 • #45 
 • #47 
Perspektywy
[เผยแพร่เมื่อ 17 สิงหาคม, 2020]

#8

Warsaw School of Economics
Szkola Glówna Handlowa w Warszawie

ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.5 / 5.0 (199 ความคิดเห็น)
Card image

 • #63 
 • #617 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[เผยแพร่เมื่อ 18 มีนาคม, 2021]
 • #20 
 • #15 
Perspektywy
[เผยแพร่เมื่อ 17 สิงหาคม, 2020]
 • #39 
 • #2200 
Webometrics Ranking Web of Universities
[เผยแพร่เมื่อ 01 มกราคม, 2021]


#9

University of Physical Education of Warsaw
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Pilsudskiego w Warszawie

ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.4 / 5.0 (151 ความคิดเห็น)
Card image

 • #31 
 • #538 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[เผยแพร่เมื่อ 18 มีนาคม, 2021]
 • #68 
 • #80 
Perspektywy
[เผยแพร่เมื่อ 17 สิงหาคม, 2020]
 • #67 
 • #4705 
Webometrics Ranking Web of Universities
[เผยแพร่เมื่อ 01 มกราคม, 2021]

#10

Polish-Japanese Institute of Information Technology
Polsko-Japonska Akademia Technik Komputerowych

ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.3 / 5.0 (78 ความคิดเห็น)
 • #54 
 • #53 
Perspektywy
[เผยแพร่เมื่อ 17 สิงหาคม, 2020]
 • #65 
 • #4460 
Webometrics Ranking Web of Universities
[เผยแพร่เมื่อ 01 มกราคม, 2021]

#11

Academy of Finance and Business Vistula
Akademia Finansów i Biznesu Vistula

ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.2 / 5.0 (57 ความคิดเห็น)
Card image

 • #49 
 • #53 
Perspektywy
[เผยแพร่เมื่อ 17 สิงหาคม, 2020]
 • #70 
 • #6449 
Webometrics Ranking Web of Universities
[เผยแพร่เมื่อ 01 มกราคม, 2021]

#12

Maria Grzegorzewska Academy of Special Education
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.3 / 5.0 (144 ความคิดเห็น)
 • #58 
 • #61 
Perspektywy
[เผยแพร่เมื่อ 17 สิงหาคม, 2020]
 • #71 
 • #6861 
Webometrics Ranking Web of Universities
[เผยแพร่เมื่อ 01 มกราคม, 2021]

#13

The Maria Sklodowskiej-Curie Warsaw Academy
Uczelnia Warszawska im. Marii Sklodowskiej-Curie w Warszawie

ความพึงพอใจของนักเรียน: 3.5 / 5.0 (57 ความคิดเห็น)
 • #22 
 • #1469 
CWUR Center for World University Rankings
[เผยแพร่เมื่อ 15 มิถุนายน, 2020]

#14

Christian Theological Academy
Chrzescijanska Akademia Teologiczna w Warszawie

 • #71 
 • #80 
Perspektywy
[เผยแพร่เมื่อ 17 สิงหาคม, 2020]

#15

School of Applied Technology and Management
Wyzsza Szkola Informatyki Stosowanej i Zarzadzania

ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.5 / 5.0 (46 ความคิดเห็น)
 • #72 
 • #6968 
Webometrics Ranking Web of Universities
[เผยแพร่เมื่อ 01 มกราคม, 2021]

#16

Academy of Fine Arts of Warsaw
Akademia Sztuk Pieknych w Warszawie

ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.5 / 5.0 (23 ความคิดเห็น)
 • #77 
 • #9515 
Webometrics Ranking Web of Universities
[เผยแพร่เมื่อ 01 มกราคม, 2021]


#17

Academy of Music of Warsaw
Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina w Warszawie

ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.3 / 5.0 (25 ความคิดเห็น)
 • #79 
 • #10077 
Webometrics Ranking Web of Universities
[เผยแพร่เมื่อ 01 มกราคม, 2021]

#18

Pedagogical University of Warsaw
Wyzsza Szkola Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie

ความพึงพอใจของนักเรียน: 3.5 / 5.0 (6 ความคิดเห็น)

#19

Helena Chodkowska University of Technology and Economics
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej


#20

Graduate School of International Trade and Finance
Wyzsza Szkola Handlu i Finansów Miedzynarodowych im. Fryderyka Skarbka


วอร์ซอข้อมูลสำคัญสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

ประชากร: 1703000

เวลา: GMT +1

เขต/จังหวัด: Masovian Voivodeship, Warszawa

ค่าครองชีพสำหรับนักเรียนใน วอร์ซอ:

* 100 = ราคาใน ลอนดอน

 • ค่าครองชีพโดยไม่รวมค่าที่พัก 58* (42 % ถูกกว่า ลอนดอน)
 • ค่าใช้จ่ายทั้งหมดรวมค่าที่พัก 50* (50 % ถูกกว่า ลอนดอน)
 • อาหาร (ร้านขายของชำ & ร้านอาหารราคาถูก) 45* (55 % ถูกกว่า ลอนดอน)
 • ราคา Big Mac โดยเฉลี่ย 11.55 PLN
 • ประเภทปลั๊ก C
  • แรงดันไฟฟ้าในที่อยู่อาศัย: 230 V
  • ความถี่: 50 Hz
 • ประเภทปลั๊ก E
  • แรงดันไฟฟ้าในที่อยู่อาศัย: 230 V
  • ความถี่: 50 Hz

แผนที่มหาวิทยาลัยใน วอร์ซอ

google static map google map control google map control

คำถามที่พบบ่อย

University of Warsaw อันดับที่ 1 ใน วอร์ซอ ในการจัดอันดับเมตาของเราประกอบด้วย 96 การจัดอันดับมหาวิทยาลัย

ในบรรดามหาวิทยาลัยทุกแห่งใน วอร์ซอUniversity of Warsaw มีการระบุไว้ในการจัดอันดับจำนวนมากที่สุด ดูทั้งหมด 22 อันดับที่ University of Warsaw อยู่ในรายการ

University of Warsaw อยู่ในอันดับที่ดีที่สุดใน วอร์ซอ สำหรับ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) . ดูการจัดอันดับทั้งหมดที่ University of Warsaw ได้รับการจัดอันดับ

Warsaw University of Life Sciences อยู่ในอันดับที่ดีที่สุดใน วอร์ซอ สำหรับ เกษตรศาสตร์ (การเกษตรและการทำป่าไม้) . ดูการจัดอันดับทั้งหมดที่ Warsaw University of Life Sciences ได้รับการจัดอันดับ

University of Warsaw อยู่ในอันดับที่ดีที่สุดใน วอร์ซอ สำหรับ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ (ปรัชญา) . ดูการจัดอันดับทั้งหมดที่ University of Warsaw ได้รับการจัดอันดับ

Academy of Fine Arts of Warsaw อยู่ในอันดับที่ดีที่สุดใน วอร์ซอ สำหรับ ทัศนศิลป์และการแสดง (ศิลปกรรมและการออกแบบ) . ดูการจัดอันดับทั้งหมดที่ Academy of Fine Arts of Warsaw ได้รับการจัดอันดับ

Warsaw University of Technology อยู่ในอันดับที่ดีที่สุดใน วอร์ซอ สำหรับ วิศวกรรม (วิศวกรรม - โยธาและโครงสร้าง) . ดูการจัดอันดับทั้งหมดที่ Warsaw University of Technology ได้รับการจัดอันดับ

Warsaw University of Life Sciences อยู่ในอันดับที่ดีที่สุดใน วอร์ซอ สำหรับ ยาและสุขภาพ (สัตวแพทยศาสตร์) . ดูการจัดอันดับทั้งหมดที่ Warsaw University of Life Sciences ได้รับการจัดอันดับ

ผู้จัดอันดับ

British Quacquarelli Symonds, UK

เกณฑ์การจัดอันดับ -QS World University Rankings:
ชื่อเสียงทางการศึกษา 40%
ชื่อเสียงผู้ประกอบการ 10%
อัตราส่วนคณะ / นักศึกษา 20%
การอ้างอิงต่อคณะ 20%
อัตราส่วนคณะต่างประเทศ 5%
อัตราส่วนนักศึกษาต่างชาติ 5%

ดูวิธีการ

เกณฑ์การจัดอันดับ -QS Employability Rankings:
ชื่อเสียงของนายจ้าง 30%
ผลลัพธ์ศิษย์เก่า 25%
ความร่วมมือกับนายจ้างต่อคณะภาควิชา 25%
ความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและนักศึกษา 10%
อัตราการจ้างงานบัณฑิต 10%

ดูวิธีการ

เกณฑ์การจัดอันดับ -QS EECA University Rankings - Emerging Europe & Central Asia:
ชื่อเสียงด้านวิชาการ 30%

ชื่อเสียงของนายจ้าง 20%

อัตราส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา 10%

สิ่งตีพิมพ์ต่อคณะ 10%

เครือข่ายการวิจัยระหว่างประเทศ 10%

ดูวิธีการ

CWUR Center for World University Rankings

เกณฑ์การจัดอันดับ -CWUR Center for World University Rankings:
ประสิทธิผลการวิจัย 40%
คุณภาพการศึกษา 25%
การจ้างงานศิษย์เก่า 25%
คุณภาพของคณะภาควิชา 10%

ดูวิธีการ

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

เกณฑ์การจัดอันดับ -CWTS Leiden Ranking:
เผยแพร่งานวิจัยทางวิชาการ

ดูวิธีการ

NTU ranking

เกณฑ์การจัดอันดับ -NTU Performance Ranking of Scientific Papers:
ความเป็นเลิศด้านการวิจัย 40%
ผลกระทบจากงานวิจัย 35%
ผลิตภาพผลงานวิจัย 25%

ดูวิธีการ

เกณฑ์การจัดอันดับ -NTU Europe:
ประสิทธิภาพเชิงวิทยาศาสตร์ 23%
ศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ 15%
ผู้สำเร็จการศึกษาในตลาดแรงงาน 15%
ความเป็นสากล 15%
ความเหนือชั้น 14%
เงื่อนไขการเรียนรู้ 10%

ดูวิธีการ

Nature Index

เกณฑ์การจัดอันดับ -Nature Index - Top Academic Institutions:
จำนวนบทความ (AC)
จำนวนเศษส่วน (FC)
จำนวนเศษส่วนถ่วงน้ำหนัก (WFC)

Perspektywy

เกณฑ์การจัดอันดับ -Perspektywy:
ประสิทธิภาพเชิงวิทยาศาสตร์ 23%
ศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ 15%
ผู้สำเร็จการศึกษาในตลาดแรงงาน 15%
ความเป็นสากล 15%
ความเหนือชั้น 14%
เงื่อนไขการเรียนรู้ 10%

ดูวิธีการ

RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

เกณฑ์การจัดอันดับ -RUR World University Rankings:
การสอน 40%
การวิจัย 40%
ความหลากหลายระหว่างประเทศ 10%
ความยั่งยืนทางการเงิน 10%

ดูวิธีการ

เกณฑ์การจัดอันดับ -RUR Research Performance Ranking:
ผลกระทบการอ้างอิงตามปกติ (การอ้างอิงสิ่งพิมพ์วิจัยจากนักเขียนของมหาวิทยาลัยทุกคนเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยทั่วโลก) 20%
การอ้างอิงต่อสิ่งตีพิมพ์ 20%
สิ่งตีพิมพ์ต่อนักวิชาการและนักวิจัย 20%
ชื่อเสียงการวิจัยระหว่างประเทศ 20%
ส่วนแบ่งการตีพิมพ์งานวิจัยซึ่งเขียนร่วมกันกับนักเขียนระหว่างประเทศ 20%

ดูวิธีการ

Scimago Institutions

เกณฑ์การจัดอันดับ -Scimago Institutions Rankings - Universities:
วิจัย 50%
นวัตกรรม 30%
สังคม 20%

ดูวิธีการ

ShanghaiRanking Consultancy

ดูวิธีการ

THE Times Higher Education, UK

เกณฑ์การจัดอันดับ -THE World University Rankings - Times Higher Education:
การสอน 30%
การวิจัย (ปริมาณรายได้และชื่อเสียง) 30%
การอ้างอิง 30%
มุมมอง
ระหว่างประเทศ (พนักงานนักเรียนการวิจัย) 7.5% รายได้จากอุตสาหกรรม (การถ่ายโอนความรู้) 2.5%

ดูวิธีการ

เกณฑ์การจัดอันดับ -THE World's Most International Universities - Times Higher Education:
สัดส่วนของนักศึกษาต่างชาติ 25%

สัดส่วนของพนักงานต่างชาติ 25%

สัดส่วนของวารสารสิ่งพิมพ์ที่มีผู้เขียนร่วมระหว่างประเทศหนึ่งคนหรือมากกว่า 25%

ชื่อเสียงระดับนานาชาติของมหาวิทยาลัย 25%

ดูวิธีการ

เกณฑ์การจัดอันดับ -Young University Rankings:
การสอน 30%

การวิจัย (ปริมาณ รายได้และชื่อเสียง) 30%

การอ้างอิง 30%

มุมมองระหว่างประเทศ (พนักงาน นักเรียน การวิจัย) 7.5%

รายได้จากอุตสาหกรรม (การถ่ายโอนความรู้) 2.5%

ดูวิธีการ

Urap

ดูวิธีการ

Us News

ดูวิธีการ

Webometrics

เกณฑ์การจัดอันดับ -Webometrics Ranking Web of Universities:
ทัศนวิสัย 50%
ความเป็นเลิศ 35%
ความโปร่งใส 10%
การแสดงออก 5%

ดูวิธีการ