มหาวิทยาลัยใน ซีอาน, จีน
- อันดับและรีวิว -

จำนวน 29 จาก 58
 • มหาวิทยาลัยใน ซีอาน
 • ได้รับการจัดอันดับอย่างน้อยหนึ่งอันดับ
32
 • รายการอันดับที่แตกต่างกัน
 • มหาวิทยาลัยใน ซีอาน
 • (จำนวน 25 สถาบันและจำนวน 7 การจัดอันดับวิชา)
18
 • อันดับ Global Rankings
 • มหาวิทยาลัยใน ซีอาน
 • ในบรรดาอันดับสูง 200 อันดับ

อันดับสูงสุดวิชาของมหาวิทยาลัยใน ซีอาน

วิศวกรรมเครื่องกล
#1 
Xi'an Jiaotong University
วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
#3 
Xidian University
---
#19 
Northwestern Polytechnical University
วิทยาศาสตร์กายภาพ
#23 
Xi'an Jiaotong University
---
#33 
Chang'an University
ภูมิศาสตร์
#201 
Xi'an Jiaotong University
เภสัชศาสตร์และเภสัชวิทยา
#201 
Xi'an Jiaotong University
วิทยาศาสตร์การเกษตร
#301 
Northwest University
การศึกษา
#401 
Shaanxi Normal University

อันดับมหาวิทยาลัยใน ซีอาน, จีน ปี 2022

#1

Xi'an Jiaotong University
西安交通大学

ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.5 / 5.0 (87 ความคิดเห็น)
Card image

 • #24 
 • #401 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[เผยแพร่เมื่อ 02 กันยายน, 2021]
 • #14 
 • #302 
QS World University Rankings
[เผยแพร่เมื่อ 08 มิถุนายน, 2022]
 • #9 
 • #42 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[เผยแพร่เมื่อ 04 เมษายน, 2022]


#2

Xi'an Jiaotong University
西安交通大学

ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.5 / 5.0 (87 ความคิดเห็น)
Card image

 • #24 
 • #401 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[เผยแพร่เมื่อ 02 กันยายน, 2021]
 • #14 
 • #302 
QS World University Rankings
[เผยแพร่เมื่อ 08 มิถุนายน, 2022]
 • #9 
 • #42 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[เผยแพร่เมื่อ 04 เมษายน, 2022]


#3

Northwestern Polytechnical University
西北工业大学

Card image

 • #31 
 • #501 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[เผยแพร่เมื่อ 02 กันยายน, 2021]
 • #31 
 • #551 
QS World University Rankings
[เผยแพร่เมื่อ 08 มิถุนายน, 2022]
 • #28 
 • #134 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[เผยแพร่เมื่อ 04 เมษายน, 2022]


#4

Northwestern Polytechnical University
西北工业大学

Card image

 • #31 
 • #501 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[เผยแพร่เมื่อ 02 กันยายน, 2021]
 • #31 
 • #551 
QS World University Rankings
[เผยแพร่เมื่อ 08 มิถุนายน, 2022]
 • #28 
 • #134 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[เผยแพร่เมื่อ 04 เมษายน, 2022]


#5

Xidian University
西安电子科技大学

ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.8 / 5.0 (46 ความคิดเห็น)
Card image

 • #71 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[เผยแพร่เมื่อ 02 กันยายน, 2021]
 • #35 
 • #163 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[เผยแพร่เมื่อ 04 เมษายน, 2022]
 • #70 
 • #729 
US News: Best Global Universities
[เผยแพร่เมื่อ 25 ตุลาคม, 2021]


#6

Xidian University
西安电子科技大学

ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.8 / 5.0 (46 ความคิดเห็น)
Card image

 • #71 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[เผยแพร่เมื่อ 02 กันยายน, 2021]
 • #35 
 • #163 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[เผยแพร่เมื่อ 04 เมษายน, 2022]
 • #70 
 • #729 
US News: Best Global Universities
[เผยแพร่เมื่อ 25 ตุลาคม, 2021]


#7

Northwest University
西北大学

ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.6 / 5.0 (23 ความคิดเห็น)
Card image

 • #58 
 • #801 
QS World University Rankings
[เผยแพร่เมื่อ 08 มิถุนายน, 2022]
 • #126 
 • #401 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[เผยแพร่เมื่อ 04 เมษายน, 2022]
 • #86 
 • #817 
US News: Best Global Universities
[เผยแพร่เมื่อ 25 ตุลาคม, 2021]


#8

Northwest University
西北大学

ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.6 / 5.0 (23 ความคิดเห็น)
Card image

 • #58 
 • #801 
QS World University Rankings
[เผยแพร่เมื่อ 08 มิถุนายน, 2022]
 • #126 
 • #401 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[เผยแพร่เมื่อ 04 เมษายน, 2022]
 • #86 
 • #817 
US News: Best Global Universities
[เผยแพร่เมื่อ 25 ตุลาคม, 2021]


#9

Shaanxi Normal University
陕西师范大学

Card image

 • #124 
 • #398 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[เผยแพร่เมื่อ 04 เมษายน, 2022]
 • #89 
 • #895 
US News: Best Global Universities
[เผยแพร่เมื่อ 25 ตุลาคม, 2021]
 • #80 
 • #501 
ARWU Academic Ranking of World Universities - ShanghaiRanking
[เผยแพร่เมื่อ 15 สิงหาคม, 2021]


#10

Shaanxi Normal University
陕西师范大学

Card image

 • #124 
 • #398 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[เผยแพร่เมื่อ 04 เมษายน, 2022]
 • #89 
 • #895 
US News: Best Global Universities
[เผยแพร่เมื่อ 25 ตุลาคม, 2021]
 • #80 
 • #501 
ARWU Academic Ranking of World Universities - ShanghaiRanking
[เผยแพร่เมื่อ 15 สิงหาคม, 2021]


#11

Chang'an University
长安大学

ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.4 / 5.0 (24 ความคิดเห็น)
Card image

 • #112 
 • #380 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[เผยแพร่เมื่อ 04 เมษายน, 2022]
 • #104 
 • #994 
US News: Best Global Universities
[เผยแพร่เมื่อ 25 ตุลาคม, 2021]
 • #126 
 • #801 
ARWU Academic Ranking of World Universities - ShanghaiRanking
[เผยแพร่เมื่อ 15 สิงหาคม, 2021]


#12

Chang'an University
长安大学

ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.4 / 5.0 (24 ความคิดเห็น)
Card image

 • #112 
 • #380 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[เผยแพร่เมื่อ 04 เมษายน, 2022]
 • #104 
 • #994 
US News: Best Global Universities
[เผยแพร่เมื่อ 25 ตุลาคม, 2021]
 • #126 
 • #801 
ARWU Academic Ranking of World Universities - ShanghaiRanking
[เผยแพร่เมื่อ 15 สิงหาคม, 2021]


#13

Xi'an University of Technology
西安理工大学

ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.1 / 5.0 (15 ความคิดเห็น)
 • #149 
 • #426 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[เผยแพร่เมื่อ 04 เมษายน, 2022]
 • #145 
 • #1304 
US News: Best Global Universities
[เผยแพร่เมื่อ 25 ตุลาคม, 2021]
 • #88 
 • #601 
ARWU Academic Ranking of World Universities - ShanghaiRanking
[เผยแพร่เมื่อ 15 สิงหาคม, 2021]


#14

Xi'an University of Technology
西安理工大学

ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.1 / 5.0 (15 ความคิดเห็น)
 • #149 
 • #426 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[เผยแพร่เมื่อ 04 เมษายน, 2022]
 • #145 
 • #1304 
US News: Best Global Universities
[เผยแพร่เมื่อ 25 ตุลาคม, 2021]
 • #88 
 • #601 
ARWU Academic Ranking of World Universities - ShanghaiRanking
[เผยแพร่เมื่อ 15 สิงหาคม, 2021]


#15

Xi'an University of Architecture and Technology
西安建筑科技大学

ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.5 / 5.0 (21 ความคิดเห็น)
 • #244 
 • #494 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[เผยแพร่เมื่อ 04 เมษายน, 2022]
 • #155 
 • #1358 
US News: Best Global Universities
[เผยแพร่เมื่อ 25 ตุลาคม, 2021]
 • #201 
 • #1446 
CWUR Center for World University Rankings
[เผยแพร่เมื่อ 25 เมษายน, 2022]


#16

Xi'an University of Architecture and Technology
西安建筑科技大学

ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.5 / 5.0 (21 ความคิดเห็น)
 • #244 
 • #494 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[เผยแพร่เมื่อ 04 เมษายน, 2022]
 • #155 
 • #1358 
US News: Best Global Universities
[เผยแพร่เมื่อ 25 ตุลาคม, 2021]
 • #201 
 • #1446 
CWUR Center for World University Rankings
[เผยแพร่เมื่อ 25 เมษายน, 2022]


#17

Xi'an University of Science and Technology
西安科技大学

ความพึงพอใจของนักเรียน: 3.5 / 5.0 (4 ความคิดเห็น)
 • #231 
 • #487 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[เผยแพร่เมื่อ 04 เมษายน, 2022]
 • #129 
 • #1198 
US News: Best Global Universities
[เผยแพร่เมื่อ 25 ตุลาคม, 2021]
 • #239 
 • #1742 
CWUR Center for World University Rankings
[เผยแพร่เมื่อ 25 เมษายน, 2022]


#18

Xi'an University of Science and Technology
西安科技大学

ความพึงพอใจของนักเรียน: 3.5 / 5.0 (4 ความคิดเห็น)
 • #231 
 • #487 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[เผยแพร่เมื่อ 04 เมษายน, 2022]
 • #129 
 • #1198 
US News: Best Global Universities
[เผยแพร่เมื่อ 25 ตุลาคม, 2021]
 • #239 
 • #1742 
CWUR Center for World University Rankings
[เผยแพร่เมื่อ 25 เมษายน, 2022]


#19

Fourth Military Medical University

ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.5 / 5.0 (4 ความคิดเห็น)
 • #81 
 • #297 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[เผยแพร่เมื่อ 04 เมษายน, 2022]
 • #161 
 • #1396 
US News: Best Global Universities
[เผยแพร่เมื่อ 25 ตุลาคม, 2021]
 • #124 
 • #701 
ARWU Academic Ranking of World Universities - ShanghaiRanking
[เผยแพร่เมื่อ 15 สิงหาคม, 2021]


#20

Fourth Military Medical University

ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.5 / 5.0 (4 ความคิดเห็น)
 • #81 
 • #297 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[เผยแพร่เมื่อ 04 เมษายน, 2022]
 • #161 
 • #1396 
US News: Best Global Universities
[เผยแพร่เมื่อ 25 ตุลาคม, 2021]
 • #124 
 • #701 
ARWU Academic Ranking of World Universities - ShanghaiRanking
[เผยแพร่เมื่อ 15 สิงหาคม, 2021]


#21

Xi'an Aeronautical University
西安航空学院

ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.5 / 5.0 (88 ความคิดเห็น)
 • #520 
 • #619 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[เผยแพร่เมื่อ 04 เมษายน, 2022]
 • #409 
 • #459 
BCUR Best Chinese Universities Ranking - ShanghaiRanking
[เผยแพร่เมื่อ 19 เมษายน, 2022]
 • #537 
 • #5501 
Webometrics Ranking Web of Universities
[เผยแพร่เมื่อ 01 มกราคม, 2022]

#22

Xi'an Aeronautical University
西安航空学院

ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.5 / 5.0 (88 ความคิดเห็น)
 • #520 
 • #619 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[เผยแพร่เมื่อ 04 เมษายน, 2022]
 • #409 
 • #459 
BCUR Best Chinese Universities Ranking - ShanghaiRanking
[เผยแพร่เมื่อ 19 เมษายน, 2022]
 • #537 
 • #5501 
Webometrics Ranking Web of Universities
[เผยแพร่เมื่อ 01 มกราคม, 2022]

#23

Xi'an University of Posts & Telecommunications
西安邮电学院

ความพึงพอใจของนักเรียน: 3.8 / 5.0 (17 ความคิดเห็น)
Card image

 • #388 
 • #548 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[เผยแพร่เมื่อ 04 เมษายน, 2022]
 • #291 
 • #1792 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[เผยแพร่เมื่อ 15 ธันวาคม, 2021]
 • #223 
 • #227 
BCUR Best Chinese Universities Ranking - ShanghaiRanking
[เผยแพร่เมื่อ 19 เมษายน, 2022]


#24

Xi'an University of Posts & Telecommunications
西安邮电学院

ความพึงพอใจของนักเรียน: 3.8 / 5.0 (17 ความคิดเห็น)
Card image

 • #388 
 • #548 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[เผยแพร่เมื่อ 04 เมษายน, 2022]
 • #291 
 • #1792 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[เผยแพร่เมื่อ 15 ธันวาคม, 2021]
 • #223 
 • #227 
BCUR Best Chinese Universities Ranking - ShanghaiRanking
[เผยแพร่เมื่อ 19 เมษายน, 2022]


#25

Xi'an Technological University
西安工业大学

 • #383 
 • #547 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[เผยแพร่เมื่อ 04 เมษายน, 2022]
 • #259 
 • #1643 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[เผยแพร่เมื่อ 15 ธันวาคม, 2021]
 • #268 
 • #275 
BCUR Best Chinese Universities Ranking - ShanghaiRanking
[เผยแพร่เมื่อ 19 เมษายน, 2022]

#26

Xi'an Technological University
西安工业大学

 • #383 
 • #547 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[เผยแพร่เมื่อ 04 เมษายน, 2022]
 • #259 
 • #1643 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[เผยแพร่เมื่อ 15 ธันวาคม, 2021]
 • #268 
 • #275 
BCUR Best Chinese Universities Ranking - ShanghaiRanking
[เผยแพร่เมื่อ 19 เมษายน, 2022]

#27

Xi'an Shiyou University
西安石油大学

 • #391 
 • #549 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[เผยแพร่เมื่อ 04 เมษายน, 2022]
 • #299 
 • #1850 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[เผยแพร่เมื่อ 15 ธันวาคม, 2021]
 • #245 
 • #250 
BCUR Best Chinese Universities Ranking - ShanghaiRanking
[เผยแพร่เมื่อ 19 เมษายน, 2022]

#28

Xi'an Shiyou University
西安石油大学

 • #391 
 • #549 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[เผยแพร่เมื่อ 04 เมษายน, 2022]
 • #299 
 • #1850 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[เผยแพร่เมื่อ 15 ธันวาคม, 2021]
 • #245 
 • #250 
BCUR Best Chinese Universities Ranking - ShanghaiRanking
[เผยแพร่เมื่อ 19 เมษายน, 2022]

#29

Xi'an Polytechnic University
西安工程大学

ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.0 / 5.0 (4 ความคิดเห็น)
 • #418 
 • #563 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[เผยแพร่เมื่อ 04 เมษายน, 2022]
 • #335 
 • #2101 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[เผยแพร่เมื่อ 15 ธันวาคม, 2021]
 • #246 
 • #251 
BCUR Best Chinese Universities Ranking - ShanghaiRanking
[เผยแพร่เมื่อ 19 เมษายน, 2022]

#30

Xi'an Polytechnic University
西安工程大学

ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.0 / 5.0 (4 ความคิดเห็น)
 • #418 
 • #563 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[เผยแพร่เมื่อ 04 เมษายน, 2022]
 • #335 
 • #2101 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[เผยแพร่เมื่อ 15 ธันวาคม, 2021]
 • #246 
 • #251 
BCUR Best Chinese Universities Ranking - ShanghaiRanking
[เผยแพร่เมื่อ 19 เมษายน, 2022]

 • #362 
 • #541 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[เผยแพร่เมื่อ 04 เมษายน, 2022]
 • #405 
 • #2671 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[เผยแพร่เมื่อ 15 ธันวาคม, 2021]
 • #465 
 • #4355 
Webometrics Ranking Web of Universities
[เผยแพร่เมื่อ 01 มกราคม, 2022]

 • #362 
 • #541 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[เผยแพร่เมื่อ 04 เมษายน, 2022]
 • #405 
 • #2671 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[เผยแพร่เมื่อ 15 ธันวาคม, 2021]
 • #465 
 • #4355 
Webometrics Ranking Web of Universities
[เผยแพร่เมื่อ 01 มกราคม, 2022]

 • #378 
 • #407 
BCUR Best Chinese Universities Ranking - ShanghaiRanking
[เผยแพร่เมื่อ 19 เมษายน, 2022]

 • #378 
 • #407 
BCUR Best Chinese Universities Ranking - ShanghaiRanking
[เผยแพร่เมื่อ 19 เมษายน, 2022]

#35

Northwest University of Politics and Law
西北政法大学

ความพึงพอใจของนักเรียน: 5.0 / 5.0 (5 ความคิดเห็น)
 • #532 
 • #5378 
Webometrics Ranking Web of Universities
[เผยแพร่เมื่อ 01 มกราคม, 2022]

#36

Northwest University of Politics and Law
西北政法大学

ความพึงพอใจของนักเรียน: 5.0 / 5.0 (5 ความคิดเห็น)
 • #532 
 • #5378 
Webometrics Ranking Web of Universities
[เผยแพร่เมื่อ 01 มกราคม, 2022]

#37

Xi'an International Studies University
西安外国语大学

ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.6 / 5.0 (20 ความคิดเห็น)
 • #561 
 • #7272 
Webometrics Ranking Web of Universities
[เผยแพร่เมื่อ 01 มกราคม, 2022]

#38

Xi'an International Studies University
西安外国语大学

ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.6 / 5.0 (20 ความคิดเห็น)
 • #561 
 • #7272 
Webometrics Ranking Web of Universities
[เผยแพร่เมื่อ 01 มกราคม, 2022]

#39

Xi'an Academy of Fine Arts
西安美术学院

ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.1 / 5.0 (14 ความคิดเห็น)
 • #562 
 • #7295 
Webometrics Ranking Web of Universities
[เผยแพร่เมื่อ 01 มกราคม, 2022]

#40

Xi'an Academy of Fine Arts
西安美术学院

ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.1 / 5.0 (14 ความคิดเห็น)
 • #562 
 • #7295 
Webometrics Ranking Web of Universities
[เผยแพร่เมื่อ 01 มกราคม, 2022]

#41

Xi'an University of Finance and Economics
西安财经学院

 • #569 
 • #7811 
Webometrics Ranking Web of Universities
[เผยแพร่เมื่อ 01 มกราคม, 2022]

#42

Xi'an University of Finance and Economics
西安财经学院

 • #569 
 • #7811 
Webometrics Ranking Web of Universities
[เผยแพร่เมื่อ 01 มกราคม, 2022]

#43

Xi'an Physical Education University
西安体育学院

 • #575 
 • #8001 
Webometrics Ranking Web of Universities
[เผยแพร่เมื่อ 01 มกราคม, 2022]

#44

Xi'an Physical Education University
西安体育学院

 • #575 
 • #8001 
Webometrics Ranking Web of Universities
[เผยแพร่เมื่อ 01 มกราคม, 2022]

#45

Xi'an Eurasia University
西安欧亚学院

 • #583 
 • #8243 
Webometrics Ranking Web of Universities
[เผยแพร่เมื่อ 01 มกราคม, 2022]

#46

Xi'an Eurasia University
西安欧亚学院

 • #583 
 • #8243 
Webometrics Ranking Web of Universities
[เผยแพร่เมื่อ 01 มกราคม, 2022]

#47

Xi'an International University
西安外事学院

Card image

 • #584 
 • #8258 
Webometrics Ranking Web of Universities
[เผยแพร่เมื่อ 01 มกราคม, 2022]

#48

Xi'an International University
西安外事学院

Card image

 • #584 
 • #8258 
Webometrics Ranking Web of Universities
[เผยแพร่เมื่อ 01 มกราคม, 2022]

#49

Xi'an Peihua University
西安培华学院

 • #591 
 • #8459 
Webometrics Ranking Web of Universities
[เผยแพร่เมื่อ 01 มกราคม, 2022]

#50

Xi'an Peihua University
西安培华学院

 • #591 
 • #8459 
Webometrics Ranking Web of Universities
[เผยแพร่เมื่อ 01 มกราคม, 2022]

#51

Xi'an Siyuan University
西安思源学院

 • #609 
 • #9246 
Webometrics Ranking Web of Universities
[เผยแพร่เมื่อ 01 มกราคม, 2022]

#52

Xi'an Siyuan University
西安思源学院

 • #609 
 • #9246 
Webometrics Ranking Web of Universities
[เผยแพร่เมื่อ 01 มกราคม, 2022]

#53

Shaanxi Institute of International Trade and Commerce
陕西国际商贸学院

 • #619 
 • #9529 
Webometrics Ranking Web of Universities
[เผยแพร่เมื่อ 01 มกราคม, 2022]

#54

Shaanxi Institute of International Trade and Commerce
陕西国际商贸学院

 • #619 
 • #9529 
Webometrics Ranking Web of Universities
[เผยแพร่เมื่อ 01 มกราคม, 2022]

#55

Xi'an Fanyi University
西安翻译学院

 • #630 
 • #10318 
Webometrics Ranking Web of Universities
[เผยแพร่เมื่อ 01 มกราคม, 2022]

#56

Xi'an Fanyi University
西安翻译学院

 • #630 
 • #10318 
Webometrics Ranking Web of Universities
[เผยแพร่เมื่อ 01 มกราคม, 2022]

#57

Xi'an Medical University
西安医学院

ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.3 / 5.0 (7 ความคิดเห็น)
 • #273 
 • #1714 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[เผยแพร่เมื่อ 15 ธันวาคม, 2021]
 • #616 
 • #9416 
Webometrics Ranking Web of Universities
[เผยแพร่เมื่อ 01 มกราคม, 2022]

#58

Xi'an Medical University
西安医学院

ความพึงพอใจของนักเรียน: 4.3 / 5.0 (7 ความคิดเห็น)
 • #273 
 • #1714 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[เผยแพร่เมื่อ 15 ธันวาคม, 2021]
 • #616 
 • #9416 
Webometrics Ranking Web of Universities
[เผยแพร่เมื่อ 01 มกราคม, 2022]

ซีอาน ข้อมูลสำคัญสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

ประชากร: 6502000

เวลา: GMT +8

เขต/จังหวัด: Shaanxi,

ค่าครองชีพสำหรับนักเรียนใน ซีอาน:

* 100 = ราคาใน ลอนดอน

 • ค่าครองชีพโดยไม่รวมค่าที่พัก 49* (51 % ถูกกว่า ลอนดอน)
 • ค่าใช้จ่ายทั้งหมดรวมค่าที่พัก 74* (26 % ถูกกว่า ลอนดอน)
 • อาหาร (ร้านขายของชำ & ร้านอาหารราคาถูก) 46* (54 % ถูกกว่า ลอนดอน)
 • ราคา Big Mac โดยเฉลี่ย 20.56 CNY
 • ประเภทปลั๊ก A
  • แรงดันไฟฟ้าในที่อยู่อาศัย: 220 V
  • ความถี่: 50 Hz
 • ประเภทปลั๊ก I
  • แรงดันไฟฟ้าในที่อยู่อาศัย: 220 V
  • ความถี่: 50 Hz
 • ประเภทปลั๊ก C
  • แรงดันไฟฟ้าในที่อยู่อาศัย: 220 V
  • ความถี่: 50 Hz

แผนที่มหาวิทยาลัยใน ซีอาน

google static map google map control google map control

Xi'an Jiaotong University อันดับที่ 1 ใน ซีอาน ในการจัดอันดับเมตาของเราประกอบด้วย 123 การจัดอันดับมหาวิทยาลัย

ในบรรดามหาวิทยาลัยทุกแห่งใน ซีอานXi'an Jiaotong University มีการระบุไว้ในการจัดอันดับจำนวนมากที่สุด ดูทั้งหมด 36 อันดับที่ Xi'an Jiaotong University อยู่ในรายการ

Xi'an Jiaotong University อยู่ในอันดับที่ดีที่สุดใน ซีอาน สำหรับ วิศวกรรม (วิศวกรรมเครื่องกล) . ดูการจัดอันดับทั้งหมดที่ Xi'an Jiaotong University ได้รับการจัดอันดับ

Xidian University อยู่ในอันดับที่ดีที่สุดใน ซีอาน สำหรับ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ (วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์) . ดูการจัดอันดับทั้งหมดที่ Xidian University ได้รับการจัดอันดับ

Northwestern Polytechnical University อยู่ในอันดับที่ดีที่สุดใน ซีอาน สำหรับ คณิตศาสตร์ (---) . ดูการจัดอันดับทั้งหมดที่ Northwestern Polytechnical University ได้รับการจัดอันดับ

Xi'an Jiaotong University อยู่ในอันดับที่ดีที่สุดใน ซีอาน สำหรับ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (วิทยาศาสตร์กายภาพ) . ดูการจัดอันดับทั้งหมดที่ Xi'an Jiaotong University ได้รับการจัดอันดับ

Chang'an University อยู่ในอันดับที่ดีที่สุดใน ซีอาน สำหรับ สถาปัตยกรรม อาคาร และการวางแผน (---) . ดูการจัดอันดับทั้งหมดที่ Chang'an University ได้รับการจัดอันดับ

Xi'an Jiaotong University อยู่ในอันดับที่ดีที่สุดใน ซีอาน สำหรับ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ (ภูมิศาสตร์) . ดูการจัดอันดับทั้งหมดที่ Xi'an Jiaotong University ได้รับการจัดอันดับ

Xi'an Jiaotong University อยู่ในอันดับที่ดีที่สุดใน ซีอาน สำหรับ ยาและสุขภาพ (เภสัชศาสตร์และเภสัชวิทยา) . ดูการจัดอันดับทั้งหมดที่ Xi'an Jiaotong University ได้รับการจัดอันดับ

Northwest University อยู่ในอันดับที่ดีที่สุดใน ซีอาน สำหรับ เกษตรศาสตร์ (วิทยาศาสตร์การเกษตร) . ดูการจัดอันดับทั้งหมดที่ Northwest University ได้รับการจัดอันดับ

Shaanxi Normal University อยู่ในอันดับที่ดีที่สุดใน ซีอาน สำหรับ การศึกษา (การศึกษา) . ดูการจัดอันดับทั้งหมดที่ Shaanxi Normal University ได้รับการจัดอันดับ

ผู้จัดอันดับ

4icu

ดูวิธีการ

British Quacquarelli Symonds, UK

เกณฑ์การจัดอันดับ -QS World University Rankings:
ชื่อเสียงทางการศึกษา 40%
ชื่อเสียงผู้ประกอบการ 10%
อัตราส่วนคณะ / นักศึกษา 20%
การอ้างอิงต่อคณะ 20%
อัตราส่วนคณะต่างประเทศ 5%
อัตราส่วนนักศึกษาต่างชาติ 5%

ดูวิธีการ

เกณฑ์การจัดอันดับ -QS Employability Rankings:
ชื่อเสียงของนายจ้าง 30%
ผลลัพธ์ศิษย์เก่า 25%
ความร่วมมือกับนายจ้างต่อคณะภาควิชา 25%
ความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและนักศึกษา 10%
อัตราการจ้างงานบัณฑิต 10%

ดูวิธีการ

เกณฑ์การจัดอันดับ -QS University Rankings: Asia:
ชื่อเสียงด้านวิชาการ 30%

ชื่อเสียงของนายจ้าง 20%

อัตราส่วนอาจารย์ / นักศึกษา 10%

เครือข่ายการวิจัยระหว่างประเทศ 10%

การอ้างอิงต่อสิ่งตีพิมพ์ 10%

ดูวิธีการ

เกณฑ์การจัดอันดับ -QS University Rankings BRICS:
ชื่อเสียงด้านวิชาการ 30%

ชื่อเสียงของนายจ้าง 20%

อัตราส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา 20%

พนักงานที่มีปริญญาเอก 10%

สิ่งตีพิมพ์ต่อคณะ 10%

ดูวิธีการ

CWUR Center for World University Rankings

เกณฑ์การจัดอันดับ -CWUR Center for World University Rankings:
ประสิทธิผลการวิจัย 40%
คุณภาพการศึกษา 25%
การจ้างงานศิษย์เก่า 25%
คุณภาพของคณะภาควิชา 10%

ดูวิธีการ

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

เกณฑ์การจัดอันดับ -CWTS Leiden Ranking:
เผยแพร่งานวิจัยทางวิชาการ

ดูวิธีการ

NTU ranking

เกณฑ์การจัดอันดับ -NTU Performance Ranking of Scientific Papers:
ความเป็นเลิศด้านการวิจัย 40%
ผลกระทบจากงานวิจัย 35%
ผลิตภาพผลงานวิจัย 25%

ดูวิธีการ

เกณฑ์การจัดอันดับ -NTU Asia:
ผลผลิตทางงานวิจัย 25%
ผลกระทบจากงานวิจัย 35%
ผลงานวิจัยยอดเยี่ยม 40%

ดูวิธีการ

Nature Index

ดูวิธีการ

เกณฑ์การจัดอันดับ -Nature Index - Top Academic Institutions:
จำนวนบทความ (AC)
จำนวนเศษส่วน (FC)
จำนวนเศษส่วนถ่วงน้ำหนัก (WFC)

ดูวิธีการ

ดูวิธีการ

Payscale

ดูวิธีการ

RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

เกณฑ์การจัดอันดับ -RUR Reputation Ranking:
ชื่อเสียงด้านการสอน 50%
ชื่อเสียงด้านการวิจัย 50%

ดูวิธีการ

เกณฑ์การจัดอันดับ -RUR World University Rankings:
การสอน 40%
การวิจัย 40%
ความหลากหลายระหว่างประเทศ 10%
ความยั่งยืนทางการเงิน 10%

ดูวิธีการ

เกณฑ์การจัดอันดับ -RUR Research Performance Ranking:
ผลกระทบการอ้างอิงตามปกติ (การอ้างอิงสิ่งพิมพ์วิจัยจากนักเขียนของมหาวิทยาลัยทุกคนเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยทั่วโลก) 20%
การอ้างอิงต่อสิ่งตีพิมพ์ 20%
สิ่งตีพิมพ์ต่อนักวิชาการและนักวิจัย 20%
ชื่อเสียงการวิจัยระหว่างประเทศ 20%
ส่วนแบ่งการตีพิมพ์งานวิจัยซึ่งเขียนร่วมกันกับนักเขียนระหว่างประเทศ 20%

ดูวิธีการ

Scimago Institutions

เกณฑ์การจัดอันดับ -Scimago Institutions Rankings - Universities:
วิจัย 50%
นวัตกรรม 30%
สังคม 20%

ดูวิธีการ

ShanghaiRanking Consultancy

ดูวิธีการ

ดูวิธีการ

ดูวิธีการ

THE Times Higher Education, UK

เกณฑ์การจัดอันดับ -THE World University Rankings - Times Higher Education:
การสอน 30%
การวิจัย (ปริมาณรายได้และชื่อเสียง) 30%
การอ้างอิง 30%
มุมมอง
ระหว่างประเทศ (พนักงานนักเรียนการวิจัย) 7.5% รายได้จากอุตสาหกรรม (การถ่ายโอนความรู้) 2.5%

ดูวิธีการ

เกณฑ์การจัดอันดับ -THE World Reputation Rankings - Times Higher Education:
ชื่อเสียงการวิจัย 66,6%
ชื่อเสียงการสอน 33,3%

ดูวิธีการ

เกณฑ์การจัดอันดับ -THE Emerging Economies University Ranking - Times Higher Education:
การสอน30%

การวิจัย (ปริมาณรายได้และชื่อเสียง) 30%

การอ้างอิง 20%

มุมมองระหว่างประเทศ (พนักงาน นักเรียน การวิจัย) 10% ร

ายได้จากอุตสาหกรรม (การถ่ายโอนความรู้) 10%

ดูวิธีการ

เกณฑ์การจัดอันดับ -THE World’s Most International Universities - Times Higher Education:
สัดส่วนของนักศึกษาต่างชาติ 25%

สัดส่วนของพนักงานต่างชาติ 25%

สัดส่วนของวารสารสิ่งพิมพ์ที่มีผู้เขียนร่วมระหว่างประเทศหนึ่งคนหรือมากกว่า 25%

ชื่อเสียงระดับนานาชาติของมหาวิทยาลัย 25%

ดูวิธีการ

เกณฑ์การจัดอันดับ -Best universities in the Asia-Pacific region:
การสอน 30%
การวิจัย (ปริมาณ รายได้และชื่อเสียง) 30%
การอ้างอิง 30%
มุมมองระหว่างประเทศ (พนักงาน นักเรียน การวิจัย) 7.5%
รายได้จากอุตสาหกรรม (การถ่ายโอนความรู้) 2.5%

ดูวิธีการ

เกณฑ์การจัดอันดับ -THE Asia University Ranking:
การวิจัย (ปริมาณ รายได้ และชื่อเสียง) 30%

การอ้างอิง 30%

การสอน 25%

มุมมองระหว่างประเทศ (พนักงานนักเรียนการวิจัย) 7.5%

รายได้จากอุตสาหกรรม (การถ่ายโอนความรู้) 7.5%

ดูวิธีการ

ดูวิธีการ

Thomson Reuters

เกณฑ์การจัดอันดับ -Most Innovative Universities Asia Pacific:
ปริมาณสิทธิบัตร 11.11%
ความสำเร็จของสิทธิบัตร 11.11%
สิทธิบัตรระดับโลก 11.11%
การอ้างอิงสิทธิบัตร 11.11%
เปอร์เซ็นต์ของสิทธิบัตรที่อ้างถึง / ผลกระทบการอ้างอิงสิทธิบัตร 11.11%
ผลกระทบของสิทธิบัตรต่อการอ้างอิงบทความ 11.11%
ผลกระทบของการอ้างอิงบทความเกี่ยวกับอุตสาหกรรม 11.11%
การวบรวมสิ่งพิมพ์สำคัญทั้งหมดจาก Web of Science 11.11%

ดูวิธีการ

Urap

ดูวิธีการ

Us News

ดูวิธีการ

Webometrics

เกณฑ์การจัดอันดับ -Webometrics Ranking Web of Universities:
ทัศนวิสัย 50%
ความเป็นเลิศ 35%
ความโปร่งใส 10%
การแสดงออก 5%

ดูวิธีการ