อันดับของSheffield Hallam University (มหาวิทยาลัยเชฟฟิลด์ ฮัลแลม)

Sheffield Hallam University ก่อตั้งขึ้นในปี 1969 ตั้งอยู่ในเมืองเชฟฟิลด์ ยอร์คเชียร์ และฮัมเบอร์ เชฟฟิลด์เป็นเมืองใหญ่อันดับ 5 ของสหราชอาณาจักร โดย 60% เป็นพื้นที่สีเขียวที่มีชีวิตชีวา เช่น สวนสาธารณะในเมือง สวนหย่อม และชนบท SHU ภาคภูมิใจในตำแหน่งที่สำคัญในเชฟฟิลด์ในฐานะเสาหลักของเศรษฐกิจ แรงงาน และโครงสร้างพื้นฐานในท้องถิ่น สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นในความจริงที่ว่าเกือบครึ่งหนึ่งของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยแห่งนี้มาจากภูมิหลังที่มีรายได้ต่ำ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเต็มใจที่จะลงทุนในนักศึกษาทุกคน

อัปเดตอันดับล่าสุดสำหรับ มหาวิทยาลัยเชฟฟิลด์ ฮัลแลม
 • มีนาคม 2024: สิ่งพิมพ์ของ อันดับตำแหน่ง # 866
 • ธันวาคม 2023: Urap ประกาศผลล่าสุดของ ด้วย มหาวิทยาลัยเชฟฟิลด์ ฮัลแลม ในตำแหน่ง 1352
 • ธันวาคม 2023: (Sport Science) อัปเดต มหาวิทยาลัยเชฟฟิลด์ ฮัลแลม ประสบความสำเร็จในอันดับ 101
 • ธันวาคม 2023: มหาวิทยาลัยเชฟฟิลด์ ฮัลแลม ได้อันดับ 1001 ล่าสุดของ จาก British Quacquarelli Symonds, UK

การจัดอันดับมหาวิทยาลัย

  • #66 
  • #85 

  [เผยแพร่เมื่อ 15 กันยายน, 2023]
  • #67 
  • #83 
  เดอะ การ์เดียน ลีก ตาราง
  [เผยแพร่เมื่อ 09 กันยายน, 2023]
  • #49 
  • #63 
  CUG คู่มือมหาวิทยาลัยฉบับสมบูรณ์
  [เผยแพร่เมื่อ 08 มิถุนายน, 2023]
  • #70 
  • #801 
  การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก
  [เผยแพร่เมื่อ 27 กันยายน, 2023]
  • #69 
  • #1001 
  การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย QS
  [เผยแพร่เมื่อ 27 มิถุนายน, 2023]
  • #68 
  • #1317 
  US News: มหาวิทยาลัยทั่วโลกที่ดีที่สุด
  [เผยแพร่เมื่อ 24 ตุลาคม, 2022]
  • #52 
  • #1312 
  CWTS Leiden Ranking
  [เผยแพร่เมื่อ 22 มิถุนายน, 2022]
  • #52 
  • #866 

  [เผยแพร่เมื่อ 06 มีนาคม, 2024]
  • #68 
  • #1563 
  ศูนย์จัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก (CWUR)
  [เผยแพร่เมื่อ 25 เมษายน, 2022]
  • #23 
  • #251 
  การจัดอันดับมหาวิทยาลัยใหม่โดย THE
  [เผยแพร่เมื่อ 03 กรกฎาคม, 2023]
  • #58 
  • #1352 

  [เผยแพร่เมื่อ 19 ธันวาคม, 2023]
  • #59 
  • #934 
  RUR การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก
  [เผยแพร่เมื่อ 25 พฤษภาคม, 2023]
  • #47 
  • #516 
  การจัดอันดับชื่อเสียง RUR
  [เผยแพร่เมื่อ 25 พฤษภาคม, 2023]
  • #60 
  • #850 
  การจัดอันดับทางวิชาการโดย RUR
  [เผยแพร่เมื่อ 25 พฤษภาคม, 2023]
  • #58 
  • #391 
  การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกของ StuDocu - EMEA - ยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา
  [เผยแพร่เมื่อ 06 กันยายน, 2021]
  • #65 
  • #1001 

  [เผยแพร่เมื่อ 05 ธันวาคม, 2023]
  • #51 
  • #731 
  Webometrics การจัดอันดับเว็บของมหาวิทยาลัย
  [เผยแพร่เมื่อ 31 กรกฎาคม, 2023]
  • #26 
  • #101 
  การจัดอันดับผลกระทบของมหาวิทยาลัยโลกโดย THE - โดยรวม
  [เผยแพร่เมื่อ 01 มิถุนายน, 2023]
  • #65 
  • #769 
  การจัดอันดับสาขาวิชาโดยรวมในจีน
  [เผยแพร่เมื่อ 11 พฤษภาคม, 2022]

อันดับประวัติศาสตร์ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก

การจัดอันดับวิชา

กฎหมาย

  • #44 
  • #58 
  กฎหมาย
  ตารางลีกมหาวิทยาลัยเดอะการ์เดียนตามหัวเรื่อง
  [เผยแพร่เมื่อ 09 กันยายน, 2023]
  • #63 
  • #79 
  กฎหมาย
  CUG คู่มือมหาวิทยาลัยฉบับสมบูรณ์ - ตามหัวเรื่อง
  [เผยแพร่เมื่อ 08 มิถุนายน, 2023]
  • #76 
  • #93 
  กฎหมาย

  [เผยแพร่เมื่อ 15 กันยายน, 2023]

การศึกษา

  • #19 
  • #22 
  การศึกษา
  ตารางลีกมหาวิทยาลัยเดอะการ์เดียนตามหัวเรื่อง
  [เผยแพร่เมื่อ 09 กันยายน, 2023]
  • #19 
  • #28 
  การศึกษา

  [เผยแพร่เมื่อ 15 กันยายน, 2023]
  • #25 
  • #37 
  การศึกษา
  CUG คู่มือมหาวิทยาลัยฉบับสมบูรณ์ - ตามหัวเรื่อง
  [เผยแพร่เมื่อ 08 มิถุนายน, 2023]
  • #27 
  • #251 
  การศึกษา
  การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย QS ตามสาขาวิชา
  [เผยแพร่เมื่อ 22 มีนาคม, 2023]
  • #40 
  • #301 
  การศึกษา

  [เผยแพร่เมื่อ 19 ตุลาคม, 2023]
  • #31 
  • #301 
  การศึกษา

  [เผยแพร่เมื่อ 27 ตุลาคม, 2023]
  • #28 
  • #301 
  การศึกษา
  การจัดอันดับมหาวิทยาลัยตามผลการเรียน (URAP) - ตามสาขา
  [เผยแพร่เมื่อ 22 กรกฎาคม, 2023]

การออกแบบ

  • #28 
  • #33 
  การออกแบบกราฟฟิก
  ตารางลีกมหาวิทยาลัยเดอะการ์เดียนตามหัวเรื่อง
  [เผยแพร่เมื่อ 09 กันยายน, 2023]
  • #18 
  • #19 
  การออกแบบตกแต่งภายใน
  ตารางลีกมหาวิทยาลัยเดอะการ์เดียนตามหัวเรื่อง
  [เผยแพร่เมื่อ 09 กันยายน, 2023]

คณิตศาสตร์

  • #39 
  • #51 
  คณิตศาสตร์
  CUG คู่มือมหาวิทยาลัยฉบับสมบูรณ์ - ตามหัวเรื่อง
  [เผยแพร่เมื่อ 08 มิถุนายน, 2023]
  • #40 
  • #51 
  คณิตศาสตร์
  ตารางลีกมหาวิทยาลัยเดอะการ์เดียนตามหัวเรื่อง
  [เผยแพร่เมื่อ 09 กันยายน, 2023]
  • #50 
  • #63 
  คณิตศาสตร์

  [เผยแพร่เมื่อ 15 กันยายน, 2023]

ทัศนศิลป์และการแสดง

  • #2 
  • #3 
  การเขียนเชิงสร้างสรรค์
  ตารางลีกมหาวิทยาลัยเดอะการ์เดียนตามหัวเรื่อง
  [เผยแพร่เมื่อ 09 กันยายน, 2023]
  • #36 
  • #38 
  การเขียนเชิงสร้างสรรค์

  [เผยแพร่เมื่อ 15 กันยายน, 2023]
  • #45 
  • #50 
  การเขียนเชิงสร้างสรรค์
  CUG คู่มือมหาวิทยาลัยฉบับสมบูรณ์ - ตามหัวเรื่อง
  [เผยแพร่เมื่อ 08 มิถุนายน, 2023]

ธุรกิจ

  • #34 
  • #43 
  การตลาด
  CUG คู่มือมหาวิทยาลัยฉบับสมบูรณ์ - ตามหัวเรื่อง
  [เผยแพร่เมื่อ 08 มิถุนายน, 2023]

ภาษาและวรรณคดี

  • #42 
  • #50 
  อังกฤษ
  ตารางลีกมหาวิทยาลัยเดอะการ์เดียนตามหัวเรื่อง
  [เผยแพร่เมื่อ 09 กันยายน, 2023]
  • #51 
  • #62 
  อังกฤษ
  CUG คู่มือมหาวิทยาลัยฉบับสมบูรณ์ - ตามหัวเรื่อง
  [เผยแพร่เมื่อ 08 มิถุนายน, 2023]
  • #54 
  • #67 
  อังกฤษ

  [เผยแพร่เมื่อ 15 กันยายน, 2023]
  • #27 
  • #38 
  ภาษาฝรั่งเศส
  CUG คู่มือมหาวิทยาลัยฉบับสมบูรณ์ - ตามหัวเรื่อง
  [เผยแพร่เมื่อ 08 มิถุนายน, 2023]
  • #26 
  • #34 
  ภาษาเยอรมัน
  CUG คู่มือมหาวิทยาลัยฉบับสมบูรณ์ - ตามหัวเรื่อง
  [เผยแพร่เมื่อ 08 มิถุนายน, 2023]

วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน

  • #26 
  • #30 
  วารสารศาสตร์
  ตารางลีกมหาวิทยาลัยเดอะการ์เดียนตามหัวเรื่อง
  [เผยแพร่เมื่อ 09 กันยายน, 2023]

วิทยาศาสตร์การกีฬา

  • #29 
  • #39 
  วิทยาศาสตร์การกีฬา

  [เผยแพร่เมื่อ 15 กันยายน, 2023]
  • #37 
  • #49 
  วิทยาศาสตร์การกีฬา
  CUG คู่มือมหาวิทยาลัยฉบับสมบูรณ์ - ตามหัวเรื่อง
  [เผยแพร่เมื่อ 08 มิถุนายน, 2023]
  • #45 
  • #57 
  วิทยาศาสตร์การกีฬา
  ตารางลีกมหาวิทยาลัยเดอะการ์เดียนตามหัวเรื่อง
  [เผยแพร่เมื่อ 09 กันยายน, 2023]

วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์

  • #64 
  • #82 
  วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
  CUG คู่มือมหาวิทยาลัยฉบับสมบูรณ์ - ตามหัวเรื่อง
  [เผยแพร่เมื่อ 08 มิถุนายน, 2023]
  • #68 
  • #87 
  วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์

  [เผยแพร่เมื่อ 15 กันยายน, 2023]

วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

  • #51 
  • #68 
  ชีววิทยา
  ตารางลีกมหาวิทยาลัยเดอะการ์เดียนตามหัวเรื่อง
  [เผยแพร่เมื่อ 09 กันยายน, 2023]
  • #27 
  • #33 
  เคมี
  ตารางลีกมหาวิทยาลัยเดอะการ์เดียนตามหัวเรื่อง
  [เผยแพร่เมื่อ 09 กันยายน, 2023]
  • #38 
  • #47 
  เคมี

  [เผยแพร่เมื่อ 15 กันยายน, 2023]
  • #38 
  • #48 
  เคมี
  CUG คู่มือมหาวิทยาลัยฉบับสมบูรณ์ - ตามหัวเรื่อง
  [เผยแพร่เมื่อ 08 มิถุนายน, 2023]

วิศวกรรม

  • #24 
  • #28 
  วิศวกรรมการบินและอวกาศ
  ตารางลีกมหาวิทยาลัยเดอะการ์เดียนตามหัวเรื่อง
  [เผยแพร่เมื่อ 09 กันยายน, 2023]
  • #19 
  • #25 
  วิศวกรรมเคมี
  ตารางลีกมหาวิทยาลัยเดอะการ์เดียนตามหัวเรื่อง
  [เผยแพร่เมื่อ 09 กันยายน, 2023]
  • #19 
  • #26 
  วิศวกรรมเคมี

  [เผยแพร่เมื่อ 15 กันยายน, 2023]
  • #22 
  • #29 
  วิศวกรรมเคมี
  CUG คู่มือมหาวิทยาลัยฉบับสมบูรณ์ - ตามหัวเรื่อง
  [เผยแพร่เมื่อ 08 มิถุนายน, 2023]
  • #41 
  • #55 
  วิศวกรรมโยธา

  [เผยแพร่เมื่อ 15 กันยายน, 2023]
  • #45 
  • #601 
  วิศวกรรม

  [เผยแพร่เมื่อ 19 ตุลาคม, 2023]
  • #49 
  • #61 
  วิศวกรรมเครื่องกล

  [เผยแพร่เมื่อ 15 กันยายน, 2023]
  • #50 
  • #64 
  วิศวกรรมเครื่องกล
  CUG คู่มือมหาวิทยาลัยฉบับสมบูรณ์ - ตามหัวเรื่อง
  [เผยแพร่เมื่อ 08 มิถุนายน, 2023]
  • #53 
  • #66 
  วิศวกรรมเครื่องกล
  ตารางลีกมหาวิทยาลัยเดอะการ์เดียนตามหัวเรื่อง
  [เผยแพร่เมื่อ 09 กันยายน, 2023]

สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์

  • #28 
  • #35 
  เศรษฐศาสตร์
  ตารางลีกมหาวิทยาลัยเดอะการ์เดียนตามหัวเรื่อง
  [เผยแพร่เมื่อ 09 กันยายน, 2023]
  • #44 
  • #56 
  เศรษฐศาสตร์
  CUG คู่มือมหาวิทยาลัยฉบับสมบูรณ์ - ตามหัวเรื่อง
  [เผยแพร่เมื่อ 08 มิถุนายน, 2023]
  • #48 
  • #60 
  เศรษฐศาสตร์

  [เผยแพร่เมื่อ 15 กันยายน, 2023]
  • #54 
  • #66 
  ภูมิศาสตร์
  ตารางลีกมหาวิทยาลัยเดอะการ์เดียนตามหัวเรื่อง
  [เผยแพร่เมื่อ 09 กันยายน, 2023]
  • #61 
  • #74 
  ประวัติศาสตร์
  ตารางลีกมหาวิทยาลัยเดอะการ์เดียนตามหัวเรื่อง
  [เผยแพร่เมื่อ 09 กันยายน, 2023]
  • #71 
  • #83 
  ประวัติศาสตร์

  [เผยแพร่เมื่อ 15 กันยายน, 2023]
  • #70 
  • #85 
  ประวัติศาสตร์
  CUG คู่มือมหาวิทยาลัยฉบับสมบูรณ์ - ตามหัวเรื่อง
  [เผยแพร่เมื่อ 08 มิถุนายน, 2023]
  • #55 
  • #72 
  จิตวิทยา
  ตารางลีกมหาวิทยาลัยเดอะการ์เดียนตามหัวเรื่อง
  [เผยแพร่เมื่อ 09 กันยายน, 2023]
  • #57 
  • #73 
  จิตวิทยา
  CUG คู่มือมหาวิทยาลัยฉบับสมบูรณ์ - ตามหัวเรื่อง
  [เผยแพร่เมื่อ 08 มิถุนายน, 2023]
  • #66 
  • #87 
  จิตวิทยา

  [เผยแพร่เมื่อ 15 กันยายน, 2023]
  • #61 
  • #401 
  จิตวิทยา

  [เผยแพร่เมื่อ 19 ตุลาคม, 2023]
  • #29 
  • #35 
  งานสังคมสงเคราะห์
  CUG คู่มือมหาวิทยาลัยฉบับสมบูรณ์ - ตามหัวเรื่อง
  [เผยแพร่เมื่อ 08 มิถุนายน, 2023]
  • #40 
  • #50 
  งานสังคมสงเคราะห์
  ตารางลีกมหาวิทยาลัยเดอะการ์เดียนตามหัวเรื่อง
  [เผยแพร่เมื่อ 09 กันยายน, 2023]
  • #41 
  • #52 
  งานสังคมสงเคราะห์

  [เผยแพร่เมื่อ 15 กันยายน, 2023]
  • #46 
  • #58 
  สังคมวิทยา
  CUG คู่มือมหาวิทยาลัยฉบับสมบูรณ์ - ตามหัวเรื่อง
  [เผยแพร่เมื่อ 08 มิถุนายน, 2023]
  • #63 
  • #78 
  สังคมวิทยา

  [เผยแพร่เมื่อ 15 กันยายน, 2023]

อันดับวิชาสูงสุดของมหาวิทยาลัยเชฟฟิลด์ ฮัลแลม

การเขียนเชิงสร้างสรรค์ The Guardian University League Tables by Subject
#3 
ทัศนศิลป์และการแสดง
การออกแบบตกแต่งภายใน The Guardian University League Tables by Subject
#19 
การออกแบบ
การศึกษา The Guardian University League Tables by Subject
#22 
การศึกษา
วิศวกรรมเคมี The Guardian University League Tables by Subject
#25 
วิศวกรรม
วารสารศาสตร์ The Guardian University League Tables by Subject
#30 
วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
เคมี The Guardian University League Tables by Subject
#33 
วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
ภาษาเยอรมัน CUG The Complete University Guide - By Subject
#34 
ภาษาและวรรณคดี
งานสังคมสงเคราะห์ CUG The Complete University Guide - By Subject
#35 
สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
วิทยาศาสตร์การกีฬา The Times Good University Guide by Subject
#39 
วิทยาศาสตร์การกีฬา
การตลาด CUG The Complete University Guide - By Subject
#43 
ธุรกิจ

เกี่ยวกับ มหาวิทยาลัยเชฟฟิลด์ ฮัลแลม

ข้อดี

 • นักเรียนไม่จำเป็นต้องยอมรับห้องใดๆ ที่เสนอ ในหอพักนักศึกษา ซึ่งหมายความว่าหากคุณไม่ชอบห้องของคุณด้วยเหตุผลใดก็ตาม คุณสามารถขอดูห้องอื่นได้
 • Sheffield Hallam เสนอ บรรยากาศวิทยาเขตที่มีชีวิตชีวาและสถานบันเทิงยามค่ำคืน เพื่อให้มั่นใจว่านักศึกษาจะได้รับโอกาสทางสังคมทั้งหมดที่จำเป็นระหว่างชั้นเรียนและการบ้านที่ได้รับมอบหมาย
 • ได้รับรางวัล 5 ดาวโดยการจัดอันดับ QS Star ในหมวดหมู่นวัตกรรม การไม่แบ่งแยก การจ้างงาน และการสอน

ข้อเสีย

 • นักเรียนบางคนบอกว่า วิทยากรไม่ได้เตรียมตัวเองให้พร้อมเสมอ เพื่อขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับการมอบหมายงานและปัญหาเกี่ยวกับโปรแกรม

ข้อเท็จจริงที่สำคัญ

ก่อตั้งเมื่อปี:
1843
โทรศัพท์:
+44 114 225 5555
ที่อยู่:
Howard Street
S1 1WB, เชฟฟีลด์
อังกฤษ
เว็บไซต์:
https://www.shu.ac.uk/
สังคม:
ผู้ได้รับรางวัลโนเบล:
Hans Krebs (มหาวิทยาลัยเชฟฟิลด์ ฮัลแลม, 1953)

ข้อกำหนดสำหรับนักเรียนต่างชาติ / ข้อกำหนดด้านภาษาอังกฤษ

คะแนนการทดสอบทางวิชาการของ IELTS (การทดสอบที่คล้ายกันอาจได้รับการยอมรับเช่นกัน)

  • 6.5
  • All Degrees
 • One Sheffield Hallam student's journey through university
 • A student's view of BA (Hons) Criminology at Sheffield Hallam University
 • A student's view of BA (Hons) Interior Architecture and Design at Sheffield Hallam University
 • Why I love Sheffield
 • My learning experience at Sheffield Hallam in 2020/21.
 • Why I chose to study at Sheffield Hallam University

THE Student Experience Survey by Times Higher Education

Times Higher Education ได้ทำการสำรวจนักศึกษาระดับปริญญาตรี 20251 คน ในสหราชอาณาจักรเกี่ยวกับประสบการณ์การเรียนของพวกเขา มีนักเรียน 213 คนของมหาวิทยาลัยเชฟฟิลด์ ฮัลแลม เข้าร่วม ในแบบสำรวจนี้

ด้านล่างคุณจะเห็นผลลัพธ์ของมหาวิทยาลัยเชฟฟิลด์ ฮัลแลม สำหรับคำถามในการสำรวจแต่ละข้อโดยเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรทั้งหมด

คะแนนทั้งหมด: 77.3

สัดส่วนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชฟฟิลด์ ฮัลแลม

นักศึกษาระดับปริญญาตรี:
21265
สูงกว่าระดับปริญญาตรี:
5175
:
26440
ธุรกิจและการจัดการ:
4440
การพยาบาลและการผดุงครรภ์:
4365
การศึกษาและการสอน:
2100
สังคมวิทยา:
1990
การคำนวณ:
1645
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย:
1480
ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์:
1300
จิตวิทยา:
1200
สถาปัตยกรรม อาคาร และการวางแผน:
1115
ชีววิทยาศาสตร์:
880
กฎ:
825
วิศวกรรม (ไม่เฉพาะเจาะจง):
700
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์:
380
ภูมิศาสตร์ โลก และสิ่งแวดล้อมศึกษา:
375
พันธมิตรสุขภาพ:
320
วิศวกรรมเครื่องกล:
315
การเกษตร อาหาร และการศึกษาที่เกี่ยวข้อง:
300
ภาษาอังกฤษศึกษา:
255
วิศวกรรมเคมี กระบวนการ และพลังงาน:
210
ประวัติศาสตร์:
185
ฟิสิกส์และดาราศาสตร์:
160
การเมือง:
145
วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์:
115
เคมี:
100
ภาษาและพื้นที่ศึกษา:
95
ศิลปะการแสดง:
75
วัสดุและเทคโนโลยี:
10
ประเทศอินเดีย:
835
ประเทศไนจีเรีย:
610
จีน:
330
ประเทศปากีสถาน:
135
ประเทศไทย:
65
ประเทศมาเลเซีย:
60
ประเทศเวียดนาม:
50
Hong Kong (Special Administrative Region of China):
50
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์:
40
ประเทศคูเวต:
40
ประเทศซาอุดีอาระเบีย:
25
ประเทศอินโดนีเซีย:
25
ประเทศอิหร่าน:
20
ประเทศซิมบับเว:
15
ประเทศศรีลังกา:
15
ประเทศบังกลาเทศ:
15
ประเทศโอมาน:
15
ประเทศกานา:
15
United States:
15
ประเทศเคนยา:
10
ประเทศไต้หวัน:
10
ประเทศบราซิล:
5
ประเทศจอร์แดน:
5
ประเทศกาตาร์:
5
ประเทศบาห์เรน:
5
ประเทศแคนาดา:
5
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์:
5
ประเทศสิงคโปร์:
5
ประเทศฟิลิปปินส์:
5
ประเทศเนปาล:
5
Myanmar (Burma):
5
Korea (South):
5
ประเทศยูกันดา:
5
ประเทศแอฟริกาใต้:
5
ประเทศโมร็อกโก:
5
ประเทศลิเบีย:
5
ประเทศอียิปต์:
5
ประเทศแคเมอรูน:
5
ประเทศบอตสวานา:
5
ประเทศแองโกลา:
5
ประเทศตุรกี:
5

แผนที่ของมหาวิทยาลัยเชฟฟิลด์ ฮัลแลม

มหาวิทยาลัยอื่น ๆ ใน เชฟฟีลด์:

คำถามที่พบบ่อย

มหาวิทยาลัยเชฟฟิลด์ ฮัลแลม อันดับ # 56 ใน อังกฤษ ในการจัดอันดับเมตาของเราประกอบด้วย 112 การจัดอันดับมหาวิทยาลัย ดูอันดับของทั้งหมด 382 มหาวิทยาลัยใน อังกฤษ .

มหาวิทยาลัยเชฟฟิลด์ ฮัลแลม อันดับ # 2 ใน เชฟฟีลด์ ในการจัดอันดับเมตาของเรา ดูอันดับของทั้งหมด 3 มหาวิทยาลัยใน เชฟฟีลด์ .

มหาวิทยาลัยเชฟฟิลด์ ฮัลแลม มีการระบุไว้ใน The Times Good University Guide, The Guardian League Table, CUG The Complete University Guide, THE World University Rankings, QS World University Rankings, US News: Best Global Universities และอื่น ๆ. ดูทั้งหมด 28 อันดับของ มหาวิทยาลัยเชฟฟิลด์ ฮัลแลม .

มหาวิทยาลัยเชฟฟิลด์ ฮัลแลม ทำได้ # 63 ใน CUG คู่มือมหาวิทยาลัยฉบับสมบูรณ์ . นี่คืออันดับสูงสุดของมหาวิทยาลัยในหมู่ 112 การจัดอันดับติดตามบนเว็บไซต์ของเรา ดูอันดับทั้งหมดของ มหาวิทยาลัยเชฟฟิลด์ ฮัลแลม .

มหาวิทยาลัยเชฟฟิลด์ ฮัลแลม ได้รับการจัดอันดับสูงสุดสำหรับ ยาและสุขภาพ . เป็นอันดับ # 2 ใน CUG คู่มือมหาวิทยาลัยฉบับสมบูรณ์ - ตามหัวเรื่อง (Health Studies) . ดูอันดับเรื่องทั้งหมดของ มหาวิทยาลัยเชฟฟิลด์ ฮัลแลม .

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยจำนวนมากรวมถึงการสำรวจความคิดเห็นของนักวิชาการเกี่ยวกับชื่อเสียง ในการจัดอันดับเมตาของเรา 112 การจัดอันดับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชฟฟิลด์ ฮัลแลม อันดับ # 2 ระหว่างมหาวิทยาลัยใน อังกฤษ และ # 56 ระหว่างมหาวิทยาลัยใน . ดูอันดับทั้งหมดของ มหาวิทยาลัยเชฟฟิลด์ ฮัลแลม .

ในการจัดอันดับเมตาของเรา มหาวิทยาลัยเชฟฟิลด์ ฮัลแลม อันดับ # 56 ในบรรดามหาวิทยาลัยทุกแห่งใน อังกฤษ และ University of Oxford อันดับ # 1 ดูอันดับมหาวิทยาลัยทั้งหมดใน เชฟฟีลด์ นอกเหนือจากการจัดอันดับคุณอาจต้องการดูการจัดอันดับในเว็บไซต์ของเราจากนักเรียนที่เข้าร่วมมหาวิทยาลัย