Trường kinh doanh ởAnh Tất cả các bảng xếp hạng về chương trình kinh doanh BBA, MSc, MBA, EMBA

Anh
28 ra khỏi 49
 • Trường kinh doanh ởAnh
19
 • Trường kinh doanh ởAnh
17
 • Trường kinh doanh ởAnh

Với các khóa học khác ngoài kinh doanh xem bảng xếp hạng đại học của chúng tôi ở Anh

Những chủ đề xếp hạng cao nhất ở các trường kinh doanh ở Anh

---
#1 
Saïd Business School, University of Oxford
---
#1 
Warwick Business School, University of Warwick
---
#1 
International Graduate Business School, University of Sheffield
---
#1 
Birmingham Business School, University of Birmingham
---
#1 
Saïd Business School, University of Oxford
---
#1 
School of Management, University of Bath
---
#1 
Saïd Business School, University of Oxford
---
#2 
Liverpool Business School, Liverpool John Moores University
---
#2 
The Business School, City, University of London
---
#2 
Warwick Business School, University of Warwick

Bảng xếp hạng các trường kinh doanh ở Anh 2022

#1

Warwick Business School
University of Warwick

Mức độ hài lòng của học viên: 4.1 / 5.0 (124 đánh giá)
 • #5 
 • #32 
QS Global MBA Ranking
[Đã đăng 09 tháng 9, 2021]
 • #3 
 • #15 
Financial Times: European Business School Rankings
[Đã đăng 06 tháng 12, 2020]
 • #5 
 • #15 
QS Global MBA Ranking - Europe
[Đã đăng 09 tháng 9, 2021]

#2

Alliance Manchester Business School
University of Manchester

Mức độ hài lòng của học viên: 4.2 / 5.0 (68 đánh giá)
 • #6 
 • #47 
QS Global MBA Ranking
[Đã đăng 09 tháng 9, 2021]
 • #8 
 • #36 
Financial Times: European Business School Rankings
[Đã đăng 06 tháng 12, 2020]
 • #6 
 • #19 
QS Global MBA Ranking - Europe
[Đã đăng 09 tháng 9, 2021]

#3

Management School
Lancaster University

Mức độ hài lòng của học viên: 4.5 / 5.0 (209 đánh giá)
 • #10 
 • #111 
QS Global MBA Ranking
[Đã đăng 09 tháng 9, 2021]
 • #12 
 • #54 
Financial Times: European Business School Rankings
[Đã đăng 06 tháng 12, 2020]
 • #10 
 • #38 
QS Global MBA Ranking - Europe
[Đã đăng 09 tháng 9, 2021]

#4


Durham University Business School

Mức độ hài lòng của học viên: 4.6 / 5.0 (329 đánh giá)
 • #9 
 • #78 
QS Global MBA Ranking
[Đã đăng 09 tháng 9, 2021]
 • #11 
 • #48 
Financial Times: European Business School Rankings
[Đã đăng 06 tháng 12, 2020]
 • #9 
 • #27 
QS Global MBA Ranking - Europe
[Đã đăng 09 tháng 9, 2021]

#5

School of Management
University of Bath

Mức độ hài lòng của học viên: 4.5 / 5.0 (578 đánh giá)
 • #16 
 • #151 
QS Global MBA Ranking
[Đã đăng 09 tháng 9, 2021]
 • #13 
 • #57 
Financial Times: European Business School Rankings
[Đã đăng 06 tháng 12, 2020]
 • #16 
 • #50 
QS Global MBA Ranking - Europe
[Đã đăng 09 tháng 9, 2021]

#6

Saïd Business School
University of Oxford

Mức độ hài lòng của học viên: 4.5 / 5.0 (265 đánh giá)
 • #2 
 • #13 
QS Global MBA Ranking
[Đã đăng 09 tháng 9, 2021]
 • #2 
 • #10 
Financial Times: European Business School Rankings
[Đã đăng 06 tháng 12, 2020]
 • #2 
 • #6 
QS Global MBA Ranking - Europe
[Đã đăng 09 tháng 9, 2021]

#7

The Business School
City, University of London Bayes Business School

Mức độ hài lòng của học viên: 4.4 / 5.0 (511 đánh giá)
 • #8 
 • #78 
QS Global MBA Ranking
[Đã đăng 09 tháng 9, 2021]
 • #6 
 • #25 
Financial Times: European Business School Rankings
[Đã đăng 06 tháng 12, 2020]
 • #8 
 • #27 
QS Global MBA Ranking - Europe
[Đã đăng 09 tháng 9, 2021]

#8

Business School
University of Leeds

Mức độ hài lòng của học viên: 4.4 / 5.0 (511 đánh giá)
 • #12 
 • #121 
QS Global MBA Ranking
[Đã đăng 09 tháng 9, 2021]
 • #14 
 • #75 
Financial Times: European Business School Rankings
[Đã đăng 06 tháng 12, 2020]
 • #12 
 • #41 
QS Global MBA Ranking - Europe
[Đã đăng 09 tháng 9, 2021]

#9

Birmingham Business School
University of Birmingham Birmingham Business School

Mức độ hài lòng của học viên: 4.3 / 5.0 (111 đánh giá)
 • #15 
 • #141 
QS Global MBA Ranking
[Đã đăng 09 tháng 9, 2021]
 • #15 
 • #88 
Financial Times: European Business School Rankings
[Đã đăng 06 tháng 12, 2020]
 • #15 
 • #49 
QS Global MBA Ranking - Europe
[Đã đăng 09 tháng 9, 2021]

#10

Cambridge Judge Business School
University of Cambridge

 • #3 
 • #17 
QS Global MBA Ranking
[Đã đăng 09 tháng 9, 2021]
 • #4 
 • #17 
Financial Times: European Business School Rankings
[Đã đăng 06 tháng 12, 2020]
 • #3 
 • #8 
QS Global MBA Ranking - Europe
[Đã đăng 09 tháng 9, 2021]

#11

Southampton Business School
University of Southampton Southampton Business School

Mức độ hài lòng của học viên: 4.3 / 5.0 (111 đánh giá)
 • #11 
 • #111 
QS Global MBA Ranking
[Đã đăng 09 tháng 9, 2021]
 • #11 
 • #38 
QS Global MBA Ranking - Europe
[Đã đăng 09 tháng 9, 2021]

#12

Nottingham University Business School
University of Nottingham

Mức độ hài lòng của học viên: 4.4 / 5.0 (285 đánh giá)
 • #13 
 • #131 
QS Global MBA Ranking
[Đã đăng 09 tháng 9, 2021]
 • #13 
 • #44 
QS Global MBA Ranking - Europe
[Đã đăng 09 tháng 9, 2021]
 • #3 
 • #55 
The Economist: Full time MBA ranking
[Đã đăng 21 tháng 1, 2021]

#13

Henley Business School

Mức độ hài lòng của học viên: 4.6 / 5.0 (360 đánh giá)
 • #9 
 • #38 
Financial Times: European Business School Rankings
[Đã đăng 06 tháng 12, 2020]
 • #10 
 • #89 
Financial Times: Masters in Management Rankings
[Đã đăng 12 tháng 9, 2021]
 • #9 
 • #35 
QS EMBA Rankings by Region: Europe
[Đã đăng 23 tháng 6, 2022]

#14

Newcastle University Business School
Newcastle University

Mức độ hài lòng của học viên: 5.0 / 5.0 (84 đánh giá)
 • #19 
 • #151 
QS Global MBA Ranking
[Đã đăng 09 tháng 9, 2021]
 • #17 
 • #51 
QS Global MBA Ranking - Europe
[Đã đăng 09 tháng 9, 2021]

 • #14 
 • #141 
QS Global MBA Ranking
[Đã đăng 09 tháng 9, 2021]
 • #137 
 • #90 
Financial Times: European Business School Rankings
[Đã đăng 06 tháng 12, 2020]
 • #14 
 • #45 
QS Global MBA Ranking - Europe
[Đã đăng 09 tháng 9, 2021]

#16

Management Science and Innovation
University College London

Mức độ hài lòng của học viên: 4.5 / 5.0 (425 đánh giá)
 • #4 
 • #15 
Tilburg University Economics Ranking
[Đã đăng 16 tháng 7, 2021]

#17

University of Liverpool Management School
University of Liverpool University of Liverpool Management School

 • #21 
 • #201 
QS Global MBA Ranking
[Đã đăng 09 tháng 9, 2021]
 • #22 
 • #61 
QS Global MBA Ranking - Europe
[Đã đăng 09 tháng 9, 2021]
 • #9 
 • #78 
The Economist: Full time MBA ranking
[Đã đăng 21 tháng 1, 2021]

#18

Kent Business School
University of Kent

Mức độ hài lòng của học viên: 4.1 / 5.0 (46 đánh giá)
 • #24 
 • #201 
QS Global MBA Ranking
[Đã đăng 09 tháng 9, 2021]
 • #21 
 • #61 
QS Global MBA Ranking - Europe
[Đã đăng 09 tháng 9, 2021]

#19

Imperial College Business School
Imperial College London

Mức độ hài lòng của học viên: 4.4 / 5.0 (1043 đánh giá)
 • #4 
 • #21 
QS Global MBA Ranking
[Đã đăng 09 tháng 9, 2021]
 • #5 
 • #18 
Financial Times: European Business School Rankings
[Đã đăng 06 tháng 12, 2020]
 • #4 
 • #9 
QS Global MBA Ranking - Europe
[Đã đăng 09 tháng 9, 2021]

#20

School of Business
Oxford Brookes University

Mức độ hài lòng của học viên: 4.5 / 5.0 (578 đánh giá)
 • #5 
 • #12 
QS Online MBA Rankings
[Đã đăng 21 tháng 4, 2021]

#21

London Business School

Mức độ hài lòng của học viên: 4.8 / 5.0 (272 đánh giá)
Card image

 • #1 
 • #6 
QS Global MBA Ranking
[Đã đăng 09 tháng 9, 2021]
 • #1 
 • #2 
Financial Times: European Business School Rankings
[Đã đăng 06 tháng 12, 2020]
 • #1 
 • #2 
QS Global MBA Ranking - Europe
[Đã đăng 09 tháng 9, 2021]

#22

Brunel Business School

Mức độ hài lòng của học viên: 4.0 / 5.0 (58 đánh giá)
 • #17 
 • #151 
QS Global MBA Ranking
[Đã đăng 09 tháng 9, 2021]
 • #19 
 • #51 
QS Global MBA Ranking - Europe
[Đã đăng 09 tháng 9, 2021]

#23

Nottingham Business School
Nottingham Trent University

Mức độ hài lòng của học viên: 4.5 / 5.0 (124 đánh giá)
 • #10 
 • #43 
QS Online MBA Rankings
[Đã đăng 21 tháng 4, 2021]

#24

Cranfield School of Management
Cranfield University

Mức độ hài lòng của học viên: 4.4 / 5.0 (277 đánh giá)
 • #7 
 • #75 
QS Global MBA Ranking
[Đã đăng 09 tháng 9, 2021]
 • #7 
 • #32 
Financial Times: European Business School Rankings
[Đã đăng 06 tháng 12, 2020]
 • #7 
 • #26 
QS Global MBA Ranking - Europe
[Đã đăng 09 tháng 9, 2021]

#25

School of Management
University of Bradford

Mức độ hài lòng của học viên: 5.0 / 5.0 (134 đánh giá)
 • #9 
 • #38 
QS Online MBA Rankings
[Đã đăng 21 tháng 4, 2021]

#26

Business School
Open University

Mức độ hài lòng của học viên: 4.8 / 5.0 (18 đánh giá)
 • #8 
 • #34 
QS Online MBA Rankings
[Đã đăng 21 tháng 4, 2021]

#27

Ashridge Business School

Mức độ hài lòng của học viên: 4.2 / 5.0 (227 đánh giá)
 • #10 
 • #44 
Financial Times: European Business School Rankings
[Đã đăng 06 tháng 12, 2020]
 • #2 
 • #18 
Financial Times: Executive Education - Customised Rankings
[Đã đăng 10 tháng 5, 2020]
 • #5 
 • #22 
Financial Times: Executive Education Open Rankings
[Đã đăng 10 tháng 5, 2020]

#28

Hult International Business School

Mức độ hài lòng của học viên: 4.3 / 5.0 (406 đánh giá)
 • #4 
 • #53 
The Economist: Executive MBA Ranking
[Đã đăng 29 tháng 6, 2020]

#29

Business School
Staffordshire University

Mức độ hài lòng của học viên: 4.8 / 5.0 (36 đánh giá)

#30

BPP Business School
BPP University College of Professional Studies BPP Business School

Mức độ hài lòng của học viên: 4.6 / 5.0 (360 đánh giá)

#31

Graduate School of Management, University of Plymouth
University of Plymouth

Mức độ hài lòng của học viên: 4.5 / 5.0 (136 đánh giá)

#32

Kingston Business School
Kingston University Kingston Business School

Mức độ hài lòng của học viên: 4.5 / 5.0 (265 đánh giá)

#33

School of Business
University of Gloucestershire

Mức độ hài lòng của học viên: 4.4 / 5.0 (239 đánh giá)

#34

Salford Business School
University of Salford Salford Business School

Mức độ hài lòng của học viên: 4.4 / 5.0 (223 đánh giá)

#35

Surrey Business School
University of Surrey Surrey Business School

Mức độ hài lòng của học viên: 4.4 / 5.0 (527 đánh giá)

#36

School of Business
University of Leicester

Mức độ hài lòng của học viên: 4.4 / 5.0 (511 đánh giá)

#37

King's Business School
King's College London King's Business School

Mức độ hài lòng của học viên: 4.4 / 5.0 (285 đánh giá)

#38

London School of Business and Finance

Mức độ hài lòng của học viên: 4.4 / 5.0 (323 đánh giá)

#39

Business School
University of Buckingham

Mức độ hài lòng của học viên: 4.4 / 5.0 (997 đánh giá)

#40

School of Construction Management
University of Reading

Mức độ hài lòng của học viên: 4.4 / 5.0 (239 đánh giá)

#41

International Graduate Business School
University of Sheffield

Mức độ hài lòng của học viên: 4.4 / 5.0 (223 đánh giá)

#42

School of Business
Richmond, The American International University in London School of Business

Mức độ hài lòng của học viên: 4.4 / 5.0 (1043 đánh giá)

#43

Liverpool Business School
Liverpool John Moores University

Mức độ hài lòng của học viên: 4.4 / 5.0 (372 đánh giá)

#44

Brighton Business School
University of Brighton

Mức độ hài lòng của học viên: 4.3 / 5.0 (311 đánh giá)

#45

Royal Docks School of Business and Law
University of East London

Mức độ hài lòng của học viên: 4.2 / 5.0 (240 đánh giá)

#46

Westminster Business School
University of Westminster

Mức độ hài lòng của học viên: 4.2 / 5.0 (173 đánh giá)

#47

Norwich Business School
University of East Anglia

Mức độ hài lòng của học viên: 4.2 / 5.0 (240 đánh giá)

#48

Business School
Middlesex University

Mức độ hài lòng của học viên: 4.0 / 5.0 (53 đánh giá)

#49

Newcastle Business School
Northumbria University Newcastle Business School


xếp hạng nhà xuất bản

Bloomberg Businessweek

xem phương pháp luận

British Quacquarelli Symonds, UK

xem phương pháp luận

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -QS EMBA Rankings by Region: Asia-Pacific:
Chỉ số nhà tuyển dụng 30%
Lãnh đạo chu đáo 25%
Kết quả nghề nghiệp 20%
Hồ sơ nhà điều hành 15%
Tính đa dạng 10%

xem phương pháp luận

xem phương pháp luận

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -QS EMBA Rankings by Region: Europe:
Chỉ số nhà tuyển dụng 30%
Lãnh đạo chu đáo 25%
Kết quả nghề nghiệp 20%
Hồ sơ nhà điều hành 15%
Tính đa dạng 10%

xem phương pháp luận

xem phương pháp luận

xem phương pháp luận

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -QS Online MBA Rankings:
Hồ sơ Sinh viên 35%
Khả năng việc làm 30%
Khoa và Giảng dạy 30%
Trải nghiệm Lớp học 5%

xem phương pháp luận

Forbes

xem phương pháp luận

xem phương pháp luận

The Economist Newspaper Limited

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -The Economist: Full time MBA ranking:
Mở ra cơ hội nghề nghiệp mới 35%
Phát triển cá nhân / trải nghiệm giáo dục 35%
Tăng lương 20%
Tiềm năng vào mạng lưới 10%

xem phương pháp luận

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -The Economist: Masters in Management Ranking:
Mở ra cơ hội nghề nghiệp mới 37%
Phát triển cá nhân/trải nghiệm giáo dục 30%
Tăng lương 23%
Tiềm năng vào mạng lưới 10%

xem phương pháp luận

xem phương pháp luận

The Financial Times Limited, UK

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -Financial Times: European Business School Rankings:
Xếp hạng MBA Châu Âu 25%
Xếp hạng EMBA châu Âu 25%
Xếp hạng Thạc sĩ quản lý châu Âu 25%
Chương trình Điều hành giáo dục mở 12.5%
Chương trình Điều hành giáo dục tùy chỉnh 12.5%

xem phương pháp luận

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -Financial Times: Masters in Management Rankings:
Lương có trọng số theo đồng đô la 20%
Tăng lương 10%
Biến động quốc tế 8%
Trải nghiệm khóa học quốc tế 8%
Khoa có học vị tiến sĩ 6%

xem phương pháp luận

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -Financial Times - Executive MBA:
Mức lương hôm nay 20%
Tăng lương 20%
Xếp hạng Nghiên cứu Financial Times 10%

xem phương pháp luận

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -Financial Times: Executive Education Open Rankings:
Khoa 8,7%
Kỹ năng mới và học tập 8,7%
Mục tiêu đạt được 8.5%
Phương pháp giảng dạy và tài liệu 8.3%
Chất lượng người tham gia 8%
Chuẩn bị 7.7%

xem phương pháp luận

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -Financial Times: Executive Education - Customised Rankings:
Khoa 8.4%
Thiết kế chương trình 8.4%
Chuẩn bị 8.3%
Mục tiêu đạt được 8.3%
Kỹ năng mới và học tập 8.3%
Sử dụng trong tương lai 8%

xem phương pháp luận

Tillburg University

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -Tilburg University Economics Ranking:
Xếp hạng dựa trên 35 nhật ký.
Nhật ký (nguồn) https://econtop.uvt.nl/journals.php

xem phương pháp luận