Trường kinh doanh ởPhần Lan Tất cả các bảng xếp hạng về chương trình kinh doanh BBA, MSc, MBA, EMBA

Phần Lan
1 ra khỏi 4
  • Trường kinh doanh ởPhần Lan
6
  • Trường kinh doanh ởPhần Lan
6
  • Trường kinh doanh ởPhần Lan

Với các khóa học khác ngoài kinh doanh xem bảng xếp hạng đại học của chúng tôi ở Phần Lan

Những chủ đề xếp hạng cao nhất ở các trường kinh doanh ở Phần Lan

---
#9 
School of Business, Aalto University
---
#26 
Business School, University of Eastern Finland
---
#26 
Oulu Business School, University of Oulu
---
#26 
School of Business, Aalto University
---
#26 
School of Business, Lappeenranta-Lahti University of Technology LUT
Quản lý
#31 
School of Business, Aalto University
---
#42 
Oulu Business School, University of Oulu
---
#42 
School of Business, Aalto University
---
#42 
School of Business, Lappeenranta-Lahti University of Technology LUT
---
#42 
Business School, University of Eastern Finland

Bảng xếp hạng các trường kinh doanh ở Phần Lan 2022

#1

School of Business
Aalto University

Mức độ hài lòng của học viên: 4.5 / 5.0 (29 đánh giá)
  • #1 
  • #37 
Financial Times: European Business School Rankings
[Đã đăng 06 tháng 12, 2020]
  • #2 
  • #56 
Financial Times: Masters in Management Rankings
[Đã đăng 12 tháng 9, 2021]
  • #1 
  • #29 
QS EMBA Rankings by Region: Europe
[Đã đăng 22 tháng 6, 2021]

#2

School of Business
Lappeenranta-Lahti University of Technology LUT

Mức độ hài lòng của học viên: 4.5 / 5.0 (29 đánh giá)

#3

Oulu Business School
University of Oulu


#4

Business School
University of Eastern Finland


xếp hạng nhà xuất bản

British Quacquarelli Symonds, UK

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -QS EMBA Rankings by Region: Europe:
Chỉ số nhà tuyển dụng 30%
Lãnh đạo chu đáo 25%
Kết quả nghề nghiệp 20%
Hồ sơ nhà điều hành 15%
Tính đa dạng 10%

xem phương pháp luận

xem phương pháp luận

The Financial Times Limited, UK

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -Financial Times: European Business School Rankings:
Xếp hạng MBA Châu Âu 25%
Xếp hạng EMBA châu Âu 25%
Xếp hạng Thạc sĩ quản lý châu Âu 25%
Chương trình Điều hành giáo dục mở 12.5%
Chương trình Điều hành giáo dục tùy chỉnh 12.5%

xem phương pháp luận

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -Financial Times: Masters in Management Rankings:
Lương có trọng số theo đồng đô la 20%
Tăng lương 10%
Biến động quốc tế 8%
Trải nghiệm khóa học quốc tế 8%
Khoa có học vị tiến sĩ 6%

xem phương pháp luận

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -Financial Times - Executive MBA:
Mức lương hôm nay 20%
Tăng lương 20%
Xếp hạng Nghiên cứu Financial Times 10%

xem phương pháp luận

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -Financial Times: Executive Education Open Rankings:
Khoa 8,7%
Kỹ năng mới và học tập 8,7%
Mục tiêu đạt được 8.5%
Phương pháp giảng dạy và tài liệu 8.3%
Chất lượng người tham gia 8%
Chuẩn bị 7.7%

xem phương pháp luận