Trường kinh doanh ởNa Uy Tất cả các bảng xếp hạng về chương trình kinh doanh BBA, MSc, MBA, EMBA

Na Uy
1 ra khỏi 4
  • Trường kinh doanh ởNa Uy
8
  • Trường kinh doanh ởNa Uy
8
  • Trường kinh doanh ởNa Uy

Với các khóa học khác ngoài kinh doanh xem bảng xếp hạng đại học của chúng tôi ở Na Uy

Những chủ đề xếp hạng cao nhất ở các trường kinh doanh ở Na Uy

---
#25 
BI Norwegian Business School
---
#26 
BI Norwegian Business School
---
#26 
Faculty of Economics and Management, Norwegian University of Science and Technology
---
#26 
NHH Norwegian School of Economics
---
#26 
UiS Business School, University of Stavanger
Phân tích kinh tế
#30 
BI Norwegian Business School
Quản lý
#31 
BI Norwegian Business School
---
#42 
NHH Norwegian School of Economics
---
#42 
UiS Business School, University of Stavanger
---
#42 
Faculty of Economics and Management, Norwegian University of Science and Technology

Bảng xếp hạng các trường kinh doanh ở Na Uy 2022

#1

BI Norwegian Business School Handelshøyskolen BI

Mức độ hài lòng của học viên: 4.5 / 5.0 (387 đánh giá)
Card image

  • #1 
  • #49 
Financial Times: European Business School Rankings
[Đã đăng 06 tháng 12, 2020]
  • #2 
  • #92 
Financial Times: Masters in Management Rankings
[Đã đăng 12 tháng 9, 2021]
  • #1 
  • #32 
QS EMBA Rankings by Region: Europe
[Đã đăng 22 tháng 6, 2021]

#2

Faculty of Economics and Management
Norwegian University of Science and Technology

Mức độ hài lòng của học viên: 4.6 / 5.0 (109 đánh giá)

#3

UiS Business School
University of Stavanger


#4

NHH Norwegian School of Economics


xếp hạng nhà xuất bản

British Quacquarelli Symonds, UK

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -QS EMBA Rankings by Region: Europe:
Chỉ số nhà tuyển dụng 30%
Lãnh đạo chu đáo 25%
Kết quả nghề nghiệp 20%
Hồ sơ nhà điều hành 15%
Tính đa dạng 10%

xem phương pháp luận

xem phương pháp luận

The Economist Newspaper Limited

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -The Economist: Masters in Management Ranking:
Mở ra cơ hội nghề nghiệp mới 37%
Phát triển cá nhân/trải nghiệm giáo dục 30%
Tăng lương 23%
Tiềm năng vào mạng lưới 10%

xem phương pháp luận

The Financial Times Limited, UK

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -Financial Times: European Business School Rankings:
Xếp hạng MBA Châu Âu 25%
Xếp hạng EMBA châu Âu 25%
Xếp hạng Thạc sĩ quản lý châu Âu 25%
Chương trình Điều hành giáo dục mở 12.5%
Chương trình Điều hành giáo dục tùy chỉnh 12.5%

xem phương pháp luận

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -Financial Times: Masters in Management Rankings:
Lương có trọng số theo đồng đô la 20%
Tăng lương 10%
Biến động quốc tế 8%
Trải nghiệm khóa học quốc tế 8%
Khoa có học vị tiến sĩ 6%

xem phương pháp luận

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -Financial Times - Executive MBA:
Mức lương hôm nay 20%
Tăng lương 20%
Xếp hạng Nghiên cứu Financial Times 10%

xem phương pháp luận

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -Financial Times: Executive Education Open Rankings:
Khoa 8,7%
Kỹ năng mới và học tập 8,7%
Mục tiêu đạt được 8.5%
Phương pháp giảng dạy và tài liệu 8.3%
Chất lượng người tham gia 8%
Chuẩn bị 7.7%

xem phương pháp luận

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -Financial Times: Executive Education - Customised Rankings:
Khoa 8.4%
Thiết kế chương trình 8.4%
Chuẩn bị 8.3%
Mục tiêu đạt được 8.3%
Kỹ năng mới và học tập 8.3%
Sử dụng trong tương lai 8%

xem phương pháp luận