Trường kinh doanh ởEdinburgh, Scotland Tất cả các bảng xếp hạng về chương trình kinh doanh BBA, MSc, MBA, EMBA

Edinburgh
1 ra khỏi 3
 • Trường kinh doanh ởEdinburgh
5
 • Trường kinh doanh ởEdinburgh
7
 • Trường kinh doanh ởEdinburgh

Với các khóa học khác ngoài kinh doanh xem bảng xếp hạng đại học của chúng tôi ở Edinburgh, Scotland

Bảng xếp hạng mới nhất liên quan đến các trường kinh doanh ở Edinburgh
 • 21 Sep, 2021: Bảng QS Business Masters (Marketing) mới. 4 đại học ở Edinburgh được xếp hạng.
 • 12 Sep, 2021: Ấn phẩm mới nhất Financial Times: Masters in Management Rankings của The Financial Times Limited, UK. xếp hạng thứ #52.
 • 09 Sep, 2021: Ấn phẩm mới nhất QS Global MBA Ranking - Europe của British Quacquarelli Symonds, UK. xếp hạng thứ #22.
 • 09 Sep, 2021: Ấn phẩm của QS Global MBA Ranking. University of Edinburgh Business School, University of Edinburgh xếp hạng thứ #55.

Những chủ đề xếp hạng cao nhất ở các trường kinh doanh ở Edinburgh

---
#3 
University of Edinburgh Business School, University of Edinburgh
---
#3 
School of Economics, University of Edinburgh
---
#4 
University of Edinburgh Business School, University of Edinburgh
---
#4 
School of Economics, University of Edinburgh
---
#5 
University of Edinburgh Business School, University of Edinburgh
---
#5 
School of Economics, University of Edinburgh
---
#5 
Edinburgh Business School, Heriot-Watt University
---
#8 
University of Edinburgh Business School, University of Edinburgh
---
#8 
School of Economics, University of Edinburgh
---
#13 
Edinburgh Business School, Heriot-Watt University

Bảng xếp hạng các trường kinh doanh ở Edinburgh, Scotland 2022

#1

University of Edinburgh Business School
University of Edinburgh

Mức độ hài lòng của học viên: 4.2 / 5.0 (6 đánh giá)
 • #1 
 • #55 
QS Global MBA Ranking
[Đã đăng 09 tháng 9, 2021]
 • #2 
 • #51 
Financial Times: European Business School Rankings
[Đã đăng 06 tháng 12, 2020]
 • #1 
 • #22 
QS Global MBA Ranking - Europe
[Đã đăng 09 tháng 9, 2021]

#2

School of Economics
University of Edinburgh

Mức độ hài lòng của học viên: 3.7 / 5.0 (92 đánh giá)

#3

Edinburgh Business School
Heriot-Watt University

Mức độ hài lòng của học viên: 3.7 / 5.0 (92 đánh giá)

xếp hạng nhà xuất bản

British Quacquarelli Symonds, UK

xem phương pháp luận

xem phương pháp luận

The Economist Newspaper Limited

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -The Economist: Full time MBA ranking:
Mở ra cơ hội nghề nghiệp mới 35%
Phát triển cá nhân / trải nghiệm giáo dục 35%
Tăng lương 20%
Tiềm năng vào mạng lưới 10%

xem phương pháp luận

The Financial Times Limited, UK

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -Financial Times: European Business School Rankings:
Xếp hạng MBA Châu Âu 25%
Xếp hạng EMBA châu Âu 25%
Xếp hạng Thạc sĩ quản lý châu Âu 25%
Chương trình Điều hành giáo dục mở 12.5%
Chương trình Điều hành giáo dục tùy chỉnh 12.5%

xem phương pháp luận

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -Financial Times: Masters in Management Rankings:
Lương có trọng số theo đồng đô la 20%
Tăng lương 10%
Biến động quốc tế 8%
Trải nghiệm khóa học quốc tế 8%
Khoa có học vị tiến sĩ 6%

xem phương pháp luận