Trường kinh doanh ởEdmonton, Canada Tất cả các bảng xếp hạng về chương trình kinh doanh BBA, MSc, MBA, EMBA

1 ra khỏi 3
 • Trường kinh doanh ởEdmonton
5
 • Trường kinh doanh ởEdmonton
5
 • Trường kinh doanh ởEdmonton

Với các khóa học khác ngoài kinh doanh xem bảng xếp hạng đại học của chúng tôi ở Edmonton, Canada

Bảng xếp hạng mới nhất liên quan đến các trường kinh doanh ở Edmonton
 • 21 Sep, 2021: Ấn phẩm mới nhất QS Business Masters (Finance) của British Quacquarelli Symonds, UK. xếp hạng thứ #121.
 • 09 Sep, 2021: British Quacquarelli Symonds, UK đăng tải những kết quả mới nhất của QS Global MBA Ranking - Canada. Alberta School of Business, University of Alberta xếp hạng thứ 7.
 • 09 Sep, 2021: Ấn phẩm mới nhất QS Global MBA Ranking của British Quacquarelli Symonds, UK. xếp hạng thứ #111.
 • 23 Oct, 2020: Bảng QS Top MBA Ranking by Specialization (Operations Management) mới. 2 đại học ở Edmonton được xếp hạng.

Những chủ đề xếp hạng cao nhất ở các trường kinh doanh ở Edmonton

--- The Guardian UK University League Tables by Subject
#26 
Faculty of Business, Athabasca University
--- The Guardian UK University League Tables by Subject
#26 
Alberta School of Business, University of Alberta
--- The Guardian UK University League Tables by Subject
#26 
CPA Western School of Business
--- QS Top MBA Ranking by Specialization
#33 
Alberta School of Business, University of Alberta
--- América Economía MBA Ranking Latin American Business Schools
#38 
Faculty of Business, Athabasca University
--- América Economía MBA Ranking Latin American Business Schools
#38 
CPA Western School of Business
--- América Economía MBA Ranking Latin American Business Schools
#38 
Alberta School of Business, University of Alberta
--- Good University Guide by Subject - The Times
#42 
CPA Western School of Business
--- Good University Guide by Subject - The Times
#42 
Faculty of Business, Athabasca University
--- Good University Guide by Subject - The Times
#42 
Alberta School of Business, University of Alberta

Bảng xếp hạng các trường kinh doanh ở Edmonton, Canada 2022

#1

Alberta School of Business
University of Alberta

Mức độ hài lòng của học viên: 4.8 / 5.0 (20 đánh giá)
 • #7 
 • #111 
QS Global MBA Ranking
[Đã đăng 09 tháng 9, 2021]
 • #7 
 • #7 
QS Global MBA Ranking - Canada
[Đã đăng 09 tháng 9, 2021]
 • #6 
 • #121 
QS Global EMBA Rankings
[Đã đăng 23 tháng 6, 2022]

#2

Faculty of Business
Athabasca University

Mức độ hài lòng của học viên: 4.6 / 5.0 (91 đánh giá)

#3

CPA Western School of Business

Mức độ hài lòng của học viên: 4.4 / 5.0 (79 đánh giá)

xếp hạng nhà xuất bản

British Quacquarelli Symonds, UK

xem phương pháp luận

xem phương pháp luận

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -QS EMBA Rankings by region: North America:
Chỉ số nhà tuyển dụng 30%
Lãnh đạo chu đáo 25%
Kết quả nghề nghiệp 20%
Hồ sơ nhà điều hành 15%
Tính đa dạng 10%

xem phương pháp luận

xem phương pháp luận

The Financial Times Limited, UK

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -Financial Times: Executive Education Open Rankings:
Khoa 8,7%
Kỹ năng mới và học tập 8,7%
Mục tiêu đạt được 8.5%
Phương pháp giảng dạy và tài liệu 8.3%
Chất lượng người tham gia 8%
Chuẩn bị 7.7%

xem phương pháp luận