Trường kinh doanh ởGreater Noida, Ấn Độ Tất cả các bảng xếp hạng về chương trình kinh doanh BBA, MSc, MBA, EMBA

0 ra khỏi 6
  • Trường kinh doanh ởGreater Noida
  • Trường kinh doanh ởGreater Noida
  • Trường kinh doanh ởGreater Noida

Với các khóa học khác ngoài kinh doanh xem bảng xếp hạng đại học của chúng tôi ở Greater Noida, Ấn Độ

Những chủ đề xếp hạng cao nhất ở các trường kinh doanh ở Greater Noida

---
#26 
GNIOT Institute of Management Studies
---
#26 
National Institute of Management Technology, NIMT Greater Noida
---
#26 
School of Management, Bennett University
---
#26 
IILM Graduate School of Management
---
#26 
Birla Institute of Management Technology
---
#26 
School of Business Studies, Sharda University
---
#38 
GNIOT Institute of Management Studies
---
#38 
Birla Institute of Management Technology
---
#38 
National Institute of Management Technology, NIMT Greater Noida
---
#38 
School of Management, Bennett University

Bảng xếp hạng các trường kinh doanh ở Greater Noida, Ấn Độ 2022

#1

School of Management
Bennett University


#2

GNIOT Institute of Management Studies


#3

National Institute of Management Technology
NIMT Greater Noida


#4

School of Business Studies
Sharda University


#5

Birla Institute of Management Technology


#6

IILM Graduate School of Management