Trường kinh doanh ởHồng Kông, Hồng Kông Tất cả các bảng xếp hạng về chương trình kinh doanh BBA, MSc, MBA, EMBA

Hồng Kông
5 ra khỏi 9
 • Trường kinh doanh ởHồng Kông
9
 • Trường kinh doanh ởHồng Kông
9
 • Trường kinh doanh ởHồng Kông

Với các khóa học khác ngoài kinh doanh xem bảng xếp hạng đại học của chúng tôi ở Hồng Kông, Hồng Kông

Bảng xếp hạng mới nhất liên quan đến các trường kinh doanh ở Hồng Kông
 • 13 Feb, 2022: The Financial Times Limited, UK đăng tải những kết quả mới nhất của Financial Times: Global MBA Ranking (Business Administration). Bao gồm 3 các trường đại học đến từ Hồng Kông.
 • 17 Oct, 2021: Ấn phẩm củaFinancial Times - Executive MBA. HKUST Business School, Hong Kong University of Science and Technology đạt thứ hạng cao nhất trong số các trường đại học ở Hồng Kông xếp hạng thứ #2.
 • 21 Sep, 2021: Ấn phẩm củaQS Business Masters (Supply Chain Management). The Hong Kong University of Science and Technology đạt thứ hạng cao nhất trong số các trường đại học ở Hồng Kông xếp hạng thứ #15.
 • 15 Sep, 2021: Ấn phẩm mới nhất Bloomberg Businessweek Best Business Schools Asia-Pacific của Bloomberg Businessweek. xếp hạng thứ #2.

Những chủ đề xếp hạng cao nhất ở các trường kinh doanh ở Hồng Kông

Quản lý
#5 
Department of Management and Marketing, Hong Kong Polytechnic University
Quản lý
#5 
Department of Logistics and Maritime Studies, Faculty of Business, Hong Kong Polytechnic University
---
#10 
Department of Logistics and Maritime Studies, Faculty of Business, Hong Kong Polytechnic University
---
#10 
Department of Management and Marketing, Hong Kong Polytechnic University
---
#12 
Department of Logistics and Maritime Studies, Faculty of Business, Hong Kong Polytechnic University
---
#12 
Department of Management and Marketing, Hong Kong Polytechnic University
---
#19 
College of Business, City University of Hong Kong
Quản lý
#22 
College of Business, City University of Hong Kong
---
#24 
HKUST Business School, Hong Kong University of Science and Technology
---
#24 
HKUST Business School, Hong Kong University of Science and Technology

Bảng xếp hạng các trường kinh doanh ở Hồng Kông, Hồng Kông 2022

#1

HKUST Business School
Hong Kong University of Science and Technology

Mức độ hài lòng của học viên: 3.9 / 5.0 (53 đánh giá)
 • #2 
 • #47 
QS Global MBA Ranking
[Đã đăng 09 tháng 9, 2021]
 • #2 
 • #9 
QS Global MBA Ranking - Asia
[Đã đăng 09 tháng 9, 2021]
 • #1 
 • #2 
Bloomberg Businessweek Best Business Schools Asia-Pacific
[Đã đăng 15 tháng 9, 2021]

#2

CUHK Business School
The Chinese University of Hong Kong

Mức độ hài lòng của học viên: 4.0 / 5.0 (6 đánh giá)
 • #3 
 • #69 
QS Global MBA Ranking
[Đã đăng 09 tháng 9, 2021]
 • #3 
 • #12 
QS Global MBA Ranking - Asia
[Đã đăng 09 tháng 9, 2021]
 • #1 
 • #4 
QS EMBA Rankings by Region: Asia-Pacific
[Đã đăng 22 tháng 6, 2021]

#3

Faculty of Business & Economics
University of Hong Kong

Mức độ hài lòng của học viên: 4.5 / 5.0 (71 đánh giá)
 • #1 
 • #38 
QS Global MBA Ranking
[Đã đăng 09 tháng 9, 2021]
 • #1 
 • #7 
QS Global MBA Ranking - Asia
[Đã đăng 09 tháng 9, 2021]
 • #1 
 • #50 
The Economist: Full time MBA ranking
[Đã đăng 21 tháng 1, 2021]

#4

College of Business, City University of Hong Kong
City University of Hong Kong 香港城市大學商學院

Mức độ hài lòng của học viên: 4.0 / 5.0 (13 đánh giá)
 • #4 
 • #151 
QS Global MBA Ranking
[Đã đăng 09 tháng 9, 2021]
 • #4 
 • #28 
QS Global MBA Ranking - Asia
[Đã đăng 09 tháng 9, 2021]
 • #12 
 • #90 
The Economist: Full time MBA ranking
[Đã đăng 21 tháng 1, 2021]

#5

School of Business
Hong Kong Baptist University

Mức độ hài lòng của học viên: 3.9 / 5.0 (53 đánh giá)
 • #15 
 • #100 
Financial Times: Masters in Management Rankings
[Đã đăng 12 tháng 9, 2021]

#6

MBA
The Open University of Hong Kong 香港公开大学

Mức độ hài lòng của học viên: 4.4 / 5.0 (686 đánh giá)

#7

Department of Logistics and Maritime Studies, Faculty of Business
Hong Kong Polytechnic University

Mức độ hài lòng của học viên: 4.3 / 5.0 (132 đánh giá)

#8

School of Business
The Hang Seng University of Hong Kong 香港恒生大學

Mức độ hài lòng của học viên: 4.0 / 5.0 (13 đánh giá)

#9

Department of Management and Marketing
Hong Kong Polytechnic University

Mức độ hài lòng của học viên: 4.0 / 5.0 (13 đánh giá)

xếp hạng nhà xuất bản

Bloomberg Businessweek

xem phương pháp luận

British Quacquarelli Symonds, UK

xem phương pháp luận

xem phương pháp luận

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -QS EMBA Rankings by Region: Asia-Pacific:
Chỉ số nhà tuyển dụng 30%
Lãnh đạo chu đáo 25%
Kết quả nghề nghiệp 20%
Hồ sơ nhà điều hành 15%
Tính đa dạng 10%

xem phương pháp luận

xem phương pháp luận

The Economist Newspaper Limited

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -The Economist: Full time MBA ranking:
Mở ra cơ hội nghề nghiệp mới 35%
Phát triển cá nhân / trải nghiệm giáo dục 35%
Tăng lương 20%
Tiềm năng vào mạng lưới 10%

xem phương pháp luận

The Financial Times Limited, UK

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -Financial Times: Masters in Management Rankings:
Lương có trọng số theo đồng đô la 20%
Tăng lương 10%
Biến động quốc tế 8%
Trải nghiệm khóa học quốc tế 8%
Khoa có học vị tiến sĩ 6%

xem phương pháp luận

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -Financial Times - Executive MBA:
Mức lương hôm nay 20%
Tăng lương 20%
Xếp hạng Nghiên cứu Financial Times 10%

xem phương pháp luận

Tillburg University

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -Tilburg University Economics Ranking:
Xếp hạng dựa trên 35 nhật ký.
Nhật ký (nguồn) https://econtop.uvt.nl/journals.php

xem phương pháp luận