Trường kinh doanh ởLisbon, Bồ Đào Nha Tất cả các bảng xếp hạng về chương trình kinh doanh BBA, MSc, MBA, EMBA

Lisbon
2 ra khỏi 3
 • Trường kinh doanh ởLisbon
5
 • Trường kinh doanh ởLisbon
6
 • Trường kinh doanh ởLisbon

Với các khóa học khác ngoài kinh doanh xem bảng xếp hạng đại học của chúng tôi ở Lisbon, Bồ Đào Nha

Bảng xếp hạng mới nhất liên quan đến các trường kinh doanh ở Lisbon
 • 21 Sep, 2021: Ấn phẩm củaQS Business Masters (Marketing). ISCTE Business School, University Institute of Lisbon đạt thứ hạng cao nhất trong số các trường đại học ở Lisbon xếp hạng thứ #51.
 • 12 Sep, 2021: Ấn phẩm mới nhất Financial Times: Masters in Management Rankings của The Financial Times Limited, UK. 2 các trường đại học đến từ Lisbon có tên trong bảng xếp hạng.
 • 09 Sep, 2021: British Quacquarelli Symonds, UK đăng tải những kết quả mới nhất của QS Global MBA Ranking - Europe. The Lisbon MBA xếp hạng thứ 35.
 • 09 Sep, 2021: Ấn phẩm của QS Global MBA Ranking. The Lisbon MBA xếp hạng thứ #111.

Những chủ đề xếp hạng cao nhất ở các trường kinh doanh ở Lisbon

---
#23 
Catolica Lisbon School of Business and Economics, Universidade Católica Portuguesa
---
#26 
Catolica Lisbon School of Business and Economics, Universidade Católica Portuguesa
---
#26 
ISEG Lisbon School of Economics and Management, Universidade de Lisboa
---
#26 
ISCTE Business School, University Institute of Lisbon
---
#35 
ISEG Lisbon School of Economics and Management, Universidade de Lisboa
---
#42 
ISCTE Business School, University Institute of Lisbon
---
#42 
Catolica Lisbon School of Business and Economics, Universidade Católica Portuguesa
---
#42 
ISEG Lisbon School of Economics and Management, Universidade de Lisboa
---
#45 
ISCTE Business School, University Institute of Lisbon
---
#45 
ISEG Lisbon School of Economics and Management, Universidade de Lisboa

Bảng xếp hạng các trường kinh doanh ở Lisbon, Bồ Đào Nha 2022

#1

Catolica Lisbon School of Business and Economics
Universidade Católica Portuguesa

 • #2 
 • #31 
Financial Times: European Business School Rankings
[Đã đăng 06 tháng 12, 2020]
 • #2 
 • #45 
Financial Times: Masters in Management Rankings
[Đã đăng 12 tháng 9, 2021]
 • #2 
 • #72 
Financial Times: Executive Education Open Rankings
[Đã đăng 10 tháng 5, 2020]

#2

ISCTE Business School
University Institute of Lisbon

 • #3 
 • #86 
Financial Times: Masters in Management Rankings
[Đã đăng 12 tháng 9, 2021]
 • #2 
 • #41 
QS EMBA Rankings by Region: Europe
[Đã đăng 22 tháng 6, 2021]
 • #2 
 • #101 
QS Global EMBA Rankings
[Đã đăng 22 tháng 6, 2021]

#3

ISEG Lisbon School of Economics and Management
Universidade de Lisboa ISEG Lisbon Universidade de Lisboa

Mức độ hài lòng của học viên: 4.1 / 5.0 (18 đánh giá)

xếp hạng nhà xuất bản

British Quacquarelli Symonds, UK

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -QS EMBA Rankings by Region: Europe:
Chỉ số nhà tuyển dụng 30%
Lãnh đạo chu đáo 25%
Kết quả nghề nghiệp 20%
Hồ sơ nhà điều hành 15%
Tính đa dạng 10%

xem phương pháp luận

xem phương pháp luận

The Financial Times Limited, UK

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -Financial Times: European Business School Rankings:
Xếp hạng MBA Châu Âu 25%
Xếp hạng EMBA châu Âu 25%
Xếp hạng Thạc sĩ quản lý châu Âu 25%
Chương trình Điều hành giáo dục mở 12.5%
Chương trình Điều hành giáo dục tùy chỉnh 12.5%

xem phương pháp luận

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -Financial Times: Masters in Management Rankings:
Lương có trọng số theo đồng đô la 20%
Tăng lương 10%
Biến động quốc tế 8%
Trải nghiệm khóa học quốc tế 8%
Khoa có học vị tiến sĩ 6%

xem phương pháp luận

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -Financial Times: Executive Education Open Rankings:
Khoa 8,7%
Kỹ năng mới và học tập 8,7%
Mục tiêu đạt được 8.5%
Phương pháp giảng dạy và tài liệu 8.3%
Chất lượng người tham gia 8%
Chuẩn bị 7.7%

xem phương pháp luận