Trường kinh doanh ởSingapore, Singapore Tất cả các bảng xếp hạng về chương trình kinh doanh BBA, MSc, MBA, EMBA

Singapore
4 ra khỏi 6
 • Trường kinh doanh ởSingapore
11
 • Trường kinh doanh ởSingapore
11
 • Trường kinh doanh ởSingapore

Với các khóa học khác ngoài kinh doanh xem bảng xếp hạng đại học của chúng tôi ở Singapore, Singapore

Bảng xếp hạng mới nhất liên quan đến các trường kinh doanh ở Singapore
 • 13 Feb, 2022: Ấn phẩm mới nhất Financial Times: Global MBA Ranking (Business Administration) của The Financial Times Limited, UK. 3 các trường đại học đến từ Singapore có tên trong bảng xếp hạng.
 • 17 Oct, 2021: Financial Times - Executive MBA cập nhật từ NUS Business School, National University of Singapore đứng hạng đầu trong số 2 các trường đại học trong danh sách đến từ Singapore.
 • 21 Sep, 2021: British Quacquarelli Symonds, UK đăng tải những kết quả mới nhất của QS Business Masters (Finance). Bao gồm 2 các trường đại học đến từ Singapore.
 • 15 Sep, 2021: Ấn phẩm của Bloomberg Businessweek Best Business Schools Asia-Pacific. National University of Singapore xếp hạng thứ #3.

Những chủ đề xếp hạng cao nhất ở các trường kinh doanh ở Singapore

Quản lý
#1 
NUS Business School, National University of Singapore
Quản lý
#1 
Risk Management Institute, National University of Singapore
---
#10 
Risk Management Institute, National University of Singapore
---
#10 
NUS Business School, National University of Singapore
---
#11 
Risk Management Institute, National University of Singapore
---
#11 
NUS Business School, National University of Singapore
---
#11 
NUS Business School, National University of Singapore
---
#11 
Risk Management Institute, National University of Singapore
---
#13 
NUS Business School, National University of Singapore
---
#13 
Risk Management Institute, National University of Singapore

Bảng xếp hạng các trường kinh doanh ở Singapore, Singapore 2022

#1

NUS Business School
National University of Singapore

Mức độ hài lòng của học viên: 4.3 / 5.0 (211 đánh giá)
 • #1 
 • #28 
QS Global MBA Ranking
[Đã đăng 09 tháng 9, 2021]
 • #1 
 • #3 
QS Global MBA Ranking - Asia
[Đã đăng 09 tháng 9, 2021]
 • #2 
 • #43 
The Economist: Full time MBA ranking
[Đã đăng 21 tháng 1, 2021]

#2

Risk Management Institute
National University of Singapore

Mức độ hài lòng của học viên: 4.5 / 5.0 (1272 đánh giá)
 • #1 
 • #28 
QS Global MBA Ranking
[Đã đăng 09 tháng 9, 2021]
 • #1 
 • #3 
QS Global MBA Ranking - Asia
[Đã đăng 09 tháng 9, 2021]
 • #1 
 • #3 
Bloomberg Businessweek Best Business Schools Asia-Pacific
[Đã đăng 15 tháng 9, 2021]

#3

Nanyang Business School
Nanyang Technological University

Mức độ hài lòng của học viên: 4.3 / 5.0 (211 đánh giá)
 • #2 
 • #29 
QS Global MBA Ranking
[Đã đăng 09 tháng 9, 2021]
 • #2 
 • #4 
QS Global MBA Ranking - Asia
[Đã đăng 09 tháng 9, 2021]
 • #1 
 • #38 
The Economist: Full time MBA ranking
[Đã đăng 21 tháng 1, 2021]

#4

Lee Kong Chian School of Business
Singapore Management University

Mức độ hài lòng của học viên: 4.5 / 5.0 (1272 đánh giá)
 • #1 
 • #83 
Financial Times: Masters in Management Rankings
[Đã đăng 12 tháng 9, 2021]
 • #3 
 • #11 
QS EMBA Rankings by Region: Asia-Pacific
[Đã đăng 22 tháng 6, 2021]
 • #2 
 • #28 
Financial Times - Executive MBA
[Đã đăng 17 tháng 10, 2021]

#5

School of Business
Singapore University of Social Sciences (SUSS) School of Business

Mức độ hài lòng của học viên: 4.5 / 5.0 (1272 đánh giá)

#6

Wealth Management Institute
Nanyang Technological University

Mức độ hài lòng của học viên: 4.3 / 5.0 (211 đánh giá)

xếp hạng nhà xuất bản

Bloomberg Businessweek

xem phương pháp luận

British Quacquarelli Symonds, UK

xem phương pháp luận

xem phương pháp luận

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -QS EMBA Rankings by Region: Asia-Pacific:
Chỉ số nhà tuyển dụng 30%
Lãnh đạo chu đáo 25%
Kết quả nghề nghiệp 20%
Hồ sơ nhà điều hành 15%
Tính đa dạng 10%

xem phương pháp luận

xem phương pháp luận

The Economist Newspaper Limited

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -The Economist: Full time MBA ranking:
Mở ra cơ hội nghề nghiệp mới 35%
Phát triển cá nhân / trải nghiệm giáo dục 35%
Tăng lương 20%
Tiềm năng vào mạng lưới 10%

xem phương pháp luận

xem phương pháp luận

The Financial Times Limited, UK

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -Financial Times: Masters in Management Rankings:
Lương có trọng số theo đồng đô la 20%
Tăng lương 10%
Biến động quốc tế 8%
Trải nghiệm khóa học quốc tế 8%
Khoa có học vị tiến sĩ 6%

xem phương pháp luận

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -Financial Times - Executive MBA:
Mức lương hôm nay 20%
Tăng lương 20%
Xếp hạng Nghiên cứu Financial Times 10%

xem phương pháp luận

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -Financial Times: Executive Education Open Rankings:
Khoa 8,7%
Kỹ năng mới và học tập 8,7%
Mục tiêu đạt được 8.5%
Phương pháp giảng dạy và tài liệu 8.3%
Chất lượng người tham gia 8%
Chuẩn bị 7.7%

xem phương pháp luận

Tillburg University

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -Tilburg University Economics Ranking:
Xếp hạng dựa trên 35 nhật ký.
Nhật ký (nguồn) https://econtop.uvt.nl/journals.php

xem phương pháp luận