Đại học ở Canada
- Xếp hạng & Đánh giá -

Canada
91 ra khỏi 102
 • Đại học ở Canada
42
 • Đại học ở Canada
40
 • Đại học ở Canada

Để học về kinh doanh xem bảng xếp hạng riêng của chúng tôi về trường kinh doanh ở Canada

Cập nhật bảng xếp hạng mới nhất các đại học ở Canada
 • 10 May, 2022: THE Top Universities for a Digital Education cập nhật từ University of Toronto đứng hạng đầu trong số 14 các trường đại học trong danh sách đến từ Canada.
 • 27 Apr, 2022: THE University Impact Rankings - Quality Education (SDG4) cập nhật từ University of Alberta đứng hạng đầu trong số 17 các trường đại học trong danh sách đến từ Canada.
 • 27 Apr, 2022: THE University Impact Rankings - Gender Equality (SDG5) cập nhật từ York University đứng hạng đầu trong số 19 các trường đại học trong danh sách đến từ Canada.
 • 27 Apr, 2022: Ấn phẩm củaTHE University Impact Rankings - Clean Water and Sanitation (SDG6). University of Calgary đạt thứ hạng cao nhất trong số các trường đại học ở Canada xếp hạng thứ #10.

Các hạng mục được xếp hạng cao nhất ở Canada

---
#3 
University of Toronto
---
#3 
University of Toronto
---
#3 
University of British Columbia
---
#6 
University of Toronto
---
#6 
McGill University
---
#8 
University of Montréal
---
#10 
University of Toronto
Thống kê
#11 
University of Toronto
---
#11 
University of Toronto
---
#15 
University of Toronto

Bảng xếp hạng đại học Canada 2022

Mức độ hài lòng của học viên: 4.4 / 5.0 (1395 đánh giá)
Card image

 • #1 
 • #18 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Đã đăng 02 tháng 9, 2021]
 • #1 
 • #26 
QS World University Rankings
[Đã đăng 08 tháng 6, 2021]
 • #1 
 • #16 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]


Mức độ hài lòng của học viên: 4.5 / 5.0 (1315 đánh giá)
Card image

 • #2 
 • #37 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Đã đăng 02 tháng 9, 2021]
 • #3 
 • #46 
QS World University Rankings
[Đã đăng 08 tháng 6, 2021]
 • #2 
 • #43 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]


Mức độ hài lòng của học viên: 4.5 / 5.0 (832 đánh giá)
Card image

 • #3 
 • #44 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Đã đăng 02 tháng 9, 2021]
 • #2 
 • #27 
QS World University Rankings
[Đã đăng 08 tháng 6, 2021]
 • #3 
 • #80 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]


Mức độ hài lòng của học viên: 4.5 / 5.0 (75 đánh giá)
 • #4 
 • #80 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Đã đăng 02 tháng 9, 2021]
 • #6 
 • #140 
QS World University Rankings
[Đã đăng 08 tháng 6, 2021]
 • #7 
 • #183 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]


Mức độ hài lòng của học viên: 4.4 / 5.0 (1481 đánh giá)
Card image

 • #6 
 • #125 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Đã đăng 02 tháng 9, 2021]
 • #5 
 • #126 
QS World University Rankings
[Đã đăng 08 tháng 6, 2021]
 • #4 
 • #84 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]


Mức độ hài lòng của học viên: 4.3 / 5.0 (697 đánh giá)
Card image

 • #5 
 • #88 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Đã đăng 02 tháng 9, 2021]
 • #4 
 • #111 
QS World University Rankings
[Đã đăng 08 tháng 6, 2021]
 • #8 
 • #184 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]


Mức độ hài lòng của học viên: 4.3 / 5.0 (750 đánh giá)
Card image

 • #10 
 • #201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Đã đăng 02 tháng 9, 2021]
 • #7 
 • #149 
QS World University Rankings
[Đã đăng 08 tháng 6, 2021]
 • #6 
 • #153 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]


Mức độ hài lòng của học viên: 4.1 / 5.0 (653 đánh giá)
Card image

 • #8 
 • #201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Đã đăng 02 tháng 9, 2021]
 • #10 
 • #235 
QS World University Rankings
[Đã đăng 08 tháng 6, 2021]
 • #5 
 • #124 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]


Mức độ hài lòng của học viên: 4.4 / 5.0 (902 đánh giá)
Card image

 • #14 
 • #251 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Đã đăng 02 tháng 9, 2021]
 • #11 
 • #240 
QS World University Rankings
[Đã đăng 08 tháng 6, 2021]
 • #16 
 • #299 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]


Mức độ hài lòng của học viên: 4.4 / 5.0 (575 đánh giá)
 • #11 
 • #201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Đã đăng 02 tháng 9, 2021]
 • #8 
 • #170 
QS World University Rankings
[Đã đăng 08 tháng 6, 2021]
 • #9 
 • #196 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]


Mức độ hài lòng của học viên: 3.9 / 5.0 (699 đánh giá)
Card image

 • #7 
 • #162 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Đã đăng 02 tháng 9, 2021]
 • #9 
 • #230 
QS World University Rankings
[Đã đăng 08 tháng 6, 2021]
 • #10 
 • #199 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]


Mức độ hài lòng của học viên: 4.2 / 5.0 (285 đánh giá)
Card image

 • #12 
 • #251 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Đã đăng 02 tháng 9, 2021]
 • #12 
 • #272 
QS World University Rankings
[Đã đăng 08 tháng 6, 2021]
 • #13 
 • #270 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]


Mức độ hài lòng của học viên: 4.2 / 5.0 (1034 đánh giá)
Card image

 • #9 
 • #201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Đã đăng 02 tháng 9, 2021]
 • #13 
 • #298 
QS World University Rankings
[Đã đăng 08 tháng 6, 2021]
 • #12 
 • #267 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]


Mức độ hài lòng của học viên: 4.4 / 5.0 (545 đánh giá)
 • #13 
 • #251 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Đã đăng 02 tháng 9, 2021]
 • #15 
 • #414 
QS World University Rankings
[Đã đăng 08 tháng 6, 2021]
 • #15 
 • #272 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]


Mức độ hài lòng của học viên: 4.3 / 5.0 (420 đánh giá)
 • #16 
 • #301 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Đã đăng 02 tháng 9, 2021]
 • #14 
 • #334 
QS World University Rankings
[Đã đăng 08 tháng 6, 2021]
 • #19 
 • #350 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]


Mức độ hài lòng của học viên: 3.8 / 5.0 (1269 đánh giá)
 • #17 
 • #401 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Đã đăng 02 tháng 9, 2021]
 • #17 
 • #494 
QS World University Rankings
[Đã đăng 08 tháng 6, 2021]
 • #20 
 • #357 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]


Mức độ hài lòng của học viên: 4.3 / 5.0 (763 đánh giá)
 • #15 
 • #301 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Đã đăng 02 tháng 9, 2021]
 • #22 
 • #601 
QS World University Rankings
[Đã đăng 08 tháng 6, 2021]
 • #14 
 • #270 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]


Mức độ hài lòng của học viên: 4.4 / 5.0 (382 đánh giá)
Card image

 • #18 
 • #501 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Đã đăng 02 tháng 9, 2021]
 • #19 
 • #581 
QS World University Rankings
[Đã đăng 08 tháng 6, 2021]
 • #17 
 • #320 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]


Mức độ hài lòng của học viên: 4.4 / 5.0 (394 đánh giá)
Card image

 • #19 
 • #501 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Đã đăng 02 tháng 9, 2021]
 • #16 
 • #458 
QS World University Rankings
[Đã đăng 08 tháng 6, 2021]
 • #18 
 • #321 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]


Mức độ hài lòng của học viên: 4.0 / 5.0 (423 đánh giá)
Card image

 • #22 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Đã đăng 02 tháng 9, 2021]
 • #18 
 • #521 
QS World University Rankings
[Đã đăng 08 tháng 6, 2021]
 • #21 
 • #382 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]


Mức độ hài lòng của học viên: 4.3 / 5.0 (812 đánh giá)
Card image

 • #21 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Đã đăng 02 tháng 9, 2021]
 • #21 
 • #601 
QS World University Rankings
[Đã đăng 08 tháng 6, 2021]
 • #22 
 • #386 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]


Mức độ hài lòng của học viên: 4.4 / 5.0 (79 đánh giá)
Card image

 • #24 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Đã đăng 02 tháng 9, 2021]
 • #23 
 • #651 
QS World University Rankings
[Đã đăng 08 tháng 6, 2021]
 • #30 
 • #466 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]


Mức độ hài lòng của học viên: 4.4 / 5.0 (233 đánh giá)
Card image

 • #23 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Đã đăng 02 tháng 9, 2021]
 • #25 
 • #751 
QS World University Rankings
[Đã đăng 08 tháng 6, 2021]
 • #24 
 • #403 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]


Mức độ hài lòng của học viên: 4.0 / 5.0 (864 đánh giá)
Card image

 • #20 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Đã đăng 02 tháng 9, 2021]
 • #24 
 • #701 
QS World University Rankings
[Đã đăng 08 tháng 6, 2021]
 • #31 
 • #482 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]


Mức độ hài lòng của học viên: 4.3 / 5.0 (659 đánh giá)
Card image

 • #30 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Đã đăng 02 tháng 9, 2021]
 • #27 
 • #801 
QS World University Rankings
[Đã đăng 08 tháng 6, 2021]
 • #26 
 • #431 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]


Mức độ hài lòng của học viên: 4.3 / 5.0 (423 đánh giá)
Card image

 • #27 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Đã đăng 02 tháng 9, 2021]
 • #38 
 • #518 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]
 • #27 
 • #983 
US News: Best Global Universities
[Đã đăng 25 tháng 10, 2021]


Mức độ hài lòng của học viên: 4.0 / 5.0 (433 đánh giá)
 • #25 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Đã đăng 02 tháng 9, 2021]
 • #32 
 • #489 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]
 • #28 
 • #1063 
US News: Best Global Universities
[Đã đăng 25 tháng 10, 2021]


Mức độ hài lòng của học viên: 5.0 / 5.0 (29 đánh giá)
Card image

 • #26 
 • #751 
QS World University Rankings
[Đã đăng 08 tháng 6, 2021]
 • #23 
 • #387 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]
 • #24 
 • #804 
US News: Best Global Universities
[Đã đăng 25 tháng 10, 2021]


Mức độ hài lòng của học viên: 4.3 / 5.0 (281 đánh giá)
Card image

 • #28 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Đã đăng 02 tháng 9, 2021]
 • #33 
 • #501 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]
 • #32 
 • #1279 
US News: Best Global Universities
[Đã đăng 25 tháng 10, 2021]


Mức độ hài lòng của học viên: 4.3 / 5.0 (152 đánh giá)
Card image