Đại học ở Costa Rica
- Xếp hạng & Đánh giá -

Costa Rica
12 ra khỏi 38
 • Đại học ở Costa Rica
24
 • Đại học ở Costa Rica
8
 • Đại học ở Costa Rica
Cập nhật bảng xếp hạng mới nhất các đại học ở Costa Rica
 • 14 Jul, 2022: Ấn phẩm mới nhất THE Latin America Rankings của THE Times Higher Education, UK. 3 các trường đại học đến từ Costa Rica có tên trong bảng xếp hạng.
 • 08 Jun, 2022: British Quacquarelli Symonds, UK đăng tải những kết quả mới nhất của QS World University Rankings. Bao gồm 4 các trường đại học đến từ Costa Rica.
 • 11 May, 2022: THE China Subject Ratings Overall cập nhật từ University of Costa Rica đạt thứ hạng 918.
 • 27 Apr, 2022: THE Times Higher Education, UK đăng tải những kết quả mới nhất của THE University Impact Rankings - Affordable and Clean Energy (SDG7). Costa Rica Institute of Technology xếp hạng thứ 101.

Các hạng mục được xếp hạng cao nhất ở Costa Rica

---
#251 
University of Costa Rica
---
#251 
University of Costa Rica
---
#301 
University of Costa Rica
---
#601 
University of Costa Rica
---
#740 
University of Science and Art of Costa Rica

Bảng xếp hạng đại học Costa Rica 2022

#1

University of Costa Rica
Universidad de Costa Rica

Mức độ hài lòng của học viên: 4.7 / 5.0 (713 đánh giá)
Card image

 • #1 
 • #501 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Đã đăng 02 tháng 9, 2021]
 • #1 
 • #511 
QS World University Rankings
[Đã đăng 08 tháng 6, 2022]
 • #1 
 • #493 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]


#2

Costa Rica Institute of Technology
Tecnológico de Costa Rica

Mức độ hài lòng của học viên: 4.7 / 5.0 (371 đánh giá)
 • #2 
 • #801 
QS World University Rankings
[Đã đăng 08 tháng 6, 2022]
 • #3 
 • #568 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]
 • #3 
 • #90 
QS University Rankings: Latin America
[Đã đăng 25 tháng 8, 2021]

#3

National University of Costa Rica
Universidad Nacional Costa Rica

Mức độ hài lòng của học viên: 4.7 / 5.0 (375 đánh giá)
Card image

 • #4 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Đã đăng 08 tháng 6, 2022]
 • #2 
 • #505 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]
 • #2 
 • #2737 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Đã đăng 15 tháng 12, 2021]

#4

Latin American University of Science and Technology
Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología

Mức độ hài lòng của học viên: 4.3 / 5.0 (121 đánh giá)
Card image

 • #3 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Đã đăng 08 tháng 6, 2022]
 • #4 
 • #151 
QS University Rankings: Latin America
[Đã đăng 25 tháng 8, 2021]
 • #9 
 • #9693 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Đã đăng 01 tháng 1, 2022]

#5

Latin University of Costa Rica
Universidad Latina de Costa Rica

Mức độ hài lòng của học viên: 3.8 / 5.0 (171 đánh giá)
 • #5 
 • #201 
QS University Rankings: Latin America
[Đã đăng 25 tháng 8, 2021]
 • #7 
 • #6386 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Đã đăng 01 tháng 1, 2022]

#6

University for International Cooperation
Universidad para la Cooperación Internacional

Mức độ hài lòng của học viên: 5.0 / 5.0 (12 đánh giá)
Card image

 • #6 
 • #301 
QS University Rankings: Latin America
[Đã đăng 25 tháng 8, 2021]

#7

National University
Universidad Nacional

Mức độ hài lòng của học viên: 4.7 / 5.0 (375 đánh giá)
Card image

 • #2 
 • #108 
UniRank 4icu - Top Spanish-Speaking Universities
[Đã đăng 30 tháng 7, 2020]

#8

Autonomous University of Centro América
Universidad Autónoma de Centro América

Mức độ hài lòng của học viên: 4.9 / 5.0 (28 đánh giá)
Card image

 • #3 
 • #2944 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Đã đăng 01 tháng 1, 2022]

#9

EARTH University
Universidad EARTH

Mức độ hài lòng của học viên: 4.7 / 5.0 (339 đánh giá)
Card image

 • #6 
 • #5570 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Đã đăng 01 tháng 1, 2022]

#10

Fundepos Alma Mater University
Universidad Fundepos Alma Mater

Mức độ hài lòng của học viên: 4.2 / 5.0 (22 đánh giá)
 • #8 
 • #8980 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Đã đăng 01 tháng 1, 2022]

#11

Magister University
Universidad Magister

Mức độ hài lòng của học viên: 4.7 / 5.0 (61 đánh giá)
 • #10 
 • #10024 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Đã đăng 01 tháng 1, 2022]

#12

Veritas University
Universidad Veritas

Mức độ hài lòng của học viên: 4.6 / 5.0 (60 đánh giá)
 • #11 
 • #11080 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Đã đăng 01 tháng 1, 2022]

#13

Autonomous University of Monterrey
Universidad Autónoma de Monterrey

Mức độ hài lòng của học viên: 4.9 / 5.0 (11 đánh giá)
Card image


#14

Southern Christian University
Universidad Cristiana del Sur

Mức độ hài lòng của học viên: 4.8 / 5.0 (9 đánh giá)

#15

La Salle University, Costa Rica
Universidad La Salle, Costa Rica

Mức độ hài lòng của học viên: 4.7 / 5.0 (29 đánh giá)

#16

University of Medical Sciences
Universidad de Ciencias Médicas

Mức độ hài lòng của học viên: 4.7 / 5.0 (926 đánh giá)

#17

Continental University of Science and the Arts
Universidad Continental de las Ciencias y las Artes

Mức độ hài lòng của học viên: 4.7 / 5.0 (64 đánh giá)

#18

University of San José
Universidad de San José

Mức độ hài lòng của học viên: 4.7 / 5.0 (703 đánh giá)
Card image


#19

University of Science and Art of Costa Rica
Universidad de las Ciencias y el Arte de Costa Rica

Mức độ hài lòng của học viên: 4.7 / 5.0 (64 đánh giá)


#20

Adventist University of Central America
Universidad Adventista de Centro América

Mức độ hài lòng của học viên: 4.6 / 5.0 (68 đánh giá)

#21

Business University of Costa Rica
Universidad Empresarial de Costa Rica

Mức độ hài lòng của học viên: 4.6 / 5.0 (60 đánh giá)

#22

International University San Isidro Labrador
Universidad Internacional San Isidro Labrador

Mức độ hài lòng của học viên: 4.6 / 5.0 (29 đánh giá)

#23

Latin American Biblical University
Universidad Bíblica Latinoamericana

Mức độ hài lòng của học viên: 4.6 / 5.0 (34 đánh giá)

#24

Central American University of Social Sciences
Universidad Centroamericana de Ciencias Sociales

Mức độ hài lòng của học viên: 4.6 / 5.0 (7 đánh giá)

#25

Costa Rican University of Technology
Universidad Tecnológica Costarricense

Mức độ hài lòng của học viên: 4.6 / 5.0 (15 đánh giá)

#26

Free University of Costa Rica
Universidad Libre de Costa Rica

Mức độ hài lòng của học viên: 4.3 / 5.0 (41 đánh giá)

#27

Free School of Law University
Universidad Escuela Libre de Derecho

Mức độ hài lòng của học viên: 4.3 / 5.0 (9 đánh giá)

#28

International Polytechnic University
Universidad Politécnica Internacional

Mức độ hài lòng của học viên: 4.3 / 5.0 (86 đánh giá)

#29

Independent University of Costa Rica
Universidad Independiente de Costa Rica

Mức độ hài lòng của học viên: 4.2 / 5.0 (28 đánh giá)

#30

Catholic University of Costa Rica
Universidad Católica de Costa Rica

Mức độ hài lòng của học viên: 4.1 / 5.0 (185 đánh giá)
Card image


#31

Federated University of Costa Rica San Judas Tadeo
Universidad Federada San Judas Tadeo

Mức độ hài lòng của học viên: 4.0 / 5.0 (34 đánh giá)

#32

Florencio del Castillo University of Cartago
Universidad de Cartago Florencio del Castillo

Mức độ hài lòng của học viên: 4.0 / 5.0 (17 đánh giá)
Card image


#33

International University of the Americas
Universidad Internacional de las Américas

Mức độ hài lòng của học viên: 4.0 / 5.0 (171 đánh giá)
Card image


#34

John Paul II University
Universidad Juan Pablo II, Costa Rica

Mức độ hài lòng của học viên: 4.0 / 5.0 (17 đánh giá)
Card image


#35

Castro Carazo University
Universidad Castro Carazo

Mức độ hài lòng của học viên: 3.9 / 5.0 (35 đánh giá)

#36

Fidelitas University
Universidad Fidélitas

Card image


#37

Creative University, Costa Rica
Universidad Creativa

Card image


#38

Evangelical University of the Americas
Universidad Evangélica de las Américas

Card image


Costa Rica Sự kiện chính cho sinh viên quốc tế

Mã điện thoại quốc gia: +506

 • Tôn giáo:
 • Công giáo  60%
 • Chủ nghĩa Tin Lành  14%
 • Tín đồ Cơ đốc giáo khác   6%
 • Người vô thần, thuyết bất khả tri và chưa được phân loại  12%
 • Tôn giáo khác: Tín đồ Cơ đốc giáo khác , Giáo hội các Thánh hữu Ngày sau của Chúa Giê Su Ky Tô  8%
 • Những thành phố lớn nhất ở Costa Rica:
 • 1. San Jose: 335,000
 • 2. Puerto Limon: 63,000
 • 3. San Francisco: 56,000
 • 4. Alajuela: 47,000
 • 5. Liberia: 45,000

Sân bay quốc tế lớn nhất tại Costa Rica:

Juan Santamaría International Airport (SJO): 4.600.000 Hành khách/Năm; 0 Ga cuối; 15 km từ trung tâm thành phố San Jose

Bản đồ với các điểm đến đại học ở Costa Rica

google static map google map control google map control

University of Costa Rica đứng nhất tại Costa Rica trong bảng xếp hạng meta của chúng tôi bao gồm 123 xếp hạng các trường đại học.

Trong số tất cả các trường đại học trong Costa Rica University of Costa Rica có mặt với số lượt xếp hạng lớn nhất. Xem tất cả22 bảng xếp hạng nơiUniversity of Costa Rica được liệt kê

University of Costa Rica được xếp hạng cao nhất trong Costa Rica về Ngôn ngữ & Văn học (---). Xem toàn bộ bảng phân loại nơi xếp hạngUniversity of Costa Rica .

University of Costa Rica được xếp hạng cao nhất trong Costa Rica về Nông nghiệp (---). Xem toàn bộ bảng phân loại nơi xếp hạngUniversity of Costa Rica .

University of Costa Rica được xếp hạng cao nhất trong Costa Rica về Nghiên cứu Xã hội và Nhân loại (---). Xem toàn bộ bảng phân loại nơi xếp hạngUniversity of Costa Rica .

University of Costa Rica được xếp hạng cao nhất trong Costa Rica về Y học & Sức khỏe (---). Xem toàn bộ bảng phân loại nơi xếp hạngUniversity of Costa Rica .

University of Science and Art of Costa Rica được xếp hạng cao nhất trong Costa Rica về Khoa học tự nhiên (---). Xem toàn bộ bảng phân loại nơi xếp hạngUniversity of Science and Art of Costa Rica .

xếp hạng nhà xuất bản

4icu

xem phương pháp luận

British Quacquarelli Symonds, UK

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -QS World University Rankings:
Danh tiếng học thuật 40%
Danh tiếng nhà tuyển dụng 10%
Tỷ lệ giảng viên/sinh viên 20%
Trích dẫn mỗi khoa 20%
Tỷ lệ Giảng viên Quốc tế 5%
Tỷ lệ Sinh viên Quốc tế 5%

xem phương pháp luận

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -QS Employability Rankings:
Danh dự Nhà tuyển dụng 30%
Kết quả cựu sinh viên 25%
Quan hệ đối tác với Nhà tuyển dụng theo Khoa 25%
Kết nối nhà tuyển dụng/sinh viên 10%
Tỷ lệ việc làm sau tốt nghiệp 10%

xem phương pháp luận

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -QS University Rankings: Latin America:
Danh tiếng học thuật 30%
Danh tiếng nhà tuyển dụng 20%
Tỷ lệ giảng viên/sinh viên 10%
Nhân viên có bằng tiến sĩ 10%
Mạng lưới nghiên cứu quốc tế 10%
Trích dẫn mỗi Báo cáo 10%

xem phương pháp luận

CWUR Center for World University Rankings

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -CWUR Center for World University Rankings:
Hiệu suất Nghiên cứu 40%
Chất lượng Giáo dục 25%
Việc làm của Cựu sinh viên 25%
Chất lượng Khoa 10%

xem phương pháp luận

Scimago Institutions

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Nghiên cứu 50%
Đổi mới 30%
Tính xã hội 20%

xem phương pháp luận

THE Times Higher Education, UK

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -THE World University Rankings - Times Higher Education:
Giảng dạy 30%
Nghiên cứu (khối lượng, thu nhập và danh tiếng) 30%
Trích dẫn 30%
Triển vọng quốc tế (nhân viên, sinh viên, nghiên cứu) 7,5%
Thu nhập ngành (chuyển giao kiến thức) 2,5%

xem phương pháp luận

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -THE Latin America Rankings:
Giảng dạy (môi trường học tập) 36%
Nghiên cứu (khối lượng, thu nhập và danh tiếng) 34%
Trích dẫn (ảnh hưởng nghiên cứu) 20%
Triển vọng quốc tế (nhân viên, sinh viên, nghiên cứu) 7,5%
Thu nhập ngành (chuyển giao kiến thức) 2,5%

xem phương pháp luận

xem phương pháp luận

xem phương pháp luận

xem phương pháp luận

xem phương pháp luận

xem phương pháp luận

xem phương pháp luận

xem phương pháp luận

xem phương pháp luận

xem phương pháp luận

xem phương pháp luận

xem phương pháp luận

xem phương pháp luận

xem phương pháp luận

Urap

xem phương pháp luận

Us News

xem phương pháp luận

Webometrics

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -Webometrics Ranking Web of Universities:
Tầm nhìn 50%
Tính xuất sắc 35%
Minh bạch 10%
Hiện diện 5%

xem phương pháp luận