Đại học ở Guatemala
- Xếp hạng & Đánh giá -

Guatemala
7 ra khỏi 11
 • Đại học ở guatemala
4
 • Đại học ở guatemala
0
 • Đại học ở guatemala
Cập nhật bảng xếp hạng mới nhất các đại học ở Guatemala
 • 01 Jan, 2021: Webometrics đăng tải những kết quả mới nhất của Webometrics Ranking Web of Universities. Bao gồm 5 các trường đại học đến từ Guatemala.
 • 11 Nov, 2020: Ấn phẩm củaQS University Rankings: Latin America. University of the Valley of Guatemala đạt thứ hạng cao nhất trong số các trường đại học ở Guatemala xếp hạng thứ #148.
 • 21 Sep, 2020: World University Ranking 2020 - Latin America cập nhật từ Francisco Marroquín University đứng hạng đầu trong số 7 các trường đại học trong danh sách đến từ Guatemala.
 • 04 May, 2020: Ấn phẩm mới nhất Nature Index - Top Academic Institutions của Nature Index. 2 các trường đại học đến từ Guatemala có tên trong bảng xếp hạng.

Bảng xếp hạng đại học Guatemala 2022

#1

University of San Carlos of Guatemala
Universidad de San Carlos de Guatemala

Mức độ hài lòng của học viên: 4.7 / 5.0 (5 đánh giá)
 • #1 
 • #1844 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Đã đăng 04 tháng 5, 2020]
 • #2 
 • #151 
QS University Rankings: Latin America
[Đã đăng 11 tháng 11, 2020]
 • #4 
 • #169 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Đã đăng 21 tháng 9, 2020]

#2

University of the Valley of Guatemala
Universidad del Valle de Guatemala

Mức độ hài lòng của học viên: 4.6 / 5.0 (257 đánh giá)
 • #1 
 • #148 
QS University Rankings: Latin America
[Đã đăng 11 tháng 11, 2020]
 • #2 
 • #33 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Đã đăng 21 tháng 9, 2020]
 • #3 
 • #4031 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Đã đăng 01 tháng 1, 2021]

#3

Francisco Marroquín University
Universidad Francisco Marroquín

Mức độ hài lòng của học viên: 4.5 / 5.0 (478 đánh giá)
Card image

 • #2 
 • #4027 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Đã đăng 04 tháng 5, 2020]
 • #1 
 • #12 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Đã đăng 21 tháng 9, 2020]
 • #2 
 • #3953 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Đã đăng 01 tháng 1, 2021]

#4

Rafael Landívar University
Universidad Rafael Landívar

Mức độ hài lòng của học viên: 4.5 / 5.0 (105 đánh giá)
Card image

 • #3 
 • #48 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Đã đăng 21 tháng 9, 2020]
 • #5 
 • #5708 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Đã đăng 01 tháng 1, 2021]

#5

Galileo University
Universidad Galileo

Mức độ hài lòng của học viên: 4.4 / 5.0 (5 đánh giá)
 • #5 
 • #249 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Đã đăng 21 tháng 9, 2020]
 • #4 
 • #5373 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Đã đăng 01 tháng 1, 2021]

#6

Mariano Galvez University of Guatemala
Universidad Mariano Gálvez de Guatemala

Mức độ hài lòng của học viên: 4.2 / 5.0 (5 đánh giá)
Card image

 • #6 
 • #403 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Đã đăng 21 tháng 9, 2020]

#7

Da Vinci University of Guatemala
Universidad Da Vinci de Guatemala

Mức độ hài lòng của học viên: 4.4 / 5.0 (19 đánh giá)
 • #7 
 • #573 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Đã đăng 21 tháng 9, 2020]

#8

San Pablo University of Guatemala
Universidad San Pablo de Guatemala

Mức độ hài lòng của học viên: 4.3 / 5.0 (9 đánh giá)
Card image


#9

Istmo University
Universidad del Istmo

Mức độ hài lòng của học viên: 4.1 / 5.0 (28 đánh giá)
Card image


#10

InterNaciones University
Universidad InterNaciones

Mức độ hài lòng của học viên: 3.8 / 5.0 (14 đánh giá)

#11

Regional University of Guatemala
Universidad Regional de Guatemala


Guatemala Sự kiện chính cho sinh viên quốc tế

Mã điện thoại quốc gia: +502

 • Những thành phố lớn nhất ở Guatemala:
 • 1. Thành phố Guatemala: 1,000,000
 • 2. Mixco: 470,000
 • 3. Villa Nueva: 400,000
 • 4. Petapa: 140,000
 • 5. San Juan Sacatepequez: 140,000

Bản đồ với các điểm đến đại học ở Guatemala

google static map google map control google map control

Hỏi & Đáp

University of San Carlos of Guatemala đứng nhất tại Guatemala trong bảng xếp hạng meta của chúng tôi bao gồm 96 xếp hạng các trường đại học.

Trong số tất cả các trường đại học trong Guatemala University of San Carlos of Guatemala có mặt với số lượt xếp hạng lớn nhất. Xem tất cả4 bảng xếp hạng nơiUniversity of San Carlos of Guatemala được liệt kê

xếp hạng nhà xuất bản

British Quacquarelli Symonds, UK

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -QS University Rankings: Latin America:
Danh tiếng học thuật 30%
Danh tiếng nhà tuyển dụng 20%
Tỷ lệ giảng viên/sinh viên 10%
Nhân viên có bằng tiến sĩ 10%
Mạng lưới nghiên cứu quốc tế 10%
Trích dẫn mỗi Báo cáo 10%

xem phương pháp luận

Nature Index

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -Nature Index - Top Academic Institutions:
Số bài viết (AC)
Số phân số (FC)
Số phân số có trọng số (WFC)

StuDocu

xem phương pháp luận

Webometrics

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -Webometrics Ranking Web of Universities:
Tầm nhìn 50%
Tính xuất sắc 35%
Minh bạch 10%
Hiện diện 5%

xem phương pháp luận