Đại học ở Guatemala
- Xếp hạng & Đánh giá -

Guatemala
11 ra khỏi 14
 • Đại học ở Guatemala
5
 • Đại học ở Guatemala
1
 • Đại học ở Guatemala
Cập nhật bảng xếp hạng mới nhất các đại học ở Guatemala
 • 01 Jan, 2022: Webometrics đăng tải những kết quả mới nhất của Webometrics Ranking Web of Universities. Bao gồm 5 các trường đại học đến từ Guatemala.
 • 06 Sep, 2021: StuDocu World University Ranking - Latin America cập nhật từ Francisco Marroquín University đứng hạng đầu trong số 11 các trường đại học trong danh sách đến từ Guatemala.
 • 25 Aug, 2021: Ấn phẩm củaQS University Rankings: Latin America. University of the Valley of Guatemala đạt thứ hạng cao nhất trong số các trường đại học ở Guatemala xếp hạng thứ #151.
 • 10 Jun, 2021: Ấn phẩm mới nhất Nature Index - Top Academic Institutions của Nature Index. xếp hạng thứ #2447.

Bảng xếp hạng đại học Guatemala 2022

#1

University of San Carlos of Guatemala
Universidad de San Carlos de Guatemala

Mức độ hài lòng của học viên: 4.6 / 5.0 (1137 đánh giá)
 • #1 
 • #2447 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Đã đăng 10 tháng 6, 2021]
 • #2 
 • #191 
QS University Rankings: Latin America
[Đã đăng 25 tháng 8, 2021]
 • #4 
 • #171 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Đã đăng 06 tháng 9, 2021]

#2

University of the Valley of Guatemala
Universidad del Valle de Guatemala

Mức độ hài lòng của học viên: 4.7 / 5.0 (416 đánh giá)
 • #1 
 • #151 
QS University Rankings: Latin America
[Đã đăng 25 tháng 8, 2021]
 • #6 
 • #325 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Đã đăng 06 tháng 9, 2021]
 • #2 
 • #4202 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Đã đăng 01 tháng 1, 2022]

#3

Francisco Marroquín University
Universidad Francisco Marroquín

Mức độ hài lòng của học viên: 4.5 / 5.0 (583 đánh giá)
Card image

 • #3 
 • #301 
QS University Rankings: Latin America
[Đã đăng 25 tháng 8, 2021]
 • #1 
 • #22 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Đã đăng 06 tháng 9, 2021]
 • #3 
 • #141 
UniRank 4icu - Top Spanish-Speaking Universities
[Đã đăng 30 tháng 7, 2020]

#4

Mesoamerican University
Universidad Mesoamericana

Mức độ hài lòng của học viên: 3.8 / 5.0 (5 đánh giá)
 • #2 
 • #75 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Đã đăng 06 tháng 9, 2021]

#5

Rafael Landívar University
Universidad Rafael Landívar

Mức độ hài lòng của học viên: 4.6 / 5.0 (357 đánh giá)
Card image

 • #3 
 • #94 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Đã đăng 06 tháng 9, 2021]
 • #2 
 • #93 
UniRank 4icu - Top Spanish-Speaking Universities
[Đã đăng 30 tháng 7, 2020]
 • #4 
 • #5354 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Đã đăng 01 tháng 1, 2022]

#6

Galileo University
Universidad Galileo

Mức độ hài lòng của học viên: 4.5 / 5.0 (328 đánh giá)
 • #5 
 • #286 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Đã đăng 06 tháng 9, 2021]
 • #4 
 • #163 
UniRank 4icu - Top Spanish-Speaking Universities
[Đã đăng 30 tháng 7, 2020]
 • #5 
 • #5471 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Đã đăng 01 tháng 1, 2022]

#7

Mariano Galvez University of Guatemala
Universidad Mariano Gálvez de Guatemala

Mức độ hài lòng của học viên: 4.3 / 5.0 (483 đánh giá)
Card image

 • #7 
 • #328 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Đã đăng 06 tháng 9, 2021]

#8

Panamerican University
Universidad Panamericana

Mức độ hài lòng của học viên: 4.9 / 5.0 (11 đánh giá)
 • #8 
 • #346 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Đã đăng 06 tháng 9, 2021]

#9

Regional University of Guatemala
Universidad Regional de Guatemala

Mức độ hài lòng của học viên: 4.3 / 5.0 (7 đánh giá)
 • #9 
 • #414 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Đã đăng 06 tháng 9, 2021]

#10

Da Vinci University of Guatemala
Universidad Da Vinci de Guatemala

Mức độ hài lòng của học viên: 4.5 / 5.0 (63 đánh giá)
 • #10 
 • #558 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Đã đăng 06 tháng 9, 2021]

#11

Rural University
Universidad Rural

Mức độ hài lòng của học viên: 3.4 / 5.0 (23 đánh giá)
Card image

 • #11 
 • #680 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Đã đăng 06 tháng 9, 2021]

#12

San Pablo University of Guatemala
Universidad San Pablo de Guatemala

Mức độ hài lòng của học viên: 4.6 / 5.0 (35 đánh giá)
Card image


#13

Istmo University
Universidad del Istmo

Mức độ hài lòng của học viên: 4.3 / 5.0 (73 đánh giá)
Card image


#14

InterNaciones University
Universidad InterNaciones

Mức độ hài lòng của học viên: 4.0 / 5.0 (31 đánh giá)

Guatemala Sự kiện chính cho sinh viên quốc tế

Mã điện thoại quốc gia: +502

 • Những thành phố lớn nhất ở Guatemala:
 • 1. Thành phố Guatemala: 1,000,000
 • 2. Mixco: 470,000
 • 3. Villa Nueva: 400,000
 • 4. Petapa: 140,000
 • 5. San Juan Sacatepequez: 140,000

Bản đồ với các điểm đến đại học ở Guatemala

google static map google map control google map control

University of San Carlos of Guatemala đứng nhất tại Guatemala trong bảng xếp hạng meta của chúng tôi bao gồm 117 xếp hạng các trường đại học.

Trong số tất cả các trường đại học trong Guatemala University of San Carlos of Guatemala có mặt với số lượt xếp hạng lớn nhất. Xem tất cả5 bảng xếp hạng nơiUniversity of San Carlos of Guatemala được liệt kê

xếp hạng nhà xuất bản

4icu

xem phương pháp luận

British Quacquarelli Symonds, UK

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -QS University Rankings: Latin America:
Danh tiếng học thuật 30%
Danh tiếng nhà tuyển dụng 20%
Tỷ lệ giảng viên/sinh viên 10%
Nhân viên có bằng tiến sĩ 10%
Mạng lưới nghiên cứu quốc tế 10%
Trích dẫn mỗi Báo cáo 10%

xem phương pháp luận

Nature Index

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -Nature Index - Top Academic Institutions:
Số bài viết (AC)
Số phân số (FC)
Số phân số có trọng số (WFC)

StuDocu

xem phương pháp luận

Webometrics

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -Webometrics Ranking Web of Universities:
Tầm nhìn 50%
Tính xuất sắc 35%
Minh bạch 10%
Hiện diện 5%

xem phương pháp luận