Đại học ở Malaysia
- Xếp hạng & Đánh giá -

53 ra khỏi 70
 • Đại học ở Malaysia
42
 • Đại học ở Malaysia
31
 • Đại học ở Malaysia

Để học về kinh doanh xem bảng xếp hạng riêng của chúng tôi về trường kinh doanh ở Malaysia

Cập nhật bảng xếp hạng mới nhất các đại học ở Malaysia
 • 15 Aug, 2022: Ấn phẩm củaARWU Academic Ranking of World Universities - ShanghaiRanking. University of Malaya đạt thứ hạng cao nhất trong số các trường đại học ở Malaysia xếp hạng thứ #301.
 • 22 Jun, 2022: Ấn phẩm mới nhất CWTS Leiden Ranking của Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands. 7 các trường đại học đến từ Malaysia có tên trong bảng xếp hạng.
 • 08 Jun, 2022: Ấn phẩm mới nhất QS World University Rankings của British Quacquarelli Symonds, UK. 24 các trường đại học đến từ Malaysia có tên trong bảng xếp hạng.
 • 01 Jun, 2022: Ấn phẩm củaTHE Asia University Ranking. University of Malaya đạt thứ hạng cao nhất trong số các trường đại học ở Malaysia xếp hạng thứ #55.

Các hạng mục được xếp hạng cao nhất ở Malaysia

---
#19 
University of Malaya
---
#28 
International Islamic University Malaysia
Ngành kiến trúc
#31 
University of Malaya
---
#33 
University of Malaya
---
#33 
Putra Malaysia University
---
#51 
Putra Malaysia University
---
#60 
University of Malaya
---
#86 
University of Malaya
---
#94 
University of Malaya
---
#101 
University of Malaya

Bảng xếp hạng đại học Malaysia 2022

#1

University of Malaya

Mức độ hài lòng của học viên: 4.4 / 5.0 (607 đánh giá)
Card image

 • #1 
 • #301 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Đã đăng 02 tháng 9, 2021]
 • #1 
 • #70 
QS World University Rankings
[Đã đăng 08 tháng 6, 2022]
 • #1 
 • #233 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]


#2

Putra Malaysia University

Mức độ hài lòng của học viên: 4.5 / 5.0 (920 đánh giá)
 • #6 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Đã đăng 02 tháng 9, 2021]
 • #2 
 • #123 
QS World University Rankings
[Đã đăng 08 tháng 6, 2022]
 • #2 
 • #264 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]


#3

The National University of Malaysia

Mức độ hài lòng của học viên: 4.5 / 5.0 (57 đánh giá)
 • #5 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Đã đăng 02 tháng 9, 2021]
 • #3 
 • #129 
QS World University Rankings
[Đã đăng 08 tháng 6, 2022]
 • #4 
 • #325 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]


#4

University of Technology Malaysia
Universiti Teknologi Malaysia

Mức độ hài lòng của học viên: 4.5 / 5.0 (3834 đánh giá)
Card image

 • #3 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Đã đăng 02 tháng 9, 2021]
 • #5 
 • #203 
QS World University Rankings
[Đã đăng 08 tháng 6, 2022]
 • #5 
 • #354 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]


#5

University of Science, Malaysia
Universiti Sains Malaysia

Mức độ hài lòng của học viên: 4.2 / 5.0 (13 đánh giá)
Card image

 • #7 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Đã đăng 02 tháng 9, 2021]
 • #4 
 • #143 
QS World University Rankings
[Đã đăng 08 tháng 6, 2022]
 • #3 
 • #278 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]


#6

Petronas Technology University
Universiti Teknologi PETRONAS

Mức độ hài lòng của học viên: 4.5 / 5.0 (388 đánh giá)
 • #2 
 • #501 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Đã đăng 02 tháng 9, 2021]
 • #8 
 • #361 
QS World University Rankings
[Đã đăng 08 tháng 6, 2022]
 • #9 
 • #462 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]


#7

Northern University of Malaysia

Mức độ hài lòng của học viên: 4.5 / 5.0 (625 đánh giá)
Card image

 • #4 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Đã đăng 02 tháng 9, 2021]
 • #9 
 • #481 
QS World University Rankings
[Đã đăng 08 tháng 6, 2022]
 • #27 
 • #544 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]


#8

Tenaga National University

Mức độ hài lòng của học viên: 4.3 / 5.0 (388 đánh giá)
Card image

 • #9 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Đã đăng 02 tháng 9, 2021]
 • #14 
 • #701 
QS World University Rankings
[Đã đăng 08 tháng 6, 2022]
 • #18 
 • #524 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]


#9

MARA University of Technology

Mức độ hài lòng của học viên: 4.4 / 5.0 (829 đánh giá)
Card image

 • #13 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Đã đăng 02 tháng 9, 2021]
 • #12 
 • #651 
QS World University Rankings
[Đã đăng 08 tháng 6, 2022]
 • #6 
 • #453 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]


#10

Tunku Abdul Rahman University

Mức độ hài lòng của học viên: 4.1 / 5.0 (163 đánh giá)
 • #11 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Đã đăng 02 tháng 9, 2021]
 • #18 
 • #801 
QS World University Rankings
[Đã đăng 08 tháng 6, 2022]
 • #34 
 • #587 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]


#11

Sultan Idris University of Education
Universiti Pendidikan Sultan Idris

Mức độ hài lòng của học viên: 4.4 / 5.0 (89 đánh giá)
Card image

 • #8 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Đã đăng 02 tháng 9, 2021]
 • #17 
 • #801 
QS World University Rankings
[Đã đăng 08 tháng 6, 2022]
 • #25 
 • #543 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]

#12

University of Malaysia, Perlis

Mức độ hài lòng của học viên: 4.8 / 5.0 (109 đánh giá)
Card image

 • #10 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Đã đăng 02 tháng 9, 2021]
 • #16 
 • #801 
QS World University Rankings
[Đã đăng 08 tháng 6, 2022]
 • #16 
 • #506 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]


#13

UCSI University

Mức độ hài lòng của học viên: 3.2 / 5.0 (425 đánh giá)
Card image

 • #7 
 • #284 
QS World University Rankings
[Đã đăng 08 tháng 6, 2022]
 • #23 
 • #542 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]
 • #3 
 • #201 
QS Employability Rankings
[Đã đăng 23 tháng 9, 2021]


#14

Management and Science University

Mức độ hài lòng của học viên: 4.3 / 5.0 (527 đánh giá)
Card image

 • #10 
 • #601 
QS World University Rankings
[Đã đăng 08 tháng 6, 2022]
 • #36 
 • #606 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]
 • #5 
 • #301 
QS Employability Rankings
[Đã đăng 23 tháng 9, 2021]


#15

Taylor's University

Mức độ hài lòng của học viên: 3.9 / 5.0 (403 đánh giá)
 • #6 
 • #284 
QS World University Rankings
[Đã đăng 08 tháng 6, 2022]
 • #2 
 • #191 
QS Employability Rankings
[Đã đăng 23 tháng 9, 2021]
 • #6 
 • #53 
QS University Rankings: Asia
[Đã đăng 02 tháng 11, 2021]


#16

Tun Hussein Onn University of Malaysia

Mức độ hài lòng của học viên: 4.5 / 5.0 (611 đánh giá)
Card image

 • #15 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Đã đăng 02 tháng 9, 2021]
 • #24 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Đã đăng 08 tháng 6, 2022]
 • #11 
 • #476 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]


#17

University of Malaysia, Terengganu

Mức độ hài lòng của học viên: 4.7 / 5.0 (29 đánh giá)
 • #14 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Đã đăng 02 tháng 9, 2021]
 • #23 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Đã đăng 08 tháng 6, 2022]
 • #20 
 • #531 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]


#18

University of Malaysia, Pahang

Mức độ hài lòng của học viên: 4.5 / 5.0 (259 đánh giá)
Card image

 • #15 
 • #801 
QS World University Rankings
[Đã đăng 08 tháng 6, 2022]
 • #10 
 • #472 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]
 • #9 
 • #1058 
US News: Best Global Universities
[Đã đăng 25 tháng 10, 2021]


#19

University of Malaysia, Sarawak

Mức độ hài lòng của học viên: 4.5 / 5.0 (971 đánh giá)
Card image

 • #17 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Đã đăng 02 tháng 9, 2021]
 • #22 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Đã đăng 08 tháng 6, 2022]
 • #19 
 • #527 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]


#20

Multimedia University

Card image

 • #18 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Đã đăng 02 tháng 9, 2021]
 • #19 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Đã đăng 08 tháng 6, 2022]
 • #29 
 • #549 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]


#21

University of Kuala Lumpur
Universiti Kuala Lumpur

Mức độ hài lòng của học viên: 4.4 / 5.0 (195 đánh giá)
 • #16 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Đã đăng 02 tháng 9, 2021]
 • #20 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Đã đăng 08 tháng 6, 2022]
 • #24 
 • #542 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]


#22

Sunway University

Mức độ hài lòng của học viên: 4.4 / 5.0 (401 đánh giá)
 • #11 
 • #601 
QS World University Rankings
[Đã đăng 08 tháng 6, 2022]
 • #22 
 • #533 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]
 • #11 
 • #121 
QS University Rankings: Asia
[Đã đăng 02 tháng 11, 2021]

#23

Technical University of Malaysia, Melaka

Mức độ hài lòng của học viên: 4.6 / 5.0 (323 đánh giá)
Card image

 • #12 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Đã đăng 02 tháng 9, 2021]
 • #17 
 • #519 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]
 • #15 
 • #501 
THE Emerging Economies University Ranking - Times Higher Education
[Đã đăng 19 tháng 10, 2021]


#24

International Islamic University Malaysia

Mức độ hài lòng của học viên: 4.5 / 5.0 (1038 đánh giá)
 • #13 
 • #651 
QS World University Rankings
[Đã đăng 08 tháng 6, 2022]
 • #12 
 • #123 
QS University Rankings: Asia
[Đã đăng 02 tháng 11, 2021]
 • #7 
 • #91 
QS 50 under 50
[Đã đăng 24 tháng 6, 2020]


#25

University of Malaysia Sabah

Mức độ hài lòng của học viên: 4.4 / 5.0 (552 đánh giá)
Card image

 • #21 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Đã đăng 08 tháng 6, 2022]
 • #14 
 • #503 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]
 • #20 
 • #227 
QS University Rankings: Asia
[Đã đăng 02 tháng 11, 2021]


#26

International Islamic University Malaysia

Mức độ hài lòng của học viên: 4.5 / 5.0 (1092 đánh giá)
Card image

 • #7 
 • #457 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]
 • #7 
 • #970 
US News: Best Global Universities
[Đã đăng 25 tháng 10, 2021]
 • #6 
 • #1539 
CWUR Center for World University Rankings
[Đã đăng 25 tháng 4, 2022]


#27

Asia Pacific University of Technology and Innovation

Mức độ hài lòng của học viên: 4.1 / 5.0 (512 đánh giá)
Card image

 • #35 
 • #604 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]
 • #24 
 • #271 
QS University Rankings: Asia
[Đã đăng 02 tháng 11, 2021]
 • #36 
 • #3973 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Đã đăng 01 tháng 1, 2022]

#28

AIMST University

Mức độ hài lòng của học viên: 4.2 / 5.0 (167 đánh giá)
Card image

 • #15 
 • #505 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]
 • #27 
 • #351 
QS University Rankings: Asia
[Đã đăng 02 tháng 11, 2021]
 • #39 
 • #4383 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Đã đăng 01 tháng 1, 2022]

#29

Islamic Science University of Malaysia

Mức độ hài lòng của học viên: 4.7 / 5.0 (483 đánh giá)
 • #32 
 • #559 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]
 • #32 
 • #501 
QS University Rankings: Asia
[Đã đăng 02 tháng 11, 2021]
 • #22 
 • #2039 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Đã đăng 01 tháng 1, 2022]

#30

Monash University Malaysia
Universiti Monash Malaysia

 • #8 
 • #461 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]
 • #25 
 • #2337 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Đã đăng 01 tháng 1, 2022]

#31

University Tunku Abdul Rahman

Mức độ hài lòng của học viên: 4.3 / 5.0 (142 đánh giá)
Card image

 • #21 
 • #532 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]

#32

Sultan Zainal Abidin University

Mức độ hài lòng của học viên: 4.5 / 5.0 (398 đánh giá)
Card image

 • #28 
 • #548 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]

#33

National Defence University of Malaysia

Mức độ hài lòng của học viên: 4.3 / 5.0 (179 đánh giá)
 • #30 
 • #553 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]
 • #29 
 • #2992 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Đã đăng 01 tháng 1, 2022]

#34

Heriot-Watt University Malaysia

Mức độ hài lòng của học viên: 4.5 / 5.0 (573 đánh giá)
Card image

 • #33 
 • #564 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]

#35

International Medical University
Universiti Perubatan Antarabangsa

Mức độ hài lòng của học viên: 4.0 / 5.0 (392 đánh giá)
Card image

 • #12 
 • #486 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]
 • #9 
 • #1341 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Đã đăng 15 tháng 12, 2021]
 • #23 
 • #2096 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Đã đăng 01 tháng 1, 2022]


#36

University of Nottingham Malaysia Campus

Mức độ hài lòng của học viên: 4.3 / 5.0 (335 đánh giá)
Card image

 • #13 
 • #490 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]
 • #10 
 • #1487 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Đã đăng 15 tháng 12, 2021]
 • #12 
 • #1512 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Đã đăng 01 tháng 1, 2022]


#37

University of Malaysia, Kelantan
Universiti Malaysia Kelantan

Mức độ hài lòng của học viên: 4.3 / 5.0 (136 đánh giá)
Card image

 • #26 
 • #543 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]
 • #34 
 • #551 
QS University Rankings: Asia
[Đã đăng 02 tháng 11, 2021]
 • #28 
 • #2926 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Đã đăng 15 tháng 12, 2021]

#38

Swinburne University of Technology

Mức độ hài lòng của học viên: 4.4 / 5.0 (257 đánh giá)
Card image

 • #31 
 • #553 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]
 • #25 
 • #2768 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Đã đăng 15 tháng 12, 2021]
 • #32 
 • #3165 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Đã đăng 01 tháng 1, 2022]

#39

SEGi University

Mức độ hài lòng của học viên: 3.8 / 5.0 (251 đánh giá)
Card image

 • #25 
 • #291 
QS University Rankings: Asia
[Đã đăng 02 tháng 11, 2021]
 • #35 
 • #3813 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Đã đăng 01 tháng 1, 2022]

#40

INTI International University

Mức độ hài lòng của học viên: 3.7 / 5.0 (157 đánh giá)
Card image

 • #29 
 • #351 
QS University Rankings: Asia
[Đã đăng 02 tháng 11, 2021]
 • #37 
 • #4018 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Đã đăng 01 tháng 1, 2022]

#41

HELP University

Mức độ hài lòng của học viên: 4.0 / 5.0 (216 đánh giá)
 • #28 
 • #351 
QS University Rankings: Asia
[Đã đăng 02 tháng 11, 2021]
 • #42 
 • #5252 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Đã đăng 01 tháng 1, 2022]

#42

Malaysia University of Science and Technology

Mức độ hài lòng của học viên: 4.4 / 5.0 (52 đánh giá)
 • #31 
 • #501 
QS University Rankings: Asia
[Đã đăng 02 tháng 11, 2021]

#43

Perdana University

Mức độ hài lòng của học viên: 4.1 / 5.0 (23 đánh giá)
Card image

 • #40 
 • #4703 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Đã đăng 01 tháng 1, 2022]

#44

Open University Malaysia

Mức độ hài lòng của học viên: 4.2 / 5.0 (468 đánh giá)
Card image

 • #41 
 • #5166 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Đã đăng 01 tháng 1, 2022]

#45

Al-Madinah International University

Mức độ hài lòng của học viên: 4.4 / 5.0 (90 đánh giá)
 • #43 
 • #5381 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Đã đăng 01 tháng 1, 2022]

#46

University of Selangor

Mức độ hài lòng của học viên: 4.3 / 5.0 (372 đánh giá)
Card image

 • #44 
 • #6114 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Đã đăng 01 tháng 1, 2022]

#47

Xiamen University Malaysia Campus

Mức độ hài lòng của học viên: 4.4 / 5.0 (225 đánh giá)
Card image

 • #45 
 • #8212 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Đã đăng 01 tháng 1, 2022]

#48

Infrastructure University Kuala Lumpur

Mức độ hài lòng của học viên: 3.9 / 5.0 (348 đánh giá)
Card image

 • #46 
 • #8533 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Đã đăng 01 tháng 1, 2022]

#49

Wawasan Open University

Mức độ hài lòng của học viên: 4.0 / 5.0 (69 đánh giá)
Card image

 • #47 
 • #9635 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Đã đăng 01 tháng 1, 2022]

#50

Manipal International University

Mức độ hài lòng của học viên: 4.3 / 5.0 (23 đánh giá)
Card image

 • #48 
 • #11191 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Đã đăng 01 tháng 1, 2022]

#51

Quest International University Perak

Mức độ hài lòng của học viên: 4.1 / 5.0 (129 đánh giá)
Card image

 • #49 
 • #11765 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Đã đăng 01 tháng 1, 2022]
 • #18 
 • #601 
THE World University Impact Rankings - Times Higher Education
[Đã đăng 27 tháng 4, 2022]
 • #9 
 • #601 
THE University Impact Rankings - Good Health and Well-Being (SDG3)
[Đã đăng 27 tháng 4, 2022]

#52

Universiti Sultan Zainal Abidin

Mức độ hài lòng của học viên: 4.5 / 5.0 (398 đánh giá)
Card image

 • #33 
 • #501 
QS University Rankings: Asia
[Đã đăng 02 tháng 11, 2021]
 • #29 
 • #2949 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Đã đăng 15 tháng 12, 2021]
 • #28 
 • #2700 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Đã đăng 01 tháng 1, 2022]

#53

Curtin University Sarawak

Mức độ hài lòng của học viên: 4.1 / 5.0 (87 đánh giá)
Card image

 • #26 
 • #2822 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Đã đăng 15 tháng 12, 2021]
 • #27 
 • #2662 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Đã đăng 01 tháng 1, 2022]

#54

Gugusan University Malaysia

Mức độ hài lòng của học viên: 4.7 / 5.0 (36 đánh giá)

#55

Raffles University Iskandar, Malaysia

Mức độ hài lòng của học viên: 4.7 / 5.0 (36 đánh giá)
Card image


#56

University College Shah Putra

Mức độ hài lòng của học viên: 4.5 / 5.0 (869 đánh giá)

#57

Mersing Malay University College

Mức độ hài lòng của học viên: 4.4 / 5.0 (607 đánh giá)

#58

University of Selangor

Mức độ hài lòng của học viên: 4.4 / 5.0 (393 đánh giá)
Card image


#59

Tun Abdul Razak University

Mức độ hài lòng của học viên: 4.3 / 5.0 (81 đánh giá)

#60

Newcastle University Medicine Malaysia

Mức độ hài lòng của học viên: 4.3 / 5.0 (279 đánh giá)
Card image


#61

Southern University College

Mức độ hài lòng của học viên: 4.2 / 5.0 (113 đánh giá)

#62

Asia e University

Mức độ hài lòng của học viên: 4.1 / 5.0 (84 đánh giá)
Card image


#63

UNITAR International University

Mức độ hài lòng của học viên: 4.1 / 5.0 (218 đánh giá)
Card image


#64

Limkokwing University of Creative Technology

Mức độ hài lòng của học viên: 3.9 / 5.0 (1347 đánh giá)

#65

Malaysia Institute for Supply Chain Innovation (MISI)

Mức độ hài lòng của học viên: 3.9 / 5.0 (97 đánh giá)

#66

Binary University of Management and Entrepreneurship

Mức độ hài lòng của học viên: 3.8 / 5.0 (45 đánh giá)
Card image


#67

Linton University College

Mức độ hài lòng của học viên: 3.8 / 5.0 (171 đánh giá)
Card image


#68

Nilai University

Mức độ hài lòng của học viên: 3.7 / 5.0 (58 đánh giá)

#69

Asean Metropolitan University

Mức độ hài lòng của học viên: 3.2 / 5.0 (34 đánh giá)
Card image


#70

GlobalNxt University

Card image


Malaysia Sự kiện chính cho sinh viên quốc tế

Bản đồ với các điểm đến đại học ở Malaysia

google static map google map control google map control

University of Malaya đứng nhất tại Malaysia trong bảng xếp hạng meta của chúng tôi bao gồm 130 xếp hạng các trường đại học.

Trong số tất cả các trường đại học trong Malaysia University of Malaya có mặt với số lượt xếp hạng lớn nhất. Xem tất cả44 bảng xếp hạng nơiUniversity of Malaya được liệt kê

University of Malaya được xếp hạng cao nhất trong Malaysia về Khoa học máy tính (---). Xem toàn bộ bảng phân loại nơi xếp hạngUniversity of Malaya .

International Islamic University Malaysia được xếp hạng cao nhất trong Malaysia về Nghiên cứu Xã hội và Nhân loại (---). Xem toàn bộ bảng phân loại nơi xếp hạngInternational Islamic University Malaysia .

University of Malaya được xếp hạng cao nhất trong Malaysia về Kiến trúc, Xây dựng và Quy hoạch (Ngành kiến trúc). Xem toàn bộ bảng phân loại nơi xếp hạngUniversity of Malaya .

University of Malaya được xếp hạng cao nhất trong Malaysia về Kỹ Thuật (---). Xem toàn bộ bảng phân loại nơi xếp hạngUniversity of Malaya .

Putra Malaysia University được xếp hạng cao nhất trong Malaysia về Nông nghiệp (---). Xem toàn bộ bảng phân loại nơi xếp hạngPutra Malaysia University .

Putra Malaysia University được xếp hạng cao nhất trong Malaysia về Y học & Sức khỏe (---). Xem toàn bộ bảng phân loại nơi xếp hạngPutra Malaysia University .

University of Malaya được xếp hạng cao nhất trong Malaysia về Ngôn ngữ & Văn học (---). Xem toàn bộ bảng phân loại nơi xếp hạngUniversity of Malaya .

University of Malaya được xếp hạng cao nhất trong Malaysia về Khoa học tự nhiên (---). Xem toàn bộ bảng phân loại nơi xếp hạngUniversity of Malaya .

University of Malaya được xếp hạng cao nhất trong Malaysia về Giáo dục (---). Xem toàn bộ bảng phân loại nơi xếp hạngUniversity of Malaya .

University of Malaya được xếp hạng cao nhất trong Malaysia về Báo chi và Nghiên cứu Phương tiện Truyền thông Đại chúng (---). Xem toàn bộ bảng phân loại nơi xếp hạngUniversity of Malaya .

University of Malaya được xếp hạng cao nhất trong Malaysia về Khoa học thể thao (---). Xem toàn bộ bảng phân loại nơi xếp hạngUniversity of Malaya .

University of Malaya được xếp hạng cao nhất trong Malaysia về Toán (Toán học). Xem toàn bộ bảng phân loại nơi xếp hạngUniversity of Malaya .

University of Malaya được xếp hạng cao nhất trong Malaysia về Nghệ thuật thị giác & trình diễn (---). Xem toàn bộ bảng phân loại nơi xếp hạngUniversity of Malaya .

xếp hạng nhà xuất bản

British Quacquarelli Symonds, UK

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -QS World University Rankings:
Danh tiếng học thuật 40%
Danh tiếng nhà tuyển dụng 10%
Tỷ lệ giảng viên/sinh viên 20%
Trích dẫn mỗi khoa 20%
Tỷ lệ Giảng viên Quốc tế 5%
Tỷ lệ Sinh viên Quốc tế 5%

xem phương pháp luận

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -QS Employability Rankings:
Danh dự Nhà tuyển dụng 30%
Kết quả cựu sinh viên 25%
Quan hệ đối tác với Nhà tuyển dụng theo Khoa 25%
Kết nối nhà tuyển dụng/sinh viên 10%
Tỷ lệ việc làm sau tốt nghiệp 10%

xem phương pháp luận

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -QS 50 under 50:
Dựa trên phương pháp xếp hạng đại học thế giới Quacquarelli Symonds, 50 trường đại học hàng đầu dưới 50 tuổi.

Danh tiếng học thuật 40%
Danh tiếng nhà tuyển dụng 10%
Tỷ lệ giảng viên/sinh viên 20%
Trích dẫn mỗi khoa 20%
Tỷ lệ giảng viên quốc tế 5%
Tỷ lệ sinh viên quốc tế 5%

xem phương pháp luận

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -QS University Rankings: Asia:
Danh tiếng học thuật 30%
Danh tiếng nhà tuyển dụng 20%
Tỷ lệ giảng viên/sinh viên 10%
Mạng lưới nghiên cứu quốc tế 10%
Trích dẫn mỗi Báo cáo 10%

xem phương pháp luận

CWUR Center for World University Rankings

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -CWUR Center for World University Rankings:
Hiệu suất Nghiên cứu 40%
Chất lượng Giáo dục 25%
Việc làm của Cựu sinh viên 25%
Chất lượng Khoa 10%

xem phương pháp luận

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -CWTS Leiden Ranking:
bài đăng nghiên cứu học thuật

xem phương pháp luận

NTU ranking

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -NTU Performance Ranking of Scientific Papers:
Tính xuất sắc của nghiên cứu 40%
Tác động nghiên cứu 35%
Năng suất nghiên cứu 25%

xem phương pháp luận

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -NTU Asia:
Năng suất nghiên cứu 25%
Tác động nghiên cứu 35%
Tính xuất sắc của Nghiên cứu 40%

xem phương pháp luận

RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -RUR Research Performance Ranking:
Tác động Trích dẫn Chuẩn hóa (Trích dẫn của các ấn phẩm nghiên cứu từ tất cả các tác giả đại học so với mức trung bình thế giới) 20%
Trích dẫn mỗi báo cáo 20%
Báo cáo theo mỗi nhân viên học thuật và nghiên cứu 20%
Danh tiếng nghiên cứu quốc tế 20%
Chia sẻ các ấn phẩm nghiên cứu được viết bởi đồng tác giả quốc tế 20%

xem phương pháp luận

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -RUR Reputation Ranking:
Danh tiếng Giảng dạy 50%
Danh tiếng Nghiên cứu 50%

xem phương pháp luận

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -RUR World University Rankings:
Giảng dạy 40%
Nghiên cứu 40%
Đa dạng Quốc tế 10%
Bền vững Tài chính 10%

xem phương pháp luận

Scimago Institutions

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Nghiên cứu 50%
Đổi mới 30%
Tính xã hội 20%

xem phương pháp luận

ShanghaiRanking Consultancy

xem phương pháp luận

THE Times Higher Education, UK

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -THE World University Rankings - Times Higher Education:
Giảng dạy 30%
Nghiên cứu (khối lượng, thu nhập và danh tiếng) 30%
Trích dẫn 30%
Triển vọng quốc tế (nhân viên, sinh viên, nghiên cứu) 7,5%
Thu nhập ngành (chuyển giao kiến thức) 2,5%

xem phương pháp luận

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -THE Global University Employability Ranking - Times Higher Education:
Khả năng việc làm (khảo sát) 100%

xem phương pháp luận

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -Best universities in the Asia-Pacific region:
Giảng dạy 30%
Nghiên cứu (khối lượng, thu nhập và danh tiếng) 30%
Trích dẫn 30%
Triển vọng quốc tế (nhân viên, sinh viên, nghiên cứu) 7.5%
Thu nhập ngành (chuyển giao kiến thức) 2.5%

xem phương pháp luận

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -THE Emerging Economies University Ranking - Times Higher Education:
Giảng dạy 30%
Nghiên cứu (khối lượng, thu nhập và danh tiếng) 30%
Trích dẫn 20%
Triển vọng quốc tế (nhân viên, sinh viên, nghiên cứu) 10%
Thu nhập ngành (chuyển giao kiến thức) 10%

xem phương pháp luận

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -THE World’s Most International Universities - Times Higher Education:
Tỷ lệ sinh viên quốc tế 25%
Tỷ lệ nhân viên quốc tế 25%
Tỷ lệ xuất bản tạp chí có một hoặc nhiều đồng tác giả quốc tế 25%
Danh tiếng Đại học quốc tế 25%

xem phương pháp luận

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -THE Asia University Ranking:
Nghiên cứu (khối lượng, thu nhập và danh tiếng) 30%
Trích dẫn 30%
Giảng dạy 25%
Triển vọng quốc tế (nhân viên, sinh viên, nghiên cứu) 7,5%
Thu nhập ngành (chuyển giao kiến thức) 7,5%

xem phương pháp luận

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -THE Young University Rankings - Times Higher Education:
Giảng dạy 30%
Nghiên cứu (khối lượng, thu nhập và danh tiếng) 30%
Trích dẫn 30%
Triển vọng quốc tế (nhân viên, sinh viên, nghiên cứu) 7,5%
Thu nhập ngành (chuyển giao kiến thức) 2,5%

xem phương pháp luận

xem phương pháp luận

xem phương pháp luận

xem phương pháp luận

xem phương pháp luận

xem phương pháp luận

xem phương pháp luận

xem phương pháp luận

xem phương pháp luận

xem phương pháp luận

xem phương pháp luận

xem phương pháp luận

xem phương pháp luận

xem phương pháp luận

xem phương pháp luận

xem phương pháp luận

xem phương pháp luận

xem phương pháp luận

xem phương pháp luận

xem phương pháp luận

Urap

xem phương pháp luận

Us News

xem phương pháp luận

Webometrics

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -Webometrics Ranking Web of Universities:
Tầm nhìn 50%
Tính xuất sắc 35%
Minh bạch 10%
Hiện diện 5%

xem phương pháp luận