Đại học ở Puerto Rico
- Xếp hạng & Đánh giá -

19 ra khỏi 28
 • Đại học ở Puerto Rico
20
 • Đại học ở Puerto Rico
3
 • Đại học ở Puerto Rico
Cập nhật bảng xếp hạng mới nhất các đại học ở Puerto Rico
 • 27 Apr, 2022: THE Times Higher Education, UK đăng tải những kết quả mới nhất của THE World University Impact Rankings - Times Higher Education. San Juan, University of Puerto Rico xếp hạng thứ 301.
 • 27 Apr, 2022: THE University Impact Rankings - Zero Hunger (SDG2) cập nhật từ San Juan, University of Puerto Rico đạt thứ hạng 97.
 • 27 Apr, 2022: Ấn phẩm của THE University Impact Rankings - Good Health and Well-Being (SDG3). San Juan, University of Puerto Rico xếp hạng thứ #101.
 • 27 Apr, 2022: THE University Impact Rankings - Sustainable Cities and Communities (SDG11) cập nhật từ San Juan, University of Puerto Rico đạt thứ hạng 301.

Các hạng mục được xếp hạng cao nhất ở Puerto Rico

---
#132 
Mayaguez, University of Puerto Rico
---
#301 
Mayaguez, University of Puerto Rico
Dinh dưỡng
#393 
Metropolitan Campus, Inter-American University of Puerto Rico
---
#501 
San Juan, University of Puerto Rico
---
#546 
University of Puerto Rico-Rio Piedras
Khoa học Xã hội
#601 
San Juan, University of Puerto Rico

Bảng xếp hạng đại học Puerto Rico 2022

#1

San Juan, University of Puerto Rico
University of Puerto Rico

Mức độ hài lòng của học viên: 4.7 / 5.0 (5 đánh giá)
 • #1 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Đã đăng 02 tháng 9, 2021]
 • #1 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Đã đăng 08 tháng 6, 2021]
 • #1 
 • #433 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]


#2

Mayaguez, University of Puerto Rico
University of Puerto Rico-Rio, Mayaguez Campus

Mức độ hài lòng của học viên: 4.8 / 5.0 (99 đánh giá)
Card image

 • #3 
 • #537 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]
 • #1 
 • #173 
Payscale College Salary Report - Best Universities (Bachelors only)
[Đã đăng 11 tháng 11, 2021]
 • #1 
 • #988 
US News: Best Global Universities
[Đã đăng 25 tháng 10, 2021]


#3

University of Puerto Rico-Rio Piedras

Mức độ hài lòng của học viên: 4.7 / 5.0 (242 đánh giá)
 • #2 
 • #474 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]
 • #5 
 • #852 
Payscale College Salary Report - Best Universities (Bachelors only)
[Đã đăng 11 tháng 11, 2021]
 • #2 
 • #288 
US News Best National Universities
[Đã đăng 12 tháng 9, 2021]


#4

Polytechnic University of Puerto Rico

Mức độ hài lòng của học viên: 4.6 / 5.0 (53 đánh giá)
Card image

 • #2 
 • #425 
Payscale College Salary Report - Best Universities (Bachelors only)
[Đã đăng 11 tháng 11, 2021]
 • #3 
 • #351 
QS University Rankings: Latin America
[Đã đăng 25 tháng 8, 2021]
 • #2 
 • #462 
Payscale College Salary Report - Best Universities (All Alumni)
[Đã đăng 11 tháng 11, 2021]


#5

Antillean Adventist University

Mức độ hài lòng của học viên: 4.7 / 5.0 (11 đánh giá)
Card image

 • #3 
 • #459 
Payscale College Salary Report - Best Universities (Bachelors only)
[Đã đăng 11 tháng 11, 2021]
 • #3 
 • #576 
Payscale College Salary Report - Best Universities (All Alumni)
[Đã đăng 11 tháng 11, 2021]

#6

University of the Sacred Heart

Mức độ hài lòng của học viên: 4.7 / 5.0 (339 đánh giá)
Card image

 • #4 
 • #594 
Payscale College Salary Report - Best Universities (Bachelors only)
[Đã đăng 11 tháng 11, 2021]
 • #4 
 • #831 
Payscale College Salary Report - Best Universities (All Alumni)
[Đã đăng 11 tháng 11, 2021]
 • #12 
 • #9222 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Đã đăng 01 tháng 1, 2022]

#7

Interamerican University of Puerto Rico

Mức độ hài lòng của học viên: 4.7 / 5.0 (46 đánh giá)
Card image

 • #6 
 • #1011 
Payscale College Salary Report - Best Universities (Bachelors only)
[Đã đăng 11 tháng 11, 2021]
 • #1 
 • #263 
US News Best National Universities
[Đã đăng 12 tháng 9, 2021]
 • #2 
 • #201 
QS University Rankings: Latin America
[Đã đăng 25 tháng 8, 2021]

#8

Pontifical University of Puerto Rico
University of Puerto Rico-Ponce Campus

Card image

 • #7 
 • #1181 
Payscale College Salary Report - Best Universities (Bachelors only)
[Đã đăng 11 tháng 11, 2021]
 • #4 
 • #299 
US News Best National Universities
[Đã đăng 12 tháng 9, 2021]
 • #6 
 • #1025 
Payscale College Salary Report - Best Universities (All Alumni)
[Đã đăng 11 tháng 11, 2021]

#9

Metropolitan Campus, Inter-American University of Puerto Rico

 • #8 
 • #1235 
Payscale College Salary Report - Best Universities (Bachelors only)
[Đã đăng 11 tháng 11, 2021]
 • #3 
 • #299 
US News Best National Universities
[Đã đăng 12 tháng 9, 2021]
 • #11 
 • #1231 
Payscale College Salary Report - Best Universities (All Alumni)
[Đã đăng 11 tháng 11, 2021]


#10

University of Puerto Rico-Ponce

Mức độ hài lòng của học viên: 4.8 / 5.0 (33 đánh giá)
Card image

 • #1 
 • #158 
US News Best National Liberal Arts Colleges
[Đã đăng 12 tháng 9, 2021]
 • #11 
 • #8227 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Đã đăng 01 tháng 1, 2022]

#11

Bayamón Central University

Mức độ hài lòng của học viên: 4.7 / 5.0 (25 đánh giá)
Card image

 • #8 
 • #1068 
Payscale College Salary Report - Best Universities (All Alumni)
[Đã đăng 11 tháng 11, 2021]

#12

University of Puerto Rico-Humacao

Mức độ hài lòng của học viên: 4.5 / 5.0 (126 đánh giá)
 • #9 
 • #1127 
Payscale College Salary Report - Best Universities (All Alumni)
[Đã đăng 11 tháng 11, 2021]

#13

University of Puerto Rico-Arecibo Campus

Mức độ hài lòng của học viên: 4.9 / 5.0 (24 đánh giá)
Card image

 • #10 
 • #1211 
Payscale College Salary Report - Best Universities (All Alumni)
[Đã đăng 11 tháng 11, 2021]
 • #10 
 • #7895 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Đã đăng 01 tháng 1, 2022]

#14

Ana G. Méndez University, Carolina Campus
Universidad Ana G. Méndez, Campus de Carolina

Mức độ hài lòng của học viên: 4.6 / 5.0 (68 đánh giá)
Card image

 • #12 
 • #1489 
Payscale College Salary Report - Best Universities (All Alumni)
[Đã đăng 11 tháng 11, 2021]
 • #5 
 • #4556 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Đã đăng 01 tháng 1, 2022]

#15

Ponce Health Sciences University

Mức độ hài lòng của học viên: 4.6 / 5.0 (44 đánh giá)
Card image

 • #4 
 • #4394 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Đã đăng 01 tháng 1, 2022]

#16

Carlos Albizu University

Mức độ hài lòng của học viên: 4.5 / 5.0 (8 đánh giá)
Card image

 • #7 
 • #5322 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Đã đăng 01 tháng 1, 2022]

#17

EDP University

Mức độ hài lòng của học viên: 4.1 / 5.0 (13 đánh giá)
Card image

 • #13 
 • #10282 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Đã đăng 01 tháng 1, 2022]

#18

University of Puerto Rico-Carolina

Mức độ hài lòng của học viên: 4.7 / 5.0 (40 đánh giá)
 • #14 
 • #10811 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Đã đăng 01 tháng 1, 2022]

#19

Puerto Rico Conservatory of Music

Card image

 • #15 
 • #11897 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Đã đăng 01 tháng 1, 2022]

#20

University of Puerto Rico-Utuado

Mức độ hài lòng của học viên: 4.9 / 5.0 (20 đánh giá)

#21

School of Plastic Arts and Design of Puerto Rico

Mức độ hài lòng của học viên: 4.6 / 5.0 (80 đánh giá)

#22

University College of San Juan

Mức độ hài lòng của học viên: 4.3 / 5.0 (7 đánh giá)
Card image


#23

Caribbean University

Mức độ hài lòng của học viên: 4.1 / 5.0 (22 đánh giá)

#24

University of Puerto Rico-Aguadilla

Mức độ hài lòng của học viên: 3.7 / 5.0 (15 đánh giá)

#25

NUC University
NUC University - Recinto de Bayamón


#26

San Juan Bautista School of Medicine


#27

Columbia Central University-Caguas

Card image


#28

School of Business Administration, Universidad Ana G. Méndez Recinto de Gurabo


Puerto Rico Sự kiện chính cho sinh viên quốc tế

Bản đồ với các điểm đến đại học ở Puerto Rico

google static map google map control google map control

San Juan, University of Puerto Rico đứng nhất tại Puerto Rico trong bảng xếp hạng meta của chúng tôi bao gồm 117 xếp hạng các trường đại học.

Trong số tất cả các trường đại học trong Puerto Rico San Juan, University of Puerto Rico có mặt với số lượt xếp hạng lớn nhất. Xem tất cả18 bảng xếp hạng nơiSan Juan, University of Puerto Rico được liệt kê

Mayaguez, University of Puerto Rico được xếp hạng cao nhất trong Puerto Rico về Kỹ Thuật (---). Xem toàn bộ bảng phân loại nơi xếp hạngMayaguez, University of Puerto Rico .

Mayaguez, University of Puerto Rico được xếp hạng cao nhất trong Puerto Rico về Khoa học tự nhiên (---). Xem toàn bộ bảng phân loại nơi xếp hạngMayaguez, University of Puerto Rico .

Metropolitan Campus, Inter-American University of Puerto Rico được xếp hạng cao nhất trong Puerto Rico về Y học & Sức khỏe (Dinh dưỡng). Xem toàn bộ bảng phân loại nơi xếp hạngMetropolitan Campus, Inter-American University of Puerto Rico .

San Juan, University of Puerto Rico được xếp hạng cao nhất trong Puerto Rico về Giáo dục (---). Xem toàn bộ bảng phân loại nơi xếp hạngSan Juan, University of Puerto Rico .

University of Puerto Rico-Rio Piedras được xếp hạng cao nhất trong Puerto Rico về Khoa học máy tính (---). Xem toàn bộ bảng phân loại nơi xếp hạngUniversity of Puerto Rico-Rio Piedras .

San Juan, University of Puerto Rico được xếp hạng cao nhất trong Puerto Rico về Nghiên cứu Xã hội và Nhân loại (Khoa học Xã hội). Xem toàn bộ bảng phân loại nơi xếp hạngSan Juan, University of Puerto Rico .

xếp hạng nhà xuất bản

4icu

xem phương pháp luận

British Quacquarelli Symonds, UK

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -QS World University Rankings:
Danh tiếng học thuật 40%
Danh tiếng nhà tuyển dụng 10%
Tỷ lệ giảng viên/sinh viên 20%
Trích dẫn mỗi khoa 20%
Tỷ lệ Giảng viên Quốc tế 5%
Tỷ lệ Sinh viên Quốc tế 5%

xem phương pháp luận

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -QS Employability Rankings:
Danh dự Nhà tuyển dụng 30%
Kết quả cựu sinh viên 25%
Quan hệ đối tác với Nhà tuyển dụng theo Khoa 25%
Kết nối nhà tuyển dụng/sinh viên 10%
Tỷ lệ việc làm sau tốt nghiệp 10%

xem phương pháp luận

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -QS University Rankings: Latin America:
Danh tiếng học thuật 30%
Danh tiếng nhà tuyển dụng 20%
Tỷ lệ giảng viên/sinh viên 10%
Nhân viên có bằng tiến sĩ 10%
Mạng lưới nghiên cứu quốc tế 10%
Trích dẫn mỗi Báo cáo 10%

xem phương pháp luận

Payscale

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -Payscale College Salary Report - Best Universities (Bachelors only):
xếp hạng dựa trên ROI

xem phương pháp luận

xem phương pháp luận

RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -RUR Reputation Ranking:
Danh tiếng Giảng dạy 50%
Danh tiếng Nghiên cứu 50%

xem phương pháp luận

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -RUR World University Rankings:
Giảng dạy 40%
Nghiên cứu 40%
Đa dạng Quốc tế 10%
Bền vững Tài chính 10%

xem phương pháp luận

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -RUR Research Performance Ranking:
Tác động Trích dẫn Chuẩn hóa (Trích dẫn của các ấn phẩm nghiên cứu từ tất cả các tác giả đại học so với mức trung bình thế giới) 20%
Trích dẫn mỗi báo cáo 20%
Báo cáo theo mỗi nhân viên học thuật và nghiên cứu 20%
Danh tiếng nghiên cứu quốc tế 20%
Chia sẻ các ấn phẩm nghiên cứu được viết bởi đồng tác giả quốc tế 20%

xem phương pháp luận

Scimago Institutions

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Nghiên cứu 50%
Đổi mới 30%
Tính xã hội 20%

xem phương pháp luận

THE Times Higher Education, UK

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -THE World University Rankings - Times Higher Education:
Giảng dạy 30%
Nghiên cứu (khối lượng, thu nhập và danh tiếng) 30%
Trích dẫn 30%
Triển vọng quốc tế (nhân viên, sinh viên, nghiên cứu) 7,5%
Thu nhập ngành (chuyển giao kiến thức) 2,5%

xem phương pháp luận

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -THE Latin America Rankings:
Giảng dạy (môi trường học tập) 36%
Nghiên cứu (khối lượng, thu nhập và danh tiếng) 34%
Trích dẫn (ảnh hưởng nghiên cứu) 20%
Triển vọng quốc tế (nhân viên, sinh viên, nghiên cứu) 7,5%
Thu nhập ngành (chuyển giao kiến thức) 2,5%

xem phương pháp luận

xem phương pháp luận

xem phương pháp luận

xem phương pháp luận

xem phương pháp luận

Us News

xem phương pháp luận

xem phương pháp luận

xem phương pháp luận

Webometrics

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -Webometrics Ranking Web of Universities:
Tầm nhìn 50%
Tính xuất sắc 35%
Minh bạch 10%
Hiện diện 5%

xem phương pháp luận