Đại học ở Singapore
- Xếp hạng & Đánh giá -

Để học về kinh doanh xem bảng xếp hạng riêng của chúng tôi về trường kinh doanh ở Singapore

Cập nhật bảng xếp hạng mới nhất các đại học ở Singapore
 • 30 Apr, 2024: Ấn phẩm mới nhất THE Asia University Ranking của THE Times Higher Education, UK. 2 các trường đại học đến từ Singapore có tên trong bảng xếp hạng.
 • 10 Apr, 2024: Bảng QS World University Rankings By Subject (Business & Management Studies) mới. 101 đại học ở Singapore được xếp hạng.
 • 06 Mar, 2024: Scimago Institutions Rankings cập nhật từ đứng hạng đầu trong số 8 các trường đại học trong danh sách đến từ Singapore.
 • 25 Jan, 2024: THE Times Higher Education, UK đăng tải những kết quả mới nhất của THE World’s Most International Universities. Bao gồm 2 các trường đại học đến từ Singapore.

Bảng xếp hạng đại học Singapore 2024

 • #2 
 • #32 
Bảng xếp hạng đại học thế giới
[Đã đăng 27 tháng 9, 2023]
 • #2 
 • #26 
Bảng xếp hạng đại học thế giới QS
[Đã đăng 27 tháng 6, 2023]
 • #2 
 • #57 
Scimago Institutions Rankings
[Đã đăng 06 tháng 3, 2024]
Trình diễn 26 thêm thứ hạng của Nanyang Technological University và xếp hạng theo chủ đề cụ thể cho 13 đối tượng

 • #1 
 • #19 
Bảng xếp hạng đại học thế giới
[Đã đăng 27 tháng 9, 2023]
 • #1 
 • #8 
Bảng xếp hạng đại học thế giới QS
[Đã đăng 27 tháng 6, 2023]
 • #1 
 • #25 
Scimago Institutions Rankings
[Đã đăng 06 tháng 3, 2024]
Trình diễn 26 thêm thứ hạng của National University of Singapore và xếp hạng theo chủ đề cụ thể cho 13 đối tượng

 • #3 
 • #429 
Bảng xếp hạng đại học thế giới QS
[Đã đăng 27 tháng 6, 2023]
 • #4 
 • #361 
Scimago Institutions Rankings
[Đã đăng 06 tháng 3, 2024]
 • #3 
 • #432 
Tin tức Mỹ: Những trường đại học tốt nhất toàn cầu
[Đã đăng 24 tháng 10, 2022]
Trình diễn 9 thêm thứ hạng của Singapore University of Technology and Design và xếp hạng theo chủ đề cụ thể cho 3 đối tượng

 • #4 
 • #545 
Bảng xếp hạng đại học thế giới QS
[Đã đăng 27 tháng 6, 2023]
 • #5 
 • #514 
Scimago Institutions Rankings
[Đã đăng 06 tháng 3, 2024]
 • #4 
 • #725 
Tin tức Mỹ: Những trường đại học tốt nhất toàn cầu
[Đã đăng 24 tháng 10, 2022]
Trình diễn 8 thêm thứ hạng của Singapore Management University và xếp hạng theo chủ đề cụ thể cho 6 đối tượng

#5

Ngee Ann
Ngee Ann

 • #3 
 • #314 
Scimago Institutions Rankings
[Đã đăng 06 tháng 3, 2024]
 • #6 
 • #3298 
Webometrics Xếp hạng Web của các trường đại học
[Đã đăng 31 tháng 7, 2023]

#6

Singapore University of Social Sciences

 • #7 
 • #1440 
Scimago Institutions Rankings
[Đã đăng 06 tháng 3, 2024]
 • #5 
 • #2317 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Đã đăng 19 tháng 12, 2023]
 • #8 
 • #6221 
Webometrics Xếp hạng Web của các trường đại học
[Đã đăng 31 tháng 7, 2023]

#7

Singapore Institute of Technology

 • #6 
 • #1379 
Scimago Institutions Rankings
[Đã đăng 06 tháng 3, 2024]
 • #6 
 • #2572 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Đã đăng 19 tháng 12, 2023]
 • #5 
 • #2573 
Webometrics Xếp hạng Web của các trường đại học
[Đã đăng 31 tháng 7, 2023]

#8

SIM, Singapore Institute of Management
SIM, Singapore Institute of Management

 • #7 
 • #5436 
Webometrics Xếp hạng Web của các trường đại học
[Đã đăng 31 tháng 7, 2023]

#9

Republic Polytechnic

 • #9 
 • #6866 
Webometrics Xếp hạng Web của các trường đại học
[Đã đăng 31 tháng 7, 2023]

#10
Singapore

SIM University
SIM University


Các hạng mục được xếp hạng cao nhất ở Singapore

Khoa học máy tính NTU Rankings by Subject
#1 
Khoa học vật liệu NTU Rankings by Subject
#2 
Thương mại URAP University Ranking by Academic Performance - By Field
#2 
Kinh tế học URAP University Ranking by Academic Performance - By Field
#6 
Báo chí URAP University Ranking by Academic Performance - By Field
#6 
Hóa học QS World University Rankings By Subject
#7 
Ngôn ngữ học QS World University Rankings By Subject
#9 
Toán học QS World University Rankings By Subject
#10 
Giáo dục QS World University Rankings By Subject
#10 
Ngành kiến trúc URAP University Ranking by Academic Performance - By Field
#10 

Singapore Sự kiện chính cho sinh viên quốc tế

9 ra khỏi 10 Đại học ở Singapore

32 Đại học ở Singapore

33 Đại học ở Singapore

Bản đồ với các điểm đến đại học ở Singapore

google static map google map control google map control

Các trang liên quan hữu ích

Các liên kết dưới đây được lựa chọn cẩn thận vì tính hữu ích. Chúng tôi có thể kiếm được hoa hồng khi mua hàng.

Hỏi & Đáp

đứng nhất tại Singapore trong bảng xếp hạng meta của chúng tôi bao gồm 112 xếp hạng các trường đại học.

Trong số tất cả các trường đại học trong Singapore National University of Singapore có mặt với số lượt xếp hạng lớn nhất. Xem tất cả42 bảng xếp hạng nơiNational University of Singapore được liệt kê

được xếp hạng cao nhất trong Singapore về Khoa học máy tính (Khoa học máy tính). Xem toàn bộ bảng phân loại nơi xếp hạng .

được xếp hạng cao nhất trong Singapore về Kỹ Thuật (Khoa học vật liệu). Xem toàn bộ bảng phân loại nơi xếp hạng .

được xếp hạng cao nhất trong Singapore về Thương mại (Thương mại). Xem toàn bộ bảng phân loại nơi xếp hạng .

được xếp hạng cao nhất trong Singapore về Nghiên cứu Xã hội và Nhân loại (Kinh tế học). Xem toàn bộ bảng phân loại nơi xếp hạng .

được xếp hạng cao nhất trong Singapore về Báo chi và Nghiên cứu Phương tiện Truyền thông Đại chúng (Báo chí). Xem toàn bộ bảng phân loại nơi xếp hạng .

được xếp hạng cao nhất trong Singapore về Khoa học tự nhiên (Hóa học). Xem toàn bộ bảng phân loại nơi xếp hạng .

được xếp hạng cao nhất trong Singapore về Ngôn ngữ & Văn học (Ngôn ngữ học). Xem toàn bộ bảng phân loại nơi xếp hạng .

được xếp hạng cao nhất trong Singapore về Toán (Toán học). Xem toàn bộ bảng phân loại nơi xếp hạng .

được xếp hạng cao nhất trong Singapore về Giáo dục (Giáo dục). Xem toàn bộ bảng phân loại nơi xếp hạng .

được xếp hạng cao nhất trong Singapore về Kiến trúc, Xây dựng và Quy hoạch (Ngành kiến trúc). Xem toàn bộ bảng phân loại nơi xếp hạng .

được xếp hạng cao nhất trong Singapore về Luật (Luật). Xem toàn bộ bảng phân loại nơi xếp hạng .

được xếp hạng cao nhất trong Singapore về Y học & Sức khỏe (Y học). Xem toàn bộ bảng phân loại nơi xếp hạng .

được xếp hạng cao nhất trong Singapore về Nông nghiệp (Nông nghiệp). Xem toàn bộ bảng phân loại nơi xếp hạng .

xếp hạng nhà xuất bản

4icu

xem phương pháp luận

xem phương pháp luận

British Quacquarelli Symonds, UK

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -Bảng xếp hạng đại học thế giới QS:

Danh tiếng học thuật 40% Danh tiếng nhà tuyển dụng 10% Tỷ lệ giảng viên/sinh viên 20% Trích dẫn mỗi khoa 20% Tỷ lệ Giảng viên Quốc tế 5% Tỷ lệ Sinh viên Quốc tế 5%

xem phương pháp luận

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -Xếp hạng việc làm của QS:

Danh dự Nhà tuyển dụng 30% Kết quả cựu sinh viên 25% Quan hệ đối tác với Nhà tuyển dụng theo Khoa 25% Kết nối nhà tuyển dụng/sinh viên 10% Tỷ lệ việc làm sau tốt nghiệp 10%

xem phương pháp luận

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -QS 50 dưới 50:

Dựa trên phương pháp xếp hạng đại học thế giới Quacquarelli Symonds, 50 trường đại học hàng đầu dưới 50 tuổi.

Danh tiếng học thuật 40% Danh tiếng nhà tuyển dụng 10% Tỷ lệ giảng viên/sinh viên 20% Trích dẫn mỗi khoa 20% Tỷ lệ giảng viên quốc tế 5% Tỷ lệ sinh viên quốc tế 5%

xem phương pháp luận

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -QS University Rankings: Asia:

Danh tiếng học thuật 30% Danh tiếng nhà tuyển dụng 20% Tỷ lệ giảng viên/sinh viên 10% Mạng lưới nghiên cứu quốc tế 10% Trích dẫn mỗi Báo cáo 10%

xem phương pháp luận

xem phương pháp luận

CWUR Center for World University Rankings

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -Trung tâm Xếp hạng Đại học Thế giới CWUR:

Hiệu suất nghiên cứu: 40% - Kết quả nghiên cứu: 10% - Ấn phẩm chất lượng cao: 10% - Ảnh hưởng: 10% - Trích dẫn: 10% Chất lượng giáo dục: 25% Việc làm của cựu sinh viên: 25% Chất lượng giảng viên: 10%

xem phương pháp luận

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -Xếp hạng CWTS Leiden:

Tác động khoa học Số lượng xuất bản Hợp tác Truy cập mở Đa dạng giới tính

xem phương pháp luận

NTU ranking

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -Xếp hạng hiệu suất của các bài báo khoa học của NTU:

Năng suất nghiên cứu: 25% - # Bài báo trong 11 năm qua: 10% - # Bài báo năm hiện tại: 15% Tác động nghiên cứu: 35% - # Số lần trích dẫn trong 11 năm qua: 15% - # Trích dẫn trong 2 năm qua: 10% - Trung bình # trích dẫn trong 11 năm qua: 10% Nghiên cứu xuất sắc: 40% - Chỉ số H trong 2 năm qua: 10% - # Bài báo được trích dẫn nhiều trong 11 năm qua: 15% - # Các bài báo năm nay trên các tạp chí có ảnh hưởng lớn: 15%

xem phương pháp luận

Nature Index

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -Chỉ số thiên nhiên - Học thuật:

Số bài viết (AC) Số phân số (FC) Số phân số có trọng số (WFC)

xem phương pháp luận

xem phương pháp luận

xem phương pháp luận

xem phương pháp luận

RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -Bảng xếp hạng đại học thế giới RUR:

Giảng dạy: 40% - Tỷ lệ Giảng viên/Sinh viên: 8% - Tỷ lệ Khoa/Bằng cử nhân được trao: 8% - Tỷ lệ Khoa/Bằng Tiến sĩ được trao: 8% - Tỷ lệ Bằng tiến sĩ/Bằng cử nhân được trao: 8% - Thế giới Danh tiếng giảng dạy: 8% Nghiên cứu: 40% - Trích dẫn trên mỗi nhân viên học thuật/nghiên cứu: 8% - Bằng tiến sĩ trên mỗi tiến sĩ được chấp nhận: 8% - Tác động trích dẫn bình thường hóa: 8% - Bài báo trên mỗi nhân viên học thuật/nghiên cứu: 8% - Danh tiếng nghiên cứu thế giới: 8% Tính đa dạng quốc tế: 10% - Khoa quốc tế: 2% - Sinh viên quốc tế: 2% - Bài báo đồng tác giả quốc tế: 2% - Danh tiếng bên ngoài khu vực địa lý: 2% - Cấp độ quốc tế: 2% Tính bền vững về tài chính: 10% - Thu nhập của tổ chức trên mỗi khoa: 2% - Thu nhập của tổ chức trên mỗi sinh viên: 2% - Thu nhập của các bài báo trên mỗi thu nhập của nghiên cứu: 2% - Thu nhập của nghiên cứu trên mỗi nhân viên học tập/nghiên cứu: 2% - Thu nhập của nghiên cứu trên mỗi thu nhập của tổ chức : 2%

xem phương pháp luận

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -Xếp hạng học thuật RUR:

Tác động Trích dẫn Chuẩn hóa (Trích dẫn của các ấn phẩm nghiên cứu từ tất cả các tác giả đại học so với mức trung bình thế giới) 20% Trích dẫn mỗi báo cáo 20% Báo cáo theo mỗi nhân viên học thuật và nghiên cứu 20% Danh tiếng nghiên cứu quốc tế 20% Chia sẻ các ấn phẩm nghiên cứu được viết bởi đồng tác giả quốc tế 20%

xem phương pháp luận

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -Xếp hạng danh tiếng RUR:

Danh tiếng Giảng dạy 50% Danh tiếng Nghiên cứu 50%

xem phương pháp luận

Scimago Institutions

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -Scimago Institutions Rankings:

Nghiên cứu 50% Đổi mới 30% Tính xã hội 20%

xem phương pháp luận

ShanghaiRanking Consultancy

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -Xếp hạng học thuật ARWU của các trường đại học trên thế giới - ShanghaiRanking:

Chất lượng giáo dục 10% - Cựu sinh viên đoạt giải Nobel/Huy chương lĩnh vực 10% Chất lượng giảng viên 40% - Nhân viên đoạt giải Nobel/Huy chương lĩnh vực 20% - Nhà nghiên cứu được trích dẫn cao 20% Kết quả nghiên cứu 40% - Bài báo xuất bản trên tạp chí Nature và Science 20% - Bài báo được lập chỉ mục trong Chỉ số trích dẫn khoa học-Mở rộng & Chỉ số trích dẫn khoa học xã hội 20% Hiệu suất bình quân đầu người 10%

xem phương pháp luận

THE Times Higher Education, UK

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -Bảng xếp hạng đại học thế giới:

30% Giảng dạy (Môi trường học tập) - Khảo sát danh tiếng: 15% - Tỷ lệ nhân viên trên sinh viên: 4,5% - Tỷ lệ tiến sĩ trên cử nhân: 2,25% - Tỷ lệ tiến sĩ trên nhân viên học thuật: 6% - Tổ chức thu nhập: 2,25% 30% Nghiên cứu (Khối lượng, Thu nhập và Danh tiếng) - Khảo sát danh tiếng: 18% - Thu nhập từ nghiên cứu: 6% - Năng suất nghiên cứu: 6% 30% Trích dẫn (Ảnh hưởng của Nghiên cứu) 7,5% Triển vọng Quốc tế (Nhân viên, Sinh viên và Nghiên cứu) - Tỷ lệ sinh viên quốc tế: 2,5% - Tỷ lệ nhân viên quốc tế: 2,5% - Hợp tác quốc tế: 2,5% 2,5% Thu nhập ngành (Chuyển giao kiến thức)"

xem phương pháp luận

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -Xếp hạng trường đại học có khả năng tuyển dụng toàn cầu:

Khả năng việc làm (khảo sát) 100%

xem phương pháp luận

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -THE World Reputation Rankings:

Nghiên cứu 66,6% Danh tiếng Giảng dạy 33,3%

xem phương pháp luận

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -THE World’s Most International Universities:

Tỷ lệ sinh viên quốc tế 25% Tỷ lệ nhân viên quốc tế 25% Tỷ lệ xuất bản tạp chí có một hoặc nhiều đồng tác giả quốc tế 25% Danh tiếng Đại học quốc tế 25%

xem phương pháp luận

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -THE Asia University Ranking:

Nghiên cứu (khối lượng, thu nhập và danh tiếng) 30% Trích dẫn 30% Giảng dạy 25% Triển vọng quốc tế (nhân viên, sinh viên, nghiên cứu) 7,5% Thu nhập ngành (chuyển giao kiến thức) 7,5%

xem phương pháp luận

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -Bảng xếp hạng các trường đại học trẻ:

Giảng dạy 30% Nghiên cứu (khối lượng, thu nhập và danh tiếng) 30% Trích dẫn 30% Triển vọng quốc tế (nhân viên, sinh viên, nghiên cứu) 7,5% Thu nhập ngành (chuyển giao kiến thức) 2,5%

xem phương pháp luận

xem phương pháp luận

xem phương pháp luận

Thomson Reuters

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -Các trường đại học sáng tạo nhất của Reuters:

Số Bằng sáng chế 33% Trích dẫn Bằng sáng chế 34% Tác động Trích dẫn Văn kiện Công nghiệp 11% Phần trăm các Văn kiện Hợp tác Công nghiệp 11% Tổng số Web của Báo cáo Tổng hợp Cốt lõi Khoa học 11%

xem phương pháp luận

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -Các trường đại học sáng tạo nhất Châu Á Thái Bình Dương:

Số bằng sáng chế 11.11% Bằng sáng chế thành công 11.11% Bằng sáng chế toàn cầu 11.11% Trích dẫn bằng sáng chế 11.11% Phần trăm bằng sáng chế được trích dẫn/Tác động trích dẫn bằng sáng chế 11.11% Bằng sáng chế của Tác động Trích dẫn Bài viết 11.11% Tác động Trích dẫn Bài viết Công nghiệp 11.11% Phần trăm Các Bài viết Hợp tác Công nghiệp 11.11% Tổng số web của Các báo cáo Tập hợp Cốt lõi Khoa học 11.11%

xem phương pháp luận

Urap

xem phương pháp luận

Us News

xem phương pháp luận

Webometrics

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -Webometrics Xếp hạng Web của các trường đại học:

Tầm nhìn 50% Tính xuất sắc 35% Minh bạch 10% Hiện diện 5%

xem phương pháp luận