Đại học ở Ngày 6 tháng 10, Ai Cập
- Xếp hạng & Đánh giá -

4 ra khỏi 5
 • Đại học ở Ngày 6 tháng 10
5
 • Đại học ở Ngày 6 tháng 10
1
 • Đại học ở Ngày 6 tháng 10

Bảng xếp hạng đại học Ngày 6 tháng 10, Ai Cập 2022

#1

Misr University for Science and Technology
جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

Mức độ hài lòng của học viên: 4.1 / 5.0 (48 đánh giá)
Card image

 • #12 
 • #533 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 18 tháng 3, 2021]
 • #13 
 • #105 
UniRank 4icu - Top Arabic-Speaking Universities
[Đã đăng 30 tháng 1, 2021]
 • #29 
 • #3863 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Đã đăng 01 tháng 1, 2021]

#2

October University for Modern Sciences and Arts
جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب

Mức độ hài lòng của học viên: 4.3 / 5.0 (884 đánh giá)
 • #16 
 • #543 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 18 tháng 3, 2021]
 • #33 
 • #5185 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Đã đăng 01 tháng 1, 2021]

#3

Modern Sciences and Arts University
جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب

Mức độ hài lòng của học viên: 4.5 / 5.0 (111 đánh giá)
 • #28 
 • #101 
THE Arab World Ranking - Times Higher Education
[Đã đăng 20 tháng 7, 2021]
 • #17 
 • #129 
UniRank 4icu - Top Arabic-Speaking Universities
[Đã đăng 30 tháng 1, 2021]
 • #22 
 • #801 
THE World University Impact Rankings - Times Higher Education
[Đã đăng 21 tháng 4, 2021]

#4

October 6 University
جامعة 6 أكتوبر

Mức độ hài lòng của học viên: 4.0 / 5.0 (280 đánh giá)
Card image

 • #28 
 • #198 
UniRank 4icu - Top Arabic-Speaking Universities
[Đã đăng 30 tháng 1, 2021]
 • #31 
 • #4336 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Đã đăng 01 tháng 1, 2021]
 • #23 
 • #801 
THE World University Impact Rankings - Times Higher Education
[Đã đăng 21 tháng 4, 2021]

#5

MISR University for Sience and Technology
جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

Mức độ hài lòng của học viên: 4.0 / 5.0 (1561 đánh giá)
Card image


Ngày 6 tháng 10 Sự kiện chính cho sinh viên quốc tế

: Khūzestān,

 • Loại ổ cắm C
  • Điện áp khu dân cư: 220 V
  • Tần số: 50 Hz
 • Loại ổ cắm F
  • Điện áp khu dân cư: 220 V
  • Tần số: 50 Hz

Bản đồ với các điểm đến đại học ở Ngày 6 tháng 10

google static map google map control google map control

Misr University for Science and Technology đứng nhất tại Ngày 6 tháng 10 trong bảng xếp hạng meta của chúng tôi bao gồm 102 xếp hạng các trường đại học.

Trong số tất cả các trường đại học trong Ngày 6 tháng 10 October 6 University có mặt với số lượt xếp hạng lớn nhất. Xem tất cả3 bảng xếp hạng nơiOctober 6 University được liệt kê

xếp hạng nhà xuất bản

4icu

xem phương pháp luận

Scimago Institutions

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Nghiên cứu 50%
Đổi mới 30%
Tính xã hội 20%

xem phương pháp luận

THE Times Higher Education, UK

xem phương pháp luận

xem phương pháp luận

Webometrics

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -Webometrics Ranking Web of Universities:
Tầm nhìn 50%
Tính xuất sắc 35%
Minh bạch 10%
Hiện diện 5%

xem phương pháp luận