Đại học ở Aarhus, Đan Mạch
- Xếp hạng & Đánh giá -

2 ra khỏi 3
 • Đại học ở Aarhus
23
 • Đại học ở Aarhus
24
 • Đại học ở Aarhus
Cập nhật bảng xếp hạng mới nhất các đại học ở Aarhus
 • 28 Nov, 2022: Ấn phẩm của URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance. Aarhus University xếp hạng thứ #81.
 • 23 Nov, 2022: THE Times Higher Education, UK đăng tải những kết quả mới nhất của THE Global Employability University Ranking. Aarhus University xếp hạng thứ 113.
 • 16 Nov, 2022: Ấn phẩm của THE World Reputation Rankings. Aarhus University xếp hạng thứ #101.
 • 26 Oct, 2022: Ấn phẩm củaTHE World University Rankings by Subject (Engineering). Aarhus University đạt thứ hạng cao nhất trong số các trường đại học ở Aarhus xếp hạng thứ #43.

Các hạng mục được xếp hạng cao nhất ở Aarhus

--- ARWU by subject - Academic Ranking of World Universities - ShanghaiRanking
#15 
Aarhus University
Khảo cổ học QS World University Rankings By Subject
#19 
Aarhus University
--- ARWU by subject - Academic Ranking of World Universities - ShanghaiRanking
#23 
Aarhus University
Kỹ thuật Môi trường URAP University Ranking by Academic Performance - By Subject
#25 
Aarhus University
--- URAP University Ranking by Academic Performance - By Subject
#26 
Aarhus University
--- QS World University Rankings By Subject
#36 
Aarhus University
--- THE World University Rankings by Subject
#43 
Aarhus University
--- THE World University Rankings by Subject
#84 
Aarhus University
--- QS World University Rankings By Subject
#91 
Aarhus University
Thống kê ARWU by subject - Academic Ranking of World Universities - ShanghaiRanking
#101 
Aarhus University

Bảng xếp hạng đại học Aarhus, Đan Mạch 2023

#1

Aarhus University
Aarhus Universitet

Mức độ hài lòng của học viên: 4.5 / 5.0 (180 đánh giá)
Card image

 • #2 
 • #117 
THE World University Rankings
[Đã đăng 12 tháng 10, 2022]
 • #3 
 • #161 
QS World University Rankings
[Đã đăng 08 tháng 6, 2022]
 • #2 
 • #109 
US News: Best Global Universities
[Đã đăng 24 tháng 10, 2022]


#2

Aarhus School of Architecture
Arkitektskolen Aarhus

Mức độ hài lòng của học viên: 4.0 / 5.0 (42 đánh giá)
 • #11 
 • #10672 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Đã đăng 01 tháng 1, 2022]

#3

The Royal Academy of Music
Det Jyske Musikkonservatorium

Mức độ hài lòng của học viên: 4.7 / 5.0 (145 đánh giá)

Aarhus Sự kiện chính cho sinh viên quốc tế

Dân số: 286000

: Central Jutland, Århus Kommune

 • Loại ổ cắm C
  • Điện áp khu dân cư: 230 V
  • Tần số: 50 Hz
 • Loại ổ cắm E
  • Điện áp khu dân cư: 230 V
  • Tần số: 50 Hz
 • Loại ổ cắm F
  • Điện áp khu dân cư: 230 V
  • Tần số: 50 Hz
 • Loại ổ cắm K
  • Điện áp khu dân cư: 230 V
  • Tần số: 50 Hz
Người đoạt giải thưởng Nobel:
Dale T. Mortensen (Aarhus University, 2010)
 
Jens C. Skou (Aarhus University, 1997)

Bản đồ với các điểm đến đại học ở Aarhus

google static map google map control google map control

Aarhus University đứng nhất tại Aarhus trong bảng xếp hạng meta của chúng tôi bao gồm 133 xếp hạng các trường đại học.

Trong số tất cả các trường đại học trong Aarhus Aarhus University có mặt với số lượt xếp hạng lớn nhất. Xem tất cả29 bảng xếp hạng nơiAarhus University được liệt kê

Aarhus University được xếp hạng cao nhất trong Aarhus về Nông nghiệp (---). Xem toàn bộ bảng phân loại nơi xếp hạngAarhus University .

Aarhus University được xếp hạng cao nhất trong Aarhus về Nghiên cứu Xã hội và Nhân loại (Khảo cổ học). Xem toàn bộ bảng phân loại nơi xếp hạngAarhus University .

Aarhus University được xếp hạng cao nhất trong Aarhus về Y học & Sức khỏe (---). Xem toàn bộ bảng phân loại nơi xếp hạngAarhus University .

Aarhus University được xếp hạng cao nhất trong Aarhus về Kỹ Thuật (Kỹ thuật Môi trường). Xem toàn bộ bảng phân loại nơi xếp hạngAarhus University .

Aarhus University được xếp hạng cao nhất trong Aarhus về Khoa học tự nhiên (---). Xem toàn bộ bảng phân loại nơi xếp hạngAarhus University .

Aarhus University được xếp hạng cao nhất trong Aarhus về Báo chi và Nghiên cứu Phương tiện Truyền thông Đại chúng (---). Xem toàn bộ bảng phân loại nơi xếp hạngAarhus University .

Aarhus University được xếp hạng cao nhất trong Aarhus về Nghệ thuật thị giác & trình diễn (---). Xem toàn bộ bảng phân loại nơi xếp hạngAarhus University .

Aarhus University được xếp hạng cao nhất trong Aarhus về Giáo dục (---). Xem toàn bộ bảng phân loại nơi xếp hạngAarhus University .

Aarhus University được xếp hạng cao nhất trong Aarhus về Ngôn ngữ & Văn học (---). Xem toàn bộ bảng phân loại nơi xếp hạngAarhus University .

Aarhus University được xếp hạng cao nhất trong Aarhus về Toán (Thống kê). Xem toàn bộ bảng phân loại nơi xếp hạngAarhus University .

Aarhus University được xếp hạng cao nhất trong Aarhus về Luật (---). Xem toàn bộ bảng phân loại nơi xếp hạngAarhus University .

Aarhus University được xếp hạng cao nhất trong Aarhus về Khoa học máy tính (---). Xem toàn bộ bảng phân loại nơi xếp hạngAarhus University .

xếp hạng nhà xuất bản

British Quacquarelli Symonds, UK

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -QS World University Rankings:
Danh tiếng học thuật 40%
Danh tiếng nhà tuyển dụng 10%
Tỷ lệ giảng viên/sinh viên 20%
Trích dẫn mỗi khoa 20%
Tỷ lệ Giảng viên Quốc tế 5%
Tỷ lệ Sinh viên Quốc tế 5%

xem phương pháp luận

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -QS Employability Rankings:
Danh dự Nhà tuyển dụng 30%
Kết quả cựu sinh viên 25%
Quan hệ đối tác với Nhà tuyển dụng theo Khoa 25%
Kết nối nhà tuyển dụng/sinh viên 10%
Tỷ lệ việc làm sau tốt nghiệp 10%

xem phương pháp luận

xem phương pháp luận

CWUR Center for World University Rankings

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -CWUR Center for World University Rankings:
Hiệu suất Nghiên cứu 40%
Chất lượng Giáo dục 25%
Việc làm của Cựu sinh viên 25%
Chất lượng Khoa 10%

xem phương pháp luận

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -CWTS Leiden Ranking:
bài đăng nghiên cứu học thuật

xem phương pháp luận

NTU ranking

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -NTU Performance Ranking of Scientific Papers:
Tính xuất sắc của nghiên cứu 40%
Tác động nghiên cứu 35%
Năng suất nghiên cứu 25%

xem phương pháp luận

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -NTU Europe:
Hiệu quả Khoa học 23%
Tiềm năng Khoa học 15%
Sinh viên tốt nghiệp trên thị trường lao động 15%
Quốc tế hóa 15%
Uy tín 14%
Điều kiện Học tập 10%

xem phương pháp luận

Nature Index

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -Nature Index - Academic:
Số bài viết (AC)
Số phân số (FC)
Số phân số có trọng số (WFC)

xem phương pháp luận

RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -RUR Research Performance Ranking:
Tác động Trích dẫn Chuẩn hóa (Trích dẫn của các ấn phẩm nghiên cứu từ tất cả các tác giả đại học so với mức trung bình thế giới) 20%
Trích dẫn mỗi báo cáo 20%
Báo cáo theo mỗi nhân viên học thuật và nghiên cứu 20%
Danh tiếng nghiên cứu quốc tế 20%
Chia sẻ các ấn phẩm nghiên cứu được viết bởi đồng tác giả quốc tế 20%

xem phương pháp luận

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -RUR Reputation Ranking:
Danh tiếng Giảng dạy 50%
Danh tiếng Nghiên cứu 50%

xem phương pháp luận

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -RUR World University Rankings:
Giảng dạy 40%
Nghiên cứu 40%
Đa dạng Quốc tế 10%
Bền vững Tài chính 10%

xem phương pháp luận

Scimago Institutions

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -Scimago Institutions Rankings:
Nghiên cứu 50%
Đổi mới 30%
Tính xã hội 20%

xem phương pháp luận

ShanghaiRanking Consultancy

xem phương pháp luận

StuDocu

xem phương pháp luận

THE Times Higher Education, UK

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -THE World University Rankings:
Giảng dạy 30%
Nghiên cứu (khối lượng, thu nhập và danh tiếng) 30%
Trích dẫn 30%
Triển vọng quốc tế (nhân viên, sinh viên, nghiên cứu) 7,5%
Thu nhập ngành (chuyển giao kiến thức) 2,5%

xem phương pháp luận

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -THE Global Employability University Ranking:
Khả năng việc làm (khảo sát) 100%

xem phương pháp luận

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -THE World Reputation Rankings:
Nghiên cứu 66,6%
Danh tiếng Giảng dạy 33,3%

xem phương pháp luận

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -THE World’s Most International Universities - Times Higher Education:
Tỷ lệ sinh viên quốc tế 25%
Tỷ lệ nhân viên quốc tế 25%
Tỷ lệ xuất bản tạp chí có một hoặc nhiều đồng tác giả quốc tế 25%
Danh tiếng Đại học quốc tế 25%

xem phương pháp luận

xem phương pháp luận

Thomson Reuters

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -Reuters Most Innovative Universities Europe:
Số Bằng sáng chế 11.11%
Bằng sáng chế thành công 11.11%
Bằng sáng chế toàn cầu 11.11%
Trích dẫn bằng sáng chế 11.11%
Phần trăm bằng sáng chế được trích dẫn/Tác động trích dẫn bằng sáng chế 11.11%
Bằng sáng chế của Tác động Trích dẫn Văn kiện 11.11%
Tác động Trích dẫn Văn kiện Công nghiệp 11.11%
Phần trăm Văn kiện Hợp tác Công nghiệp 11.11%
Tổng số Web của Báo cáo Tổng hợp Cốt lõi Khoa học 11.11%

xem phương pháp luận

Urap

xem phương pháp luận

Us News

xem phương pháp luận

Webometrics

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -Webometrics Ranking Web of Universities:
Tầm nhìn 50%
Tính xuất sắc 35%
Minh bạch 10%
Hiện diện 5%

xem phương pháp luận