Đại học ở Ajman, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất
- Xếp hạng & Đánh giá -

2 ra khỏi 3
 • Đại học ở Ajman
10
 • Đại học ở Ajman
2
 • Đại học ở Ajman
Cập nhật bảng xếp hạng mới nhất các đại học ở Ajman
 • 27 Apr, 2022: Ấn phẩm của THE University Impact Rankings - Decent Work and Economic Growth (SDG8). Gulf Medical University xếp hạng thứ #401.
 • 27 Apr, 2022: Ấn phẩm củaTHE University Impact Rankings - Reducing Inequalities (SDG10). Gulf Medical University đạt thứ hạng cao nhất trong số các trường đại học ở Ajman xếp hạng thứ #101.
 • 27 Apr, 2022: Bảng THE World University Impact Rankings - Times Higher Education mới. 2 đại học ở Ajman được xếp hạng.
 • 27 Apr, 2022: Ấn phẩm mới nhất THE University Impact Rankings - Good Health and Well-Being (SDG3) của THE Times Higher Education, UK. 2 các trường đại học đến từ Ajman có tên trong bảng xếp hạng.

Bảng xếp hạng đại học Ajman, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất 2022

#1

Ajman University
جامعة عجمان

Mức độ hài lòng của học viên: 4.3 / 5.0 (798 đánh giá)
Card image

 • #9 
 • #701 
QS World University Rankings
[Đã đăng 08 tháng 6, 2021]
 • #10 
 • #573 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]
 • #8 
 • #30 
QS University Rankings: Arab Region
[Đã đăng 12 tháng 10, 2021]

#2

Gulf Medical University
جامعة الخليج الطبية

Mức độ hài lòng của học viên: 4.1 / 5.0 (323 đánh giá)
Card image

 • #5 
 • #530 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]
 • #14 
 • #4089 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Đã đăng 01 tháng 1, 2022]
 • #6 
 • #401 
THE World University Impact Rankings - Times Higher Education
[Đã đăng 27 tháng 4, 2022]

#3

City University College of Ajman
كلية المدينة الجامعية بعجمان

Mức độ hài lòng của học viên: 3.9 / 5.0 (326 đánh giá)
Card image


Ajman Sự kiện chính cho sinh viên quốc tế

Dân số: 227000

: Ajman,

 • Loại ổ cắm C
  • Điện áp khu dân cư: 220 V
  • Tần số: 50 Hz
 • Loại ổ cắm G
  • Điện áp khu dân cư: 220 V
  • Tần số: 50 Hz

Bản đồ với các điểm đến đại học ở Ajman

google static map google map control google map control

Ajman University đứng nhất tại Ajman trong bảng xếp hạng meta của chúng tôi bao gồm 117 xếp hạng các trường đại học.

Trong số tất cả các trường đại học trong Ajman Ajman University có mặt với số lượt xếp hạng lớn nhất. Xem tất cả9 bảng xếp hạng nơiAjman University được liệt kê

xếp hạng nhà xuất bản

British Quacquarelli Symonds, UK

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -QS World University Rankings:
Danh tiếng học thuật 40%
Danh tiếng nhà tuyển dụng 10%
Tỷ lệ giảng viên/sinh viên 20%
Trích dẫn mỗi khoa 20%
Tỷ lệ Giảng viên Quốc tế 5%
Tỷ lệ Sinh viên Quốc tế 5%

xem phương pháp luận

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -QS University Rankings: Arab Region:
Danh tiếng học thuật 30%
Danh tiếng nhà tuyển dụng 20%
Tỷ lệ giảng viên/sinh viên 15%
Mạng lưới nghiên cứu quốc tế 10%

xem phương pháp luận

Scimago Institutions

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Nghiên cứu 50%
Đổi mới 30%
Tính xã hội 20%

xem phương pháp luận

THE Times Higher Education, UK

xem phương pháp luận

xem phương pháp luận

xem phương pháp luận

xem phương pháp luận

xem phương pháp luận

xem phương pháp luận

Webometrics

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -Webometrics Ranking Web of Universities:
Tầm nhìn 50%
Tính xuất sắc 35%
Minh bạch 10%
Hiện diện 5%

xem phương pháp luận