Đại học ở Mũi Hảo Vọng, Cộng hòa Nam Phi
- Xếp hạng & Đánh giá -

Mũi Hảo Vọng
2 ra khỏi 3
 • Đại học ở Mũi Hảo Vọng
24
 • Đại học ở Mũi Hảo Vọng
17
 • Đại học ở Mũi Hảo Vọng

Các hạng mục được xếp hạng cao nhất ở Mũi Hảo Vọng

---
#9 
University of Cape Town
Y tế cộng đồng
#51 
University of Cape Town
---
#97 
University of Cape Town
---
#101 
University of Cape Town
---
#101 
University of Cape Town
---
#101 
University of Cape Town
---
#126 
University of Cape Town
---
#126 
University of Cape Town
---
#176 
University of Cape Town
---
#201 
University of Cape Town

Bảng xếp hạng đại học Mũi Hảo Vọng, Cộng hòa Nam Phi 2022

#1

University of Cape Town

Mức độ hài lòng của học viên: 4.0 / 5.0 (2289 đánh giá)
Card image

 • #1 
 • #183 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Đã đăng 02 tháng 9, 2021]
 • #1 
 • #226 
QS World University Rankings
[Đã đăng 08 tháng 6, 2021]
 • #1 
 • #270 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]


#2

Cape Peninsula University of Technology

Mức độ hài lòng của học viên: 3.8 / 5.0 (709 đánh giá)
Card image

 • #16 
 • #549 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]
 • #18 
 • #4242 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Đã đăng 10 tháng 6, 2021]
 • #15 
 • #2053 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Đã đăng 15 tháng 12, 2021]

#3

Milpark Business School, Milpark Education

Mức độ hài lòng của học viên: 2.8 / 5.0 (5 đánh giá)

Mũi Hảo Vọng Sự kiện chính cho sinh viên quốc tế

Dân số: 3434000

: Western Cape, City of Cape Town

 • Loại ổ cắm C
  • Điện áp khu dân cư: 230 V
  • Tần số: 50 Hz
 • Loại ổ cắm F
  • Điện áp khu dân cư: 230 V
  • Tần số: 50 Hz
 • Loại ổ cắm M
  • Điện áp khu dân cư: 230 V
  • Tần số: 50 Hz
 • Loại ổ cắm N
  • Điện áp khu dân cư: 230 V
  • Tần số: 50 Hz

Bản đồ với các điểm đến đại học ở Mũi Hảo Vọng

google static map google map control google map control

University of Cape Town đứng nhất tại Mũi Hảo Vọng trong bảng xếp hạng meta của chúng tôi bao gồm 117 xếp hạng các trường đại học.

Trong số tất cả các trường đại học trong Mũi Hảo Vọng University of Cape Town có mặt với số lượt xếp hạng lớn nhất. Xem tất cả31 bảng xếp hạng nơiUniversity of Cape Town được liệt kê

University of Cape Town được xếp hạng cao nhất trong Mũi Hảo Vọng về Nghiên cứu Xã hội và Nhân loại (---). Xem toàn bộ bảng phân loại nơi xếp hạngUniversity of Cape Town .

University of Cape Town được xếp hạng cao nhất trong Mũi Hảo Vọng về Y học & Sức khỏe (Y tế cộng đồng). Xem toàn bộ bảng phân loại nơi xếp hạngUniversity of Cape Town .

University of Cape Town được xếp hạng cao nhất trong Mũi Hảo Vọng về Khoa học tự nhiên (---). Xem toàn bộ bảng phân loại nơi xếp hạngUniversity of Cape Town .

University of Cape Town được xếp hạng cao nhất trong Mũi Hảo Vọng về Nông nghiệp (---). Xem toàn bộ bảng phân loại nơi xếp hạngUniversity of Cape Town .

University of Cape Town được xếp hạng cao nhất trong Mũi Hảo Vọng về Ngôn ngữ & Văn học (---). Xem toàn bộ bảng phân loại nơi xếp hạngUniversity of Cape Town .

University of Cape Town được xếp hạng cao nhất trong Mũi Hảo Vọng về Báo chi và Nghiên cứu Phương tiện Truyền thông Đại chúng (---). Xem toàn bộ bảng phân loại nơi xếp hạngUniversity of Cape Town .

University of Cape Town được xếp hạng cao nhất trong Mũi Hảo Vọng về Luật (---). Xem toàn bộ bảng phân loại nơi xếp hạngUniversity of Cape Town .

University of Cape Town được xếp hạng cao nhất trong Mũi Hảo Vọng về Giáo dục (---). Xem toàn bộ bảng phân loại nơi xếp hạngUniversity of Cape Town .

University of Cape Town được xếp hạng cao nhất trong Mũi Hảo Vọng về Nghệ thuật thị giác & trình diễn (---). Xem toàn bộ bảng phân loại nơi xếp hạngUniversity of Cape Town .

University of Cape Town được xếp hạng cao nhất trong Mũi Hảo Vọng về Kỹ Thuật (---). Xem toàn bộ bảng phân loại nơi xếp hạngUniversity of Cape Town .

University of Cape Town được xếp hạng cao nhất trong Mũi Hảo Vọng về Khoa học máy tính (---). Xem toàn bộ bảng phân loại nơi xếp hạngUniversity of Cape Town .

University of Cape Town được xếp hạng cao nhất trong Mũi Hảo Vọng về Toán (Toán học). Xem toàn bộ bảng phân loại nơi xếp hạngUniversity of Cape Town .

xếp hạng nhà xuất bản

4icu

xem phương pháp luận

British Quacquarelli Symonds, UK

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -QS World University Rankings:
Danh tiếng học thuật 40%
Danh tiếng nhà tuyển dụng 10%
Tỷ lệ giảng viên/sinh viên 20%
Trích dẫn mỗi khoa 20%
Tỷ lệ Giảng viên Quốc tế 5%
Tỷ lệ Sinh viên Quốc tế 5%

xem phương pháp luận

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -QS Employability Rankings:
Danh dự Nhà tuyển dụng 30%
Kết quả cựu sinh viên 25%
Quan hệ đối tác với Nhà tuyển dụng theo Khoa 25%
Kết nối nhà tuyển dụng/sinh viên 10%
Tỷ lệ việc làm sau tốt nghiệp 10%

xem phương pháp luận

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -QS University Rankings BRICS:
Danh tiếng học thuật 30%
Danh tiếng nhà tuyển dụng 20%
Tỷ lệ giảng viên/sinh viên 20%
Nhân viên có bằng tiến sĩ 10%
Báo cáo mỗi khoa 10%

xem phương pháp luận

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -CWTS Leiden Ranking:
bài đăng nghiên cứu học thuật

xem phương pháp luận

NTU ranking

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -NTU Africa:
Năng suất nghiên cứu 25%
Tác động nghiên cứu 35%
Tính xuất sắc của Nghiên cứu 40%

xem phương pháp luận

Nature Index

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -Nature Index - Top Academic Institutions:
Số bài viết (AC)
Số phân số (FC)
Số phân số có trọng số (WFC)

RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -RUR Reputation Ranking:
Danh tiếng Giảng dạy 50%
Danh tiếng Nghiên cứu 50%

xem phương pháp luận

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -RUR World University Rankings:
Giảng dạy 40%
Nghiên cứu 40%
Đa dạng Quốc tế 10%
Bền vững Tài chính 10%

xem phương pháp luận

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -RUR Research Performance Ranking:
Tác động Trích dẫn Chuẩn hóa (Trích dẫn của các ấn phẩm nghiên cứu từ tất cả các tác giả đại học so với mức trung bình thế giới) 20%
Trích dẫn mỗi báo cáo 20%
Báo cáo theo mỗi nhân viên học thuật và nghiên cứu 20%
Danh tiếng nghiên cứu quốc tế 20%
Chia sẻ các ấn phẩm nghiên cứu được viết bởi đồng tác giả quốc tế 20%

xem phương pháp luận

Scimago Institutions

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Nghiên cứu 50%
Đổi mới 30%
Tính xã hội 20%

xem phương pháp luận

ShanghaiRanking Consultancy

xem phương pháp luận

StuDocu

xem phương pháp luận

THE Times Higher Education, UK

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -THE World University Rankings - Times Higher Education:
Giảng dạy 30%
Nghiên cứu (khối lượng, thu nhập và danh tiếng) 30%
Trích dẫn 30%
Triển vọng quốc tế (nhân viên, sinh viên, nghiên cứu) 7,5%
Thu nhập ngành (chuyển giao kiến thức) 2,5%

xem phương pháp luận

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -THE Emerging Economies University Ranking - Times Higher Education:
Giảng dạy 30%
Nghiên cứu (khối lượng, thu nhập và danh tiếng) 30%
Trích dẫn 20%
Triển vọng quốc tế (nhân viên, sinh viên, nghiên cứu) 10%
Thu nhập ngành (chuyển giao kiến thức) 10%

xem phương pháp luận

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -THE World’s Most International Universities - Times Higher Education:
Tỷ lệ sinh viên quốc tế 25%
Tỷ lệ nhân viên quốc tế 25%
Tỷ lệ xuất bản tạp chí có một hoặc nhiều đồng tác giả quốc tế 25%
Danh tiếng Đại học quốc tế 25%

xem phương pháp luận

xem phương pháp luận

xem phương pháp luận

xem phương pháp luận

xem phương pháp luận

xem phương pháp luận

Urap

xem phương pháp luận

Us News

xem phương pháp luận

Webometrics

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -Webometrics Ranking Web of Universities:
Tầm nhìn 50%
Tính xuất sắc 35%
Minh bạch 10%
Hiện diện 5%

xem phương pháp luận