Đại học ở Thành Phố Cebu, Philippines
- Xếp hạng & Đánh giá -

Thành Phố Cebu
3 ra khỏi 8
 • Đại học ở Thành Phố Cebu
3
 • Đại học ở Thành Phố Cebu
0
 • Đại học ở Thành Phố Cebu

Bảng xếp hạng đại học Thành Phố Cebu, Philippines 2022

#1

University of San Carlos

Card image

 • #8 
 • #634 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 18 tháng 3, 2021]
 • #2 
 • #2788 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Đã đăng 10 tháng 6, 2021]
 • #9 
 • #3587 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Đã đăng 01 tháng 1, 2021]

#2

University of San Jose-Recoletos

Mức độ hài lòng của học viên: 4.5 / 5.0 (485 đánh giá)
Card image

 • #22 
 • #9379 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Đã đăng 01 tháng 1, 2021]

#3

Cebu Normal University

Mức độ hài lòng của học viên: 4.7 / 5.0 (70 đánh giá)
Card image

 • #33 
 • #11481 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Đã đăng 01 tháng 1, 2021]

#4

Cebu Institute of Medicine

Mức độ hài lòng của học viên: 4.8 / 5.0 (4 đánh giá)
Card image


#5

Cebu Institute of Technology

Mức độ hài lòng của học viên: 4.6 / 5.0 (138 đánh giá)
Card image


#6

University of Cebu

Mức độ hài lòng của học viên: 4.5 / 5.0 (139 đánh giá)

#7

University of the Visayas

Mức độ hài lòng của học viên: 4.5 / 5.0 (33 đánh giá)
Card image


#8

University of Southern Philippines Foundation

Mức độ hài lòng của học viên: 4.3 / 5.0 (56 đánh giá)
Card image


Thành Phố Cebu Sự kiện chính cho sinh viên quốc tế

Dân số: 799000

: Central Visayas, Province of Cebu

 • Loại ổ cắm A
  • Điện áp khu dân cư: 230 V
  • Tần số: 60 Hz
 • Loại ổ cắm B
  • Điện áp khu dân cư: 230 V
  • Tần số: 60 Hz
 • Loại ổ cắm C
  • Điện áp khu dân cư: 230 V
  • Tần số: 60 Hz

Bản đồ với các điểm đến đại học ở Thành Phố Cebu

google static map google map control google map control

University of San Carlos đứng nhất tại Thành Phố Cebu trong bảng xếp hạng meta của chúng tôi bao gồm 102 xếp hạng các trường đại học.

Trong số tất cả các trường đại học trong Thành Phố Cebu University of San Carlos có mặt với số lượt xếp hạng lớn nhất. Xem tất cả3 bảng xếp hạng nơiUniversity of San Carlos được liệt kê

xếp hạng nhà xuất bản

Nature Index

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -Nature Index - Top Academic Institutions:
Số bài viết (AC)
Số phân số (FC)
Số phân số có trọng số (WFC)

Scimago Institutions

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Nghiên cứu 50%
Đổi mới 30%
Tính xã hội 20%

xem phương pháp luận

Webometrics

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -Webometrics Ranking Web of Universities:
Tầm nhìn 50%
Tính xuất sắc 35%
Minh bạch 10%
Hiện diện 5%

xem phương pháp luận