Đại học ở Danville, Hoa Kỳ
- Xếp hạng & Đánh giá -

3 ra khỏi 3
 • Đại học ở Danville
9
 • Đại học ở Danville
0
 • Đại học ở Danville
Cập nhật bảng xếp hạng mới nhất các đại học ở Danville
 • 01 Jan, 2022: Ấn phẩm mới nhất Webometrics Ranking Web of Universities của Webometrics. 2 các trường đại học đến từ Danville có tên trong bảng xếp hạng.
 • 11 Nov, 2021: Bảng Payscale College Salary Report - Best Schools by Majors (Computer Science) mới. 2 đại học ở Danville được xếp hạng.
 • 11 Nov, 2021: Payscale đăng tải những kết quả mới nhất của Payscale College Salary Report - Best Universities (Bachelors only). Bao gồm 3 các trường đại học đến từ Danville.
 • 11 Nov, 2021: Payscale College Salary Report - Best Universities (All Alumni) cập nhật từ Centre College đứng hạng đầu trong số 3 các trường đại học trong danh sách đến từ Danville.

Các hạng mục được xếp hạng cao nhất ở Danville

Dinh dưỡng
#446 
Lakeview College of Nursing

Bảng xếp hạng đại học Danville, Hoa Kỳ 2022

#1

Centre College

Mức độ hài lòng của học viên: 5.0 / 5.0 (146 đánh giá)
Card image

 • #222 
 • #223 
Wall Street Journal/Times Higher Education US College Rankings
[Đã đăng 14 tháng 9, 2021]
 • #796 
 • #822 
Payscale College Salary Report - Best Universities (Bachelors only)
[Đã đăng 11 tháng 11, 2021]
 • #412 
 • #2351 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Đã đăng 10 tháng 6, 2021]

#2

Lakeview College of Nursing

Mức độ hài lòng của học viên: 5.0 / 5.0 (21 đánh giá)
Card image

 • #991 
 • #1030 
Payscale College Salary Report - Best Universities (Bachelors only)
[Đã đăng 11 tháng 11, 2021]
 • #1016 
 • #1063 
Payscale College Salary Report - Best Universities (All Alumni)
[Đã đăng 11 tháng 11, 2021]


#3

Averett University

Mức độ hài lòng của học viên: 4.4 / 5.0 (79 đánh giá)
Card image

 • #1360 
 • #1426 
Payscale College Salary Report - Best Universities (Bachelors only)
[Đã đăng 11 tháng 11, 2021]
 • #1355 
 • #1426 
Payscale College Salary Report - Best Universities (All Alumni)
[Đã đăng 11 tháng 11, 2021]
 • #1469 
 • #8583 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Đã đăng 01 tháng 1, 2022]

Danville Sự kiện chính cho sinh viên quốc tế

: Gauteng, City of Tshwane Metropolitan Municipality

 • Loại ổ cắm A
  • Điện áp khu dân cư: 120 V
  • Tần số: 60 Hz
 • Loại ổ cắm B
  • Điện áp khu dân cư: 120 V
  • Tần số: 60 Hz

Bản đồ với các điểm đến đại học ở Danville

google static map google map control google map control

Centre College đứng nhất tại Danville trong bảng xếp hạng meta của chúng tôi bao gồm 117 xếp hạng các trường đại học.

Trong số tất cả các trường đại học trong Danville Centre College có mặt với số lượt xếp hạng lớn nhất. Xem tất cả10 bảng xếp hạng nơiCentre College được liệt kê

Lakeview College of Nursing được xếp hạng cao nhất trong Danville về Y học & Sức khỏe (Dinh dưỡng). Xem toàn bộ bảng phân loại nơi xếp hạngLakeview College of Nursing .

xếp hạng nhà xuất bản

Forbes

xem phương pháp luận

Kiplinger

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -Kiplinger's Best College Values:
Tiêu chí chất lượng 55%
Tiêu chí chi phí 45%

xem phương pháp luận

MONEY

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -MONEY Best Colleges:
Chất lượng giáo dục 33.33%
Khả năng chi trả 33.33%
Kết quả 33.33%

xem phương pháp luận

Nature Index

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -Nature Index - Top Academic Institutions:
Số bài viết (AC)
Số phân số (FC)
Số phân số có trọng số (WFC)

Payscale

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -Payscale College Salary Report - Best Universities (Bachelors only):
xếp hạng dựa trên ROI

xem phương pháp luận

xem phương pháp luận

Us News

xem phương pháp luận

Wallstreet Journal USA & THE Times Higher Education, UK

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -Wall Street Journal/Times Higher Education US College Rankings:
Kết quả 40% (khả năng việc làm)
Tài nguyên 30%
Tham gia 20% (giảng dạy)
Môi trường 10% (đa dạng)

xem phương pháp luận

Webometrics

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -Webometrics Ranking Web of Universities:
Tầm nhìn 50%
Tính xuất sắc 35%
Minh bạch 10%
Hiện diện 5%

xem phương pháp luận